Microsoft Viva Insights

Verbeter productiviteit en welzijn met behulp van gegevensgestuurde en privacybeschermde inzichten en aanbevelingen. Viva Insights kost € 3,40 per gebruiker per maand.

De prijs is exclusief btw.

Creëer een cultuur waarin mens en bedrijf kunnen floreren

Ontdek productiviteits- en welzijnservaringen van medewerkers in de werkstroom.

Overzicht
Guided Tour

Startpagina van rondleiding

Persoonlijke inzichten

Ontwikkel gezondere gewoonten op het werk met persoonlijke inzichten

Ontvang gepersonaliseerde aanbevelingen om je werk en welzijn te verbeteren. Benut momenten van dankbaarheid, reflectie en mindfulness. Neem regelmatig pauze.

Persoonlijke welzijnservaringen binnen het normale werk

Plan focustijd in om zonder onderbrekingen te werken en pendel virtueel om de dag bewust af te sluiten. Kom los van je werk en laad op tijdens stiltetijd.

Je dagelijkse e-mail met instructies en Viva Insights-invoegtoepassing

Ontvang een gepersonaliseerde dagelijkse e-mail met instructies en krijg inline suggesties in Outlook met nuttige tips om de komende dag en week optimaal te benutten.

Je tweewekelijkse overzichtse-mail en dashboard

Ontdek trends in je tijdsbesteding in de afgelopen vier weken en vind kansen om je focus, netwerk en samenwerking te verbeteren.

Help teams om productiviteit en welzijn in balans te brengen

Zet leidinggevenden en leiders in hun kracht met inzichten die kansen in kaart brengen om het welzijn, de betrokkenheid en de effectiviteit in de organisatie te verbeteren.

Begrijp hoe werk in het bedrijf plaatsvindt

Krijg inzicht in werkpatronen die tot burn-out en stress kunnen leiden, zoals werk buiten kantooruren, een overschot aan vergaderingen of te weinig focustijd.

Koester gezonde gewoonten op het werk en teamnormen

Help gezonde werkgewoonten te bevorderen waardoor de productiviteit toeneemt en het welzijn wordt beschermd. Gebruik daarvoor teamplannen, zoals de plannen voor gedeelde focustijd en vergaderloze dagen.

Geef het goede voorbeeld

Help managers en leidinggevenden bij het verkennen en ontwikkelen van persoonlijke gewoonten die de effectiviteit en het welzijn van het team positief kunnen beïnvloeden.

Unieke zakelijke uitdagingen aanpakken

Begrijp de impact van hybride werk op je personen en je bedrijf en pak de belangrijke uitdagingen voor je organisatie aan.

Ga snel aan de slag

Genereer waardevolle inzichten over je bedrijf dankzij een bibliotheek vol flexibele, kant-en-klare rapporten die je kunt delen met zakelijke leiders.

Duik diep in je data

Gebruik geavanceerde hulpprogramma’s om aangepaste inzichten te genereren die zijn afgestemd op specifieke zakelijke uitdagingen.

Geef diepgaande analyse een vliegende start

Pak complexe uitdagingen aan met behulp van geavanceerde hulpprogramma's en een bibliotheek met vooraf gebouwde analyseverbeteringen, visualisaties en interactieve rapporten.

Ontworpen om je gegevens veilig en privé te houden

Help de naleving van regionale en industrievereisten te behouden met maatregelen voor vertrouwde cloudbeveiliging en privacy.

Persoonlijke inzichten

Alleen jij kunt persoonlijke gegevens en inzichten bekijken op basis van werkpatronen in je e-mails, vergaderingen, telefoongesprekken en chats.

Privacywaarborgen

Help de privacy van individuen te beschermen in meetgegevens die aan managers en leidinggevenden worden gepresenteerd dankzij ingebouwde beveiligingsmaatregelen, zoals anonimisering en aggregatie.

