Microsoft Cloud voor de gezondheidszorg

Lever betere ervaringen, inzichten en zorg.

Transformeer het zorgtraject

Microsoft Cloud voor de gezondheidszorg biedt vertrouwde en geïntegreerde mogelijkheden waarmee de hele zorgervaring kan worden verbeterd. Bovendien helpen de resultaatgerichte AI-oplossingen van Microsoft en Nuance je om je organisatie met innovatie op de toekomst voor te bereiden.

Maak patiënten betrokkener

Lever veilige gepersonaliseerde ervaringen die patiënten bij elk moment in het zorgtraject betrokken houden.

Verbeter de samenwerking tussen zorgteams

Verbind en leid je team en maak het meer betrokken met tools waarmee het de best mogelijke zorg kan bieden.

Verbeter de ervaringen van patiënten en zorgverleners

Help burn-outs bij zorgverleners verminderen door patiëntcontact automatisch ter plaatse te documenteren.

Maak artsen productiever

Maak snellere documentatie met nauwkeurig en responsief dicteren en virtuele assistenten mogelijk.

Verbeter data-inzichten op gezondheidsgebied

Krijg inzichten over manieren om de patiëntenzorg te verbeteren via het verbinden van data en het gebruik van voorspellende analytics om klinische trends te herkennen.

Bescherm gezondheidsdata

Help je organisatie gevoelige gezondheidsdata in verschillende systemen, apparaten, apps en clouddiensten te beschermen en beheren.

Overzicht
Guided Tour

Mogelijkheden

Microsoft Cloud voor de gezondheidszorg

Ontwikkel op maat gemaakte programma's voor patiëntenzorg

Help patiënten op hun eigen manier toegang tot zorg te krijgen en rechtstreeks met zorgteams te communiceren. Vereenvoudig routinetaken om patiënten tevredener en de zorg transparanter te maken.

Creëer gepersonaliseerde ervaringen

Betrek patiënten bij zorgbeslissingen met veilige, gepersonaliseerde ervaringen om hen te helpen betrokken te blijven bij hun gezondheids- en welzijnstraject.

Krijg een totaaloverzicht van elke patiënt

Zorg voor een snelle analyse van inzichten uit data die uniek zijn voor elk dossier, zodat clinici en patiënten het behandelingsplan effectief kunnen coördineren voor een hogere patiënttevredenheid.

Breid virtuele zorgdiensten uit

Voeg AI-zorgbots en virtuele consulten aan het zorgtraject toe. Gebruik Nuance DAX om virtuele consulten met patiënten ter plaatse automatisch te documenteren.

Maak artsen productiever

Geef artsen de flexibiliteit om aantekeningen over patiënten op hun gemak te maken en de tijd die aan documentatie wordt besteed drastisch te verminderen.

Leg ontmoetingen tussen patiënten en artsen intelligent vast

Laat zorgverleners in natuurlijke taal met hun patiënten praten, terwijl de omringende intelligentie het gesprek veilig vastlegt en van context voorziet.

Ontdek spraakherkenning, waar je ook bent

Gebruik draagbare klinische spraakherkenning in de cloud die werkt op een breed scala aan WIndows-apparaten, en geschikt is voor alle toonaangevende EPD’s.

Automatiseer hoogwaardige klinische taken

Verbeter de ervaring in praktijkruimten door hoogwaardige klinische taken en het intelligent opvragen van informatie uit medische dossiers te automatiseren.

Realtime advies voor betere documentatie

Gebruik Nuance Dragon Medical Advisor om wetenschappelijk onderbouwd advies te integreren in realtime begeleiding op alle plekken waar zorg wordt verleend.

Geef teams de middelen om productiever te zijn

Verbeter de coördinatie en samenwerking van zorgteams om complexe werkprocessen te vereenvoudigen en besluitvorming in je hele organisatie te versnellen.

Verbeter de coördinatie van het zorgteam en de besluitvorming

Organiseer activiteiten voor patiëntenzorg en communiceer de juiste informatie aan de juiste mensen tijdens het hele zorgtraject.

Help clinici en personeel om eenvoudig kennis te delen en samen te werken

Maak samenwerking mogelijk om de prestaties van zorgteams te optimaliseren, zorgtrajecten te versterken en behandelingen sneller te starten.

