Download Pakiet redystrybucyjny programu Microsoft Visual C++ 2015 Update 3 RC from Official Microsoft Download Center

Pakiet redystrybucyjny programu Microsoft Visual C++ 2015 Update 3 RC

Ważne! Wybranie języka poniżej powoduje dynamiczną zmianę całej zawartości strony na ten język.

Wybierz język:
Ta aktualizacja to najnowsza część serii aktualizacji skumulowanych dodających funkcje i usuwających usterki pakietu redystrybucyjnego programu Microsoft Visual C++ 2015.