Bedieningselementen voor werknemers en beheerders

Individuele werknemers kiezen de inzichten en ervaringen die ze willen ontvangen. Beheerders kunnen de toegang uitschakelen op individueel of organisatieniveau.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Welzijnservaringen in Teams.","id":"Wellbeing experiences in Teams","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55yTr?ver=bba1","imageAlt":"A protect time reminder being set in Viva Insights to allow the user to mindfully disconnect while they leave work.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":2,"name":"Welzijnservaringen in Teams","videoHref":"","content":"<p>Plan focustijd in om zonder onderbrekingen te werken en pendel virtueel om de dag bewust af te sluiten. Kom los van je werk en laad op tijdens stiltetijd.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Persoonlijke welzijnservaringen binnen het normale werk"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Bruikbare aanbevelingen in Outlook.","id":"Actionable recommendations in Outlook","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":3,"name":"Bruikbare aanbevelingen in Outlook","videoHref":"https://www.microsoft.com/nl-nl/videoplayer/embed/RE58AXY","content":"<p>Ontvang een gepersonaliseerde dagelijkse e-mail met instructies en krijg inline suggesties in Outlook met nuttige tips om de komende dag en week optimaal te benutten.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Je dagelijkse e-mail met instructies en Viva Insights-invoegtoepassing"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Inzichten over je werkpatronen.","id":"Insights about your work patterns","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":4,"name":"Inzichten over je werkpatronen","videoHref":"https://www.microsoft.com/nl-nl/videoplayer/embed/RE57xW1","content":"<p>Ontdek trends in je tijdsbesteding in de afgelopen vier weken en vind kansen om je focus, netwerk en samenwerking te verbeteren.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Je tweewekelijkse overzichtse-mail en dashboard"}],"arialabel":"Persoonlijke inzichten.","id":"personal-insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55UuS?ver=e600","imageAlt":"A Focus bubble popped out over Viva Insights in Teams.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":1,"name":"Persoonlijke inzichten","videoHref":"","content":"<p>Ontvang gepersonaliseerde aanbevelingen om je werk en welzijn te verbeteren. Benut momenten van dankbaarheid, reflectie en mindfulness. Neem regelmatig pauze.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ontwikkel gezondere gewoonten op het werk met persoonlijke inzichten"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Groepsinzichten.","id":"Group insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55BVx?ver=edf0","imageAlt":"Organization trends tab in Viva Insights in Teams app","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":6,"name":"Groepsinzichten","videoHref":"","content":"<p>Krijg inzicht in werkpatronen die tot burn-out en stress kunnen leiden, zoals werk buiten kantooruren, een overschot aan vergaderingen of te weinig focustijd.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Begrijp hoe werk in het bedrijf plaatsvindt"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Gedeelde plannen.","id":"Shared plans","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE58Dyj?ver=0c80","imageAlt":"A Shared Focus plan in Teams.","imageHeight":730,"imageWidth":1314,"itemIndex":7,"name":"Gedeelde plannen","videoHref":"","content":"<p>Help gezonde werkgewoonten te bevorderen waardoor de productiviteit toeneemt en het welzijn wordt beschermd. Gebruik daarvoor teamplannen, zoals de plannen voor gedeelde focustijd en vergaderloze dagen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Koester gezonde gewoonten op het werk en teamnormen"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Reflectie","id":"Reflection","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55Uvt?ver=9781","imageAlt":"The Teamwork Habits tab in Viva Insights in Teams.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":8,"name":"Reflectie","videoHref":"","content":"<p>Help managers en leidinggevenden bij het verkennen en ontwikkelen van persoonlijke gewoonten die de effectiviteit en het welzijn van het team positief kunnen beïnvloeden.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Geef het goede voorbeeld"}],"arialabel":"Inzichten voor managers en leidinggevenden.","id":"leader-insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55yTc?ver=72e6","imageAlt":"A setup bubble to get started measuring meeting effectiveness popped out over the Organization Trends homepage in Viva Insights in Teams.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":5,"name":"Inzichten voor managers en leidinggevenden","videoHref":"","content":"<p>Zet leidinggevenden en leiders in hun kracht met inzichten die kansen in kaart brengen om het welzijn, de betrokkenheid en de effectiviteit in de organisatie te verbeteren.