Download Instalator internetowy pakietów DirectX End-User Runtime from Official Microsoft Download Center

Instalator internetowy pakietów DirectX End-User Runtime

Ważne! Wybranie języka poniżej powoduje dynamiczną zmianę całej zawartości strony na ten język.

Wybierz język:
Aparat plików wykonywalnych użytkownika końcowego dla programu Microsoft DirectX® zaktualizuje obecnie używaną wersję programu DirectX — podstawową technologię wykorzystywaną w systemie Windows®, która umożliwia płynne odtwarzanie multimediów i działanie gier na komputerze PC.