A pharmaceutical employee wearing PPE looking at a vial of liquid.

Biowetenschappen

Ontdek hoe Microsoft Cloud biowetenschapsorganisaties helpt hun onderzoek en ontwikkeling te versnellen, de operationele flexibiliteit te vergroten en veerkrachtiger leveringsketens te creëren.

Versnel de innovatie in de biowetenschappen

Bouw aan een duurzamere toekomst en transformeer je organisatie door innovatie mogelijk te maken, je personeel digitaal te ondersteunen en de productie-efficiëntie via marketing te stimuleren.

Versnel O&O-innovatie

Moderniseer processen voor ontdekkingen, ontwikkeling en kwaliteitssystemen om belemmeringen voor nieuwe productontwikkeling weg te nemen.

Zorg voor operationele flexibiliteit

Maak met het IoT, AI/ML en cloudcomputing nieuwe niveaus van flexibiliteit, veiligheid en productiviteit mogelijk.

Maak leveringsketens veerkrachtig

Zorg met automatisering en het beter volgen van middelen voor zichtbaarheid in de hele leveringsketen.

Maak een nieuwe generatie commerciële betrokkenheid mogelijk

Geef teams betere tools voor klantbetrokkenheid, zowel virtueel als persoonlijk.

Verbeter de ervaringen van patiënten en zorgverleners

Maak veilige, toegankelijke en hoogwaardige ervaringen in het hele zorgtraject mogelijk.

Wat maakt de Microsoft Cloud zo uniek?

Overzicht
Guided Tour

Startpagina van rondleiding

Klinische onderzoeken

Stimuleer snellere klinische ontwikkelingen

Verbeter de productiviteit en moderniseer O&O-processen

Ontwikkel producten sneller door AI/ML en high-performance computing te gebruiken om innovatie open te maken en het levenscyclusbeheer en de ontwikkeling van je producten te transformeren.

Stimuleer snellere klinische ontwikkelingen

Help onderzoek vooruit door Omics-data te analyseren en je ontdekkingen om te zetten in nieuwe protocollen voor precisiegeneeskunde.

Creëer de flexibele fabriek van de toekomst

Stroomlijn fabrieksprocessen en schaal omhoog voor nieuwe therapiemodaliteiten door met cloudtechnologieën de productiviteit te verhogen en uitval te verminderen.

Verbind mensen, producten en processen

Krijg meer inzicht in de status van de complete leveringsketen en ondersteun productiviteitsdoelen met meer automatisering voor complexere producten.

Optimaliseer productieprocessen met AI

Verbeter de productie-efficiëntie en verminder uitval, zonder dat je datawetenschappers nodig hebt, met automatisering op basis van AI.

Verbeter de GxP-compliance en -reactie

Gebruik big data en slimme analytics om op het gebied van processen en data-integriteit aan de regelgeving te voldoen.

Maak leveringsketens veerkrachtiger en beperk verstoringen

Verbind interne en externe leveringsketenpartners en marktdata om je planning en inzicht in je voorraden te optimaliseren.

Maak je bedrijfsvoering voorspelbaarder

Integreer data uit systemen in leveringsketens om de vraag van klanten te voorspellen en producten altijd op tijd te leveren met productieplanning in bijna realtime.

Betere prognoses en voorraadplanning

Gebruik AI om het afhandelen van bestellingen met orkestratie op basis van regels te automatiseren en verbeteren.

Integreer voor meer flexibiliteit

Ontdek en verbind duurzaamheidsdata om te meten in hoeverre doelen worden gehaald, verspilling tegen te gaan en intelligente inzichten mogelijk te maken, zodat je effectiever kunt optreden.

Geef je medewerkers met slimme oplossingen digitale mogelijkheden

Geef de volgende generatie personeel vaardigheden en tools om de nieuwe complexiteiten en snelheid van digitale betrokkenheid bij te kunnen benen.

