eduv2.msftedu.com
Przejdź do głównej zawartości
Edukacja

Obejrzyj wydarzenie Reimagine Education, aby dowiedzieć się, co nowego oferuje Microsoft >

Transformacja cyfrowa edukacji z Microsoft – to możliwe!

W Microsoft wierzymy, że sama technologia nie jest 
 w stanie przygotować uczniów na przyszłość. Technologia jest akceleratorem, ale sama w sobie nie umożliwia zmian. Stawiamy na siłę liderów 
 i wychowawców oraz w zwielokrotniony wpływ, jaki mogą oni wywierać, gdy spotykają się, by uczyć się 
 i rozwijać.

Nasze programy dla szkół zostały stworzone tak, 
 aby wyróżnić światowych liderów i wizjonerów edukacji i pokazać, że wcale nie jest za wcześnie, 
 aby dokonać cyfrowej transformacji w nauczaniu, niezależnie od stopnia rozwoju w jakim placówka znajduje się aktualnie.

Książka - Transformacja edukacji

Szkoły i systemy edukacji na całym świecie dążą do transformacji i poprawy wyników kształcenia, a my musimy mieć świadomość, że najważniejsze zmiany już zaszły. Zmienili się nasi uczniowie, ich postrzeganie świata i sposób, w jaki się uczą, tworzą i dzielą. Zmieniła się także praca i umiejętności potrzebne do napędzania rozwoju. Z tak ogromną zmianą kulturową następuje moment zwrotny w edukacji - okazja, by w pełni wykorzystać olbrzymi potencjał, jaki niesie technologia.

Poznaj polskie szkoły, które już dokonały procesu transformacji!

Zdalna nauka w szkołach przyszłości. Jak samorządy wdrożyły nowoczesne technologie w swoich szkołach?

Na naszych oczach polska szkoła przechodzi właśnie cyfrową transformację, którą znacznie przyspieszył nieoczkiwany wybuch pandemii w 2020 roku. Było to niemałe wyzwanie – zarówno pod względem infrastrukturalnym, jak i psychologicznym. Samorządy polskich miast, gmin i województw poradziły sobie z nim w różny sposób i różne były ich drogi do sukcesu.

W niniejszej publikacji przedstawiamy doświadczenia piętnastu samorządów, związane z cyfryzacją szkół, a także rozwiązania partnerów wspierające ten proces.

W studium przypadku zostały opisane projekty w następujących samorządach w Polsce: Biała Podlaska, Powiat Głogowski, Gniezno, Jaworzno, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Województwo opolskie, Gmina Pokrzywnica, Radom, Rzekuń, Rzeszów, Toruń, Warszawa.

Opisane zostały także rozwiązania partnerskie wykorzystywane w procesie transformacji: Advisor, Librus, Nuadu, Photon, Skriware, Supremo, Testportal, T-Systems, Vulcan.

Polska szkoła specjalna rozwija mocne strony uczniów dzięki narzędziom Office 365 Education

By zapewnić wszystkim podopiecznym równe szanse rozwoju, pedagodzy z Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku stawiają na nauczanie inkluzywne i skoncentrowane na potrzebach uczniów. Ich metody nakierowane są na rozwój indywidualnych zdolności i kształtowanie wiary we własne możliwości.

Potrzeby edukacyjne uczniów szkoły różnią się w zależności od specyficznych trudności pod względem emocjonalnym, intelektualnym czy fizycznym. By uwzględnić każdą z nich, placówka wykorzystuje szereg ułatwień dostępu wbudowanych w aplikacje Office 365. Od cyfrowych tablic po interaktywne naklejki, narzędzia te pomagają nauczycielom stworzyć optymalne warunki do nauki dla uczniów.

Od zdalnej nauki do szkoły przyszłości. Jak samorządy i szkoły przechodzą cyfrową transformację z Microsoft?

Na szkole spoczywa ogromna odpowiedzialność związana nie tylko z kształceniem, ale również uczeniem postaw, dzięki którym młodym ludziom łatwiej jest wchodzić w dorosłe życie. Ogromnym wsparciem w tym procesie jest technologia i budowane dzięki niej kompetencje cyfrowe wszystkich stron zaangażowanych w proces edukacji: przedstawicieli samorządów, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i w końcu samych uczniów.

Cyfrowa transformacja w edukacji na najwyższym poziomie, czyli Microsoft Flagship School w Polsce

Zespół Szkół nr 8 w Gdyni to jedna z 21 placówek na świecie, które powstały w ramach programu Microsoft Flagship School. To innowacyjny program, który jako jedyny wspiera rozwój placówek edukacyjnych już na etapie budowy fundamentów. Microsoft wspólnie z władzami poszczególnych miast zapewnia pomoc merytoryczna podczas budowy szkoły, urządzania wnętrz, wyposażenia ich w niezbędne narzędzia, a także wspiera na płaszczyźnie zarządzania i edukacji dla nauczycieli oraz uczniów.

Szkoły STRUMIENIE jako modelowy przykład transformacji cyfrowej w sektorze edukacji

Szkoła Podstawowa i Liceum STRUMIENIE to jeden z najlepszych przykładów wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji. Szkoła została wyróżnio¬na tytułem Microsoft Showcase School, co oznacza, że jest częścią światowe¬go programu wyróżniającego najbardziej innowacyjne szkoły na świecie. Wpływ technologii informatycznych na rzeczywistość jest dostrzegalny w każdej dziedzinie życia, a wszyscy pracownicy Szkoły STRUMIENIE chętnie wykorzystują zaawansowane narzędzia by wspierać edukację uczennic. Dla¬tego też prężnie wykorzystują technologie Microsoft w codzien¬nej pracy

Rzeszowskie Szkoły w Chmurze Microsoft transformacja edukacji z Office 365

Rzeszów to miasto innowacyjności realizujące ideę Smart City. Przykładowe projekty to Rzeszowski Inteligentny System Transportowy, ułatwienia kontaktów mieszkańców z urzędem, a także silne wsparcie dla edukacji. Od 2005 roku wszystkie szkoły są podłączone do miejskiej sieci teleinformatycznej, zapewniającej m.in. bezpieczny Internet dla uczniów.

Szkoły używają również ujednoliconego nowoczesnego dziennika elektronicznego, który jest elementem kompleksowego systemu zarządzania edukacją. Kolejnym krokiem w polepszenie warunków i sposobu nauczania dla uczniów i nauczycieli było wprowadzenie pakietu Innowacyjna Edukacja. Idealnym rozwiązaniem, które umożliwiło realizowanie jego założeń, okazała się usługa Office 365 dla Edukacji