Download Instalator internetowy pakietów DirectX End-User Runtime from Official Microsoft Download Center

Instalator internetowy pakietów DirectX End-User Runtime

Ważne! Wybranie języka poniżej powoduje dynamiczną zmianę całej zawartości strony na ten język.

Wybierz język:
Środowisko uruchomieniowe Microsoft DirectX® dla użytkowników końcowych instaluje biblioteki środowiska uruchomieniowego ze starszego zestawu SDK DirectX dla niektórych gier korzystających ze składników D3DX9/10/11, XAudio 2.7, XInput 1.3, XACT i/lub Managed DirectX 1.1. Ten pakiet nie modyfikuje środowiska wykonawczego DirectX zainstalowanego w systemie operacyjnym Windows.