A person using a laptop.

Zabezpieczenia dla wszystkich

Uzyskaj uproszczoną, lecz kompleksową ochronę potrzebną do rozwoju i wprowadzania innowacji.

Zabezpieczanie pracowników hybrydowych

Dowiedz się, jak i dlaczego strategia firmy musi ewoluować, gdy ludzie pracują w różnych miejscach.

Ochrona pracowników, danych i infrastruktury

Chroń wszystkie elementy

Zabezpiecz całą organizację za pomocą zintegrowanych rozwiązań zabezpieczających, zapewniających zgodność i ochronę tożsamości, które działają na różnych platformach i w różnych środowiskach chmurowych.

Uprość sobie pracę

Ustal priorytety czynników ryzyka za pomocą narzędzi do ujednoliconego zarządzania zaprojektowanych z myślą o zmaksymalizowaniu fachowej wiedzy ekspertów w firmie.

Wychwyć to, co inni przeoczyli

Wiodące w branży technologie sztucznej inteligencji, automatyzacji i specjalizacji pomagają w szybkim wykrywaniu zagrożeń, efektywnym odpowiadaniu na nie i wzmacnianiu stanu zabezpieczeń.

Inwestuj w przyszłość

Dzięki spokojowi umysłu, jaki zapewnia kompleksowe rozwiązanie zabezpieczające, możesz skoncentrować się na rozwoju swojej firmy i wprowadzaniu w niej innowacji.

Wprowadź zasady modelu Zero Trust do swojej organizacji

Zmniejsz ryzyko, wdrażając model zabezpieczeń Zero Trust, aby weryfikować tożsamości i zgodność urządzeń dla każdego żądania dostępu.

Włącz model Zero Trust z rozwiązaniami zabezpieczającymi firmy Microsoft

Ochrona tożsamości i zarządzanie dostępem

Chroń dostęp do zasobów dzięki kompleksowemu rozwiązaniu do obsługi tożsamości, które bezpiecznie łączy wszystkich użytkowników, aplikacje i urządzenia.

Powstrzymywanie zagrożeń dzięki zintegrowanej, zautomatyzowanej ochronie

Zabezpiecz firmę za pomocą rozwiązań do zarządzania informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń (SIEM) oraz zaawansowanego wykrywania i reagowania (XDR).

Zabezpieczanie aplikacji i zasobów w chmurach

Chroń całe swoje środowisko chmury dzięki pełnemu wglądowi w informacje i kompleksowej ochronie wszystkich obciążeń.

Ochrona danych poufnych i zarządzanie nimi

Chroń dane w chmurach, aplikacjach i punktach końcowych, konfigurując etykiety ochrony i przechowywania.

Identyfikowanie i korygowanie czynników ryzyka

Badaj i koryguj złośliwe i nieumyślne działania w organizacji oraz zapobiegaj im.

Upraszczanie zarządzania zgodnością

Oceniaj, ulepszaj i monitoruj zgodność w celu spełnienia wymagań prawnych i regulacyjnych.

Dowiedz się, jak klienci zabezpieczają swoje organizacje za pomocą rozwiązań zabezpieczających firmy Microsoft

JetBlue.
Telefonica.
Premera.
LinkedIn.
NCR.
Accenture.

„Firma Microsoft zawsze udostępnia więcej funkcji i możliwości… wraz ze stosem zabezpieczeń”.

— Doug Howell, dyrektor ds. informatyki, The Little Potato Company

Doug Howell, Director of IT of The Little Potato Company.

Rozwiązania zabezpieczające firmy Microsoft są liderem w pięciu raportach Magic Quadrant

Dowiedz się, dlaczego firma Gartner uznała firmę Microsoft za lidera w pięciu raportach Magic Quadrant, dotyczących zarządzania dostępem, narzędzi do ujednoliconego zarządzania punktami końcowymi, brokerów zabezpieczeń dostępu do chmury, archiwizowania informacji w przedsiębiorstwach oraz platform ochrony punktów końcowych1.

Zapoznaj się z analizą Total Economic Impact™ dotyczącą rozwiązań zabezpieczających firmy Microsoft

Poznaj oszczędności i korzyści biznesowe zapewniane przez produkty Azure Security Center, Azure Sentinel, Defender for Endpoint, Azure Active Directory, Cloud App Security i Analiza zagrożeń w usłudze Office 365 przedstawione w tych badaniach firmy Forrester Consulting przeprowadzonych na zlecenie firmy Microsoft.

A person holding and reading from a tablet.

Popraw poziom zabezpieczeń i bądź na bieżąco

1. Firma Gartner nie udziela poparcia żadnemu dostawcy, produktowi czy usłudze opisanych w jej publikacjach badawczych ani nie doradza użytkownikom technologii informatycznych wyboru tylko tych dostawców, którzy uzyskali od niej najwyższe oceny lub inne wyróżnienia. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie organizacji badawczej firmy Gartner i nie powinny być traktowane jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym gwarancji dotyczących przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.