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Help teams om productiviteit en welzijn in balans te brengen"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Kant-en-klare rapporten.","id":"Prebuilt reports","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55yTA?ver=37d2","imageAlt":"A Meeting hours report in Viva Insights.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":10,"name":"Kant-en-klare rapporten","videoHref":"","content":"<p>Genereer waardevolle inzichten over je bedrijf dankzij een bibliotheek vol flexibele, kant-en-klare rapporten die je kunt delen met zakelijke leiders.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ga snel aan de slag"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Aangepaste analyse.","id":"Custom analysis","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55Uvw?ver=6afc","imageAlt":"A person query analysis in Viva Insights.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":11,"name":"Aangepaste analyse","videoHref":"","content":"<p>Gebruik geavanceerde hulpprogramma’s om aangepaste inzichten te genereren die zijn afgestemd op specifieke zakelijke uitdagingen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Duik diep in je data"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Kant-en-klare accelerators.","id":"Prebuilt accelerators","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":12,"name":"Kant-en-klare accelerators","videoHref":"https://www.microsoft.com/nl-nl/videoplayer/embed/RE57ijt","content":"<p>Pak complexe uitdagingen aan met behulp van geavanceerde hulpprogramma's en een bibliotheek met vooraf gebouwde analyseverbeteringen, visualisaties en interactieve rapporten.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Geef diepgaande analyse een vliegende start"}],"arialabel":"Uitgebreide inzichten.","id":"advanced-insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55BVs?ver=53d1","imageAlt":"New hire onboarding in Viva Insights and a graph showing change in average new hire network size in first few months.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":9,"name":"Uitgebreide inzichten","videoHref":"","content":"<p>Begrijp de impact van hybride werk op je personen en je bedrijf en pak de belangrijke uitdagingen voor je organisatie aan.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Unieke zakelijke uitdagingen aanpakken"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Persoonlijke inzichten","id":"Private personal insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55yTD?ver=3dda","imageAlt":"A person sitting in a rounded chair smiling.","imageHeight":600,"imageWidth":1067,"itemIndex":14,"name":"Persoonlijke inzichten","videoHref":"","content":"<p>Alleen jij kunt persoonlijke gegevens en inzichten bekijken op basis van werkpatronen in je e-mails, vergaderingen, telefoongesprekken en chats.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Persoonlijke inzichten"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Ingebouwde privacywaarborgen.","id":"Built-in privacy safeguards","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55UvC?ver=e828","imageAlt":"A person sitting at a desk with their hands folded participating in a video call on a laptop.","imageHeight":600,"imageWidth":1067,"itemIndex":15,"name":"Privacywaarborgen","videoHref":"","content":"<p>Help de privacy van individuen te beschermen in meetgegevens die aan managers en leidinggevenden worden gepresenteerd dankzij ingebouwde beveiligingsmaatregelen, zoals anonimisering en aggregatie.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Privacywaarborgen"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Bedieningselementen voor werknemers en beheerders.","id":"Employee and admin controls","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55TOA?ver=e343","imageAlt":"A person standing in front of their desk looking towards the window behind them.","imageHeight":600,"imageWidth":1067,"itemIndex":16,"name":"Bedieningselementen voor werknemers en beheerders","videoHref":"","content":"<p>Individuele werknemers kiezen de inzichten en ervaringen die ze willen ontvangen. Beheerders kunnen de toegang uitschakelen op individueel of organisatieniveau.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Bedieningselementen voor werknemers en beheerders"}],"arialabel":"Gemaakt voor privacy.","id":"privacy-design","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55yTh?ver=4a8c","imageAlt":"A person sitting at a kitchen island with a Surface tablet looking at a mobile phone.","imageHeight":600,"imageWidth":1067,"itemIndex":13,"name":"Gemaakt voor privacy","videoHref":"","content":"<p>Help de naleving van regionale en industrievereisten te behouden met maatregelen voor vertrouwde cloudbeveiliging en privacy.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ontworpen om je gegevens veilig en privé te houden"}],"itemsCount":16}

Zie Viva Insights in actie

Kijk hoe Viva Insights personen en teams helpt de productiviteit te verbeteren en het welzijn te bevorderen met inzichten en aanbevolen acties op basis van gegevens, inclusief privacybescherming.

