Two people working together in a conference room. A person typing on a laptop. Two people working together on a tablet.

Ochrona danych dzięki bezpieczeństwu w chmurze

W dzisiejszym świecie hybrydowym bezpieczeństwo w chmurze jest niezbędne do bezpiecznego rozwoju, tworzenia i wprowadzania innowacji — zwłaszcza w obliczu ewoluujących cyberzagrożeń.

Podstawy bezpieczeństwa w chmurze

Dowiedz się, jak najnowsza technologia obliczeniowa pomaga sprostać współczesnym wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa, przechowując i zabezpieczając informacje w chmurze zamiast na urządzeniach lokalnych.

Na czym polega bezpieczeństwo w chmurze?

Bezpieczeństwo w chmurze obejmuje proaktywne środki ustanowione w celu ochrony systemów i danych opartych na chmurze.

Dlaczego bezpieczeństwo w chmurze jest ważne?

Bezpieczeństwo w chmurze chroni systemy przed nieautoryzowanym dostępem, naruszeniami zabezpieczeń danych i innymi cyberatakami.

Jakie są najlepsze rozwiązania?

Najlepsze rozwiązania obejmują wzmacnianie kontroli dostępu, zabezpieczanie danych i blokowanie sieci.

Korzyści z bezpieczeństwa w chmurze

Po wdrożeniu odpowiedniej technologii zabezpieczenia w chmurze pozwalają cieszyć się prostotą przetwarzania w chmurze — bez obawy o naruszenie bezpieczeństwa danych.

Two people wearing hard hats looking at information on a laptop.

Uproszczona administracja

Bezpiecznie połącz wszystkich użytkowników, aplikacje i urządzenia oraz uzyskaj pełną, scentralizowaną widoczność.

A person typing an email in Outlook on a laptop.

Oszczędność kosztów i większa efektywność

Wyeliminuj konieczność inwestowania w dedykowany sprzęt i zmniejsz nakłady administracyjne.

Two people looking at a desktop monitor.

Zautomatyzowana ochrona

Korzystaj ze sztucznej inteligencji i narzędzi do automatyzacji, aby szybko i skutecznie reagować na zagrożenia w czasie rzeczywistym.

Two people working viewing an article titled modern architecture on a laptop running Windows 11.

Skalowalne zasoby

Korzystaj z elastycznej infrastruktury skoncentrowanej na chmurze, którą można łatwo skalować zależnie od potrzeb.

A person sitting at a kitchen island using a laptop.

Bezpieczny, niezawodny dostęp

Zapewnij bezpieczny dostęp do aplikacji, danych, zawartości i ustawień na dowolnym urządzeniu, z dowolnego miejsca.

Two people wearing hard hats looking at information on a laptop.

Uproszczona administracja

Bezpiecznie połącz wszystkich użytkowników, aplikacje i urządzenia oraz uzyskaj pełną, scentralizowaną widoczność.

A person typing an email in Outlook on a laptop.

Oszczędność kosztów i większa efektywność

Wyeliminuj konieczność inwestowania w dedykowany sprzęt i zmniejsz nakłady administracyjne.

Two people looking at a desktop monitor.

Zautomatyzowana ochrona

Korzystaj ze sztucznej inteligencji i narzędzi do automatyzacji, aby szybko i skutecznie reagować na zagrożenia w czasie rzeczywistym.

Two people working viewing an article titled modern architecture on a laptop running Windows 11.

Skalowalne zasoby

Korzystaj z elastycznej infrastruktury skoncentrowanej na chmurze, którą można łatwo skalować zależnie od potrzeb.

A person sitting at a kitchen island using a laptop.

Bezpieczny, niezawodny dostęp

Zapewnij bezpieczny dostęp do aplikacji, danych, zawartości i ustawień na dowolnym urządzeniu, z dowolnego miejsca.

Więcej informacji o bezpieczeństwie w chmurze

Dowiedz się, jak chronić dane i wcześnie wykrywać cyberzagrożenia dzięki wbudowanym funkcjom bezpieczeństwa w chmurze.

Zacznij korzystać z komputera w chmurze Windows 365

Bezpiecznie przesyłaj strumieniowo środowisko systemu Windows z chmury na dowolne urządzenie za pomocą komputera w chmurze Windows 365.

|

Funkcje bezpieczeństwa w chmurze różnią się w zależności od typu używanej chmury obliczeniowej. Są cztery główne kategorie przetwarzania w chmurze:

  • Usługi chmury prywatnej — chmurę prywatną definiuje się jako usługi obliczeniowe oferowane przez Internet lub prywatną sieć wewnętrzną tylko wybranym użytkownikom, a nie ogółowi społeczeństwa.
  • Usługi chmury publicznej — usługi chmury publicznej obejmują rozwiązania typu oprogramowanie jako usługa (SaaS), infrastruktura jako usługa (IaaS) i platforma jako usługa (PaaS), które są dostarczane przez inną firmę.
  • Usługi chmury hybrydowej — usługi chmury hybrydowej stosują połączenie konfiguracji chmury prywatnej i publicznej opracowane na podstawie takich czynników jak koszt, dostęp, ogólne przeznaczenie i bezpieczeństwo.

Przetwarzanie w chmurze jest niezbędne dla organizacji, które chcą przyspieszyć innowacje i dokonać pełnej transformacji cyfrowej. Bezpieczeństwo w chmurze to główna linia obrony organizacji przed zagrożeniami dla ich infrastruktury i danych związanych z przetwarzaniem w chmurze.

Bezpieczeństwo w chmurze chroni przed szerokim spektrum obecnych i pojawiających się zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa, w tym przed złośliwym oprogramowaniem, hakerami i próbami włamań do sieci. Zapewnia też odpowiedni dostęp dla osób z właściwymi uprawnieniami.