Przejdź do głównej zawartości
Rozwiązania zabezpieczające firmy Microsoft

Zacznij korzystać z rozwiązań zabezpieczających firmy Microsoft

Wyeliminuj słabe punkty i uzyskaj uproszczoną, kompleksową ochronę oraz wiedzę, której potrzebujesz, aby wprowadzać innowacje i rozwijać się w nieustannie zmieniającym się świecie. Zacznij korzystać już dziś.

Obsługa tożsamości i dostęp

Azure Active Directory

Chroń swoją organizację za pomocą rozwiązania do zarządzania tożsamościami i dostępem Microsoft Entra, które łączy użytkowników z ich aplikacjami, urządzeniami i danymi.

Azure Key Vault

Bezpiecznie przechowuj poufne informacje — takie jak klucze API, hasła, certyfikaty czy klucze kryptograficzne — i uzyskuj do nich dostęp w aplikacjach oraz usługach w chmurze.

Zarządzanie uprawnieniami Microsoft Entra

Zarządzaj uprawnieniami dla wszystkich tożsamości użytkowników i obciążeń, we wszystkich najważniejszych infrastrukturach w chmurze, korzystając z jednej, ujednoliconej platformy.

 

 

Zweryfikowany identyfikator Microsoft Entra

Twórz, wystawiaj i weryfikuj poświadczenia tożsamości z poszanowaniem prywatności, używając do tego rozwiązania do weryfikacji tożsamości, które pozwala prowadzić bezpieczniejsze interakcje ze wszystkimi i ze wszystkim.

SIEM i XDR

Microsoft Sentinel

Opracowuj działania dotyczące zabezpieczeń nowej generacji, korzystając z chmury i sztucznej inteligencji.

Microsoft Defender dla Chmury

Chroń środowiska wielochmurowe i hybrydowe.

Microsoft 365 Defender

Powstrzymuj ataki dzięki zautomatyzowanym zabezpieczeniom międzydomenowym i wbudowanej sztucznej inteligencji.

Ochrona punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender

Odnajduj urządzenia z systemami Windows, macOS, Linux, Android i iOS oraz urządzenia sieciowe, a także zabezpieczaj je przed złożonymi zagrożeniami.

Ochrona usługi Office 365 w usłudze Microsoft Defender

Chroń całą usługę Office 365 przed zaawansowanymi zagrożeniami, takimi jak naruszenia biznesowej poczty e-mail i wyłudzanie poświadczeń. Automatycznie badaj i koryguj ataki.

Microsoft Defender for Identity

Chroń swoje środowisko bezpieczeństwa tożsamości.

Microsoft Defender for Cloud Apps

Oceń stan i bezpieczeństwo dostępu do swoich aplikacji w chmurze.

Informacje usługi Microsoft Defender o zagrożeniach

Chroń swoją organizację przed nowoczesnymi przeciwnikami dzięki kompleksowemu wglądowi w zagrożenia.

Zabezpieczenia chmury

Microsoft Defender dla Chmury

Chroń środowiska wielochmurowe i hybrydowe.

Zarządzanie zewnętrznym obszarem podatnym na ataki w usłudze Microsoft Defender

Poznaj stan swoich zabezpieczeń poza zaporą.

Azure Firewall

Chroń swoje dane, korzystając z zabezpieczeń oferowanych przez natywną dla chmury inteligentną zaporę sieciową.

Azure Web Application Firewall

Uzyskaj zaawansowaną ochronę dla aplikacji internetowych dzięki natywnej dla chmury usłudze zapory aplikacji internetowej (WAF).

Azure DDoS Protection

Chroń swoje aplikacje przed atakami rozproszonej odmowy usługi (DDoS).

Zaawansowane zabezpieczenia w serwisie GitHub

Wyprzedzaj problemy z zabezpieczeniami, identyfikując i korygując luki w zabezpieczeniach oraz zapobiegając im przy użyciu serwisu GitHub.

Microsoft Defender for Cloud Apps

Zabezpieczenia punktów końcowych

Microsoft 365 Defender

Powstrzymuj ataki dzięki zautomatyzowanym zabezpieczeniom międzydomenowym i wbudowanej sztucznej inteligencji.

