Download Aktualizacja zabezpieczeń systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64 (KB3033929) from Official Microsoft Download Center

Aktualizacja zabezpieczeń systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64 (KB3033929)

Ważne! Wybranie języka poniżej powoduje dynamiczną zmianę całej zawartości strony na ten język.

Wybierz język:
Stwierdzono występowanie problemu dotyczącego zabezpieczeń oprogramowania firmy Microsoft, który może wpłynąć na komputer użytkownika.