Stroomlijn sales en service om de betrokkenheid van klanten en winstmarges te vergroten

Help je verkopers om op de hoogte te blijven van je complexe product- en dienstenportfolio.

Krijg inzicht in producten en diensten

Laat teams serviceverwachtingen overtreffen door serviceproblemen te voorspellen, detecteren en op te lossen voordat hun klanten zelfs maar weten dat er een probleem is.

Stel mensen en teams in staat om vanaf elke locatie productief te zijn

Verbind eerstelijnsmedewerkers, kantoormedewerkers, partners en klanten met de veilige tools voor samenwerking en informatiebeheer die nodig zijn om hybride werken te ondersteunen.

Verbeter de betrokkenheid van zorgverleners en patiënten

Ondersteun gepersonaliseerde betrokkenheid, voorlichting en therapietrouwheid en toon praktijkresultaten door je marketeers, verkopers en servicemedewerkers te helpen de klant te begrijpen en tegelijk op afstand en digitaal via meerdere kanalen contact te hebben.

Ga zinvol te werk

Breng transactie-, gedrags- en demografische data in realtime samen om op basis van AI een totaaloverzicht van je patiënten te krijgen.

Artsen bij patiëntenzorg beter ondersteunen

Profiteer van communicatie en betrokkenheidsplatformen op basis van AI.

