Download Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (autonomiczny instalator) from Official Microsoft Download Center

Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (autonomiczny instalator)

Ważne! Wybranie języka poniżej powoduje dynamiczną zmianę całej zawartości strony na ten język.

Wybierz język:
Pakiet redystrybucyjny programu Microsoft .NET Framework 4 Client Profile instaluje aparat plików wykonywalnych .NET Framework i powiązane z nim pliki wymagane do uruchamiania większości aplikacji klienckich.