Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Rozwiązania zabezpieczające firmy Microsoft

Bezpieczeństwo w chmurze

Uzyskaj zintegrowaną ochronę zasobów i aplikacji wielochmurowych.

Zabezpieczenia to złożona kwestia. Możemy pomóc ją uprościć.

Dowiedz się, jak konsolidacja dostawców zabezpieczeń może pomóc obniżyć koszty o nawet 60%, zlikwidować luki w zabezpieczeniach i zapobiegać nawet najbardziej wymyślnym atakom.

Pomóż w ochronie swoich wielochmurowych zasobów, obciążeń i aplikacji

Zabezpiecz swoje zasoby infrastruktury jako usługi (IaaS), platformy jako usługi (PaaS) i oprogramowania jako usługi (SaaS) w środowiskach wielochmurowych i hybrydowych.

Wzmacnianie stanu zabezpieczeń chmury

Zoptymalizuj konfigurację usług w chmurze za pomocą rozbudowanych narzędzi do oceny.

Obrona przed ewoluującymi zagrożeniami

Chroń aplikacje i obciążenia w chmurze przed zagrożeniami za pomocą najlepszych w branży badań zabezpieczeń i analiz zagrożeń.

Kontrola dostępu do krytycznych zasobów i aplikacji w chmurze

Wymuszaj mechanizmy kontroli dostępu w czasie rzeczywistym i zarządzania uprawnieniami, używając wbudowanych narzędzi do oceny ryzyka i informacji kontekstowych.

Pomóż zabezpieczyć poszczególne etapy cyklu życia opracowywania

Zabezpiecz cały cykl życia opracowywania aplikacji, wdrażania i operacji bezpośrednio w standardowym przepływie pracy dewelopera.

Kompleksowa ochrona zasobów chmurowych

Wzmocnij swój stan zabezpieczeń i pomóż chronić obciążenia w chmurze za pomocą ujednoliconej platformy, dogłębnej analizy sygnałów i uproszczonej administracji.

A diagram showing how cloud security from Microsoft helps protect your multicloud apps, resources, and services.
Więcej informacji o diagramie

Produkty z zakresu bezpieczeństwa w chmurze

Uzyskaj kompleksową ochronę aplikacji, usług i zasobów w wielu środowiskach chmurowych.

Widok ekranu Omówienie w usłudze Microsoft Defender dla Chmury, na którym są wyświetlane zasady i dane dotyczące zgodności, rekomendacje dotyczące higieny zabezpieczeń zasobów oraz podziały ochrony przed zagrożeniami.

Microsoft Defender dla Chmury

Wzmocnij zabezpieczenia w środowiskach wielochmurowych i hybrydowych za pomocą zarządzania stanem zabezpieczeń chmury (CSPM) i ochrony obciążeń w chmurze (CWP).

Przykład pulpitu nawigacyjnego w rozwiązaniu Cloud Discovery, na którym są wyświetlane kategorie aplikacji, otwarte alerty i bieżący poziom ryzyka.

Microsoft Defender for Cloud Apps

Odnajduj, zapewniaj ład i zarządzaj dostępem oraz zapewnij ochronę przed zagrożeniami w aplikacjach SaaS.

Ekran, na którym jest wyświetlany napisany kod i powiadomienie ostrzegające użytkownika, że w kodzie znaleziono lukę w zabezpieczeniach.

GitHub Advanced Security

Twórz, wdrażaj i obsługuj bezpieczniejszy kod i bezpieczniejsze aplikacje w chmurze.

Osoba stojąca przy biurku i patrząca na monitor, na którym widać informacje o poświadczeniach logowania.

Zarządzanie uprawnieniami Microsoft Entra

Odnajduj, koryguj i monitoruj zagrożenia uprawnień dla każdej tożsamości i każdego zasobu za pomocą rozwiązania do zarządzania upoważnieniami w infrastrukturze w chmurze (CIEM).

Osoba pracująca przy biurku z dwoma laptopami i wieloma monitorami, na których są wyświetlane informacje o sieci i kod.