Maak patiëntbewaking op afstand mogelijk om de zorg te verbreden tot buiten het ziekenhuis

Bewaak het herstel, de revalidatie en het zorgbeheer voor mensen met beperkingen en chronische ziekten om heropnamen te verminderen en patiënten tevredener te maken.

Maak radiologie efficiënter en verbeter rapportages

Maak het werk van radiologen efficiënter en effectiever, zodat in het hele zorgspectrum betere klinische en financiële resultaten kunnen worden behaald.

Automatiseer diagnostische processen

Verbeter de processen en harmoniseer de applicaties die radiologen gebruiken, zodat ze zich op belangrijke zaken kunnen richten: zorgteams en hun patiënten.

Verleen sneller zorg door beelden te delen

Maak directe toegang tot medische beelden en diagnostische rapporten mogelijk zonder dure VPN’s of cd’s.

Stroomlijn de communicatie en verbeter de samenwerking

Beperk afleiding en verbeter werkmethoden met tijdbesparende communicatie in de context voor radiologieafdelingen en privépraktijken.

Maak betere gezondheidsresultaten mogelijk

Verbind mensen en gezondheidsdata van verschillende systemen met elkaar, waardoor je inzichten krijgt om risico's te voorspellen, zorgbeslissingen te versnellen en betere gezondheidsresultaten te behalen.

Verbind je gezondheidsdata met HL7 FHIR

Creëer nieuwe mogelijkheden met analytics, machinelearning en praktische informatie over je gezondheidsdata.

Gebruik inzichten om de efficiëntie van zorgteams te verbeteren

Implementeer op AI gebaseerde voorspellende analytics om datamodellering, risicobeoordeling en besluitvorming binnen zorgteams te ondersteunen.

Verbeter het personeelsbeheer en voorspel de doorvoer van patiënten

Verbeter de operationele efficiëntie door het synchroniseren van de beheerinspanningen tussen artsen en beheerders, zodat bruikbare inzichten in activiteiten tussen instellingen worden onthuld.

Verbeter je beveiligings- en compliancebeleid

Creëer een holistische benadering van databeveiliging, privacy en compliance om incidenten te voorkomen die de patiëntenzorg kunnen verstoren.

Help bescherming te bieden tegen bedreigingen

Help het lekken van gevoelige gezondheidsdossiers, patiëntdata en persoonlijke identiteiten te voorkomen.

Blijf op de hoogte van de allernieuwste voorschriften

Gebruik intelligente oplossingen om te voldoen aan compliance-verplichtingen bij een complexe, steeds veranderende regelgeving.

