Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Rozwiązania zabezpieczające firmy Microsoft

Zarządzanie uprawnieniami Microsoft Entra

Uzyskaj jedno ujednolicone rozwiązanie do zarządzania uprawnieniami wszystkich tożsamości w infrastrukturze wielochmurowej.

Osoba stojąca przy biurku i pracująca.

Nowe oblicze zabezpieczania dostępu przy użyciu usługi Microsoft Entra

Poznaj najnowsze innowacje w zakresie tożsamości i dostępu oraz dowiedz się, jak wzmocnić swoje środki ochrony przy użyciu usługi Microsoft Entra.

Odkrywaj, likwiduj i monitoruj zagrożenia związane z uprawnieniami dla każdej tożsamości i zasobu

Rozwiązanie Zarządzanie uprawnieniami Microsoft Entra to produkt do zarządzania uprawnieniami w infrastrukturze chmury (Cloud Infrastructure Entitlement Management, CIEM), który zapewnia pełny wgląd w uprawnienia i kontrolę nad nimi w przypadku dowolnych tożsamości i zasobów na platformach Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) i Google Cloud Platform (GCP).

Uzyskaj pełny wgląd w informacje

Sprawdzaj, do jakich zasobów uzyskują dostęp poszczególne tożsamości na Twoich platformach w chmurze.

Automatyzuj zasadę najniższych uprawnień

W pełni wykorzystaj możliwości analizy użycia, aby zapewnić tożsamościom odpowiednie uprawnienia we właściwym czasie.

Ujednolić zasady dostępu do chmury

Wdróż spójne zasady zabezpieczeń w całej swojej infrastrukturze chmury.

Zwiększanie stanu bezpieczeństwa w chmurze

Usprawnij wyniki dotyczące uprawnień na pulpicie nawigacyjnym usługi Microsoft Defender dla Chmury i uzyskaj centralny widok stanu zabezpieczeń.

Obejrzyj wideo

Zabezpieczanie uprawnień wielochmurowych za pomocą rozwiązania Zarządzanie uprawnieniami Microsoft Entra.

Zarządzaj infrastrukturą wielochmurową

Uzyskiwanie informacji o wszystkich uprawnieniach w chmurze

Uzyskaj kompleksowe i wielowymiarowe informacje o działaniach wykonywanych przez dowolną tożsamość na dowolnych zasobach w Twoich infrastrukturach chmurowych.

Dowiedz się więcej o wyświetlaniu informacji o wyzwalaczach działań.

Ocenianie czynników ryzyka dotyczących uprawnień

Oceniaj czynniki ryzyka dotyczące uprawnień, oceniając różnicę między uprawnieniami przyznanymi a używanymi.

Zarządzanie uprawnieniami i dostępem

Dobierz właściwy zakres uprawnień, przyznawaj uprawnienia na żądanie i zautomatyzuj dostęp just-in-time.

Dowiedz się więcej o wyświetlaniu informacji o wyzwalaczach działań.

Stałe monitorowanie uprawnień

Wykrywaj nietypowe działania dzięki alertom opartym na uczeniu maszynowym oraz generuj szczegółowe raporty badawcze.

Powrót do kart

Korzystaj z różnych chmur dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu CIEM

Dowiedz się, jak rozwiązanie Zarządzanie uprawnieniami pomaga zwiększyć poziom bezpieczeństwa, zapewniając stosowanie zasady najniższych uprawnień dla tożsamości i zasobów w infrastrukturze IaaS.

A diagram showing how Microsoft Entra Permissions Management detects, right-sizes, and monitors unused and excessive permissions and enables Zero Trust security through least privilege access in Microsoft Azure, AWS, and GCP.

Zarządzanie uprawnieniami Microsoft Entra

Originally starting from €9.80 now starting from €9.80

€9.80 €9.80

zasób/miesiąc

 • Zarządzanie uprawnieniami ułatwia:

  • Uzyskiwanie wielowymiarowego obrazu ryzyka na podstawie oceniania tożsamości, uprawnień i zasobów.
  • Spójne automatyzowanie egzekwowania zasad najmniejszych uprawnień w całej infrastrukturze wielochmurowej.
  • Zapobieganie naruszeniom danych spowodowanym niewłaściwym użyciem i złośliwym wykorzystywaniem uprawnień dzięki wykrywaniu anomalii i wartości odstających.
 • Zasób podlegający rozliczeniu jest definiowany jako usługa w chmurze korzystająca z funkcji obliczeniowych lub pamięci. Zarządzanie uprawnieniami obsługuje wszystkie zasoby na platformach Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure i Google Cloud Platform, ale wymaga jedynie licencji na zasoby podlegające rozliczeniu dla poszczególnych dostawców usług w chmurze. Dowiedz się więcej.
 • Bezpłatna 45-dniowa wersja próbna: wypróbuj rozwiązanie Zarządzanie uprawnieniami bezpłatnie i przeprowadź ocenę ryzyka, aby zidentyfikować największe zagrożenia związane z uprawnieniami w swojej infrastrukturze wielu chmur.

