Microsoft .NET Framework 4 (autonomiczny instalator)

Wybierz język:
Pakiet redystrybucyjny programu Microsoft .NET Framework 4 Client Profile instaluje aparat plików wykonywalnych .NET Framework i powiązane z nim pliki wymagane do uruchamiania i projektowania aplikacji przeznaczonych dla programu .NET Framework 4.
 • Wersja:

  4

  File Name:

  dotNetFx40_Full_x86_x64.exe

  Data wydania:

  2011-02-21

  File Size:

  48.1 MB

   Platforma .NET Framework firmy Microsoft jest wszechstronnym i spójnym modelem programowania służącym do tworzenia aplikacji, zapewniającym wizualnie atrakcyjny interfejs użytkownika, bezproblemową i bezpieczną komunikację oraz możliwość modelowania wielu różnych procesów biznesowych.

   Program .NET Framework 4 działa obok starszych wersji programów platformy Framework. Aplikacje oparte na wcześniejszych wersjach programu Framework nadal mogą być uruchamiane z domyślną wersją docelową.

   Program Microsoft .NET Framework 4 oferuje następujące nowe funkcje i udoskonalenia:

   • Udoskonalenia dotyczące środowiska uruchomieniowego CLR i biblioteki klas podstawowych (BCL)
    • Poprawa wydajności, w tym lepsza obsługa wielu rdzeni, wyrzucanie elementów bezużytecznych w tle i dołączanie profilera na serwerze.
    • Nowy plik mapowany w pamięci i typy numeryczne.
    • Łatwiejsze debugowanie, w tym debugowanie zrzutów, minizrzuty programu Watson, debugowanie w trybie mieszanym dla systemów 64-bitowych i kontrakty kodu.
    • Pełną listę udoskonaleń środowiska CLR i biblioteki BCL można uzyskać tutaj.
   • Innowacje dotyczące języka Visual Basic i C#, np. instrukcje lambda, niejawne kontynuacje wiersza, dynamiczne wysyłanie i nazwane/opcjonalne parametry.
   • Udoskonalenia dotyczące dostępu do danych i ich modelowania
    • Technologia Entity Framework umożliwia deweloperom programowanie na podstawie relacyjnych baz danych z wykorzystaniem obiektów .NET i zapytań LINQ (Language Integrated Query). Dostępnych jest wiele nowych funkcji, np. obsługa klas Persistence Ignorance i POCO, skojarzenia kluczy obcych, ładowanie opóźnione, obsługa techniki TDD (Test-Driven Development), funkcje modelu i nowe operatory LINQ. Dodatkowe funkcje obejmują lepszą obsługę wielu warstw z użyciem encji typu „self-tracking”, dostosowane generowanie kodu z użyciem szablonów T4, projektowanie na podstawie modelu, udoskonalona obsługa przez projektanta, lepsza wydajność i pluralizacja zestawów encji. Więcej informacji można znaleźć tutaj.
    • Usługi danych WCF są składnikiem programu .NET Framework umożliwiającym tworzenie usług i aplikacji opartych na protokole REST i służących do eksponowania oraz wykorzystywania danych w sieci Web z użyciem protokołu OData (Open Data Protocol). Usługi danych WCF zawierają wiele nowych funkcji, takich jak udoskonalona obsługa obiektów typu BLOB, powiązanie danych, licznik wierszy, dostosowywanie źródła, projekcje i ulepszenia potoku żądań. Wbudowana integracja z pakietem Microsoft Office 2010 umożliwia uwidocznienie danych serwera Microsoft Office SharePoint jako źródło OData i dostęp do tego źródła za pomocą biblioteki klienta usług danych WCF. Więcej informacji można znaleźć tutaj.
   • Ulepszenia programu ASP.NET
    • Lepsza kontrola kodu HTML, identyfikatory elementów i niestandardowe style CSS zapewniające o wiele łatwiejsze tworzenie formularzy sieci Web zgodnych ze standardami i mechanizmem SEO.
    • Nowe funkcje danych dynamicznych obejmujące nowe filtry zapytań, szablony encji, bogatszą obsługę technologii Entity Framework 4 oraz funkcje sprawdzania poprawności i tworzenia szablonów, które można łatwo zastosować do istniejących formularzy sieci Web.
    • Obsługa w formularzach sieci Web nowych ulepszeń biblioteki AJAX, w tym wbudowana obsługa mechanizmu CDN (Content Delivery Network).
    • Pełną listę ulepszeń dotyczących programu ASP.NET można uzyskać tutaj.
   • Udoskonalenia dotyczące składnika Windows Presentation Foundation (WPF)
    • Dodatkowa obsługa funkcji systemu Windows 7, takich jak funkcja wielodotykowa, formanty wstążki i rozszerzenia paska zadań.
    • Dodatkowa obsługa zestawu SDK programu Surface 2.0.
    • Nowe formanty LOB (Line-Of-Business), np. formant tworzenia wykresów, inteligentny edytor, siatka danych i inne, które zwiększają możliwości projektantów tworzących aplikacje do obsługi danych.
    • Udoskonalenia dotyczące wydajności i skalowalności.
    • Udoskonalenia dotyczące wyświetlania, takie jak czytelność tekstu, przyciąganie pikselowe układu, lokalizacja i współdziałanie.
    • Pełną listę udoskonaleń dotyczących składnika WPF można uzyskać tutaj.
   • Udoskonalenia dotyczące składnika Windows Workflow (WF) zapewniające deweloperom lepszą obsługę przepływów pracy i interakcje z nimi. Obejmują ulepszony model programowania działania, ulepszoną obsługę przez projektanta, nowy styl modelowania schematu blokowego, rozszerzoną paletę działań, integrację reguł przepływu pracy i nowe funkcje korelacji wiadomości. Ponadto program .NET Framework 4 zapewnia znaczny wzrost wydajności przepływów pracy opartych na składniku WF. Pełną listę udoskonaleń dotyczących składnika WF można uzyskać tutaj.
   • Udoskonalenia dotyczące składnika Windows Communication Foundation (WCF), np. obsługa usług przepływu pracy WCF włączająca programy przepływu pracy z obsługą wiadomości i obsługa korelacji. Ponadto program .NET Framework 4 udostępnia nowe funkcje składnika WCF, np. odnajdowanie usług, usługa routingu, obsługa protokołu REST, funkcje diagnostyczne i wydajności. Pełną listę udoskonaleń dotyczących składnika WCF można uzyskać tutaj.
   • Innowacyjne nowe funkcje programowania równoległego, np. obsługa pętli równoległej, mechanizm TPL (Task Parallel Library), równoległe zapytania LINQ (PLINQ) i mechanizm CDS (Coordination Data Structures) umożliwiający deweloperom wykorzystanie mocy procesorów wielordzeniowych.
 • Obsługiwane systemy operacyjne