Functies en prijzen

Microsoft Viva Insights in Microsoft 365

Inbegrepen

bij Microsoft 365- en Office 365-abonnementen voor ondernemingen

Sommige functies voor werknemerservaringen zijn inbegrepen bij Microsoft 365- en Office 365-abonnementen voor ondernemingen.

 • Persoonlijke inzichten met de Viva Insights-app in Microsoft Teams en web-apps
 • Persoonlijke inzichten in je dagelijkse briefing-e-mail en tweewekelijkse overzichtse-mail
 • Viva Insights-invoegtoepassing en inlinesuggesties in Outlook

Aanvullende inbegrepen apps

 • MicrosoftViva Connections
 • MicrosoftViva Engage

Microsoft Viva Insights

Microsoft Viva Insights € 3,40

gebruiker/maand

(jaarabonnement, wordt automatisch verlengd)1
De prijs is exclusief btw.

Alle functies voor werknemerservaringen uit Microsoft 365, plus:

 • Persoonlijke inzichten – vergadercategorieën, vergaderingsfeedback, trends in complimenten, en aantal keren dat e-mails werden geopend
 • Plannen voor gezonde samenwerking – geplande e-mails, effectieve vergaderingen, reserveringen op terugkerende tijdstippen, gedeelde focustijd en vergaderloze dagen
 • Inzichten voor managers om leiding te geven aan sterke teams
 • Inzichten voor leidinggevenden om trends te zien en transformerende verandering te bevorderen in de hele organisatie
 • Aangepaste analysetools en -verbeteringen

Inbegrepen apps

 • MicrosoftViva Connections
 • MicrosoftViva Engage
 • MicrosoftViva Insights

Bespaar 25%*

Microsoft Viva Suite

Microsoft Viva Suite Volledige prijs was € 10,13 Nu € 7,60

gebruiker/maand

(jaarabonnement, wordt automatisch verlengd)1
De prijs is exclusief btw.

Alles uit Viva Insights, plus:

 • Herinneringen in je dagelijkse e-mail met instructies om toegewezen cursussen te voltooien (binnenkort beschikbaar)
 • Suggesties in je dagelijkse e-mail met instructies om onderwerpexpertise te benadrukken (binnenkort beschikbaar)
 • Viva Learning om de toegang tot leerinhoud naadloos te integreren op de plekken waar medewerkers toch al hun tijd doorbrengen
 • Viva Topics om kennis in de hele organisatie te verbinden, beheren en beveiligen
 • Viva Doelen om op grote schaal op één lijn te blijven, teams te richten op impact, en doelen in de stroom van het dagelijkse werk te brengen

Inbegrepen apps

 • MicrosoftViva Connections
 • MicrosoftViva Engage
 • MicrosoftViva Insights

Microsoft 365

De functies in deze kolom met een vinkje zijn inbegrepen bij Microsoft 365- en Office 365-abonnementen voor ondernemingen.

Microsoft Viva Insights

Premium persoonlijke inzichten voor managers en leidinggevenden, plus geavanceerde inzichten met aangepaste hulpprogramma's en verbeteringen voor analyse.

Microsoft Viva Insights € 3,40
gebruiker/maand
De prijs is exclusief btw.

(jaarabonnement, wordt automatisch verlengd)1

Bespaar 25%*

Microsoft Viva Suite

Empower personen en teams om overal het beste uit hunzelf te halen met de volledige werknemerservaringssuite.

Microsoft Viva Suite Volledige prijs was € 10,13 Nu € 7,60
gebruiker/maand
De prijs is exclusief btw.

