Download Microsoft .NET Framework 4.5.1 (instalator offline) dla systemów Windows Vista SP2, Windows 7 z dodatkiem SP1, Windows 8, Windows Server 2008 z dodatkiem SP2, Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2012 from Official Microsoft Download Center

Microsoft .NET Framework 4.5.1 (instalator offline) dla systemów Windows Vista SP2, Windows 7 z dodatkiem SP1, Windows 8, Windows Server 2008 z dodatkiem SP2, Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2012

Ważne! Wybranie języka poniżej powoduje dynamiczną zmianę całej zawartości strony na ten język.

Wybierz język:
Program Microsoft .NET Framework 4.5.1 jest zgodną, dokonywaną lokalnie aktualizacją programów Microsoft .NET Framework 4 i Microsoft .NET Framework 4.5. Z pakietu offline można skorzystać, gdy instalator oparty na sieci Web jest niedostępny z powodu braku połączenia z Internetem.