Najważniejsze korzyści

Wybierz jedną z poniższych opcji uzyskania ochrony Microsoft Complete

Kup nowe urządzenie Surface lub nową konsolę Xbox i dodaj plan Microsoft Complete

Urządzenia Surface Konsole Xbox

Pomoc techniczna dotycząca planu Microsoft Complete

Twoje urządzenie już jest objęte ochroną Microsoft Complete? Zawsze służymy pomocą, zarówno podczas rejestracji urządzenia, jak i w okresie ochrony, i oferujemy fachowe wsparcie techniczne.

 

Te szczegóły podano wyłącznie w celach informacyjnych. W razie sprzeczności między postanowieniami umowy Microsoft Complete a informacjami podanymi na tej stronie pierwszeństwo mają zapisy umowy. Aby dowiedzieć się więcej o ubezpieczycielu (jeśli dotyczy), cechach i zaletach ochrony oraz zasadach zgłaszania szkód, kliknij tutaj i pobierz kopię umowy Microsoft Complete.
 
Realizacja usług pomocy technicznej i w zakresie urządzeń świadczona jest przez firmę Microsoft, a nie przez żadną z wyżej wymienionych stron.
 
Plan Microsoft Complete jest dostępny dla urządzeń Surface Go, Surface Pro, Surface Laptop, Surface Book, Surface Studio, Xbox One, Xbox One S lub Xbox One X i musi zostać zakupiony w momencie zakupu urządzenia lub w ciągu 45 dni od daty zakupu, przy czym wymagane jest sprawdzenie urządzenia. W krajach europejskich program Microsoft Complete należy kupić u tego samego sprzedawcy detalicznego, u którego dokonano zakupu urządzenia.
 
1Plan Microsoft Complete dla urządzeń Surface: Ochrona na wypadek przypadkowego uszkodzenia ogranicza się wyłącznie do szkód wynikających z upuszczenia chronionego produktu, rozlania na niego cieczy lub stłuczenia jego ekranu. Wady i/lub uszkodzenia objęte ochroną na wypadek przypadkowego uszkodzenia można zgłosić maksymalnie 2 (słownie: dwa) razy. W każdym roszczeniu ubezpieczeniowym obowiązuje udział własny określony w postanowieniach umowy i/lub PDS.
 
1Plan Microsoft Complete dla konsoli Xbox: Ochrona na wypadek przypadkowego uszkodzenia ogranicza się wyłącznie do szkód wynikających z upuszczenia chronionego produktu lub rozlania na niego cieczy. W przypadku roszczeń związanych z uszkodzeniami mechanicznymi lub przypadkowym uszkodzeniem można uzyskać maksymalnie: wymianę jednej (1) konsoli Xbox, dwa (2) zamienniki standardowych kontrolerów Xbox One LUB jeden (1) zamiennik kontrolera Xbox Elite (w zależności od tego, jakie urządzenie zostało zakupione) oraz jeden (1) zamiennik powiązanego zasilacza z przewodami przyłączeniowymi, o ile elementy te zostały pierwotnie dostarczone przez Microsoft w ramach jednej, kompletnej transakcji zakupu.
 
Zakres wsparcia w planie serwisowym opisano na stronie https://support.microsoft.com