(jaarabonnement, wordt automatisch verlengd)1

Functies van Microsoft Office-producten vergelijken
Functienaam

Microsoft 365

Microsoft Viva Insights Microsoft Viva Suite

Microsoft Viva Insights

Deze functie is gedeeltelijk inbegrepen

Functie is inbegrepen

Functie is inbegrepen

Persoonlijke inzichten met de Viva Insights-app in Microsoft Teams en web-apps

Functie is inbegrepen

Functie is inbegrepen

Functie is inbegrepen

Persoonlijke inzichten in je dagelijkse briefing-e-mail en tweewekelijkse overzichtse-mail

Functie is inbegrepen

Functie is inbegrepen

Functie is inbegrepen

Viva Insights-invoegtoepassing en inline suggesties in Outlook

Functie is inbegrepen

Functie is inbegrepen

Functie is inbegrepen

Persoonlijke inzichten – vergadercategorieën, vergaderingsfeedback, trends in complimenten, en aantal keren dat e-mails werden geopend

Functie is niet inbegrepen

Functie is inbegrepen

Functie is inbegrepen

Plannen voor gezonde samenwerking – geplande e-mails, effectieve vergaderingen, reserveringen op terugkerende tijdstippen, gedeelde focustijd en vergaderloze dagen

Functie is niet inbegrepen

Functie is inbegrepen

Functie is inbegrepen

Inzichten voor managers om leiding te geven aan sterke teams

Niet inbegrepen
Feature is included
Feature is included

Inzichten voor leidinggevenden voor het waarnemen van trends in de onderneming

Functie is niet inbegrepen

Feature is included
Feature is included

Aangepaste hulpprogramma's en verbeteringen voor analyse

Functie is niet inbegrepen

Functie is inbegrepen

Functie is inbegrepen

Microsoft Viva Connections

Functie is inbegrepen

Functie is inbegrepen
Functie is inbegrepen
Viva Connections aanpassen met de huisstijl van je bedrijf

Functie is inbegrepen

Functie is inbegrepen
Functie is inbegrepen
Een centrale bestemming maken die is gepersonaliseerd voor werknemers

Functie is inbegrepen

Functie is inbegrepen
Functie is inbegrepen
Een uniform communicatiekanaal bieden waarop je essentiële informatie kunt samenvoegen en delen

Functie is inbegrepen

Functie is inbegrepen
Functie is inbegrepen
Communicatie en dashboarditems richten op individuen of groepen

Functie is inbegrepen

Functie is inbegrepen
Functie is inbegrepen
Kritieke items een boost geven voor maximale blootstelling

Functie is inbegrepen

Functie is inbegrepen
Functie is inbegrepen
Een moderne werknemerservaring bouwen in je bestaande infrastructuur

Functie is inbegrepen

Functie is inbegrepen
Functie is inbegrepen
Integratie met partnerproviders en HR-systemen

Functie is inbegrepen

Functie is inbegrepen
Functie is inbegrepen
Aangepaste adaptieve kaarten maken om je bestaande toepassingen te koppelen

Functie is inbegrepen

Functie is inbegrepen
Functie is inbegrepen

Microsoft Viva Engage

Functie is inbegrepen

Functie is inbegrepen

Functie is inbegrepen

Maak en doe mee in werknemerscommunity's

Functie is inbegrepen

Functie is inbegrepen

Functie is inbegrepen

Plaats aankondigingen en maak ze vast

Functie is inbegrepen

Functie is inbegrepen

Functie is inbegrepen

Voer verschillende soorten gesprekken

Functie is inbegrepen

Functie is inbegrepen

Functie is inbegrepen

Ontdek inzichten over de betrokkenheid van community's of binnen gesprekken

Functie is inbegrepen

Functie is inbegrepen

Functie is inbegrepen

Stel vragen, crowdsource oplossingen en markeer de beste antwoorden

Functie is inbegrepen

Functie is inbegrepen

Functie is inbegrepen

Maak, ontdek en volg berichten met een verhaallijn

Functie is inbegrepen

Functie is inbegrepen

Functie is inbegrepen

Maak, ontdek en volg verhalen

Feature is included

Binnenkort beschikbaar

Feature is included

Binnenkort beschikbaar

Feature is included

Binnenkort beschikbaar

Microsoft Viva Learning

Deze functie is gedeeltelijk inbegrepen
Deze functie is gedeeltelijk inbegrepen
Functie is inbegrepen
Viva Learning in Teams

