Maak kennis met Microsoft Cloud for Manufacturing. Nu beschikbaar voor preview.

Bouw met open standaarden en ecosystemen aan een veerkrachtigere en duurzamere toekomst.

Bouw nu aan een duurzame toekomst

Microsoft Cloud for Manufacturing is ontworpen voor het leveren van mogelijkheden die de kernprocessen en vereisten van de industrie ondersteunen. Deze complete cloudoplossingen voor productie bevatten bestaande en nieuwe mogelijkheden die helpen om mensen, middelen, werk- en bedrijfsprocessen veilig te verbinden, zodat organisaties veerkrachtiger kunnen zijn.

Geef je personeel digitaal meer mogelijkheden

Verbeter de vaardigheden van je werknemers en vergroot de klanttevredenheid met nieuwe digitale ervaringen.

Werk met veilige en wendbare fabrieken

Bouw met industriële IoT, cloud, AI en mixed reality aan de productieve, slimme fabriek van de toekomst.

Creëer veerkrachtigere supply chains

Verbeter de zichtbaarheid, flexibiliteit en winstgevendheid van de complete supply chain met intelligente planning en uitvoering, het waarnemen van de vraag en traceerbaarheid.

Ontgrendel innovatie en lever nieuwe diensten

Versnel de ontwikkeling van nieuwe bedrijfswaarde met digitale feedbacklussen en digital twins.

Overzicht
Guided Tour

Mogelijkheden

Microsoft Cloud voor Manufacturing

Geef je personeel meer mogelijkheden met slimme productieoplossingen

Geef je personeel van de volgende generatie digitale vaardigheden en tools om de nieuwe complexiteiten en snelheid van digitale productie veilig bij te benen.

Stel mensen en teams in staat om vanaf elke locatie productief te zijn

Verbind eerstelijnsmedewerkers, kantoormedewerkers en klanten met de veilige tools voor samenwerking en informatiebeheer die nodig zijn om thuiswerken te ondersteunen.

Geef training, betrokkenheid en kennisoverdracht een nieuwe betekenis

Zorg voor snelle onboarding van personeel en help ze voortdurend vaardigheden te ontwikkelen met aangepaste, op rollen gebaseerde leertrajecten.

Creëer de flexibele fabriek van de toekomst

Maak met het IoT, cloudcomputing, AI en mixed reality nieuwe niveaus van flexibiliteit, veiligheid, productiviteit en innovatie mogelijk.

Vereenvoudig de beveiliging van industriële IoT en OT

Bescherm industriële IoT- en OT-omgevingen met continue inventarisatie van activa, kwetsbaarheidsbeheer en bedreigingsdetectie.

Verbind mensen, producten en processen

Bied een totaaloverzicht van systemen en werkprocessen in de hele fabriek waarmee bedieners problemen kunnen analyseren en werkprocessen efficiënter kunnen maken.

Verbeter de algemene effectiviteit van je apparatuur

Bouw flexibele fabrieken en slimme productieprocessen met voorspellende technologieën, IoT en mixed reality om de doorvoer, kwaliteit en levering te verbeteren en tegelijkertijd de kosten te verlagen.

Optimaliseer slimme productieprocessen met AI

Verbeter de productie-efficiëntie en verminder de uitvaltijd - zonder dat je datawetenschappers nodig hebt - met automatisering op basis van AI en cloudoplossingen voor productie.

Maak de supply chain veerkrachtiger en minimaliseer verstoring in de supply chain

Verbind interne en externe supplychain-, klant- en marktdata om de zichtbaarheid van de supply chain te verbeteren, je planning te optimaliseren en je voorraadbehoeften intelligent te beheren.

Bouw veerkracht op met een agile supply chain

Voorspel en verhelp storingen snel, vergroot de zichtbaarheid, verbeter de planning en maximaliseer de productiviteit van bedrijfsmiddelen met een digitale supply chain.

Maak je bedrijfsvoering voorspelbaarder

Integreer met intelligente bedrijfsapps en advanced analytics data uit verschillende systemen in je supply chain voor meer flexibiliteit en om sneller op marktveranderingen te reageren, zonder in te leveren op innovatie en snelheid.