Behoud met vertrouwen de controle over je data

Vertrouw erop dat de privacy en vertrouwelijkheid van je data worden beschermd en dat je data alleen wordt gebruikt op manieren die voldoen aan je verwachtingen.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"personalized-care","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":2,"name":"Zorg op maat","videoHref":"https://www.microsoft.com/nl-nl/videoplayer/embed/RWHTTI","content":"<p>Betrek patiënten bij zorgbeslissingen met veilige, gepersonaliseerde ervaringen om hen te helpen betrokken te blijven bij hun gezondheids- en welzijnstraject.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Volg de rondleiding door Personalized Care.","href":"https://guidedtour.microsoft.com/en-us/guidedtour/healthcare/Personalized-Care/1/1","openInNewTab":true,"title":"Neem een rondleiding","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Creëer gepersonaliseerde ervaringen"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"patient-insights","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":3,"name":"Patiëntinzichten","videoHref":"https://www.microsoft.com/nl-nl/videoplayer/embed/RWHTWU","content":"<p>Zorg voor een snelle analyse van inzichten uit data die uniek zijn voor elk dossier, zodat clinici en patiënten het behandelingsplan effectief kunnen coördineren voor een hogere patiënttevredenheid.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Volg de rondleiding door Patient Insights.","href":"https://guidedtour.microsoft.com/en-us/guidedtour/healthcare/Patient-Insights/1/1","openInNewTab":true,"title":"Neem een rondleiding","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Krijg een totaaloverzicht van elke patiënt"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"virtual-health","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":4,"name":"Virtuele gezondheid","videoHref":"https://www.microsoft.com/nl-nl/videoplayer/embed/RWHTUh","content":"<p>Voeg AI-zorgbots en virtuele consulten aan het zorgtraject toe. Gebruik Nuance DAX om virtuele consulten met patiënten ter plaatse automatisch te documenteren.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Volg de rondleiding door Virtual Health.","href":"https://guidedtour.microsoft.com/en-us/guidedtour/healthcare/Virtual-Health/1/1","openInNewTab":true,"title":"Neem een rondleiding","preferredStyle":null},{"ariaLabel":null,"href":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWUwXl","openInNewTab":true,"title":"Meer informatie over Dax en Teams","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Breid virtuele zorgdiensten uit "}],"arialabel":null,"id":"connected-patient","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxk1b?ver=c813","imageAlt":"Het welkomstscherm van de app van Contoso Healthcare op een mobiele telefoon en het scherm om een nieuwe afspraak te maken op een tablet. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":1,"name":"Verbonden patiëntervaringen","videoHref":"","content":"<p>Help patiënten op hun eigen manier toegang tot zorg te krijgen en rechtstreeks met zorgteams te communiceren. Vereenvoudig routinetaken om patiënten tevredener en de zorg transparanter te maken.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ontwikkel op maat gemaakte programma's voor patiëntenzorg"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" Omringende intelligentie voor de zorg","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWUmcl?ver=b701","imageAlt":"Een medisch professional die een masker draagt en met een patiënt praat.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":6,"name":"Omringende intelligentie voor de zorg","videoHref":"","content":"<p>Laat zorgverleners in natuurlijke taal met hun patiënten praten, terwijl de omringende intelligentie het gesprek veilig vastlegt en van context voorziet.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Ontdek Dragon Ambient eXperience","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2186529&clcid=0x413&culture=nl-nl&country=NL","openInNewTab":true,"title":"Ontdek Dragon Ambient eXperience","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Leg ontmoetingen tussen patiënten en artsen intelligent vast"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" Spraakherkenning","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWynuL?ver=d60f","imageAlt":"Decorative Image","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":7,"name":"Spraakherkenning","videoHref":"","content":"<p>Gebruik draagbare klinische spraakherkenning in de cloud die werkt op een breed scala aan WIndows-apparaten, en geschikt is voor alle toonaangevende EPD’s.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Ontdek Dragon Medical One","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2186454&clcid=0x413&culture=nl-nl&country=NL","openInNewTab":true,"title":"Ontdek Dragon Medical One","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ontdek spraakherkenning, waar je ook bent"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" Virtuele assistenten","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWyhrE?ver=9b95","imageAlt":"Een ED-dashboard in Contoso Health on Teams. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":8,"name":"Virtuele assistenten","videoHref":"","content":"<p>Verbeter de ervaring in praktijkruimten door hoogwaardige klinische taken en het intelligent opvragen van informatie uit medische dossiers te automatiseren.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Ontdek Dragon Medical One","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2186454&clcid=0x413&culture=nl-nl&country=NL","openInNewTab":true,"title":"Ontdek Dragon Medical One","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Automatiseer hoogwaardige klinische taken"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" Door computers ondersteunde documentatie voor artsen","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWyrPx?ver=8ff9","imageAlt":"Een dagelijks overzicht in Contoso Health in Teams. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":9,"name":"Door computers ondersteunde documentatie voor artsen","videoHref":"","content":"<p>Gebruik Nuance Dragon Medical Advisor om wetenschappelijk onderbouwd advies te integreren in realtime begeleiding op alle plekken waar zorg wordt verleend.