Photograph of a family seated on a couch. One parent is helping a child with a Surface in tablet mode. The other parent has a Surface in laptop mode and is looking on with the other child.

Zwiększ możliwości swoich pracowników podczas pracy w domu dzięki usłudze Office 365

Udostępnij swoim pracownikom rabaty na usługę Office 365 dzięki Programowi użytkowania w domu firmy Microsoft, zapewniając im profesjonalne narzędzia do projektów osobistych.


Co to jest Program użytkowania w domu?

Program użytkowania w domu to program zakupowy dla pracowników cenionych klientów firmy Microsoft. Udostępnia on pracownikom Twojej firmy usługi Office 365 Home i Personal — aktualne oprogramowanie klasy premium — po niższych cenach.

Photograph of a person in their home office seated at a desk with a display monitor typing on a laptop.
Photograph of two people in a retail space looking at a Surface in tablet mode.

Lepiej wykorzystaj ofertę firmy Microsoft dzięki Programowi użytkowania w domu

Program użytkowania w domu umożliwia pracownikom lepsze opanowanie używania usługi Office 365 i sprawniejsze korzystanie z niej w domu — co zwiększa zadowolenie pracowników przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na szkolenia i pomoc informatyczną oraz ich koszty.

Zwiększ możliwości pracowników dzięki Programowi użytkowania w domu

Program użytkowania w domu daje pracownikom możliwość nabycia i używania produktów firmy Microsoft. Doświadczenie w używaniu oprogramowania pozwala rozwinąć umiejętności, a to przekłada się na większą wydajność, satysfakcję i oszczędności dla Twojej firmy.

Photograph of a person seated in a chair at home with a laptop.

Materiały promocyjne Programu użytkowania w domu

Ulotka cyfrowa i do wydrukowania

Rozpowszechnij w miejscu pracy.

Moduł wiadomości e-mail i biuletynów

Promuj Program użytkowania w domu w ramach komunikacji wewnętrznej.

Informatycy

Zaloguj się na stronie Programu użytkowania w domu za pomocą konta administratora.

Kierownicy ds. kadr

Sprawdź, czy sfinalizowano Twoją rejestrację, aby pracownicy mogli zacząć już dziś.

Często zadawane pytania

|

Program użytkowania w domu firmy Microsoft to program zakupowy dla pracowników cenionych klientów firmy Microsoft i oferowany za pośrednictwem Twojej firmy. Umożliwia on pracownikom zakup aktualnego oprogramowania klasy premium oraz subskrypcji usług Office 365 Home i Personal po znacznie niższych cenach do użytku na ich urządzeniach osobistych.

Usługa Office 365 to roczna subskrypcja obejmująca wersje premium aplikacji pakietu Office, których możesz używać na wszystkich swoich urządzeniach (Office 365 dla Użytkowników Domowych — do 6 użytkowników, Office 365 Personal — 1 użytkownik), comiesięczne wyjątkowe aktualizacje funkcji oraz 1 TB magazynu w chmurze na użytkownika. Usługa Office 365 ułatwia tworzenie najlepszych dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji dzięki wbudowanej analizie i aktualnym funkcjom.

Do korzystania z Programu użytkowania w domu są uprawnione osoby pracujące w firmach, którym przysługują uprawnienia do korzystania z tego programu, i posiadające firmowy adres e-mail. Aby sprawdzić uprawnienia firmy, jej administrator informatyczny powinien odwiedzić sklep Microsoft Store dla Firm. W tym miejscu administrator informatyczny może sprawdzić, czy Twoja firma jest uprawniona do korzystania z Programu użytkowania w domu, i skonfigurować tę korzyść dla pracowników.

Szczegółowe informacje o tym, jak administrować korzyściami związanymi z Programem użytkowania w domu dla pracowników, administratorzy informatyczni znajdą w tych często zadawanych pytaniach.

Program użytkowania w domu udostępnia rabat w wysokości 30% na roczną subskrypcję usługi Office 365 Home lub Personal do używania w domu. Stawka oszczędności pozostaje zablokowana dla rocznej subskrypcji, dopóki subskrybent jej nie anuluje.

Program użytkowania w domu ułatwia Twojej firmie zmaksymalizowanie zwrotu z inwestycji w produkty firmy Microsoft. Pozwala on zmniejszyć zapotrzebowanie na szkolenia w zakresie używania oprogramowania i obniżyć koszty informatycznej pomocy technicznej, a jednocześnie zwiększyć wydajność pracowników. Przykładowe korzyści z uczestnictwa w programie:

  • Zmniejszenie zapotrzebowania na szkolenia informatyczne
  • Obniżenie kosztów pomocy i szkoleń
  • Umożliwienie pracownikom zapoznania się z pakietem Office w domu
  • Zwiększenie poziomu sprawnego korzystania z oprogramowania, co zwiększa wydajność

Dzięki zakupowi produktów pakietu Office ze znacznym rabatem pracownicy mogą korzystać w domu z tego samego oprogramowania, którego używają w biurze. Pomaga im to zwiększyć wydajność, rozwinąć umiejętności i zwiększyć satysfakcję z pracy.

W przypadku pracowników uprawnionych do oferty subskrypcji usługi Office 365, którzy kupili ją w ramach programu, cena z rabatem obowiązuje, dopóki subskrypcja pracownika pozostaje aktywna, niezależnie od jego zatrudnienia w organizacji. Jednak wraz z zakończeniem zatrudnienia pracownika wygasają jego prawa do użytku komercyjnego. W przypadku pracowników uprawnionych do oferty oprogramowania pakietu Office 2019: po odejściu z firmy muszą oni odinstalować oprogramowanie pakietu Office kupione w ramach Programu użytkowania w domu.

Pracowników, którzy chcą uzyskać szczegółowe informacje o tym, co jest zawarte w programie, jak kupić i pobrać oprogramowanie oraz jak zarządzać subskrypcjami, należy odsyłać do tych często zadawanych pytań dotyczących Programu użytkowania w domu.

Promowanie Programu użytkowania w domu wśród pracowników ułatwiają materiały dostępne na stronie głównej tego programu. Znajdziesz tam ulotki cyfrowe i do wydrukowania, sformułowania do wykorzystania w wiadomościach e-mail i biuletynach oraz wskazówki na temat tego, jak najlepiej promować Program użytkowania w domu.

 

Administratorzy informatyczni mogą też uzyskać dostęp do materiałów ułatwiających rozpoczynanie korzystania w kilku językach. Należy zalogować się w sklepie Microsoft Store dla Firm, przejść do sekcji Programu użytkowania w domu firmy Microsoft i odszukać obszar poświęcony materiałom ułatwiającym rozpoczynanie korzystania z Programu użytkowania w domu firmy Microsoft. Aby rozpocząć pobieranie pliku zip, należy wybrać język. Plik zawiera zasoby, za pomocą których można edukować pracowników na temat programu i promować go w firmie.

Informacji należy szukać na stronie Microsoft Licensing: Omówienie Programu użytkowania w domu.