Gedragscode van Microsoft voor digitale evenementen​

Bij Microsoft willen we ieder mens en iedere organisatie op de planeet in staat stellen meer te bereiken. Dit omvat alle evenementen en bijeenkomsten van Microsoft, ook op digitale platformen, waar we een respectvolle, vriendelijke, leuke en inclusieve ervaring voor alle deelnemers willen creëren.​

 ​

We verwachten dat alle deelnemers aan digitale evenementen de principes naleven van deze Gedragscode, die betrekking heeft op het digitale hoofdevenement en alle bijbehorende activiteiten. We tolereren geen verstorend of respectloos gedrag, berichten, afbeeldingen of interacties door deelnemers van welke partij dan ook, in welke vorm dan ook, bij enig aspect van het programma, met inbegrip van zakelijke en sociale activiteiten, ongeacht de locatie.​

 ​

Microsoft tolereert geen intimidatie of discriminatie op basis van leeftijd, afkomst, huidskleur, geslachtsidentiteit of -uitdrukking, nationale afkomst, lichamelijke of geestelijke handicap, geloof, seksuele geaardheid of enig ander kenmerk dat wordt beschermd door toepasselijke lokale wetten, voorschriften en verordeningen.​

 ​

We moedigen iedereen aan om te helpen bij het creëren van een gastvrije en veilige omgeving. Meld eventuele zorgen, intimiderend gedrag of verdachte of verstorende activiteiten aan het personeel van de locatie, de gastheer of eigenaar van het evenement of het dichtstbijzijnde personeel van het evenement. We moedigen medewerkers ook aan om op elk gewenst moment contact op te nemen met hun Microsoft Manager of onze Business Conduct Hotline (1-877-320-MSFT of buscond@microsoft.com) als je denkt dat een partij in strijd handelt met ons beleid of de Microsoft-cultuur. Buiten de Verenigde Staten kun je gratis ('collect') bellen naar 1-720-904-6844. Microsoft behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken mensen de toegang tot een Microsoft-evenement op elk gewenst moment te weigeren of hen te verwijderen.​