Przedstawiamy Microsoft Cloud for Manufacturing. To rozwiązanie jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej.

Twórz bardziej odporną i zrównoważoną przyszłość dzięki otwartym standardom i ekosystemom​.

Stwórz zrównoważoną przyszłość już dziś

Microsoft Cloud for Manufacturing zaprojektowano z myślą o wsparciu podstawowych procesów i wymagań branży. Te kompleksowe, chmurowe rozwiązania produkcyjne obejmują funkcje już dostępne i nowe. Bezpiecznie łączą one ludzi, zasoby, przepływy pracy i procesy biznesowe, zwiększając odporność organizacji.

Zwiększ możliwości pracowników dzięki technologiom cyfrowym

Rozszerz kwalifikacje pracowników i zwiększ zadowolenie klientów dzięki nowym funkcjom cyfrowym.

Bezpieczne i zwinne fabryki

Zbuduj produktywną, inteligentną fabrykę przyszłości, korzystając z przemysłowego IoT, chmury, AI oraz rzeczywistości mieszanej.

Twórz odporniejsze łańcuchy dostaw

Popraw widoczność łańcucha dostaw oraz sprawność i rentowność dzięki inteligencji w planowaniu i realizacji, analizie popytu i śledzeniu.

Odblokuj innowacje i nowe usługi

Generuj korzyści biznesowe dzięki cyfrowym pętlom sprzężenia zwrotnego i cyfrowym bliźniakom.

Omówienie
Guided Tour

Możliwości

Microsoft Cloud dla branży produkcyjnej

Zwiększ możliwości pracowników dzięki inteligentnym rozwiązaniom dla branży produkcyjnej

Zwiększ możliwości pracowników nowej generacji, zapewniając im cyfrowe umiejętności i narzędzia, które pozwolą im bezpiecznie nadążać za złożonością i szybkim tempem zmian w produkcji cyfrowej.

Zapewnij poszczególnym pracownikom i całym zespołom możliwość wydajnej pracy z dowolnego miejsca

Połącz pracowników pierwszej linii i biurowych oraz klientów za pomocą bezpiecznych narzędzi do współpracy i zarządzania informacjami potrzebnych do pracy zdalnej.

Przedefiniuj szkolenia, zaangażowanie i transfer wiedzy

Szybko wdrażaj pracowników i pomagaj im w ciągłym rozwijaniu umiejętności dzięki niestandardowym ścieżkom szkoleniowym opartym na rolach.

Stwórz zwinną fabrykę przyszłości

Wprowadź nowy poziom zwinności, bezpieczeństwa, wydajności i innowacji za pomocą IoT, przetwarzania w chmurze, AI i rzeczywistości mieszanej.

Uprość ochronę przemysłowych IoT i OT

Chroń przemysłowe środowiska IoT i OT z użyciem ciągłego wykrywania zasobów, zarządzania lukami w zabezpieczeniach i wykrywania zagrożeń.

Połącz osoby, produkty i procesy

Zapewnij kompleksowy obraz systemów i procesów w zakładzie. