Microsoft Defender for Cloud Apps

Oceń stan i bezpieczeństwo dostępu do swoich aplikacji w chmurze.

A person using a mobile phone.

Najważniejsze korzyści

Identyfikuj i zwalczaj cyberzagrożenia w usługach w chmurze dzięki usłudze Defender for Cloud Apps — rozwiązaniu brokera zabezpieczeń dostępu do chmury (CASB), które zapewnia wielofunkcyjny wgląd, kontrolę nad przenoszeniem danych i zaawansowaną analizę.

Odnajdowanie własnych aplikacji i zarządzanie nimi

Usprawnij zabezpieczenia dostępu do chmury dzięki natywnej integracji. Kontroluj swoje aplikacje i zasoby oraz steruj nimi.

Zarządzaj dostępem do aplikacji i zasobów

Odnajduj niezatwierdzone zasoby IT w swojej organizacji. Poznaj i kontroluj cyfrowe zasoby informacyjne swojej organizacji.

Oceniaj zgodność swoich aplikacji

Oceniaj zgodność ze standardami, zapobiegaj wyciekom danych i ograniczaj dostęp do danych podlegających przepisom.

Funkcje

Cloud Discovery dashboard.

Odnajduj i kontroluj używanie niezatwierdzonych zasobów IT

Identyfikuj aplikacje i usługi w chmurze używane przez Twoją organizację. Oceniaj poziomy ryzyka i gotowość firmy oraz zarządzaj ponad 28 000 aplikacjami oceniającymi ponad 90 czynników ryzyka.

A list of files stored in the cloud in Microsoft 365 Defender.

Chroń informacje poufne — w dowolnym miejscu w chmurze

Rozpoznawaj i klasyfikuj nieużywane poufne informacje albo korzystaj z gotowych zasad i zautomatyzowanych procesów, aby stosować mechanizmy kontroli w czasie rzeczywistym do danych używanych przez aplikacje.

A dashboard showing open alerts, discovered apps, and users to investigate in Microsoft 365 Defender.

Umożliwiaj bezpieczną pracę zdalną i chroń przed zagrożeniami

Wykrywaj nietypowe zachowania w aplikacjach w chmurze, aby identyfikować oprogramowanie wymuszające okup, zainfekowanych użytkowników lub nieuczciwe aplikacje. Analizuj użycie aplikacji i ograniczaj ryzyko.

A session policy being created in Cloud App Security.

Łatwiej zabezpieczaj organizację dzięki mechanizmom kontroli w czasie rzeczywistym

Korzystaj z mechanizmów kontroli w czasie rzeczywistym, aby zapewniać ochronę przed zagrożeniami w punktach dostępu Twojej organizacji.

 

Dowiedz się więcej

A security configuration dashboard for Azure in Microsoft 365 Defender.

Zarządzaj stanem zabezpieczeń aplikacji w chmurze

Badaj luki w konfiguracji zabezpieczeń, używając do tego widoku swoich aplikacji we wszystkich chmurach, i podejmuj działania związane z rekomendacjami dotyczącymi konfiguracji zabezpieczeń z usługi Defender for Cloud Apps.

App governance alert dashboard in Microsoft 365 Defender.

Uzyskuj szczegółowe informacje dotyczące zachowań aplikacji platformy Microsoft 365

Odkrywaj nadzór nad aplikacjami, czyli funkcję zarządzania zabezpieczeniami i zasadami, która monitoruje aplikacje z obsługą uwierzytelniania OAuth uzyskujące dostęp do danych na platformie Microsoft 365 za pośrednictwem interfejsów Microsoft Graph API, nadzoruje je i chroni.

Cloud Discovery dashboard.

Odnajduj i kontroluj używanie niezatwierdzonych zasobów IT

Identyfikuj aplikacje i usługi w chmurze używane przez Twoją organizację. Oceniaj poziomy ryzyka i gotowość firmy oraz zarządzaj ponad 28 000 aplikacjami oceniającymi ponad 90 czynników ryzyka.

A list of files stored in the cloud in Microsoft 365 Defender.

Chroń informacje poufne — w dowolnym miejscu w chmurze

Rozpoznawaj i klasyfikuj nieużywane poufne informacje albo korzystaj z gotowych zasad i zautomatyzowanych procesów, aby stosować mechanizmy kontroli w czasie rzeczywistym do danych używanych przez aplikacje.

A dashboard showing open alerts, discovered apps, and users to investigate in Microsoft 365 Defender.

Umożliwiaj bezpieczną pracę zdalną i chroń przed zagrożeniami

Wykrywaj nietypowe zachowania w aplikacjach w chmurze, aby identyfikować oprogramowanie wymuszające okup, zainfekowanych użytkowników lub nieuczciwe aplikacje. Analizuj użycie aplikacji i ograniczaj ryzyko.

A session policy being created in Cloud App Security.

Łatwiej zabezpieczaj organizację dzięki mechanizmom kontroli w czasie rzeczywistym

Korzystaj z mechanizmów kontroli w czasie rzeczywistym, aby zapewniać ochronę przed zagrożeniami w punktach dostępu Twojej organizacji.

 

Dowiedz się więcej

A security configuration dashboard for Azure in Microsoft 365 Defender.

Zarządzaj stanem zabezpieczeń aplikacji w chmurze

Badaj luki w konfiguracji zabezpieczeń, używając do tego widoku swoich aplikacji we wszystkich chmurach, i podejmuj działania związane z rekomendacjami dotyczącymi konfiguracji zabezpieczeń z usługi Defender for Cloud Apps.

App governance alert dashboard in Microsoft 365 Defender.

Uzyskuj szczegółowe informacje dotyczące zachowań aplikacji platformy Microsoft 365

Odkrywaj nadzór nad aplikacjami, czyli funkcję zarządzania zabezpieczeniami i zasadami, która monitoruje aplikacje z obsługą uwierzytelniania OAuth uzyskujące dostęp do danych na platformie Microsoft 365 za pośrednictwem interfejsów Microsoft Graph API, nadzoruje je i chroni.

Zintegrowana ochrona przed zagrożeniami za pomocą rozwiązań SIEM i XDR

Firma Microsoft zwiększa możliwości osób w organizacji odpowiedzialnych za jej ochronę przez zapewnienie im odpowiednich narzędzi i informacji. Połącz zarządzanie informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń (SIEM) oraz rozszerzone wykrywanie i reagowanie (XDR), aby zwiększyć wydajność i skuteczność, jednocześnie zabezpieczając swoje zasoby cyfrowe.

 

Dowiedz się więcej o ochronie przed zagrożeniami

Microsoft 365 Defender

 

Zapobiegaj atakom i wykrywaj je dla wszystkich obciążeń platformy Microsoft 365 za pomocą wbudowanych rozszerzonych możliwości wykrywania zagrożeń i reagowania na nie.

Microsoft 365 Defender dashboard highlighting active incidents, active threats and more.

Microsoft 365 Defender

 

Zapobiegaj atakom i wykrywaj je dla wszystkich obciążeń platformy Microsoft 365 za pomocą wbudowanych rozszerzonych możliwości wykrywania zagrożeń i reagowania na nie.

Podejście firmy Microsoft do brokera zabezpieczeń dostępu do chmury

Uzyskaj wgląd w swoje aplikacje i usługi w chmurze, wykorzystując zaawansowaną analizę do identyfikowania i zwalczania cyberzagrożeń. Zachowaj kontrolę nad sposobem korzystania z Twoich danych bez względu na to, gdzie się znajdują. Usługa Microsoft Defender for Cloud Apps jest natywnie zintegrowana z wiodącymi w branży rozwiązaniami dotyczącymi zabezpieczeń i tożsamości, a także z wszelkimi innymi rozwiązaniami, z których zechcesz korzystać.

Uznanie w branży

Co mówią klienci o usłudze Defender for Cloud Apps

Powiązane produkty

Chroń się przed cyberzagrożeniami dzięki najlepszym w swojej klasie zabezpieczeniom firmy Microsoft.

Defender for Cloud Apps — dokumentacja i szkolenie

Chroń wszystko

Zabezpiecz swoją przyszłość. Już dziś zapoznaj się z opcjami zabezpieczeń.

Prosty diagram kołowy przedstawiający, jak firma Microsoft wprowadza unikatowe podejście na rynek brokerów zabezpieczeń dostępu do chmury, ułatwiając klientom zapewnianie bezpieczeństwa w modelu Zero Trust. Usługa Defender for Cloud Apps używa w swoim rdzeniu aparatu wymuszania, zapewniając ocenę zasad w czasie rzeczywistym. Aparat ten zapewnia ochronę, analizując sygnały, stosując analizę zagrożeń i zasady w całej organizacji, a także zapewniając weryfikację i uwierzytelnianie tożsamości oraz bezpieczeństwo urządzeń. Warunkowo przyznaje dostęp do danych, aplikacji, infrastruktury i sieci, zapewniając ciągłą i kompleksową widoczność, analizę i automatyzację.

1. Analiza The Total Economic Impact™ (TEI) dotycząca usługi Microsoft Cloud App Security, zlecone badanie przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting w maju 2020 r.
2. The Forrester Wave™: Cloud Security Gateways, 2. kwartał 2021 r., Andras Cser, maj 2021 r.