Zabezpieczenia sieci na platformie Azure

Wzmocnij zabezpieczenia od brzegu sieci do chmury za pomocą natywnych dla chmury zabezpieczeń sieciowych opartych na modelu Zero Trust.

Osoba pracująca przy biurku z dwoma monitorami.

Zarządzanie zewnętrznym obszarem podatnym na ataki w usłudze Microsoft Defender

Lepiej poznaj stan swoich zabezpieczeń w obszarach chronionych i niechronionych przez zaporę.

Powrót do kart

Zobacz produkty zapewniające bezpieczeństwo w chmurze Microsoft Cloud w działaniu

Dowiedz się, jak rozwiązania Defender dla Chmury, Azure Network Security i aplikacje Defender dla Chmury pomagają wzmocnić stan zabezpieczeń i zapewniają obronę przed zagrożeniami we wszystkich środowiskach chmurowych.

Przegląd w usłudze Microsoft Defender dla Chmury.

Uznanie w branży

Rozwiązania zabezpieczające firmy Microsoft są uznanym liderem w branży.

Forrester

The Forrester Wave: IPNS

Firma Microsoft mianowana liderem w raporcie The Forrester Wave™: Infrastructure-As-A-Service Platform Native Security (IPNS) (Natywne zabezpieczenia platform udostępniających infrastrukturę jako usługę [IPNS]), 2. kwartał 2023 r.1

Forrester.

Analiza całkowitego wpływu ekonomicznego (TEI) organizacji Forrester Consulting

Rozwiązanie Microsoft Defender dla Chmury zapewnia 219 procent zwrotu z inwestycji oraz zysk w czasie krótszym niż sześć miesięcy — według badań zleconych przez firmę Microsoft.2

Forrester

The Forrester New Wave: XDR

Firma Microsoft została uznana za lidera w raporcie The Forrester New Wave™: Extended Detection and Response (XDR) Providers (Dostawcy rozszerzonych możliwości wykrywania zagrożeń i reagowania na nie), 4. kwartał 2021 r.3

Zasoby dotyczące bezpieczeństwa w chmurze

E-book

Zintegrowana ochrona w wielu chmurach

Dowiedz się, jak wzmocnić zabezpieczenia w wielochmurowych zasobach, aplikacjach i danych za pomocą rozwiązań zaprojektowanych do wspólnego działania.

Dokumentacja

Pojęcia dotyczące zarządzania stanem zabezpieczeń chmury

Dowiedz się, jak wykorzystać inicjatywy i zasady zabezpieczeń, aby wzmocnić stan zabezpieczeń.

Dokumentacja

Pojęcia dotyczące ochrony obciążeń pracą w chmurze

Dowiedz się, jak wykorzystać ciągłe monitorowanie i oceny do identyfikowania błędnych konfiguracji i przewidywania zagrożeń.

Wideo

Omówienie zarządzania uprawnieniami

Dowiedz się, jak pomóc zabezpieczyć uprawnienia wielochmurowe dzięki zarządzaniu uprawnieniami.

Całościowa ochrona

Zabezpiecz swoją przyszłość. Już dziś zapoznaj się z opcjami zabezpieczeń.

  • [1] Forrester, Forrester Wave, Total Economic Impact i Forrester New Wave są znakami towarowymi firmy Forrester Research, Inc.
  • The Forrester Wave™: natywne zabezpieczenia platform udostępniających infrastrukturę jako usługę, 2. kwartał 2023 r., Andras Cser z Merritt Maxim, Caroline Provost i Christine Turley, kwiecień 2023 r.
  • [2] The Total Economic Impact™ of Microsoft Azure Security Center (Całkowity wpływ ekonomiczny rozwiązania Microsoft Azure Security Center), badanie całkowitego wpływu ekonomicznego przeprowadzone przez organizację Forrester na zlecenie firmy Microsoft, luty 2021 r.
  • [3] The Forrester New Wave™: dostawcy rozszerzonych możliwości wykrywania zagrożeń i reagowania na nie (XDR), 4. kw. 2021 r., Allie Mellen oraz Joseph Blankenship, Alexis Tatro oraz Peggy Dostie, październik 2021 r.

Obserwuj firmę Microsoft