Functie is inbegrepen

Functie is inbegrepen
Functie is inbegrepen

Toegang krijgen tot volledige Microsoft Learn- en Microsoft 365-trainingsbibliotheken en de belangrijkste 125 LinkedIn Learning-cursussen2

Functie is inbegrepen

Functie is inbegrepen
Functie is inbegrepen
Trainingsinhoud zoeken en delen, en erover chatten

Functie is inbegrepen

Functie is inbegrepen
Functie is inbegrepen
Learning-tabbladen maken in Teams-kanalen

Functie is inbegrepen

Functie is inbegrepen
Functie is inbegrepen
Via de organisatie gegenereerde inhoud met SharePoint en Viva Learning

Functie is inbegrepen

Functie is inbegrepen
Functie is inbegrepen

Leerinhoud zichtbaar maken in Microsoft Search op Bing.com, Office.com en SharePoint.com3

Niet inbegrepen

Niet inbegrepen

Inbegrepen

Aanbevelingen voor cursussen en bijhouden van de voortgang

Functie is niet inbegrepen

Functie is niet inbegrepen
Functie is inbegrepen
Integratie met providers van partnerinhoud

Functie is niet inbegrepen

Functie is niet inbegrepen
Functie is inbegrepen
Integratie met Learning Management Systems

Functie is niet inbegrepen

Functie is niet inbegrepen
Functie is inbegrepen

Leerinhoud toevoegen aan agenda met aanbevolen tijdsloten

Niet inbegrepen

Niet inbegrepen

Inbegrepen

Microsoft Viva Topics

Functie is niet inbegrepen

Functie is niet inbegrepen
Functie is inbegrepen
Connectors zoeken (items indexeren)

Functie is niet inbegrepen

Functie is niet inbegrepen
Functie is inbegrepen
Expertise zoeken

Functie is niet inbegrepen

Functie is niet inbegrepen
Functie is inbegrepen
Onderwerpkaarten, pagina's en centrums

Functie is niet inbegrepen

Functie is niet inbegrepen
Functie is inbegrepen
Gemarkeerde onderwerpen in SharePoint, Office en Microsoft Search

Functie is niet inbegrepen

Functie is niet inbegrepen
Functie is inbegrepen
Gemarkeerde onderwerpen in Teams, Outlook en Yammer

Functie is niet inbegrepen

Functie is niet inbegrepen
Feature is included
Antwoordbeheer en contextuele zoekopdracht

Functie is niet inbegrepen

Functie is niet inbegrepen
Feature is included

Beschikbaar in 2023

Microsoft Viva Doelen

Functie is niet inbegrepen

Functie is niet inbegrepen

Inbegrepen

Maak en beheer werkstromen voor doelstellingen en belangrijkste resultaten (DHR) met sjablonen en geautomatiseerde check-ins, stem ze af en pas ze aan

Functie is niet inbegrepen

Functie is niet inbegrepen

Inbegrepen

Geef je bedrijfsritmes een boost met DHR's via een gedeeld dashboard en geavanceerde inzichten

Functie is niet inbegrepen

Functie is niet inbegrepen

Inbegrepen

Voeg doelen toe aan de dagelijkse werkzaamheden met de Viva Doelen-app in Teams en Azure DevOps en met de berichtextensie in Teams-chat

Functie is niet inbegrepen

Functie is niet inbegrepen

Inbegrepen

Bekijk DHR’s en projecten in de hulpprogramma’s voor project- en gegevensbeheer die je al gebruikt en werk de DHR’s automatisch bij

