A person smiling.

Microsoft Viva Connections

Ontdek de bedrijfsbestemming waar werknemers nieuws kunnen ontdekken, kunnen deelnemen aan gesprekken en in contact kunnen komen met anderen in de organisatie via de apps en apparaten die ze dagelijks gebruiken. Viva Connections is inbegrepen in de Microsoft 365-plannen met SharePoint Online.

Moderniseer je werknemerservaring

Help iedereen geïnformeerd, verbonden en betrokken te blijven om elke dag het beste van zichzelf naar het werk te brengen met Microsoft Viva Connections.

Overzicht
Guided Tour

Startpagina van rondleiding

Bevorder een cultuur van inclusie

Moedig medewerkers aan ideeën in te brengen en standpunten te delen

Moedig medewerkers aan ideeën in te brengen en standpunten te delen

Creëer een werkplek waar ieders ideeën en stem ertoe doen en waar werknemers de flexibiliteit hebben om mee te doen en deel te nemen vanaf elke locatie.

Versterk mensen in de frontlijnen

Creëer een veerkrachtige en agile organisatie met een one-stop-oplossing voor verbinding, waardoor eerstelijnsmedewerkers de bronnen en middelen krijgen die zij voor hun werk nodig hebben.

Betrek medewerkers door open gesprekken

Krijg inzicht in wat er bovenaan de agenda staat in je organisatie. Bouw vertrouwen en transparantie op door dialoog en deel opiniepeilingen en enquêtes.

Werk aan een gezond en inclusief personeelsbestand

Verbeter de werknemersbetrokkenheid met gegevensgestuurde aanbevelingen, om feedback over inclusie om te zetten in dagelijkse acties.

Verbinden mensen om een inclusieve hybride werkplek te creëren

Maak het gemakkelijk om relaties op te bouwen in de hele organisatie om dynamische, betrokken werknemers te cultiveren die samen groeien en leren.

Verschaf relevante informatie

Geef updates aan de juiste mensen op het juiste moment. Richt je op nieuws en engagement, stimuleer kritische inhoud en verzamel eenvoudig feedback van de community.

Versterk solide verbindingen

Help medewerkers om belangrijk werkgerelateerd nieuws en gebeurtenissen met elkaar te delen en erover met elkaar in contact te komen, en op de hoogte te blijven van gesprekken in hun community's.

Help medewerkers groeien door mentorschap

Promoot groei, verbinding en samenwerking van werknemers om lacunes in vaardigheden te identificeren en aan te pakken en veerkrachtige, flexibele teams op te bouwen.

Breng iedereen samen rond visie, missie en prioriteiten

Creëer een werkruimte die kan evolueren en groeien met moderne storytelling-tools, terwijl de bedrijfswaarden en identiteit worden gepromoot.

Zet cultuur in het middelpunt

Versterk de identiteit met aangepaste branding, creëer unieke werknemerservaringen en nieuws voor specifieke groepen, en laat inclusieve programma's en andere initiatieven zien.

Richt je op wat belangrijk is voor medewerkers

Geef werknemers toegang tot gepersonaliseerde bronnen en rolspecifieke taken en geef cruciale content een boost zodat het bij de juiste mensen opvalt.