Het patiënttraject begrijpen

Krijg een compleet beeld van de patiënt in verschillende datasets om mogelijke uitval in de zorg te voorspellen en goedkeuring voor behandelingen door zorgverzekeraars waar nodig te verbeteren.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" klinische onderzoeken","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQgsM?ver=93d0","imageAlt":"Een hand met een medische handschoen aan werkt met grafieken op een laptop. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":2,"name":"Klinische onderzoeken","videoHref":"","content":"<p>Help onderzoek vooruit door Omics-data te analyseren en je ontdekkingen om te zetten in nieuwe protocollen voor precisiegeneeskunde.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Meer informatie over high-performance computing voor de gezondheidszorg en biowetenschappen.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2182917&clcid=0x413&culture=nl-nl&country=NL","openInNewTab":true,"title":"Meer informatie","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Stimuleer snellere klinische ontwikkelingen"}],"arialabel":null,"id":"Digitale O&O-innovatie","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQgsJ?ver=245d","imageAlt":"Een zorgverlener met een veiligheidsbril op werkt op een mobiel apparaat. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":1,"name":"Digitale O&O-innovatie","videoHref":"","content":"<p>Ontwikkel producten sneller door AI/ML en high-performance computing te gebruiken om innovatie open te maken en het levenscyclusbeheer en de ontwikkeling van je producten te transformeren.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Verbeter de productiviteit en moderniseer O&O-processen "},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" operationele zichtbaarheid","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQgsV?ver=507e","imageAlt":"Drie mensen rond een tablet waarop grafieken worden weergegeven. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":4,"name":"Inzicht in de bedrijfsvoering","videoHref":"","content":"<p>Krijg meer inzicht in de status van de complete leveringsketen en ondersteun productiviteitsdoelen met meer automatisering voor complexere producten.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Meer informatie over Dynamics 365 voor de zorg.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2183026&clcid=0x413&culture=nl-nl&country=NL","openInNewTab":true,"title":"Meer informatie","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Verbind mensen, producten en processen"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"productieactiviteiten","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQbMW?ver=694f","imageAlt":"Iemand met een HoloLens 2 op werkt aan een grote machine. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":5,"name":"Productieactiviteiten","videoHref":"","content":"<p>Verbeter de productie-efficiëntie en verminder uitval, zonder dat je datawetenschappers nodig hebt, met automatisering op basis van AI.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Meer informatie over hoe technologie fabrikanten van farmaceutische apparatuur ondersteunt.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2182847&clcid=0x413&culture=nl-nl&country=NL","openInNewTab":true,"title":"Meer informatie","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Optimaliseer productieprocessen met AI"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" compliance- en regelgevingsprocessen","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQbN1?ver=7d26","imageAlt":"Handen typen op een laptop. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":6,"name":"Compliance- en regelgevingsprocessen","videoHref":"","content":"<p>Gebruik big data en slimme analytics om op het gebied van processen en data-integriteit aan de regelgeving te voldoen.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Meer informatie over GxP-compliance.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2182918&clcid=0x413&culture=nl-nl&country=NL","openInNewTab":true,"title":"Meer informatie","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Verbeter de GxP-compliance en -reactie"}],"arialabel":null,"id":"Stroomlijnen fabrieksprocessen","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQgsS?ver=d530","imageAlt":"Iemand met een veiligheidsbril op werkt met een machine. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":3,"name":"Stroomlijnen fabrieksprocessen","videoHref":"","content":"<p>Stroomlijn fabrieksprocessen en schaal omhoog voor nieuwe therapiemodaliteiten door met cloudtechnologieën de productiviteit te verhogen en uitval te verminderen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Creëer de flexibele fabriek van de toekomst"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" Zichtbaarheid in leveringsketens","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQivr?ver=02e5","imageAlt":"Iemand met een gezichtsmasker en gehoorbescherming op beoordeelt een stapel artikelen. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":8,"name":"Zichtbaarheid in leveringsketens","videoHref":"","content":"<p>Integreer data uit systemen in leveringsketens om de vraag van klanten te voorspellen en producten altijd op tijd te leveren met productieplanning in bijna realtime.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lees hoe de cloud de digitale transformatie in de productiesector aanjaagt.","href":"https://clouddamcdnprodep.azureedge.net/gdc/gdchjX4b6/original","openInNewTab":true,"title":"Meer informatie","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Maak je bedrijfsvoering voorspelbaarder"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" procesautomatisering","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQbN7?ver=954f","imageAlt":"Handen gebruiken een tablet om data in grafieken te beoordelen. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":9,"name":"Procesautomatisering","videoHref":"","content":"<p>Gebruik AI om het afhandelen van bestellingen met orkestratie op basis van regels te automatiseren en verbeteren.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Meer informatie over Dynamics 365 voor de zorg.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2182762&clcid=0x413&culture=nl-nl&country=NL","openInNewTab":true,"title":"Meer informatie","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Betere prognoses en voorraadplanning"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" Duurzaamheid","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQ8Bv?ver=6952","imageAlt":"Een blik omhoog in een groot glazen gebouw. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":10,"name":"Duurzaamheid","videoHref":"","content":"<p>Ontdek en verbind duurzaamheidsdata om te meten in hoeverre doelen worden gehaald, verspilling tegen te gaan en intelligente inzichten mogelijk te maken, zodat je effectiever kunt optreden.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Meer informatie over Microsoft Cloud for Sustainability.