Project portfolio management

Optimaliseer om je gewenste resultaten te verkrijgen.

Gebruik de kracht van mogelijkheden voor project portfolio management (PPM) om project- en portfolio-investeringen efficiënt te plannen, prioriteit te geven en te beheren.


Stimuleer portfolio-optimalisatie

Modelleer eenvoudig verschillende portfolioscenario’s om het beste strategische pad te bepalen. Weeg projectvoorstellen af tegen strategische factoren en houd rekening met de beperkingen met betrekking tot kosten en resources.

Device with Project file open showing reports and graphs
Device showing Project Roadmap timelines

Krijg volledig inzicht in programma's en projecten

Voeg portfolio’s, programma’s en projecten in je organisatie samen in een visuele, interactieve Roadmap voor meer zichtbaarheid.1

Transformeer projectgegevens in actiegerichte inzichten

Deel ingebouwde rapporten, zoals burndown- of Power BI-dashboards, om iedereen op één lijn te houden. Met systeemeigen OData kun je portfoliogegevens snel samenvoegen voor geavanceerde rapportages.2

Device screen showing a portfolio dashboard in Power BI
Device screen showing Project Center in Microsoft Project

Evalueer voorstellen systematisch

Registreer en evalueer de projectideeën in de organisatie. Gebruik een gestandaardiseerd proces waarin gedetailleerde bedrijfsscenario's en projectcontracten aan het management worden aangeboden ter beoordeling.

Run je bedrijf op jouw manier

Stem je behoeften op het vlak van portfoliobeheer af op de behoeften van je organisatie en verkort je time-to-market.

Two people look at the screen of a Surface Book in Studio Mode. The seated person is holding a stylus, and the person standing is pointing at the screen while holding a closed Surface.

Project volgen

Project op Twitter volgen

Volg de Project-blog

1 Roadmap is alleen beschikbaar met Project Abonnement 3 en Project Abonnement 5.
2 Voor bepaalde scenario's moet er misschien een afzonderlijke Power BI-licentie worden aangekocht. Zie voor meer informatie de Project Online-servicebeschrijving. Die worden apart verkocht.