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Ontdek Dragon Medical Advisor","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2186357&clcid=0x413&culture=nl-nl&country=NL","openInNewTab":true,"title":"Ontdek Dragon Medical Advisor","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Realtime advies voor betere documentatie"}],"arialabel":null,"id":"Klinische documentatie","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWUmcd?ver=0cfa","imageAlt":"Een arts die naar een mobiele telefoon kijkt.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":5,"name":"Klinische documentatie","videoHref":"","content":"<p>Geef artsen de flexibiliteit om aantekeningen over patiënten op hun gemak te maken en de tijd die aan documentatie wordt besteed drastisch te verminderen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Maak artsen productiever"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"care-coordination","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":11,"name":"Zorgcoördinatie","videoHref":"https://www.microsoft.com/nl-nl/videoplayer/embed/RWI1E2","content":"<p>Organiseer activiteiten voor patiëntenzorg en communiceer de juiste informatie aan de juiste mensen tijdens het hele zorgtraject.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Volg de rondleiding door Care Coordination.","href":"https://guidedtour.microsoft.com/en-us/guidedtour/healthcare/Care-Coordination/1/1","openInNewTab":true,"title":"Neem een rondleiding","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Verbeter de coördinatie van het zorgteam en de besluitvorming"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"care-team-collaboration","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":12,"name":"Samenwerking tussen zorgteams","videoHref":"https://www.microsoft.com/nl-nl/videoplayer/embed/RWI1En","content":"<p>Maak samenwerking mogelijk om de prestaties van zorgteams te optimaliseren, zorgtrajecten te versterken en behandelingen sneller te starten.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Volg de rondleiding door Care Team Collaboration.","href":"https://guidedtour.microsoft.com/en-us/guidedtour/healthcare/Care-Team-Collaboration/1/1","openInNewTab":true,"title":"Neem een rondleiding","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Help clinici en personeel om eenvoudig kennis te delen en samen te werken"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"continuous-patient-monitoring","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":13,"name":"Patiëntbewaking op afstand","videoHref":"https://www.microsoft.com/nl-nl/videoplayer/embed/RWHTVJ","content":"<p>Bewaak het herstel, de revalidatie en het zorgbeheer voor mensen met beperkingen en chronische ziekten om heropnamen te verminderen en patiënten tevredener te maken.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Volg de rondleiding door Continuous Patient Monitoring.","href":"https://guidedtour.microsoft.com/en-us/guidedtour/healthcare/care-coordination/3/1","openInNewTab":true,"title":"Neem een rondleiding","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Maak patiëntbewaking op afstand mogelijk om de zorg te verbreden tot buiten het ziekenhuis"}],"arialabel":null,"id":"health-team-productivity","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWBkAI?ver=eb76","imageAlt":"Decorative Image","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":10,"name":"Teamproductiviteit in de gezondheidszorg","videoHref":"","content":"<p>Verbeter de coördinatie en samenwerking van zorgteams om complexe werkprocessen te vereenvoudigen en besluitvorming in je hele organisatie te versnellen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Geef teams de middelen om productiever te zijn"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" processen en rapportages","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxOxf?ver=6258","imageAlt":"Het Cyber Defense Operations Center. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":15,"name":"Processen en rapportages","videoHref":"","content":"Verbeter de processen en harmoniseer de applicaties die radiologen gebruiken, zodat ze zich op belangrijke zaken kunnen richten: zorgteams en hun patiënten.","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Ontdek Nuance PowerScribe One","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2186456&clcid=0x413&culture=nl-nl&country=NL","openInNewTab":true,"title":"Ontdek Nuance PowerScribe One","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Automatiseer diagnostische processen"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" beelden delen","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxI53?ver=14e3","imageAlt":"Mensen lopen door een kantoorgebouw. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":16,"name":"Beelden delen","videoHref":"","content":"Maak directe toegang tot medische beelden en diagnostische rapporten mogelijk zonder dure VPN’s of cd’s.","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Ontdek Nuance PowerShare","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2186254&clcid=0x413&culture=nl-nl&country=NL","openInNewTab":true,"title":"Ontdek Nuance PowerShare","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Verleen sneller zorg door beelden te delen"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" Communicatie","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxKX9?ver=2b65","imageAlt":"Iemand gebruikt een touchscreen. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":17,"name":"Communicatie","videoHref":"","content":"Beperk afleiding en verbeter werkmethoden met tijdbesparende communicatie in de context voor radiologieafdelingen en privépraktijken.","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Ontdek Nuance PowerConnect","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2186531&clcid=0x413&culture=nl-nl&country=NL","openInNewTab":true,"title":"Ontdek Nuance PowerConnect","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Stroomlijn de communicatie en verbeter de samenwerking"}],"arialabel":null,"id":"Diagnostische intelligentie","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWUwEr?ver=1cd6","imageAlt":"Een medisch professional die een grote tablet vasthoudt.