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2182782&clcid=0x413&culture=nl-nl&country=NL","openInNewTab":true,"title":"Meer informatie","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Integreer voor meer flexibiliteit"}],"arialabel":null,"id":"Maak leveringsketens veerkrachtig","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQivo?ver=418c","imageAlt":"Iemand met een veiligheidshelm op en veiligheidsvest aan werkt in een fabriek met pallets met producten. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":7,"name":"Maak leveringsketens veerkrachtig","videoHref":"","content":"<p>Verbind interne en externe leveringsketenpartners en marktdata om je planning en inzicht in je voorraden te optimaliseren.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Maak leveringsketens veerkrachtiger en beperk verstoringen"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" Digitale verkoop en service","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4vsIT?ver=cc04","imageAlt":"Group of medical professionals sitting at a table reviewing papers, x-rays and information on tablets and a laptop.","imageHeight":730,"imageWidth":1298,"itemIndex":12,"name":"Digitaal verkopen en digitale service","videoHref":"","content":"<p>Help je verkopers om op de hoogte te blijven van je complexe product- en dienstenportfolio.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Meer informatie over Retail+Health.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2182783&clcid=0x413&culture=nl-nl&country=NL","openInNewTab":true,"title":"Meer informatie","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Stroomlijn sales en service om de betrokkenheid van klanten en winstmarges te vergroten"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" Altijd beschikbare service","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQ8BB?ver=7e97","imageAlt":"Iemand zit aan zijn bureau en werkt op een pc. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":13,"name":"Altijd beschikbare service","videoHref":"","content":"<p>Laat teams serviceverwachtingen overtreffen door serviceproblemen te voorspellen, detecteren en op te lossen voordat hun klanten zelfs maar weten dat er een probleem is.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Meer informatie over Dynamics 365 voor de zorg.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2182762&clcid=0x413&culture=nl-nl&country=NL","openInNewTab":true,"title":"Meer informatie","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Krijg inzicht in producten en diensten"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" Hybride werken","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQ8BF?ver=e79a","imageAlt":"Een Teams-videogesprek tussen een patiënt en een zorgverlener.","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":14,"name":"Hybride werk","videoHref":"","content":"<p>Verbind eerstelijnsmedewerkers, kantoormedewerkers, partners en klanten met de veilige tools voor samenwerking en informatiebeheer die nodig zijn om hybride werken te ondersteunen.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lees hoe virtuele gezondheidszorg de zorgverlening transformeert.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2182784&clcid=0x413&culture=nl-nl&country=NL","openInNewTab":true,"title":"Meer informatie","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Stel mensen en teams in staat om vanaf elke locatie productief te zijn"}],"arialabel":null,"id":"Maak een nieuwe generatie commerciële betrokkenheid mogelijk","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQbN4?ver=a247","imageAlt":"Een persoonlijke vergadering waarin een presentator op een tv weergegeven data uitlegt. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":11,"name":"Maak een nieuwe generatie commerciële betrokkenheid mogelijk","videoHref":"","content":"<p>Geef de volgende generatie personeel vaardigheden en tools om de nieuwe complexiteiten en snelheid van digitale betrokkenheid bij te kunnen benen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Geef je medewerkers met slimme oplossingen digitale mogelijkheden"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" Ken je klanten","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQo7C?ver=e133","imageAlt":"Een zorgverlener in een Teams-gesprek op zijn laptop.","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":16,"name":" Ken je patiënten","videoHref":"","content":"<p>Breng transactie-, gedrags- en demografische data in realtime samen om op basis van AI een totaaloverzicht van je patiënten te krijgen.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Meer informatie over patiëntinzichten in Microsoft Cloud voor de gezondheidszorg.","href":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWHTWU","openInNewTab":true,"title":"Meer informatie","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ga zinvol te werk"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" Verbonden zorgverleners","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQo7F?ver=80f5","imageAlt":"Een zorgverlener houdt voor collega’s een tablet waarop data worden weergegeven omhoog. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":17,"name":"Verbonden zorgverleners","videoHref":"","content":"<p>Profiteer van communicatie en betrokkenheidsplatformen op basis van AI.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Meer informatie over zorgcoördinatie in Microsoft Cloud voor de gezondheidszorg.","href":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWI1E2","openInNewTab":true,"title":"Meer informatie","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Artsen bij patiëntenzorg beter ondersteunen"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" Samenwerking tussen artsen","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQbNa?ver=294a","imageAlt":"Twee zorgverleners gebruiken een Surface Hub om via een Teams-videogesprek met collega’s te praten. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":18,"name":"Samenwerking tussen artsen","videoHref":"","content":"<p>Krijg een compleet beeld van de patiënt in verschillende datasets om mogelijke uitval in de zorg te voorspellen en goedkeuring voor behandelingen door zorgverzekeraars waar nodig te verbeteren.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Meer informatie over teamsamenwerking in Microsoft Cloud voor de gezondheidszorg.","href":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWI1En","openInNewTab":true,"title":"Meer informatie","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Het patiënttraject begrijpen"}],"arialabel":null,"id":"Verbeter de ervaringen van patiënten en zorgverleners","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQgtd?ver=e6e4","imageAlt":"Iemand zit op een bank en gebruikt een tablet voor een Teams-videovergadering met zorgverleners. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":15,"name":"Verbeter de ervaringen van patiënten en zorgverleners","videoHref":"","content":"<p>Ondersteun gepersonaliseerde betrokkenheid, voorlichting en therapietrouwheid en toon praktijkresultaten door je marketeers, verkopers en servicemedewerkers te helpen de klant te begrijpen en tegelijk op afstand en digitaal via meerdere kanalen contact te hebben.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Verbeter de betrokkenheid van zorgverleners en patiënten"}],"itemsCount":18}

