Przejdź do głównej zawartości
Rozwiązania zabezpieczające firmy Microsoft

Tożsamość zewnętrzna Microsoft Entra

Personalizuj i ułatwiaj uzyskanie dostępu do dowolnej aplikacji dla klientów i partnerów.

Przyszłość tożsamości zewnętrznych

Twórz bezpieczniejsze, bardziej elastyczne i skoncentrowane na ludziach środowiska uwierzytelniania w aplikacjach klientów i partnerów.

Nawiązuj bezpieczniejsze relacje cyfrowe

Pomagaj chronić tożsamości klienta i partnera za pomocą silnego uwierzytelniania i szczegółowych zasad dostępu. Utrzymuj zaufanie, chroniąc poufne dane klienta.

Kontroluj prawa dostępu każdego użytkownika zewnętrznego

Określ właściwy poziom dostępu, zarządzaj cyklami życia tożsamości i wprowadzaj skuteczną kontrolę dostępu dla klientów i partnerów.

Twórz środowiska skoncentrowane na ludziach

Projektuj łatwe, intuicyjne środowiska rejestrowania i logowania dla klientów i partnerów.

Przyspiesz rozwój bezpiecznych aplikacji

Ułatwiaj swoim zespołom deweloperów aplikacji osadzanie zabezpieczeń tożsamości w dowolnej aplikacji lub dowolnym środowisku klienta.

Wersja zapoznawcza następnej generacji zarządzania tożsamościami i dostępem klienta

Usługa Azure Active Directory (Azure AD) dla klientów, będąca częścią usługi rozwiązania Tożsamość zewnętrzna Microsoft Entra, jest teraz w wersji zapoznawczej. Wypróbuj wersję zapoznawczą. aby doświadczyć nową przyjazną deweloperom platformę pod kątem bezpiecznych, niezawodnych, dostosowanych środowisk uwierzytelniania dla aplikacji internetowych i mobilnych.

Video container

Zabezpieczaj wszystkie zewnętrzne tożsamości i zarządzaj nimi

Wdrażaj rozwiązania obecnej generacji do zarządzania tożsamościami zewnętrznymi, które pomagają organizacji zabezpieczyć tożsamości klientów i partnerów oraz zarządzać nimi.

 • Dla klientów

  Usługa Azure Active Directory B2C to zaawansowana platforma wysokiej skali służąca do konfiguracji zarządzania rejestracją, logowaniem i profilem dla aplikacji nakierowanych na klientów. Usługa Azure AD B2C jest ogólnie dostępna już dzisiaj.

  Panel udostępniania zawartości wyświetlany w rozmowie wideo w usłudze Teams.

  Chroń wszystkie tożsamości za pomocą silnego uwierzytelniania

  Wymuszaj zasady dostępu warunkowego i uwierzytelnianie wieloskładnikowe, aby zapobiec ryzykownemu dostępowi i zabezpieczyć poświadczenia użytkownika.

  Projektuj dostosowane środowiska użytkownika

  Dostosuj konfiguracje, komponenty i znakowanie tak, aby pasowało do Twoich konkretnych wymagań. Rozszerzaj funkcjonalność aplikacji i rozpoznawalność marki.

  Rozwijaj niezawodną platformę tożsamości

  Uzyskaj skalowalność i wydajność za pomocą niezawodnego dostępu i czasów reakcji uwierzytelniania niezależnie od potrzeb ruchu.

  Rozmowa wideo w usłudze Teams, na której prezenter prowadzi prezentację zatytułowaną Raport ze sprzedaży w 3. kwartale.

  Wykorzystuj zasoby dla deweloperów

  Narzędzia programistyczne i próbki ułatwiają integrację przepływów pracy tożsamości z aplikacjami i usługami.

  Powrót do kart
 • Dla partnerów

  Bezpiecznie współpracuj ze wszystkimi partnerami zewnętrznymi za pośrednictwem kontrolowanego dostępu do zasobów. Ta funkcja jest dołączana do każdej subskrypcji rozwiązania Microsoft Entra ID.

  Umożliwianie współpracy B2B

  Bezpieczniej udostępniaj aplikacje i usługi Twojej firmy użytkownikom-gościom z dowolnej innej organizacji, zachowując przy tym kontrolę nad swoimi danymi firmowymi.

  Współpracuj przy użyciu preferowanych tożsamości

  Zaloguj się do aplikacji i usług za pomocą ich własnych korporacyjnych, szkolnych lub społecznościowych tożsamości bez tworzenia nowych tożsamości.

  Dostosuj środowisko dołączania

  Skróć czas rozpoczęcia używania zasobów organizacji dla użytkowników zewnętrznych, dostosowując interfejs użytkownika, aby zapewnić zgodność z wyglądem i działaniem firmy.

  Udostępniaj samoobsługowe przepływy tworzenia kont

  Zachęcaj użytkowników do tworzenia własnych kont i uzyskiwania szybkiego i łatwego dostępu bez konieczności wykonania ręcznego procesu dołączania.

  Powrót do kart

Poznaj rodzinę produktów rozwiązania Microsoft Entra

Zabezpiecz komunikację pomiędzy ludźmi, aplikacjami, zasobami i urządzeniami dzięki wielochmurowym produktom do obsługi tożsamości i dostępu do sieci.