Onderneem acties die mensen op de eerste plaats zetten

Verzamel voortdurend feedback van elke werknemerservaring om de juiste acties te ondernemen en de betrokkenheid, productiviteit en innovatie te beïnvloeden.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Betrek iedereen.","id":"Engage everyone","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":2,"name":"Betrek iedereen","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4Ukqm","content":"<p>Creëer een veerkrachtige en agile organisatie met een one-stop-oplossing voor verbinding, waardoor eerstelijnsmedewerkers de bronnen en middelen krijgen die zij voor hun werk nodig hebben.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Versterk mensen in de frontlijnen"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Sta open voor zinvolle gesprekken.","id":"Invite meaningful conversations","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U0AK?ver=2109","imageAlt":"A mobile display of a news article and employees giving their thoughts in text chats.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":3,"name":"Sta open voor zinvolle gesprekken","videoHref":"","content":"<p>Krijg inzicht in wat er bovenaan de agenda staat in je organisatie. Bouw vertrouwen en transparantie op door dialoog en deel opiniepeilingen en enquêtes.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Betrek medewerkers door open gesprekken"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Verkrijg krachtige inzichten.","id":"Gain powerful insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U0AN?ver=457d","imageAlt":"Mobile displays of a Dashboard, a Hybrid Work Survey and a feedback request in Viva Connections.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":4,"name":"Verkrijg krachtige inzichten","videoHref":"","content":"<p>Verbeter de werknemersbetrokkenheid met gegevensgestuurde aanbevelingen, om feedback over inclusie om te zetten in dagelijkse acties.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Werk aan een gezond en inclusief personeelsbestand"}],"arialabel":"Bevorder een cultuur van inclusie.","id":"features","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4TQ9A?ver=dd57","imageAlt":"A person speaking in front of a team in an open office space.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":1,"name":"Bevorder een cultuur van inclusie","videoHref":"","content":"<p>Creëer een werkplek waar ieders ideeën en stem ertoe doen en waar werknemers de flexibiliteit hebben om mee te doen en deel te nemen vanaf elke locatie.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Moedig medewerkers aan ideeën in te brengen en standpunten te delen"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Richt, prioriteer en plan.","id":"Target, prioritize, and schedule","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":6,"name":"Richt, prioriteer en plan","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4UpAV","content":"<p>Geef updates aan de juiste mensen op het juiste moment. Richt je op nieuws en engagement, stimuleer kritische inhoud en verzamel eenvoudig feedback van de community.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Verschaf relevante informatie"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Neem deel aan de discussie.","id":"Join the discussion","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4TQ9G?ver=c29f","imageAlt":"A retail operations dashboard in Viva Connections.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":7,"name":"Neem deel aan de discussie","videoHref":"","content":"<p>Help medewerkers om belangrijk werkgerelateerd nieuws en gebeurtenissen met elkaar te delen en erover met elkaar in contact te komen, en op de hoogte te blijven van gesprekken in hun community's.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Versterk solide verbindingen"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Ondersteun peer-to-peer mentorschap.","id":"Support peer-to-peer mentorship","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4TQ9J?ver=3dae","imageAlt":"A mentor giving advice over text in Viva Connections.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":8,"name":"Ondersteun peer-to-peer mentorschap","videoHref":"","content":"<p>Promoot groei, verbinding en samenwerking van werknemers om lacunes in vaardigheden te identificeren en aan te pakken en veerkrachtige, flexibele teams op te bouwen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Help medewerkers groeien door mentorschap"}],"arialabel":"Moedig betekenisvolle verbindingen aan.","id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U5wo?ver=b948","imageAlt":"Five team members having a meeting in a conference room.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":5,"name":"Moedig betekenisvolle verbindingen aan","videoHref":"","content":"<p>Maak het gemakkelijk om relaties op te bouwen in de hele organisatie om dynamische, betrokken werknemers te cultiveren die samen groeien en leren.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Verbinden mensen om een inclusieve hybride werkplek te creëren"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Vier identiteit.","id":"Celebrate identity","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U5wx?ver=cb1d","imageAlt":"Four mobile phones displaying relevant articles for a Indigienous community in Viva Connections.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":10,"name":"Vier identiteit","videoHref":"","content":"<p>Versterk de identiteit met aangepaste branding, creëer unieke werknemerservaringen en nieuws voor specifieke groepen, en laat inclusieve programma's en andere initiatieven zien.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zet cultuur in het middelpunt"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Cureer aangepaste ervaringen.","id":"Curate customized experiences","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":11,"name":"Cureer aangepaste ervaringen","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4TUfa","content":"<p>Geef werknemers toegang tot gepersonaliseerde bronnen en rolspecifieke taken en geef cruciale content een boost zodat het bij de juiste mensen opvalt.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Richt je op wat belangrijk is voor medewerkers"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Verzamel feedback van werknemers.","id":"Collect employee feedback","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U5wE?ver=b9f8","imageAlt":"A mobile display of the Dashboard in Viva Connections where feedback is being requested.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":12,"name":"Verzamel feedback van werknemers","videoHref":"","content":"<p>Verzamel voortdurend feedback van elke werknemerservaring om de juiste acties te ondernemen en de betrokkenheid, productiviteit en innovatie te beïnvloeden.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Onderneem acties die mensen op de eerste plaats zetten"}],"arialabel":"Manage verandering met transparantie.","id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U5wu?ver=15b5","imageAlt":"Two people having a conversation at a desk in the office.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":9,"name":"Manage verandering met transparantie","videoHref":"","content":"<p>Creëer een werkruimte die kan evolueren en groeien met moderne storytelling-tools, terwijl de bedrijfswaarden en identiteit worden gepromoot.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Breng iedereen samen rond visie, missie en prioriteiten"}],"itemsCount":12}

Bekijk Viva Connections in actie

Bekijk productdemo's om te zien hoe Viva Connections de toegangspoort is tot de werknemerservaring van je bedrijf.

Sterk geëngageerde werknemers hebben 12 keer minder kans om hun bedrijf te verlaten dan werknemers die niet geëngageerd zijn. (Glint)1

Organisaties met zeer betrokken werknemers zijn 21% meer winstgevend. (Gallup)2

In de meest innovatieve bedrijven geeft 70% van de werknemers aan een sterk saamhorigheidsgevoel te ervaren. (Microsoft)3

A person wearing a Bluetooth earpiece, sitting on a couch and looking at their mobile device.

Empower werknemers en teams om optimaal te presteren

Viva Connections is een onderdeel van Microsoft Viva, de ervaring voor werknemers. Het is een platform ontworpen om mensen te helpen verbinden, focussen, leren en tot bloei te komen op hun werk.

1. Wat is een eenvoudige definitie van werknemersbetrokkenheid? (glint.com)
2. De juiste cultuur: Niet alleen over werknemerstevredenheid (gallup.com)
3. Tolerantie opbouwen & innovatief blijven in een hybride wereld (Microsoft)