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":14,"name":"Diagnostische intelligentie","videoHref":"","content":"Maak het werk van radiologen efficiënter en effectiever, zodat in het hele zorgspectrum betere klinische en financiële resultaten kunnen worden behaald.","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Maak radiologie efficiënter en verbeter rapportages"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"data-interoperability","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWUu5v?ver=47b4","imageAlt":"Een arts die een tablet gebruikt.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":19,"name":"Interoperabiliteit","videoHref":"","content":"<p>Creëer nieuwe mogelijkheden met analytics, machinelearning en praktische informatie over je gezondheidsdata.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Verken de infographic over gezondheidsdata in de cloud.","href":"https://clouddamcdnprodep.azureedge.net/gdc/gdcaBPrr3/original","openInNewTab":true,"title":"Lees de infographic","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Verbind je gezondheidsdata met HL7 FHIR"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"clinical-analytics","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWyhrE?ver=9b95","imageAlt":"An ED Dashboard in Contoso Health on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":20,"name":"Clinical analytics","videoHref":"","content":"<p>Implementeer op AI gebaseerde voorspellende analytics om datamodellering, risicobeoordeling en besluitvorming binnen zorgteams te ondersteunen.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":null,"href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2186255&clcid=0x413&culture=nl-nl&country=NL","openInNewTab":true,"title":"Ontdek Text Analytics voor de gezondheidszorg","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Gebruik inzichten om de efficiëntie van zorgteams te verbeteren"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"operational-analytics","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWyrPx?ver=8ff9","imageAlt":"A Daily Overview in Contoso Health on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":21,"name":"Operational analytics","videoHref":"","content":"<p>Verbeter de operationele efficiëntie door het synchroniseren van de beheerinspanningen tussen artsen en beheerders, zodat bruikbare inzichten in activiteiten tussen instellingen worden onthuld.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Verbeter het personeelsbeheer en voorspel de doorvoer van patiënten"}],"arialabel":null,"id":"health-data-management","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxWOh?ver=6e85","imageAlt":"Een zorgverlener bekijkt zijn agenda en afspraken op een tablet. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":18,"name":"Beheer van gezondheidsdata","videoHref":"","content":"<p>Verbind mensen en gezondheidsdata van verschillende systemen met elkaar, waardoor je inzichten krijgt om risico's te voorspellen, zorgbeslissingen te versnellen en betere gezondheidsresultaten te behalen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Maak betere gezondheidsresultaten mogelijk"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"security","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxOxf?ver=6258","imageAlt":"The Cyber Defense Operations Center.","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":23,"name":"Beveiliging","videoHref":"","content":"<p>Help het lekken van gevoelige gezondheidsdossiers, patiëntdata en persoonlijke identiteiten te voorkomen.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lees meer over beveiliging van Microsoft.","href":"https://www.microsoft.com/en-us/security/business","openInNewTab":true,"title":"Lees meer","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Help bescherming te bieden tegen bedreigingen"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"compliance","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWUu5B?ver=56a7","imageAlt":"Een medisch professional die röntgenfoto’s op twee beeldschermen bekijkt.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":24,"name":"Compliance","videoHref":"","content":"<p>Gebruik intelligente oplossingen om te voldoen aan compliance-verplichtingen bij een complexe, steeds veranderende regelgeving.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lees meer over het beheren van compliance.","href":"https://www.microsoft.com/en-us/trust-center/compliance/compliance-overview","openInNewTab":true,"title":"Lees meer","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Blijf op de hoogte van de allernieuwste voorschriften"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"privacy","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWUu5F?ver=b56d","imageAlt":"Een röntgenfoto van de borst op een tablet.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":25,"name":"Privacy","videoHref":"","content":"<p>Vertrouw erop dat de privacy en vertrouwelijkheid van je data worden beschermd en dat je data alleen wordt gebruikt op manieren die voldoen aan je verwachtingen.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Meer informatie over vertrouwde databescherming.","href":"https://www.microsoft.com/en-us/trust-center/privacy","openInNewTab":true,"title":"Meer informatie over vertrouwde databescherming","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Behoud met vertrouwen de controle over je data"}],"arialabel":null,"id":"security-and-compliance","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWynuQ?ver=29e6","imageAlt":"Een zorgverlener met PBM gebruikt een beeldscherm waarop Azure wordt getoond. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":22,"name":"Beveiliging en compliance","videoHref":"","content":"<p>Creëer een holistische benadering van databeveiliging, privacy en compliance om incidenten te voorkomen die de patiëntenzorg kunnen verstoren.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Verbeter je beveiligings- en compliancebeleid"}],"itemsCount":25}

