Download Microsoft Power BI Desktop from Official Microsoft Download Center

Microsoft Power BI Desktop

Ważne! Wybranie języka poniżej powoduje dynamiczną zmianę całej zawartości strony na ten język.

Wybierz język:
THIS DOWNLOAD PAGE HAS BEEN DEPRECATED. PLEASE VISIT https://aka.ms/pbiSingleInstaller TO DOWNLOAD THE LATEST RELEASE OF POWER BI DESKTOP.