Functie is niet inbegrepen

Functie is niet inbegrepen

Inbegrepen

Profiteer van schaalbaarheid en beveiliging op ondernemingsniveau met mogelijkheden voor eenmalige aanmelding (SSO), gegevensversleuteling, SOC 2 type 2-compliance, privacy op ondernemingsniveau en geavanceerde machtigingen

Functie is niet inbegrepen

Functie is niet inbegrepen

Inbegrepen

Gebruik geavanceerde DHR-configuraties met aanpasbare gewichten en scorebegeleiding

Functie is niet inbegrepen

Functie is niet inbegrepen

Inbegrepen

Veelgestelde vragen

|

Persoonlijke inzichten zijn beschikbaar op de volgende locaties:

 • De Viva Insights-app in Microsoft Teams en de startpagina op Office.com.
 • Viva Insights Outlook-invoegtoepassing en inline suggesties.
 • Dagelijkse e-mail met instructies en tweewekelijkse samenvattingsmail.

Deze zullen inbegrepen blijven in alle Microsoft 365 E3/A3/E5/A5-, Office 365 E1/E3/A3/E5/A5- en Microsoft 365 Business Basic/Standard/Premium-abonnementen.

Viva Insights omvat:

 • Premium-versie voor persoonlijke inzichten.
 • Inzichten voor managers en leidinggevenden.
 • Geavanceerde inzichten, waaronder aangepaste analysehulpmiddelen en -versnellers.

Om in aanmerking te komen voor Viva Insights, is een licentie voor Microsoft 365- of Office 365 E1/A1/G1/E3/A3/G3/E5/A5/G5, Microsoft 365 Business Basic, Business Standard, Business Premium of Exchange Online Abonnement 1 of Abonnement 2 vereist.

Viva Insights omvat nu ongelimiteerd gebruik van aangepaste analysetools en -verbeteringen, dus een afzonderlijke aankoop van Viva Insights-capaciteit is niet langer nodig.

Implementatie en ondersteuning

Documentatie

Zie nu hoe je aan de slag kan met Viva Insights in je organisatie.

Acceptatie

Gebruik acceptatie- en trainingsbronnen om je te helpen aan de slag te gaan met de Viva Insights-suite.

Ondersteuning

Vind Viva Insights-hulp en leercontent voor werknemers.

Privacyhandleiding

Krijg meer informatie over hoe Viva Insights persoonlijke gegevens gebruikt, en op welke manier het is ontworpen om deze gegevens te beveiligen.

FastTrack

Krijg hulp bij het inschakelen van Microsoft Viva en de fundamentele mogelijkheden in Microsoft 365 die de werknemerservaringen ondersteunen.

Aanvullende informatiebronnen

Aan de slag met Viva Insights

A person smiling.

Motiveer individuen en teams om optimaal te presteren

Viva Insights is een onderdeel van Microsoft Viva, het platform voor werknemerservaringen. Het is een platform ontworpen om mensen te helpen verbinden, focussen, leren en tot bloei te komen op hun werk.

*Bespaar 25% bij aankoop vóór 1 januari 2023

 1. Zodra je betaalde abonnement begint, verschilt het opzeggingsbeleid op basis van je status als een nieuwe klant, het product en de domeinselecties in Microsoft. Meer informatie. Je kunt je Microsoft 365-abonnement op elk gewenst moment opzeggen door naar het Microsoft 365-beheercentrum te gaan. Wanneer een abonnement wordt opgezegd, worden alle bijbehorende gegevens verwijderd. Meer informatie over gegevensretentie, -verwijdering en -vernietiging in Microsoft 365.
 2. Klanten met een LinkedIn Enterprise-abonnement hebben toegang tot de gehele LinkedIn Learning-bibliotheek.
 3. Vereist minimaal één gekochte licentie voor beheerders om Viva Learning-inhoud in te schakelen in Microsoft Search voor de gehele tenant.