Download Aktualizacja zabezpieczeń systemu Windows XP SP3 (KB4012598) from Official Microsoft Download Center

Aktualizacja zabezpieczeń systemu Windows XP SP3 (KB4012598)

Ważne! Wybranie języka poniżej powoduje dynamiczną zmianę całej zawartości strony na ten język.

Wybierz język:
Stwierdzono występowanie problemu dotyczącego zabezpieczeń oprogramowania firmy Microsoft, który może wpłynąć na komputer użytkownika.