  Windows 7; Windows 7 Service Pack 1; Windows Server 2003 Service Pack 2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 R2 SP1; Windows Vista Service Pack 1; Windows XP Service Pack 3

    • Windows XP z dodatkiem SP3
    • Windows Server 2003 z dodatkiem SP2
    • Windows Vista z dodatkiem SP1 lub nowszym
    • Windows Server 2008 (nie jest obsługiwany w przypadku roli Server Core)
    • Windows 7
    • Windows Server 2008 R2 (nie jest obsługiwany w przypadku roli Server Core)
    • Windows 7 z dodatkiem SP1
    • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1
   • Obsługiwane architektury:
    • x86
    • x64
    • ia64 (niektóre funkcje nie są obsługiwane w architekturze ia64, np. składnik WPF)
   • Wymagania sprzętowe:
    • Minimalne zalecane: procesor Pentium 1 GHz lub szybszy oraz co najmniej 512 MB pamięci RAM
    • Minimalna ilość miejsca na dysku:
     • x86 – 850 MB
     • x64 – 2 GB
   • Wymagania wstępne:
   1. Ważne: Należy upewnić się, że na komputerze zainstalowano najnowszy dodatek Service Pack systemu Windows oraz aktualizacje krytyczne. Aby znaleźć aktualizacje zabezpieczeń, odwiedź witrynę Windows Update. Instalowanie na komputerze z 64-bitową wersją systemu XP lub systemem Windows 2003 może wymagać zainstalowania najpierw składnika Windows Imaging. Składnik Windows Imaging w wersji 32-bitowej można znaleźć tutaj. Składnik Windows Imaging w wersji 64-bitowej można znaleźć tutaj.
   2. Odszukaj na tej stronie przycisk Pobierz i kliknij go, aby rozpocząć pobieranie. Mniejszy instalator tylko do systemów x86 można znaleźć tutaj. Jeśli instalacja ma być wykonana na komputerze z architekturą ia64, odpowiednią wersję Instalatora można znaleźć tutaj.
   3. Aby od razu rozpocząć instalację, kliknij przycisk Uruchom.
   4. Aby zapisać pobrany plik na komputerze w celu późniejszej instalacji, kliknij przycisk Zapisz.
   5. Aby anulować instalację, kliknij przycisk Anuluj.

  • Dodatkowe wymagania w przypadku instalacji serwerowej

   Jeśli musisz przeprowadzić instalację serwerową, na komputerze, który spełnia wymagania podstawowe, musi być dodatkowo zainstalowane następujące oprogramowanie:

   • Usługi Internet Information Services (IIS) w wersji 6.0 lub nowszej. Aby uzyskać dostęp do funkcji programu ASP.NET, przed zainstalowaniem programu .NET Framework muszą być zainstalowane usługi IIS z najnowszymi aktualizacjami zabezpieczeń. Program ASP.NET jest obsługiwany tylko w systemie Windows XP Professional, Windows Server 2003, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2.
   • (Zalecane) Microsoft Data Access Components w wersji 2.8 lub nowszej


   UWAGA: Większość użytkowników nie musi przeprowadzać instalacji serwerowej. Jeśli nie wiesz na pewno, czy przeprowadzać instalację serwerową, wykonaj instalację podstawową.


   Instalator systemu Windows Server 2008 R2 Server Core z dodatkiem Service Pack 1

   Ta wersja programu Microsoft .NET Framework 4 nie obsługuje roli Server Core w systemach Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2. Aby uzyskać wersję programu Microsoft .NET Framework 4 obsługującą rolę Server Core w systemie Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1, przejdź do witryny Microsoft .NET Framework 4 (autonomiczny instalator) dla instalacji Server Core.


   Plik Readme programu .NET Framework 4