Waar je gegevens zich bevinden

Als klant van de zakelijke services van Microsoft weet je waar je gegevens zijn opgeslagen.

Strikte beveiliging van onze datacenters

Microsoft onderhoudt wereldwijd een alsmaar groeiend netwerk van datacenters en controleert voortdurend of elk datacenter voldoet aan strikte beveiligingsvereisten.

Photograph of an IT person standing at a small table in a data center working on a laptop.

|

Klantgegevens kunnen worden gerepliceerd binnen een geselecteerd geografisch gebied voor een verbeterde duurzaamheid van de gegevens in het geval van een grote ramp in het datacenter, en worden, in sommige gevallen, niet hierbuiten gerepliceerd.

 

Microsoft voldoet ook aan internationale wetten voor gegevensbescherming, ten aanzien van de overdracht van klantgegevens over landsgrenzen. Bijvoorbeeld:

  • Om de doorlopende stroom aan informatie mogelijk te maken die is vereist voor internationale bedrijven (waaronder de overdracht van persoonlijke gegevens over landsgrenzen), bieden veel zakelijke cloudservices van Microsoft standaard EU-contractclausules die extra contractuele garantie bieden met betrekking tot de overdracht van persoonlijke gegevens voor cloudservices in het bereik. Onze implementatie van de modelclausules van de EU is door de EU-autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming gevalideerd als in overeenstemming met de rigoureuze standaarden die de overdracht van internationale gegevens door bedrijven binnen de lidstaten reguleren.
  • Naast onze verplichtingen onder de contractclausules en overige modelclausules is Microsoft gecertificeerd voor het EU-U.S. Privacy Shield-raamwerk dat is uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel, Microsoft vertrouwt echter niet langer op de EU-VS Privacyschildkader als rechtsgrondslag voor de doorgifte van persoonsgegevens uit de EU gezien het oordeel van het Hof van Justitie van de EU in zaak C-311/18.
  • Microsoft brengt geen gegevens over naar enige partij van derden (ook niet voor opslagdoeleinden) die je levert aan Microsoft via het gebruik van onze zakelijke cloudservices die onderhevig zijn aan de Microsoft Productvoorwaarden.

Ongeacht waar klantgegevens zijn opgeslagen, Microsoft beheert of beperkt niet de locaties vanwaaruit klanten of hun eindgebruikers toegang hebben tot hun gegevens.

Aanvullende informatiebronnen over gegevenslocatie

E-mail beveiligen tegen garanties

Privacyoverwegingen in de cloud

Beveiliging, privacy en compliance van Microsoft Azure

Naleving van regelgeving in Microsoft 365 en Dynamics 365

Gegevenstoegang in Dynamics 365 en Microsoft 365