Download Platforma Microsoft .NET Framework 4.6.1 (instalator internetowy) dla systemów Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2 from Official Microsoft Download Center

Platforma Microsoft .NET Framework 4.6.1 (instalator internetowy) dla systemów Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2

Ważne! Wybranie języka poniżej powoduje dynamiczną zmianę całej zawartości strony na ten język.

Wybierz język:
Microsoft .NET Framework 4.6.1 to aktualizacja lokalna o dużej zgodności dla platform Microsoft .NET Framework 4, Microsoft .NET Framework 4.5, Microsoft .NET Framework 4.5.1, Microsoft .NET Framework 4.5.2 i Microsoft .NET Framework 4.6. Instalator internetowy to niewielki pakiet, który automatycznie określa i pobiera tylko składniki odpowiednie dla danej platformy.