Ontwikkel en lever nieuwe producten en diensten

Versnel innovatie door producten te ontwerpen, simuleren en valideren via digital twins en cloudoplossingen voor productie.

Ontwikkel mogelijkheden voor digital twins en digital thread voor je producten en diensten

Maak een digitale versie van dingen, plaatsen, bedrijfsprocessen en mensen uit de echte wereld.

Lever effectieve klantresultaten

Verbeter de klanttevredenheid, betrokkenheid en winstmarge door je marketeers, verkopers en servicemedewerkers te helpen klanten te begrijpen door op afstand en digitaal via meerdere kanalen contact te onderhouden.

Stroomlijn salesuitvoering

Laat salesteams nieuwe verkopen snel, voorspelbaar en winstgevend sluiten.

Krijg inzicht in producten en diensten

Laat teams serviceverwachtingen overtreffen door serviceproblemen te voorspellen, detecteren en op te lossen voordat je klanten zelfs maar weten dat er een probleem is.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" 1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxGav?ver=cd26","imageAlt":"Iemand met PBM gebruikt een tablet om toegewezen taken te bekijken. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":2,"name":"Geef je eerstelijnsmedewerkers meer mogelijkheden","videoHref":"","content":"<p>Verbind eerstelijnsmedewerkers, kantoormedewerkers en klanten met de veilige tools voor samenwerking en informatiebeheer die nodig zijn om thuiswerken te ondersteunen.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Ontdek Microsoft Teams","href":"https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/frontline-workforce","openInNewTab":true,"title":"Ontdek Microsoft Teams","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Stel mensen en teams in staat om vanaf elke locatie productief te zijn"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" werknemers omscholen","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":3,"name":"Leren en kennisbeheer","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNgIB","content":"<p>Zorg voor snelle onboarding van personeel en help ze voortdurend vaardigheden te ontwikkelen met aangepaste, op rollen gebaseerde leertrajecten.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Ontdek Microsoft Viva Learning.","href":"https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-viva/learning","openInNewTab":true,"title":"Ontdek Microsoft Viva Learning","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Geef training, betrokkenheid en kennisoverdracht een nieuwe betekenis"}],"arialabel":null,"id":"Personeelstransformatie","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxQ4O?ver=1beb","imageAlt":"Iemand in een Teams-videogesprek op zijn mobiele telefoon gebruikt zijn camera om de andere deelnemer een machine te laten zien. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":1,"name":"Personeelstransformatie","videoHref":"","content":"<p>Geef je personeel van de volgende generatie digitale vaardigheden en tools om de nieuwe complexiteiten en snelheid van digitale productie veilig bij te benen.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lees het blogartikel over het aanpakken van de vaardigheidskloof in de nieuwe normaal van de productiesector","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/industry-blog/manufacturing/2021/01/19/addressing-the-skills-gap-in-manufacturings-new-normal/ ","openInNewTab":true,"title":"Lees het blogartikel","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Geef je personeel meer mogelijkheden met slimme productieoplossingen"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" IoT- en OT-beveiliging","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWy9EB?ver=349f","imageAlt":"Een middelenoverzicht met de bescherming van IoT- en OT-omgevingen met Azure Defender IoT. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":5,"name":"IoT- en OT-beveiliging","videoHref":"","content":"<p>Bescherm industriële IoT- en OT-omgevingen met continue inventarisatie van activa, kwetsbaarheidsbeheer en bedreigingsdetectie.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Ontdek Azure Defender voor het IoT","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/services/azure-defender-for-iot/ ","openInNewTab":true,"title":"Ontdek Azure Defender voor het IoT","preferredStyle":null},{"ariaLabel":"Meer informatie over Azure IoT-beveiliging.","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/overview/iot/security/","openInNewTab":true,"title":"Meer informatie over Azure IoT-beveiliging","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vereenvoudig de beveiliging van industriële IoT en OT"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" inzicht in de bedrijfsvoering","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxJce?ver=5434","imageAlt":"Een kaart met pinnen die zijn gemarkeerd in Azure IoT Solution Accelerator. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":6,"name":"Inzicht in de bedrijfsvoering","videoHref":"","content":"<p>Bied een totaaloverzicht van systemen en werkprocessen in de hele fabriek waarmee bedieners problemen kunnen analyseren en werkprocessen efficiënter kunnen maken.