Zarządzanie tożsamościami i dostępem

 • Microsoft Entra ID (wcześniej — Azure Active Directory)

  Chroń użytkowników, aplikacje, obciążenia i urządzenia oraz nimi zarządzaj.

 • Zarządzanie tożsamością Microsoft Entra

  Chroń, monitoruj i przeprowadzaj inspekcje dostępu do zasobów o kluczowym znaczeniu.

 • Tożsamość zewnętrzna Microsoft Entra

  Zapewnij klientom i partnerom bezpieczny dostęp do każdej aplikacji.

Nowe kategorie tożsamości

 • Zweryfikowany identyfikator Microsoft Entra

  Wydawaj i weryfikuj poświadczenia tożsamości na podstawie otwartych standardów.

 • Zarządzanie uprawnieniami Microsoft Entra

  Zarządzaj uprawnieniami tożsamości w całej infrastrukturze wielochmurowej.

 • Tożsamość obciążeń Microsoft Entra

  Pomóż aplikacjom i usługom uzyskiwać bezpieczny dostęp do zasobów w chmurze.

Dostęp do sieci

 • Dostęp do Internetu Microsoft Entra

  Bezpieczny dostęp do Internetu, rozwiązań SaaS i aplikacji Microsoft 365.

 • Dostęp Prywatny Microsoft Entra

  Pomóż użytkownikom bezpiecznie nawiązywać połączenia z prywatnymi aplikacjami z dowolnego miejsca.

Dokumentacja i pomoc techniczna dla rozwiązania Tożsamość zewnętrzna Microsoft Entra

Środowisko dewelopera

Nowe Centrum deweloperów

Rozwiązanie Tożsamość zewnętrzna Microsoft Entra obsługuje odnowioną i dedykowaną społeczność deweloperów zawierającą dokumentację, próbki kodu do pobrania oraz inne zasoby.

Dokumentacja

Dokumentacja dotycząca rozwiązania Tożsamość zewnętrzna Microsoft Entra

Tożsamość zewnętrzna Microsoft Entra to platforma umożliwiająca organizacjom zapewnianie bezpieczeństwa użytkownikom zewnętrznym, a w tym klientom i partnerom, oraz zarządzanie nimi.

Blog

Blog dewelopera Microsoft Entra Identity

Poznaj tematy dotyczące tożsamości, a w tym opracowywanie aplikacji, zarządzanie i analizy przypadków dotyczące maksymalizacji platformy tożsamości Microsoft.

Często zadawane pytania

 • Tożsamość zewnętrzna Microsoft Entra to rozwiązania następnej generacji do zarządzanie tożsamościami i dostępem klienta służące do zarządzania wszystkimi tożsamościami zewnętrznymi. Obejmuje to klientów, obywateli, pacjentów, partnerów, dostawców i wykonawców w ramach jednej, zunifikowanej platformy. 

  Ta wersja zapoznawcza reprezentuje naszą przyjazną deweloperom platformę obsługującą scenariusze klienta w ramach środowiska rozwiązania Microsoft Entra ID. Nasza zunifikowana platforma wykorzystuje znane narzędzia programistyczne, takie jak biblioteka uwierzytelniania firmy Microsoft (MSAL), oraz znane narzędzia do nadzoru i autoryzacji w celu uproszczenia i wzmocnienia aplikacji klientów.

  Zachęcamy deweloperów do udostępniania opinii naszemu zespołowi ds. produktu, aby ukształtować nowe rozwiązanie dla klientów przed ogólnym udostępnieniem na początku 2024 r.

  Nasze obecne rozwiązanie dla partnerów, oferowane za pośrednictwem Microsoft Entra ID jako B2B Collaboration, pozostaje ogólnodostępne i można je już dzisiaj używać w pełnym zakresie. Usługa B2B Collaboration znajduje się w portalu administracyjnym rozwiązania Microsoft Entra w ramach zasady Pracownicy. Wypróbuj wersję zapoznawczą

 • Azure AD B2C to nasz produkt do zarządzanie tożsamościami i dostępem bieżącej generacji. Azure AD B2C nadal pozostanie w pełni obsługiwanym rozwiązaniem dla klientów. Od klientów nie wymaga się przeprowadzenia migracji teraz i nie ma planów wycofania naszego obecnego produktu B2C. Firma Microsoft jest zaangażowana w ciągłe inwestowanie w produkt Azure AD B2C.

  Zachęcamy do wypróbowania naszej platformy następnej generacji, Tożsamość zewnętrzna Microsoft Entra, i przekazania nam opinii podczas udostępniania swoich priorytetów. Rozpocznij pracę za pomocą usługi Azure AD B2C

 • Usługa B2B Collaboration pozostaje na dzień dzisiejszy ogólnodostępna. Znajduje się ona w tym samym miejscu portalu administracyjnego rozwiązania Microsoft Entra w ramach zasady Pracownicy. Zacznij korzystać z rozwiązania Microsoft Entra ID

Całościowa ochrona

Zabezpiecz swoją przyszłość. Już dziś zapoznaj się z opcjami zabezpieczeń.

Obserwuj firmę Microsoft