Microsoft Purview Information Protection

Dojdź do tego, które dane są poufne i krytyczne dla działania firmy, a następnie zarządzaj nimi i chroń je w całym środowisku.

A person looking over a coworker's shoulder at their computer.

Ochrona danych w miejscu ich przechowywania

Wbudowane możliwości

Aplikacje i usługi na platformie Microsoft 365 oraz inne usługi firmy Microsoft mają wbudowaną obsługę etykiet i ochronę.

Inteligentne klasyfikatory

Dokładną klasyfikację zapewniają klasyfikatory bazujące na uczeniu maszynowym, które można trenować, oraz możliwość dokładnego dopasowywania danych.

Ujednolicona konsola administratora

W jednym miejscu konfiguruj zasady i zarządzaj nimi oraz przeglądaj analizy dla środowiska lokalnego, aplikacji i usług platformy Microsoft 365 oraz urządzeń z systemem Windows.

Rozszerzalna platforma

Za pomocą zestawu SDK można rozszerzyć spójne środowisko ochrony na popularne aplikacje i usługi firm innych niż Microsoft.

Ochrona danych to kluczowa potrzeba

>80%

danych korporacyjnych to „dane ciemne” — nie są sklasyfikowane, chronione ani zarządzane.1

128

Liczba krajów (ze 194) z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.2

Kluczowe funkcje rozwiązania Microsoft Purview Information Protection

Data classification overview in Microsoft 365 compliance.

Odnajdowanie danych

Skanuj dane nieużywane i używane w środowisku lokalnym, usługach SharePoint, OneDrive, Exchange i Microsoft Teams, punktach końcowych oraz aplikacjach firm innych niż Microsoft w chmurze, aby odpowiednio je sklasyfikować.

An overview of data classification contracts in Microsoft 365 compliance.

Klasyfikacja danych

Stosuj etykiety do identyfikowania poufnych informacji lub własnych danych za pomocą wbudowanych klasyfikatorów z możliwością trenowania.

The activity explorer in Microsoft 365 compliance.

Eksplorator działań

Lepiej interpretuj aktywność użytkowników związaną z poufnymi danymi oraz sposobem wykorzystania danych.

Content explorer displaying a list of PO contract documents in Microsoft 365 compliance.

Eksplorator zawartości

Przyjrzyj się bliżej dokumentom zawierającym poufne dane i uzyskaj kontekst, którego potrzebujesz, aby przygotować zasady ochrony danych.

Data classification overview in Microsoft 365 compliance.

Odnajdowanie danych

Skanuj dane nieużywane i używane w środowisku lokalnym, usługach SharePoint, OneDrive, Exchange i Microsoft Teams, punktach końcowych oraz aplikacjach firm innych niż Microsoft w chmurze, aby odpowiednio je sklasyfikować.

An overview of data classification contracts in Microsoft 365 compliance.

Klasyfikacja danych

Stosuj etykiety do identyfikowania poufnych informacji lub własnych danych za pomocą wbudowanych klasyfikatorów z możliwością trenowania.

The activity explorer in Microsoft 365 compliance.

Eksplorator działań

Lepiej interpretuj aktywność użytkowników związaną z poufnymi danymi oraz sposobem wykorzystania danych.

Content explorer displaying a list of PO contract documents in Microsoft 365 compliance.

Eksplorator zawartości

Przyjrzyj się bliżej dokumentom zawierającym poufne dane i uzyskaj kontekst, którego potrzebujesz, aby przygotować zasady ochrony danych.

Opinie klientów

Fortuna Düsseldorf 1895

Fortuna Düsseldorf 1895

The Forrester Wave™: Unstructured Data Security Platforms

Rozwiązania zabezpieczające firmy Microsoft zostały uznane za lidera w raporcie The Forrester Wave™: Unstructured Data Security Platforms, 2. kwartał 2021 r.3

Three people in a meeting where two are looking at a tablet and the other is writing on a whiteboard.

Dodatkowe zasoby

Zapewnianie właściwego poziomu zabezpieczeń i zgodności danych

Przeczytaj oficjalny dokument i wnioski z badań przeprowadzonych we współpracy ze stowarzyszeniem ISACA, aby dowiedzieć się, jak zabezpieczać i chronić informacje.

Blog na temat usługi Information Protection

Dowiedz się więcej o aktualizacjach funkcji i nowych możliwościach usługi Information Protection z najnowszych wpisów na blogu.

Sesje na temat usługi Information Protection

Obejrzyj już zakończone sesje ze specjalistami z firmy Microsoft na temat usługi Information Protection, aby dowiedzieć się więcej o tym produkcie.

Zacznij korzystać z rozwiązań zabezpieczających firmy Microsoft

1. IBM. Future of Cognitive Computing. Listopad 2015 r.
2. Witryna internetowa Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju — strona internetowa na temat przepisów dotyczących ochrony danych i prywatności na całym świecie.
3. The Forrester Wave™: Unstructured Data Security Platforms, 2. kwartał 2021 r., Heidi Shay, maj 2021 r.