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Ontdek Azure IoT","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/overview/iot/industry/discrete-manufacturing/","openInNewTab":true,"title":"Ontdek Azure IoT","preferredStyle":null},{"ariaLabel":"Lees het datasheet over de verbonden fabriek.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2159725&clcid=0x413&culture=nl-nl&country=NL","openInNewTab":true,"title":"Lees het datasheet over de verbonden fabriek","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Verbind mensen, producten en processen"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" de productiviteit van bedrijfsmiddelen","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":7,"name":"De productiviteit van bedrijfsmiddelen","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNot6","content":"<p>Bouw flexibele fabrieken en slimme productieprocessen met voorspellende technologieën, IoT en mixed reality om de doorvoer, kwaliteit en levering te verbeteren en tegelijkertijd de kosten te verlagen.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lees het datasheet over assetproductiviteit.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2157984&clcid=0x413&culture=nl-nl&country=NL","openInNewTab":true,"title":"Lees het datasheet over assetproductiviteit","preferredStyle":null},{"ariaLabel":"Meer informatie over Azure IoT Hub.","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/services/iot-hub/","openInNewTab":true,"title":"Meer informatie over Azure IoT Hub","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Verbeter de algemene effectiviteit van je apparatuur"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" autonome controlesystemen","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxGgl?ver=865a","imageAlt":"Machines in een fabriek. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":8,"name":"Productieactiviteiten","videoHref":"","content":"<p>Verbeter de productie-efficiëntie en verminder de uitvaltijd - zonder dat je datawetenschappers nodig hebt - met automatisering op basis van AI en cloudoplossingen voor productie.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Ontdek autonome systemen met Microsoft AI","href":"https://www.microsoft.com/en-us/ai/autonomous-systems","openInNewTab":true,"title":"Ontdek autonome systemen met Microsoft AI","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Optimaliseer slimme productieprocessen met AI"}],"arialabel":null,"id":"De flexibele fabriek van de toekomst","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxQ8i?ver=afbf","imageAlt":"Iemand met een veiligheidsbril gebruikt een apparaat met touchscreen. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":4,"name":"De flexibele fabriek van de toekomst","videoHref":"","content":"<p>Maak met het IoT, cloudcomputing, AI en mixed reality nieuwe niveaus van flexibiliteit, veiligheid, productiviteit en innovatie mogelijk.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lees het blogartikel 'Industrie 4.0: het IoT is de sleutel tot het bouwen van de flexibele fabrieken van de toekomst'","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/industry-blog/manufacturing/2020/12/16/industry-4-0-iot-key-to-building-agile-factories-of-the-future/","openInNewTab":true,"title":"Lees het blogartikel","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Creëer de flexibele fabriek van de toekomst"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" planning en optimalisatie van de supply chain","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNyKO?ver=f819","imageAlt":"A calendar of production orders, transfer orders and purchase orders in Supply Chain Management.","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":10,"name":"Planning en optimalisatie van de supply chain","videoHref":"","content":"<p>Voorspel en verhelp storingen snel, vergroot de zichtbaarheid, verbeter de planning en maximaliseer de productiviteit van bedrijfsmiddelen met een digitale supply chain.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Ontdek Dynamics 365 Supply Chain Management.","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/supply-chain-management/overview/","openInNewTab":true,"title":"Ontdek Dynamics 365 Supply Chain Management","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Bouw veerkracht op met een agile supply chain"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" zichtbaarheid in supply chains","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":11,"name":"Zichtbaarheid in supply chains","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNWql","content":"<p>Integreer met intelligente bedrijfsapps en advanced analytics data uit verschillende systemen in je supply chain voor meer flexibiliteit en om sneller op marktveranderingen te reageren, zonder in te leveren op innovatie en snelheid.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Ontdek Dynamics 365 Supply Chain Management.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2175138&clcid=0x413&culture=nl-nl&country=NL","openInNewTab":true,"title":"Ontdek Dynamics 365 Supply Chain Management","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Maak je bedrijfsvoering voorspelbaarder"}],"arialabel":null,"id":"Veerkracht in de supply chain","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxSAD?ver=841e","imageAlt":"Een groot magazijn met machines die werken met pakketten in de schappen. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":9,"name":"Veerkracht in de supply chain","videoHref":"","content":"<p>Verbind interne en externe supplychain-, klant- en marktdata om de zichtbaarheid van de supply chain te verbeteren, je planning te optimaliseren en je voorraadbehoeften intelligent te beheren.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lees het blogartikel 'Nieuwe Dynamics 365 Manufacturing Accelerator voor leveranciersbeheer'","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/dynamics365/it/2021/05/18/enable-business-resilience-with-cloud-and-edge-scale-units-in-dynamics-365-supply-chain-management/","openInNewTab":true,"title":"Lees het blogartikel","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Maak de supply chain veerkrachtiger en minimaliseer verstoring in de supply chain"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" digital twins en digital thread","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxZim?ver=c59e","imageAlt":"Machines in een magazijn. ","imageHeight":596,"imageWidth":1063,"itemIndex":13,"name":"Digital twins en digital thread","videoHref":"","content":"<p>Maak een digitale versie van dingen, plaatsen, bedrijfsprocessen en mensen uit de echte wereld.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Ontdek Azure Digital Twins","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/services/digital-twins/","openInNewTab":true,"title":"Ontdek Azure Digital Twins","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ontwikkel mogelijkheden voor digital twins en digital thread voor je producten en diensten"}],"arialabel":null,"id":"Innovatie in bedrijfswaarde","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxN5l?ver=e272","imageAlt":"Iemand buigt zich over een machine en kijkt naar gesimuleerde blauwdrukken. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":12,"name":"Digitale innovatie","videoHref":"","content":"<p>Versnel innovatie door producten te ontwerpen, simuleren en valideren via digital twins en cloudoplossingen voor productie.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lees het blogartikel 'Met digital twins krijgen fabrikanten een concurrentievoordeel'","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/industry-blog/manufacturing/2020/12/14/manufacturers-gain-a-competitive-advantage-with-digital-twins/","openInNewTab":true,"title":"Lees het blogartikel","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ontwikkel en lever nieuwe producten en diensten"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" activeer digitale verkoop","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxSB5?ver=d657","imageAlt":"Een samenvatting van de salesinzichten voor Regina Murphy die in Dynamics 365 wordt weergegeven. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":15,"name":"Digitale verkoop","videoHref":"","content":"<p>Laat salesteams nieuwe verkopen snel, voorspelbaar en winstgevend sluiten.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Ontdek Dynamics 365 Sales","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/sales/overview/","openInNewTab":true,"title":"Ontdek Dynamics 365 Sales","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Stroomlijn salesuitvoering"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" proactieve service","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":16,"name":"Altijd beschikbare service","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNosX","content":"<p>Laat teams serviceverwachtingen overtreffen door serviceproblemen te voorspellen, detecteren en op te lossen voordat je klanten zelfs maar weten dat er een probleem is.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Ontdek Dynamics 365 Field Service","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/field-service/overview/ ","openInNewTab":true,"title":"Ontdek Dynamics 365 Field Service","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Krijg inzicht in producten en diensten"}],"arialabel":null,"id":"Maak klanten betrokken","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxGgE?ver=4fd6","imageAlt":"Iemand in een magazijn houdt een tablet vast en kijkt naar dozen. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":14,"name":"Klantrelaties","videoHref":"","content":"<p>Verbeter de klanttevredenheid, betrokkenheid en winstmarge door je marketeers, verkopers en servicemedewerkers te helpen klanten te begrijpen door op afstand en digitaal via meerdere kanalen contact te onderhouden.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lees het blogartikel over innovatie in de servicesuite van Dynamics 365-applicaties","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/dynamics365/bdm/2020/10/06/innovation-on-the-service-suite-of-dynamics-365-applications/","openInNewTab":true,"title":"Lees het blogartikel","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Lever effectieve klantresultaten"}],"itemsCount":16}

