Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Rozwiązania zabezpieczające firmy Microsoft

Microsoft Defender XDR

Podnieś poziom zabezpieczeń dzięki ujednoliconej widoczności, badaniu i reagowaniu w łańcuchu cyberataków dzięki wiodącemu w branży rozwiązaniu rozszerzonego wykrywania i reagowania (XDR).

Uśmiechająca się osoba korzystająca z laptopa.

Wzmacnianie efektywności operacji zabezpieczeń dzięki podejściu XDR

Uzyskaj wgląd na poziomie zdarzenia w łańcuchu cyberataków za pomocą platformy Microsoft Defender XDR (dawniej Microsoft 365 Defender). Przesuń swój zespół SOC na wyższy poziom dzięki automatycznym przerwom w zaawansowanych cyberatakach i przyspieszonej reakcji między punktami końcowymi & IoT, tożsamościami hybrydowymi, narzędziem do współpracy & poczty e-mail, aplikacjami typu oprogramowanie jako usługa (SaaS), obciążeniami chmury i danymi.

Punkty końcowe

Odkrywaj oraz chroń urządzenia końcowe i sieciowe w całym wieloplatformowym przedsiębiorstwie.

Tożsamości

Zabezpieczaj tożsamości hybrydowe i zarządzaj nimi, a przy tym uprość dostęp dla pracowników, partnerów i klientów.

Aplikacje SaaS

Uzyskaj wgląd w dane, kontroluj je oraz wykrywaj cyberzagrożenia w różnych usługach w chmurze i aplikacjach.

Poczta e-mail i narzędzia do współpracy

Chroń pocztę e-mail i narzędzia do współpracy przed zaawansowanymi cyberzagrożeniami, takimi jak wyłudzanie informacji i naruszenie biznesowej poczty e-mail.

Kluczowe możliwości platformy Microsoft Defender XDR

Ujednolicenie zabezpieczeń za pomocą podejścia XDR.

Kolejka zdarzeń platformy Microsoft Defender XDR ze zdarzeniem

Automatyczne wstrzymywanie zaawansowanych cyberataków z szybkością działania maszyny

Zatrzymaj poprzeczny ruch zaawansowanych cyberataków, takich jak oprogramowanie ransomware, dzięki sztucznej inteligencji, aby na wczesnym etapie ograniczyć postęp cyberatakujących i zapewnij zespołowi SOC pełną kontrolę nad badaniem cyberzagrożeń i możliwość ich korygowania.

Okno XDR usługi Defender z wyświetleniem przeglądu zdarzenia.

Umożliwianie błyskawicznego reagowania za pomocą zdarzeń z priorytetem podejścia XDR

Szybko koryguj cyberzagrożenia i eliminuj konieczność przesiewania losowych informacji. Uzyskaj pełny wgląd w łańcuch cyberataków oraz priorytetowe badanie i reagowanie na poziomie zdarzenia.

Okno centrum zabezpieczeń platformy Microsoft 365 z wyświetloną wieloetapową próbą ataku obejmującą wyłudzanie informacji i wykonanie.

Odkryj na nowo produktywność centrum SOC dzięki funkcji Copilot dla rozwiązań zabezpieczających firmy Microsoft

Reaguj na cyberzagrożenia z szybkością maszyny i skaluj za pomocą akcji reagowania z przewodnikiem, umożliwiaj każdemu analitykowi tworzenie złożonych zapytań przy użyciu języka naturalnego oraz wykonywanie inżynierii odwrotnej i interpretowanie antagonistycznych skryptów w ciągu kilku sekund. Funkcja Copilot jest teraz osadzona w usłudze Microsoft Defender XDR.

Okno Zautomatyzowane badania.

Samoczynne naprawianie zaatakowanych zasobów

Zmniejsz obciążenie dzięki zautomatyzowanej możliwości self-healing zadań podrzędnych, takich jak oczyszczanie urządzenia. Twórz własną automatyczną odpowiedź na cykliczne alerty w środowisku przy użyciu wykrywania niestandardowego w połączeniu z zapytaniami języka zapytań Kusto (KQL).

Okno Zaawansowane wyszukiwanie zagrożeń

Proaktywne wyszukiwanie zagrożeń w zakresie cyberzagrożeń

Wyszukuj zagrożenia w zakresie cyberzagrożeń we wszystkich obciążeniach i odkrywaj potencjalne martwych pól w środowisku za pomocą możliwości przewodnika krok po kroku. Tworzenie zapytań niestandardowych w celu lokalizowania informacji w obrębie wszystkich danych dotyczących podejścia XDR.

