Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Rozwiązania zabezpieczające firmy Microsoft

Microsoft Defender for Identity

Wykrywaj zaawansowane cyberzagrożenia tożsamości w całej organizacji i reaguj na nie.

Ludzie pracujący w Centrum zabezpieczeń firmy Microsoft, przyglądający się informacjom na dużych monitorach komputerowych.

Ochrona tożsamości i zabezpieczenia

Usługa Defender for Identity ułatwia zespołom ds. operacji zabezpieczeń zarządzanie ryzykiem tożsamości i wykrywanie zaawansowanych cyberzagrożenia opartych na tożsamościach.

Zmniejsz powierzchnię cyberataku

Poznaj swoje środowisko tożsamości, aby zminimalizować narażenie na cyberataki oparte na tożsamościach.

Wykrywanie w czasie rzeczywistym

Wykrywaj cyberzagrożenia tożsamości w czasie rzeczywistym dzięki wstępnie skonfigurowanym alertom i wykryciom typowych i pojawiających się wzorców cyberataków.

Badanie cyberzagrożenia w kontekście

Skoreluj alerty tożsamości z sygnałami z całej usługi Microsoft Defender XDR, aby uzyskać rzeczywistą widoczność na poziomie zdarzenia.

Kompleksowe reagowanie na cyberzagrożenia

Podejmuj natychmiastowe działania dotyczące tożsamości z naruszonymi zabezpieczeniami lub używaj niestandardowych reguł wykrywania, aby zautomatyzować reakcję, która odpowiada potrzebom organizacji.

Obejrzyj wideo

Dowiedz się, jak usługa Defender for Identity, podstawowy element rozwiązania do wykrywania i reagowania na zagrożenia tożsamości firmy Microsoft (ITDR), może pomóc w zapobieganiu cyberatakom opartym na tożsamości, wykrywaniu ich i reagowaniu na nie.

Funkcje

Pomóż zabezpieczyć nowoczesne środowisko tożsamości za pomocą analizy opartej na chmurze z usługi Defender for Identity.

Uzyskaj widoczność dzięki kompleksowej inwentaryzacji tożsamości

Zobacz wyraźnie cały swój obszar tożsamości, korzystając z kompleksowego spisu tożsamości w chmurze i tożsamości lokalnych.

Pulpit nawigacyjny do oceny alertów i ryzykownych działań z wynikiem priorytetu badania równym 40.

Wyróżnianie najbardziej zagrożonych tożsamości

Zapoznaj się ze szczegółowym widokiem działań poszczególnych unikatowych tożsamości, ostatnich alertów i ogólnej oceny ryzyka.

Przykłady alertów, które może generować usługa Microsoft Defender for Identity

Uzyskaj wiodące w branży wykrycia obejmujące cykl życia cyberataków

Szybko i dokładnie identyfikuj cyberzagrożenia dzięki wstępnie utworzonym funkcjom wykrywania tożsamości dla najnowszych strategii cyberataków z priorytetowymi alertami zamapowanymi na techniki MITRE ATT&CK.

Konfiguracja konta akcji, które służy do wykonywania akcji względem użytkowników usługi Active Directory, takich jak wyłączanie użytkownika i resetowanie hasła.

Natychmiastowe reagowanie na tożsamości z naruszonymi zabezpieczeniami

Natychmiast ogranicz tożsamości potwierdzone jako mające naruszone zabezpieczenia, aby nie mogły one pozostawać w organizacji lub podlegać dalszej eksploatacji.

Dane wyjściowe oceny stanu zabezpieczeń tożsamości w konsoli

Wzmacnianie ochrony za pomocą ocen stanu tożsamości

Pomóż zespołom ds. operacji zabezpieczeń identyfikować luki w zabezpieczeniach konfiguracji i uzyskiwać rekomendacje dotyczące ich likwidowania. Łatwo znajduj oceny stanu zabezpieczeń tożsamości wyświetlane we wskaźniku bezpieczeństwa Microsoft.