Bekijk hoe organisaties de productie opnieuw vormgeven

Meer efficiëntie en kostenbesparingen

3M implementeert nieuwe randapparatuur om processen te stroomlijnen en problemen in de productielijn vooraf te herkennen.

Een veiligheidsbewuste cultuur in stand houden

Alcoa vertrouwt op samenwerkingstools om werknemers samen te brengen en het bedrijf 24 uur per dag draaiende te houden, terwijl strikte COVID-19-veiligheidsprotocollen worden gevolgd.

Wereldwijde wateruitdagingen oplossen

Ecolab verzamelt en analyseert enorme hoeveelheden IoT-data om geïnformeerde aanbevelingen te doen en processen te verbeteren, zodat waterproblemen wereldwijd kunnen worden aangepakt.

De staalproductie met data transformeren

Outokumpu is toonaangevend in de digitale transformatie door besluitvorming op basis van data in zijn wereldwijde activiteiten centraal te stellen.

De slimme fabrieken van de toekomst bouwen

Kennametal verhuisde zijn IT- en bedrijfsactiviteiten naar de cloud en omarmde IoT om te moderniseren, de productie in fabrieken te verhogen en zijn klanten betere oplossingen te bieden.

Ontdek waardevolle informatie

Ontdek wat je hebt gemist tijdens de Hannover Messe Digital Edition 2021

Kom meer te weten over de oplossingen van Microsoft Cloud for Manufacturing tijdens dit RoundTable-gesprek met Caglayan Arkan.

De cloud is de aanjager van digitale transformatie in de fabricage.

Transformeer met cloudtechnologieën

Lees een rapport van Frost & Sullivan over hoe producenten de overstap naar de cloud maken om digitale transformatie te stimuleren.

Iemand met PBM bekijkt een tablet.

Monitor proactief op IT- en OT-beveiligingsrisico’s

Meer informatie over de algemene beschikbaarheid van Microsoft Defender voor het IoT.

Two people standing in front of a piece of machinery and looking at a tablet displaying a part of the machine.

Ontdek welke productie-inzichten en -oplossingen de Hannover Messe 2021 heeft opgeleverd

Blijf op de hoogte van alles wat je hebt gemist tijdens het digitale evenement van dit jaar.

Honeywell en Microsoft werken samen om de prestaties van gebouwen te optimaliseren

Met applicaties voor predictive maintenance wordt het energieverbruik geoptimaliseerd.

Rockwell Automation en Microsoft vereenvoudigen industriële transformatie

Rand-naar-cloud-oplossingen verbinden teams via een unieke, vertrouwde dataomgeving.

Bezoek ons op Microsoft Ignite en ontdek hoe je een veerkrachtige toekomst kunt creëren

Ontdek hoe Microsoft Cloud for Manufacturing de productiviteit verhoogt en de beveiliging verbetert.

PepsiCo werkt met Microsoft samen om de operationele flexibiliteit te verbeteren

De samenwerking zal leiden tot nieuwe innovaties in activiteiten en consumentenervaringen.

Satya Nadella, CEO of Microsoft.

Vier de recente toevoeging van Johnson & Johnson aan het Global Lighthouse Network

Satya Nadella, CEO van Microsoft, en Alex Gorsky, voorzitter en CEO van Johnson & Johnson, bespreken hoe de COVID-19-pandemie de digitale acceptatie heeft versneld.

Meer informatie over Microsoft-producten voor productie

Azure

Versnel de modernisering van je slimme fabriek.

Dynamics 365

Lever nieuwe producten, diensten en ervaringen.

HoloLens 2

Ontdek hoe mixed reality de productie transformeert.

Microsoft 365

Je personeel uitrusten en bijscholen.

Microsoft Teams

Geef je eerstelijnsmedewerkers met eenvoudige en veilige oplossingen meer mogelijkheden.

Microsoft Power Platform

Maak intelligente apps en automatiseer processen zonder veel programmeerwerk.

Autonome systemen met AI

Optimaliseer productieprocessen en stimuleer innovatie met Microsoft AI.

Microsoft Cloud for Sustainability

Registreer, rapporteer en verminder je impact op het milieu.

Blijf op de hoogte van Microsoft Cloud for Manufacturing