Zaawansowane wyszukiwanie zagrożeń z oknem zapytania

Efektywniejsze zarządzanie środowiskami z wieloma dzierżawami

Obsługa wielu dzierżaw na platformie Microsoft Defender XDR usprawnia zarządzanie zdarzeniami i wyszukiwanie zagrożeń w zakresie cyberzagrożeń w wielu dzierżawach dzięki skonsolidowanemu widokowi zdarzeń, spisowi urządzeń, zarządzaniu lukami w zabezpieczeniach i zaawansowanemu wyszukiwaniu zagrożeń.

Powrót do kart

Zobacz funkcję Copilot w rozwiązaniu Microsoft Defender XDR

Obejrzyj, jak funkcja Copilot pomaga badać i wykonywać złożone zadania, takie jak wyszukiwanie zagrożeń w zakresie cyberzagrożeń, tworzenie złośliwego oprogramowania obejmującego inżynierię odwrotną oraz raportowanie zdarzeń.

Klienci ofert Microsoft 365 E5, A5, F5 i G5 mogą zaoszczędzić na rozwiązaniu Microsoft Sentinel

Ujednolicona platforma operacji zabezpieczeń

Zabezpiecz swoją infrastrukturę cyfrową dzięki jedynej na rynku platformie operacji zabezpieczeń (SecOps), która łączy rozszerzone możliwości wykrywania zagrożeń i reagowania oraz zarządzanie informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń (SIEM).

Animacja strony głównej pulpitu nawigacyjnego Microsoft Defender

Ujednolicone środowisko

Wykrywanie cyberataków i zapobieganie w czasie zbliżonym do rzeczywistego oraz uproszczone wykrywanie zagrożeń i reagowanie.

Powrót do kart
Mężczyzna pracujący na laptopie.

Zobacz, co nowego w dziedzinie ochrony przed cyberzagrożeniami i sztucznej inteligencji

Odkryj najnowsze trendy i najlepsze rozwiązania w zakresie ochrony przed cyberzagrożeniami oraz sztucznej inteligencji dla cyberbezpieczeństwa w naszej bibliotece audycji internetowych, e-booków i raportów analitycznych.

Narzędzie do samooceny dojrzałości działań operacyjnych dotyczących zabezpieczeń

Dowiedz się, czy Twoje centrum Security Operations Center jest przygotowane do wykrywania cyberzagrożeń, reagowania na nie i odzyskiwania sprawności.

Osoba korzystająca z tabletu i pióra.

Uznanie w branży

Rozwiązania zabezpieczające firmy Microsoft są uznawane za wiodące w branży.

Logo firmy Forrester.

Raport Forrester XDR Wave

Usługa Microsoft Defender została uznana za lidera w raporcie The Forrester New Wave™: Extended Detection and Response (XDR) Providers, Q4 2021.1,2 (Dostawcy rozszerzonych możliwości wykrywania zagrożeń i reagowania na nie, IV kw. 2021 r.)

Logo MITRE Att&ck.

Lider w ocenie MITRE ATT&CK

Platforma Microsoft Defender XDR (dawniej zwana Microsoft 365 Defender) wykazuje 100-procentowe pokrycie ochrony w ocenach 2023 MITRE Engenuity ATT&CK® Evaluations.3

Co sądzą nasi klienci

G&J Pepsi
„Posiadanie silnego stanu zabezpieczeń skupionego na chronieniu bezpieczeństwa fizycznego oraz bezpieczeństwa urządzeń, tożsamości i danych jest krytyczne dla stabilności firmy i było kluczowym składnikiem skutecznej ochrony przed cyberatakami”. 

— Eric McKinney, dyrektor ds. infrastruktury przedsiębiorstwa, G&J Pepsi-Cola Bottlers

Raport Total Economic Impact™ dotyczący rozwiązania Microsoft Defender XDR (dawniej Microsoft 365 Defender)

Badania z 2022 roku wykazały, że dzięki usłudze Microsoft 365 Defender zwrot z inwestycji wyniósł 242% w ciągu trzech lat, a bieżąca wartość netto wyniosła 17 mln USD.4

Cztery osoby siedzące w sali konferencyjnej podczas spotkania.

Powiązane produkty

Korzystaj z najlepszych w swojej klasie produktów zabezpieczających firmy Microsoft do zapobiegania cyberatakom i wykrywania ich w ramach obciążeń platformy Microsoft 365.

Dokumentacja i szkolenia dotyczące platformy Microsoft Defender XDR

Omówienie

Infografika dotycząca platformy Microsoft Defender XDR

Zobacz omówienie sposobów, w jakie podejście XDR pomaga powstrzymywać cyberataki i koordynuje reakcje w różnych zasobach.