Powrót do kart

Ujednolicona platforma operacji zabezpieczeń

Zabezpiecz swoją infrastrukturę cyfrową dzięki jedynej na rynku platformie operacji zabezpieczeń (SecOps), która łączy rozszerzone możliwości wykrywania zagrożeń i reagowania oraz zarządzanie informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń (SIEM).

Animacja strony głównej pulpitu nawigacyjnego Microsoft Defender

Ujednolicone środowisko

Wykrywanie cyberataków i zapobieganie w czasie zbliżonym do rzeczywistego oraz uproszczone wykrywanie zagrożeń i reagowanie.

Powrót do kart

Usprawnianie ochrony tożsamości

Ponownie wyszukaj obwód zabezpieczeń za pomocą strategii wykrywania zagrożeń tożsamości i reagowania na nie (ITDR).

Sprawdź, jaką opinię mają nasi klienci

Logo firmy Siemens
Gdy firma Siemens skłoniła się ku podejściu „najpierw chmura”, przyjęła ona rozwiązania zabezpieczające firmy Microsoft jako podstawę swojej postawy Zero Trust i wdrożyła szereg rozwiązań bezpieczeństwa, łącznie z usługą Microsoft Defender for Identity, aby utworzyć wzorzec dla ciągłych, dynamicznych ulepszeń zabezpieczeń.
 Logo firmy Heineken
Firma Heineken przeszła na rozwiązania zabezpieczające firmy Microsoft w celu łączenia zabezpieczeń z niezbędną sprawnością i stworzenia lepszego świata — i lepszej przyszłości.
 
 

Powiązane produkty

Korzystaj z wiodących w branży produktów rozwiązań zabezpieczających firmy Microsoft, aby zapobiegać cyberatakom i wykrywać je w obciążeniach platformy Microsoft 365.

Osoba korzystająca z tabletu.

Microsoft Defender XDR

Uzyskaj zintegrowaną ochronę przed zagrożeniami dla wszystkich urządzeń, tożsamości, aplikacji, wiadomości e-mail, danych i obciążeń w chmurze.

Osoba siedząca na krześle i używająca laptopa.

Tożsamość Microsoft Entra

Uzyskuj informacje o podejrzanych użytkownikach i zachowaniach logowania w środowisku usługi Tożsamość Microsoft Entra (wcześniej Azure Active Directory).

Osoba siedząca przy biurku i spoglądająca na urządzenie przenośne.

Ochrona punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender

Zapoznaj się z zabezpieczeniami punktów końcowych dla firm zatrudniających ponad 300 użytkowników.

Grupa stojących osób patrzących na ekran komputera.

Ochrona usługi Office 365 w usłudze Microsoft Defender

Łatwiej zabezpieczaj pocztę e-mail, dokumenty i narzędzia do współpracy za pomocą rozwiązania Ochrona usługi Office 365 w usłudze Microsoft Defender.

Dodatkowe zasoby

Dokumentacja

Zapoznaj się z dokumentacją

Rozpocznij pracę, korzystając z przewodników, samouczków i klipów wideo dotyczących usługi Microsoft Defender for Identity.

Społeczność

Zostań częścią społeczności technicznej

Zaangażuj się w społeczność usługi Microsoft Defender for Identity.

Dokumentacja

Zacznij używać usługi Microsoft Defender for Identity

Wdróż bezpośrednio z usługi Microsoft Defender XDR.

Audycja internetowa

Obejrzyj pierwszy odcinek serii The Defender’s Watch

Dowiedz się, jak zwiększyć bezpieczeństwo dzięki opartym na dowodach szczegółowym informacjom od ekspertów chroniących przed współczesnymi cyberzagrożeniami.

Całościowa ochrona

Zadbaj o bezpieczniejszą przyszłość. Już dziś zapoznaj się z opcjami zabezpieczeń.

Obserwuj firmę Microsoft