Download Microsoft .NET Framework 4 (instalator oparty na sieci Web) from Official Microsoft Download Center

Microsoft .NET Framework 4 (instalator oparty na sieci Web)

Ważne! Wybranie języka poniżej powoduje dynamiczną zmianę całej zawartości strony na ten język.

Wybierz język:
Pakiet opartego na sieci Web Instalatora programu .NET Framework 4 pobiera i instaluje składniki wymagane do uruchamiania na komputerach z docelową architekturą i systemem operacyjnym. Podczas instalacji wymagane jest połączenie z Internetem. Program .NET Framework 4 jest wymagany do uruchamiania i projektowania aplikacji przeznaczonych dla programu .NET Framework 4.