Licencjonowanie

Zrozumienie opcji planów

Uzyskaj przegląd wszystkich planów, w których zawarto możliwości platformy Microsoft Defender XDR. 

Blog

Blog poświęcony platformie Microsoft Defender XDR

Poznawaj najlepsze rozwiązania, uzyskuj aktualizacje i angażuj się wraz z zespołami ds. produktów w społeczność techniczną platformy Microsoft Defender XDR.

Pilotaż

Ocenianie platformy Microsoft Defender XDR i jej pilotaż

Skorzystaj ze wskazówek technicznych, aby rozpocząć pracę i pilotaż platformy Microsoft Defender XDR.

Całościowa ochrona

Zabezpiecz swoją przyszłość. Już dziś zapoznaj się z opcjami zabezpieczeń.

Często zadawane pytania

 • Microsoft Defender XDR (dawniej Microsoft 365 Defender) to wiodąca w branży platforma XDR. Dostarcza ona ujednolicone środowisko do badań i reagowania oraz zapewnia natywną ochronę punktów końcowych, urządzeń IoT, tożsamości hybrydowych, poczty e-mail i narzędzi do współpracy oraz aplikacji w chmurze dzięki scentralizowanej widoczności, zaawansowanym analizom i automatycznemu wstrzymywaniu cyberataków.

  Uzyskaj szerszy zestaw mechanizmów ochrony dzięki platformie Microsoft Defender XDR, w szczególności zabezpieczenia poczty e-mail oraz zarządzanie tożsamościami i dostępem jako krytyczne rozwiązania zapobiegawcze. Korzystaj z możliwości auto-healingu dla typowych problemów i skaluj zespół centrum Security Operations Center (SOC) przy użyciu zautomatyzowanego wstrzymywania XDR, aby ułatwić skuteczniejsze chronienie przed zaawansowanymi cyberatakami przy jednoczesnym chronieniu ciągłości działalności biznesowej.

 • Microsoft Defender XDR to platforma XDR, która zapewnia bezpieczeństwo punktów końcowych, tożsamości hybrydowych, poczty e-mail, narzędzi do współpracy i aplikacji w chmurze w środowisku wieloplatformowym. Wykorzystuje wgląd na poziomie zdarzeń w całym łańcuchu cyberataków, automatyczne wstrzymywanie cyberataków oraz ujednolicone zarządzanie zabezpieczeniami i dostępem, aby przyspieszyć reakcje na wyrafinowane cyberataki. Microsoft Sentinel uzupełnia te możliwości o funkcje rozwiązania SIEM oraz funkcje orkiestracji i automatyzacji zabezpieczeń i reagowania (SOAR) w celu pozyskiwania dzienników z całej infrastruktury cyfrowej, zapewniając dodatkową automatyzację, reagowanie i śledzenie cyberzagrożeń w różnych systemach.

 • Platforma Microsoft Defender XDR to ujednolicone środowisko portalu obejmujące różne rozwiązania w zakresie zabezpieczeń. Dostęp do portalu Microsoft Defender i funkcji technologii XDR można uzyskać w ramach dowolnej z poniższych licencji:

  • Microsoft 365 E5 lub A5
  • Microsoft 365 E3
  • Microsoft 365 E3 z dodatkiem Microsoft Enterprise Mobility + Security E5
  • Microsoft 365 A3 z dodatkiem Microsoft 365 A5
  • Microsoft Enterprise Mobility + Security E5 lub A5
  • Ochrona punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender (plan 1 i 2)
  • Microsoft Defender for Identity
  • Microsoft Defender for Cloud Apps
  • Ochrona usługi Office 365 w usłudze Microsoft Defender (plan 1 i 2)
  • Zarządzanie lukami w zabezpieczeniach w usłudze Microsoft Defender
    

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz plany usługi Microsoft 365 Enterprise.

 • [1] Forrester, Forrester New Wave, Forrester Wave i The Total Economic Impact są znakami towarowymi firmy Forrester Research, Inc.
 • [2] The Forrester New Wave™: Dostawcy rozszerzonych możliwości wykrywania zagrożeń i reagowania na nie, 4. kwartał 2021 r., Allie Mellen, październik 2021 r.
 • [3] MITRE Engenuity ATT&CK® Evaluations: Enterprise, Wizard Spider + Sandworm Enterprise Evaluation 2023, The MITRE Corporation and MITRE Engenuity.
 • [4] Raport The Total Economic Impact™ dotyczący rozwiązania Microsoft Defender XDR (poprzednio znanego jako Microsoft 365 Defender) — zlecone badanie przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting w kwietniu 2022 r.

Obserwuj firmę Microsoft