Bekijk hoe organisaties de gezondheidszorg opnieuw vormgeven

Adamed Group

Ontdek hoe een van Europa’s grootste farmaceutische fabrikanten vraagvoorspellingen heeft geautomatiseerd, waarmee het aantal fouten tot onder 5% is gedaald.

Signant Health

Ontdek hoe Microsoft 365 een integraal onderdeel van het veilig uitvoeren van COVID-19-onderzoek is.

Adaptive Biotechnologies

Ontdek hoe Azure datastromen helpt transformeren in een nieuw platform voor immuniteitsgeneeskunde.

Novartis

Novartis gaat met Privacy Management voor Microsoft 365 baanbrekende beveiliging gebruiken.

Egis Pharmaceuticals PLC

Egis vindt met Azure de juiste effectieve behandelingen voor patiënten.

Verken het Microsoft-partnerecosysteem voor de gezondheidszorg

Capgemini
EY
Illumina
IQVIA
PRA health sciences
Sophia genetics

Ontdek waardevolle bronnen en nieuws

Het toonaangevende AI-platform voor de gezondheidszorg

Microsoft is uitgeroepen tot marktleider in algemene AI-platformen voor de zorg-IT-sector.

AI-ontwikkelingen gebruiken voor biomedisch zoeken

Lees hoe teams bij Microsoft zich lieten inspireren om meer na te denken over het zoeken en opvragen van biomedische informatie.

Samenwerken met de NIH om biomedisch onderzoek te verbeteren

Microsoft en de Amerikaanse National Institutes of Health (NIH) werken samen om het biomedisch onderzoek in de wereld na de pandemie te versnellen.

Voer je DNA-data-analyse uit op Azure

Ontdek hoe Microsoft werkt aan een ecosysteem dat DNA-berekeningen voor iedereen kan faciliteren.

KLAS erkent Microsofts momentum op het gebied van AI in de gezondheidszorg

KLAS Research verklaarde onlangs dat Microsoft het sterkste aanbod voor AI in de gezondheidszorg heeft.

Meer informatie over de Microsoft Cloud

Lever betere ervaringen, inzichten en zorg door Azure, Dynamics 365 en Microsoft 365 met Microsoft Cloud for Healthcare te combineren.

Meer informatie over Microsoft-producten voor de gezondheidszorg

Azure

Verbeter patiëntcontact, samenwerking tussen zorgteams en klinische inzichten.

Dynamics 365

Verbind mensen, data en processen om innovatie te versnellen.

HoloLens

Versnel diagnoses en verbeter de chirurgische nauwkeurigheid.

Microsoft 365

Optimaliseer de zorg, terwijl je tegelijkertijd de patiëntveiligheid verbetert en de kosten verlaagt.

Microsoft Teams

Maak eenvoudige, veilige samenwerking en communicatie in een enkele hub mogelijk.

Power Platform

Ontdek datagestuurde inzichten die de klinische besluitvorming met Power BI verbeteren.

Neem contact met ons op

Zoek een partner

Microsoft Consulting Services

Microsoft Technology Centers