Ochrona punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender

Odnajduj urządzenia z systemami Windows, macOS, Linux, Android i iOS oraz urządzenia sieciowe, a także zabezpieczaj je przed złożonymi zagrożeniami.

Microsoft Defender dla IoT

Chroń swoje urządzenia IoT (Internet rzeczy) i OT (technologia operacyjna) z użyciem ciągłego odnajdywania zasobów, zarządzania lukami w zabezpieczeniach i wykrywania zagrożeń.

Microsoft Defender dla Firm

Wypróbuj ochronę punktów końcowych klasy korporacyjnej, która jest przystępna cenowo i łatwa w użyciu oraz zaprojektowana specjalnie dla firm zatrudniających maksymalnie 300 pracowników.

Microsoft Endpoint Manager

Uzyskaj zabezpieczenia punktów końcowych, funkcje zarządzania urządzeniami i inteligentne akcje w chmurze na jednolitej platformie zarządzania z usługą Microsoft Intune i programem Configuration Manager.

Microsoft Defender for Identity

Microsoft Defender for Cloud Apps

Ochrona przed zagrożeniami dla tożsamości

Microsoft Defender for Identity

Chroń swoje środowisko bezpieczeństwa tożsamości.

Azure Firewall

Azure Web Application Firewall

Zarządzanie ryzykiem i prywatność

Zarządzanie ryzykiem wewnętrznym w Microsoft Purview

Wykrywaj wysoce ryzykowną aktywność w całej swojej organizacji, aby szybko identyfikować niebezpieczeństwa i zagrożenia wewnętrzne, badać je i podejmować stosowne działania.

Zgodność w komunikacji w Microsoft Purview

Identyfikuj niebezpieczeństwa dotyczące zgodności i naruszenia kodeksu postępowania w zarządzanej przez firmę poczcie e-mail, na czatach i na kontach w sieciach społecznościowych.

Zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych w Microsoft Purview

Skutecznie reaguj na sprawy prawne lub badania wewnętrzne dzięki inteligentnym funkcjom, które wydobywają z danych dokładnie to, co jest istotne.

Menedżer zgodności w Microsoft Purview

Uprość zapewnianie zgodności i zmniejsz ryzyko dzięki Menedżerowi zgodności w Purview.

Zarządzanie ryzykiem prywatności Microsoft Priva

Skonfiguruj zasady, aby identyfikować zagrożenia dla prywatności w środowisku przedsiębiorstwa i łatwo je korygować.

Żądania praw podmiotów Microsoft Priva

Zapewnij pracownikom możliwość ochrony danych za pomocą łatwych w użyciu szablonów zasad i automatycznych funkcji do płynniejszej obsługi procesu żądania praw podmiotów.

Inspekcja w Microsoft Purview

Wspieraj badania w zakresie zbierania materiałów dowodowych i zgodności za pomocą rozwiązania Inspekcja w Microsoft Purview.

Ochrona informacji

Microsoft Purview Information Protection

Dojdź do tego, które dane są poufne i krytyczne dla działania firmy, a następnie zarządzaj nimi i chroń je w całym środowisku.

Zarządzanie cyklem życia danych Microsoft Purview

Inteligentnie zarządzaj cyklem życia informacji i rekordami, aby spełniać dla zawartości wymagania prawne, biznesowe, regulacyjne i dotyczące ochrony prywatności.

Ochrona przed utratą danych w Microsoft Purview

Identyfikuj, monitoruj i automatycznie chroń informacje poufne w usługach Office 365, One Drive, SharePoint i Microsoft Teams oraz w punkcie końcowym.

Azure DDoS Protection

Zarządzanie urządzeniami

Microsoft Endpoint Manager

Uzyskaj zabezpieczenia punktów końcowych, funkcje zarządzania urządzeniami i inteligentne akcje w chmurze na jednolitej platformie zarządzania z usługą Microsoft Intune i programem Configuration Manager.

Microsoft CloudKnox Permissions Management

Obserwuj platformę Microsoft 365