Bezpieczeństwo w chmurze

Uzyskaj zintegrowaną ochronę zasobów i aplikacji wielochmurowych.

Cloud Security

Pomóż w ochronie swoich wielochmurowych zasobów, obciążeń i aplikacji

Zabezpiecz swoje zasoby infrastruktury jako usługi (IaaS), platformy jako usługi (PaaS) i oprogramowania jako usługi (SaaS) w środowiskach wielochmurowych i hybrydowych.

Wzmacnianie stanu zabezpieczeń chmury

Zoptymalizuj konfigurację usług w chmurze za pomocą rozbudowanych narzędzi do oceny.

Obrona przed ewoluującymi zagrożeniami

Chroń aplikacje i obciążenia w chmurze przed zagrożeniami za pomocą najlepszych w branży badań zabezpieczeń i analiz zagrożeń.

Kontrola dostępu do krytycznych zasobów i aplikacji w chmurze

Wymuszaj mechanizmy kontroli dostępu w czasie rzeczywistym i zarządzania uprawnieniami, używając wbudowanych narzędzi do oceny ryzyka i informacji kontekstowych.

Pomóż zabezpieczyć poszczególne etapy cyklu życia opracowywania

Zabezpiecz cały cykl życia opracowywania aplikacji, wdrażania i operacji bezpośrednio w standardowym przepływie pracy dewelopera.

Kompleksowa ochrona zasobów chmurowych

Wzmocnij swój stan zabezpieczeń i chroń obciążenia w chmurze za pomocą ujednoliconej platformy, dogłębnej analizie sygnałów i uproszczonej administracji.

Produkty zabezpieczające chmurę

Uzyskaj kompleksową ochronę aplikacji, usług i zasobów w wielu środowiskach chmurowych.

A look at the Overview screen in Microsoft Defender for Cloud that is displaying policy and compliance data, resource security hygiene recommendations and threat protection breakdowns.

Microsoft Defender dla Chmury

Wzmocnij zabezpieczenia w hybrydowych środowisku wielu chmur za pomocą zarządzania stanem zabezpieczeń chmury (CSPM) i ochrony obciążeń w chmurze (CWP).

 

Dowiedz się więcej

An example of a dashboard in Cloud Discovery displaying app categories, open alerts, and the current risk level.

Microsoft Defender for Cloud Apps

Odnajduj, zapewniaj ład i zarządzaj dostępem oraz zapewnij ochronę przed zagrożeniami w aplikacjach SaaS.

 

Dowiedz się więcej

A screen displaying written code and a notification alerting the user that a vulnerability was found in the code.

GitHub Advanced Security

Twórz, wdrażaj i obsługuj bezpieczniejszy kod i bezpieczniejsze aplikacje w chmurze.

A person standing at a desk looking at a monitor displaying sign-in credentials information.

Zarządzanie uprawnieniami Microsoft Entra

Odkrywaj, koryguj i monitoruj zagrożenia uprawnień dla każdej tożsamości i każdego zasobu za pomocą rozwiązania do zarządzania upoważnieniami w infrastrukturze w chmurze (CIEM).

A person working at a desk with two laptops and multiple monitors displaying network information and code.

Azure Network Security

Wzmocnij zabezpieczenia od brzegu do chmury za pomocą natywnych dla chmury zabezpieczeń sieciowych opartych na modelu Zero Trust.

A look at the Overview screen in Microsoft Defender for Cloud that is displaying policy and compliance data, resource security hygiene recommendations and threat protection breakdowns.

Microsoft Defender dla Chmury

Wzmocnij zabezpieczenia w hybrydowych środowisku wielu chmur za pomocą zarządzania stanem zabezpieczeń chmury (CSPM) i ochrony obciążeń w chmurze (CWP).

 

Dowiedz się więcej

An example of a dashboard in Cloud Discovery displaying app categories, open alerts, and the current risk level.

Microsoft Defender for Cloud Apps

Odnajduj, zapewniaj ład i zarządzaj dostępem oraz zapewnij ochronę przed zagrożeniami w aplikacjach SaaS.

 

Dowiedz się więcej

A screen displaying written code and a notification alerting the user that a vulnerability was found in the code.

GitHub Advanced Security

Twórz, wdrażaj i obsługuj bezpieczniejszy kod i bezpieczniejsze aplikacje w chmurze.

A person standing at a desk looking at a monitor displaying sign-in credentials information.

Zarządzanie uprawnieniami Microsoft Entra

Odkrywaj, koryguj i monitoruj zagrożenia uprawnień dla każdej tożsamości i każdego zasobu za pomocą rozwiązania do zarządzania upoważnieniami w infrastrukturze w chmurze (CIEM).

A person working at a desk with two laptops and multiple monitors displaying network information and code.

Azure Network Security

Wzmocnij zabezpieczenia od brzegu do chmury za pomocą natywnych dla chmury zabezpieczeń sieciowych opartych na modelu Zero Trust.

Zobacz produkty zabezpieczające chmurę Microsoft w działaniu

Dowiedz się, jak rozwiązania Microsoft Defender dla Chmury, Azure Network Security i Microsoft Defender for Cloud Apps pomagają wzmocnić stan zabezpieczeń i zapewniają obronę przed zagrożeniami we wszystkich środowiskach chmurowych.

An overview in Microsoft Defender for Cloud.

Zobacz, jak nasi klienci bronią swoich środowisk chmurowych

Więcej informacji o produktach zabezpieczających chmurę

Całościowa ochrona

Zabezpiecz swoją przyszłość. Już dziś zapoznaj się z opcjami zabezpieczeń.

  1. The Total Economic Impact™ of Microsoft Azure Security Center (Całkowity wpływ ekonomiczny rozwiązania Microsoft Azure Security Center), badanie całkowitego wpływu ekonomicznego przeprowadzone przez organizację Forrester na zlecenie firmy Microsoft, luty 2021 r.
  2. Cser, Andras; Maxim, Merritt; Fish, Shannon; Dostie, Peggy; The Forrester Wave™: Cloud Security Gateways, 2. kwartał 2021 r., Forrester, 19 marca 2021 r.

Zagrożenia i ryzyko związane z chmurą wciąż ewoluują, ponieważ atakujący koncentrują się na coraz większym śladzie luk w zabezpieczeniach i na powierzchniach ataków w całym krajobrazie chmury. Rozwiązania zabezpieczające chmurę od firmy Microsoft pomagają chronić wielochmurowe sieci, aplikacje, zasoby i usługi. Rozwiązania zabezpieczające chmurę od firmy Microsoft wykorzystują możliwości ujednoliconej platformy, dogłębnej analizy sygnałów i uproszczonej administracji, aby w inteligentny sposób kontrolować aktywność aplikacji w chmurze, wzmacniać stan zabezpieczeń, chronić obciążenia w chmurze przed zagrożeniami i przyspieszać tworzenie bezpiecznych aplikacji. Niezależnie od tego, czy jesteś w połowie przejścia do chmury, czy na dalszym etapie tej podróży, rozwiązania zabezpieczające chmurę firmy Microsoft umożliwiają spełnienie wymagań dotyczących zabezpieczeń i zgodności w całym środowisku chmurowym — zarówno dla aplikacji, zasobów i usług firmy Microsoft, jak i innych dostawców.