 • Otrzymuj rekomendacje dotyczące zagrożeń związanych z uprawnieniami bezpośrednio na pulpicie nawigacyjnym usługi Microsoft Defender dla Chmury. Aby zapoznać się z dalszymi korygowaniami, zarządzać uprawnieniami i opcjami zasad dostępu w usłudze Zarządzanie uprawnieniami, wymagane są licencje.

Raport „Stan czynników ryzyka dotyczących uprawnień w chmurze” z 2023 r.

Uzyskaj szczegółowe informacje na temat łagodzenia głównych zagrożeń związanych z tożsamościami i uprawnieniami w środowiskach wielochmurowych w naszym nowym raporcie „Stan czynników ryzyka dotyczących uprawnień w chmurze” z 2023 r.

Osoba korzystająca z tabletu

Poznaj rodzinę produktów platformy Microsoft Entra

Zabezpiecz komunikację pomiędzy ludźmi, aplikacjami, zasobami i urządzeniami dzięki wielochmurowym produktom do obsługi tożsamości i dostępu do sieci.

Zarządzanie tożsamościami i dostępem

 • Tożsamość Microsoft Entra (wcześniej Azure Active Directory)

  Chroń użytkowników, aplikacje, obciążenia i urządzenia oraz nimi zarządzaj.

 • Zarządzanie tożsamością Microsoft Entra

  Chroń, monitoruj i przeprowadzaj inspekcje dostępu do zasobów o kluczowym znaczeniu.

 • Tożsamość zewnętrzna Microsoft Entra

  Zapewnij klientom i partnerom bezpieczny dostęp do każdej aplikacji.

 • Rozwiązanie Microsoft Entra Domain Services

  Zarządzaj kontrolerami domeny w chmurze.

Nowe kategorie tożsamości

 • Zweryfikowany identyfikator Microsoft Entra

  Wydawaj i weryfikuj poświadczenia tożsamości na podstawie otwartych standardów.

 • Zarządzanie uprawnieniami Microsoft Entra

  Zarządzaj uprawnieniami tożsamości w całej infrastrukturze wielochmurowej.

 • Tożsamość obciążeń Microsoft Entra

  Pomóż aplikacjom i usługom uzyskiwać bezpieczny dostęp do zasobów w chmurze.

Dostęp do sieci

 • Dostęp do Internetu Microsoft Entra

  Bezpieczny dostęp do Internetu, rozwiązań SaaS i aplikacji Microsoft 365.

 • Dostęp Prywatny Microsoft Entra

  Pomóż użytkownikom bezpiecznie nawiązywać połączenia z prywatnymi aplikacjami z dowolnego miejsca.

Dodatkowe zasoby

Wideo

Wideo z omówieniem zarządzania uprawnieniami

Dowiedz się, jak pomóc zabezpieczyć uprawnienia wielochmurowe dzięki zarządzaniu uprawnieniami.

Dokumentacja

Dokładniejsze informacje o produkcie

Uzyskaj szczegółowe informacje techniczne o możliwościach oraz wskazówki dotyczące rozwiązania Zarządzanie uprawnieniami Microsoft Entra.

Słownik

Kluczowe terminy dotyczące rozwiązania Zarządzanie uprawnieniami

Dowiedz się więcej o terminach dotyczących rozwiązania Zarządzanie uprawnieniami oraz ich wpływie w środowiskach wielochmurowych.

Blog

Bądź na bieżąco

Uzyskaj wiadomości o produktach, wskazówki na temat konfiguracji, instrukcje dotyczące produktów i porady.

Często zadawane pytania

 • Zarządzanie uprawnieniami w infrastrukturze chmury (CIEM) to następna generacja rozwiązań do zarządzania uprawnieniami. Rozwiązanie CIEM zapewnia wgląd we wszystkie działania wykonywane przez wszystkie tożsamości, egzekwuje zasadę najniższych uprawnień i stale monitoruje zagrożenia związane z uprawnieniami w wielu chmurach.

 • Uprawnienia w chmurze umożliwiają tożsamościom wykonywanie akcji na zasobie w zakresie platform Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) i Microsoft Azure.

 • Podczas budowania i wspierania modelu Zero Trust zasada najmniejszych uprawnień jest podstawowym filarem. Utrzymywanie najmniejszych uprawnień oznacza, że tożsamości są inicjowane tylko z najmniejszymi uprawnieniami, jakich potrzebują do wykonywania rutynowych operacji. Ze względu na eksplozję uprawnień i tożsamości w infrastrukturach chmurowych ręczne egzekwowanie zasady najmniejszych uprawnień stało się prawie niemożliwe.

 • Rozwiązanie Zarządzanie uprawnieniami obsługuje obecnie trzy główne chmury publiczne: Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) i Microsoft Azure.

Całościowa ochrona

Zabezpiecz swoją przyszłość. Już dziś zapoznaj się z opcjami zabezpieczeń.

Obserwuj firmę Microsoft