Bekijk hoe organisaties de gezondheidszorg opnieuw vormgeven

Beveiliging verbeteren om patiënten beter te helpen

HCA Healthcare beveiligt zijn endpoints om hoogwaardige patiëntenzorg te kunnen bieden.

Een snelle reactie mogelijk maken en verouderde processen transformeren

Britse dienstverlener op het gebied van gezondheidszorg en sociale zorg stroomlijnt zijn klinische model met Power Platform.

Betere patiëntenzorg en -contact

Northwell Health versnelt de ontwikkeling en acceptatie van innovatieve apps die de patiëntenzorg en het patiëntcontact verbeteren.

De communicatie met patiënten transformeren

Vitaldent gebruikt Microsoft Dynamics 365 om effectiever contact met patiënten en een totaalbeeld van patiëntinteracties te hebben.

Een streven naar innovatie koesteren

St. Luke’s University Health Network gebruikt Microsoft-tools om de ondersteuning voor zijn werknemers te transformeren en uitstekende zorg te verlenen.

Zorgen voor nauwkeurige patiëntdocumentatie

Nuance Communications helpt teams voor verbetering van de klinische documentatie van ziekenhuizen (CDI) om de kwaliteit en nauwkeurigheid van patiëntdocumentatie te waarborgen.

Microsoft Cloud voor de gezondheidszorg

Neem contact op met je accountmanager om aan de slag te gaan met Microsoft Cloud voor de gezondheidszorg.*

Microsoft Cloud voor de gezondheidszorg** omvat:

  • Zorgspecifieke configuraties, connectoren en applicaties
  • Technische support, waaronder onbeperkte 24/7 toegang tot technische bronnen
  • Toegang tot ons uitgebreide, ervaren ecosysteem van zorgpartners

 

*Zie de algemene voorwaarden

 

**Microsoft Cloud for Healthcare is algemeen beschikbaar in 10 talen, namelijk Engels, Frans, Nederlands, Duits, Deens, Italiaans, Zweeds, Fins, Spaans en Portugees.

Ontdek waardevolle informatie

Een zorgverlener gebruikt een tablet.

Lees ons blog voor de sector

Een arts in operatiekleding en met een stethoscoop om de nek heeft een gesprek via een laptop die voor hem staat.

Een nieuwe kijk op het welzijn van consumenten

Een apotheker met een mondkapje op staat voor een muur met medicijnen.

Transformaties in retail en gezondheidszorg

Meer informatie over Microsoft-producten voor de gezondheidszorg

Azure

Verbeter patiëntcontact, samenwerking tussen zorgteams en klinische inzichten.

Dynamics 365

Verbind mensen, data en processen om innovatie te versnellen.

HoloLens

Versnel diagnoses en verbeter de chirurgische nauwkeurigheid.

Microsoft 365

Optimaliseer de zorg, terwijl je tegelijkertijd de patiëntveiligheid verbetert en de kosten verlaagt.

Microsoft Teams

Maak eenvoudige, veilige samenwerking en communicatie in een enkele hub mogelijk.

Power Platform

Ontdek datagestuurde inzichten die de klinische besluitvorming met Power BI verbeteren.

Zie meer informatiebronnen voor de gezondheidszorg

Verzekeraar

Biowetenschappen

Blijf op de hoogte van Microsoft Cloud voor de gezondheidszorg

*De servicespecifieke voorwaarden van de Microsoft Healthcare-invoegtoepassing bevatten een uitleg van de rechten en plichten van jou en Microsoft met betrekking tot de compliance-normen voor klantdata en niet-Microsoft-productdata uitsluitend in verband met je gebruik van de Microsoft Healthcare-invoegtoepassing. De kwalificerende licentievoorwaarden voor Microsoft 365/Office 365, Dynamics 365, Power Platform, Azure en de Healthcare Bot Service zijn te vinden in de online servicevoorwaarden en de privacyverklaring van Microsoft en zijn een voorwaarde voor je gebruik van de SKU voor de Healthcare-invoegtoepassing. 

De compliance-normen die van toepassing zijn op bepaalde functies die worden aangeboden via de Microsoft Healthcare-invoegtoepassing, zijn te vinden op het compliance-dashboard

Meer informatie over de toezeggingen van Microsoft met betrekking tot databescherming en privacy en de Microsoft Healthcare-invoegtoepassing is te vinden in ons vertrouwenscentrum.