Zgodność w komunikacji w Microsoft Purview

Pielęgnuj zgodną z przepisami i bezpieczną komunikację.

A group of workers sitting on desks with desktop computers working.

Zgodna z przepisami i bezpieczna komunikacja

Spełnij wymagania dotyczące zgodności i reaguj na naruszenia firmowego kodeksu postępowania.

Inteligentne podręczniki z możliwością dostosowywania

Korzystaj z uczenie maszynowego, aby wykrywać naruszenia w obrębie usług Microsoft Teams i Exchange Online oraz źródeł innych niż firma Microsoft.

Elastyczne przepływy pracy korygowania

Szybko reaguj na naruszenia i usuwaj obciążające wiadomości w usłudze Teams, korzystając z przepływów pracy korygowania.

Wbudowana ochrona prywatności

Identyfikuj i badaj czynniki ryzyka podczas komunikacji, zachowując przy tym prywatność użytkowników końcowych.

Kreuj pozytywną kulturę w firmie

60%

pracowników przetwarzających informacje uważa, że wykrywanie obraźliwego języka zwiększyłoby morale w firmach.1

45%

z klientów korporacyjnych podlegających przepisom wykryje nieodpowiednią komunikację w zawartości audio lub wideo do roku 2025.2, 3

Kluczowe funkcje rozwiązania Zgodność w komunikacji w Microsoft Purview

Communication compliance actions in Microsoft 365 compliance.

Łatwe rozpoczęcie pracy

Korzystaj z zalecanych działań dotyczących zasad, aby odkrywać czynniki ryzyka podczas komunikacji, takie jak molestowanie, pogróżki lub udostępnianie informacji poufnych.

 

Dowiedz się więcej o zalecanych działaniach dotyczących zasad

Pending insiders listed in Microsoft 365 compliance.

Badanie i korygowanie

Szybko identyfikuj wiadomości z dopasowaniami do zasad w organizacji i podejmuj odpowiednie działania, korzystając z wbudowanych przepływów pracy korygowania.

 

Dowiedz się, jak badać alerty

Privacy settings in Microsoft 365 compliance.

Wbudowana ochrona prywatności

Uzyskaj ulepszone wbudowane funkcje ochrony prywatności, obejmujące pseudonimizację, kontrolę dostępu na podstawie ról, jawne zatwierdzanie użytkowników przez administratorów oraz dzienniki inspekcji.

 

Uzyskaj informacje o pseudonimizacji i kontroli dostępu na podstawie ról

Communication compliance actions in Microsoft 365 compliance.

Łatwe rozpoczęcie pracy

Korzystaj z zalecanych działań dotyczących zasad, aby odkrywać czynniki ryzyka podczas komunikacji, takie jak molestowanie, pogróżki lub udostępnianie informacji poufnych.

 

Dowiedz się więcej o zalecanych działaniach dotyczących zasad

Pending insiders listed in Microsoft 365 compliance.

Badanie i korygowanie

Szybko identyfikuj wiadomości z dopasowaniami do zasad w organizacji i podejmuj odpowiednie działania, korzystając z wbudowanych przepływów pracy korygowania.

 

Dowiedz się, jak badać alerty

Privacy settings in Microsoft 365 compliance.

Wbudowana ochrona prywatności

Uzyskaj ulepszone wbudowane funkcje ochrony prywatności, obejmujące pseudonimizację, kontrolę dostępu na podstawie ról, jawne zatwierdzanie użytkowników przez administratorów oraz dzienniki inspekcji.

 

Uzyskaj informacje o pseudonimizacji i kontroli dostępu na podstawie ról

Opinie klientów

Toronto Dominion.

Firma TD Securities korzysta z rozwiązania Zgodność w komunikacji, aby zapewniać zgodne wdrożenie usługi Microsoft Teams

Firma TD Securities korzysta z rozwiązania Zgodność w komunikacji, aby zapewnić wysoce bezpieczne i zgodne wdrożenie globalne usługi Microsoft Teams.

Dodatkowe zasoby

Uzyskaj wskazówki krok po kroku

Zapoznaj się z naszym interakcyjnym przewodnikiem zawierającym wskazówki ekspertów dotyczące konfiguracji rozwiązania Zgodność w komunikacji.

Bądź na bieżąco

Przeczytaj najnowsze ogłoszenia dotyczące rozwiązania Zgodność w komunikacji.

Zacznij korzystać z rozwiązań zabezpieczających firmy Microsoft

1. Badanie ilościowe praktyk i preferencji dotyczących zgodności w komunikacji przeprowadzone przez firmę Microsoft w 2021 r.
2. Firma Gartner nie udziela poparcia żadnemu dostawcy, produktowi czy usłudze opisanych w jej publikacjach badawczych ani nie doradza użytkownikom technologii informatycznych wyboru tylko tych dostawców, którzy uzyskali od niej najwyższe oceny lub inne wyróżnienia. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie organizacji badawczej firmy Gartner i nie powinny być traktowane jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym gwarancji dotyczących przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.
GARTNER i Magic Quadrant to zastrzeżone znaki towarowe i znaki usług firmy Gartner Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych oraz na całym świecie i są tu używane za zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
3. Raport Magic Quadrant firmy Gartner dotyczący archiwizacji informacji w przedsiębiorstwach, Michael Hoeff | Jeff Vogel | Chandra Mukhyala, 24 stycznia 2022 r.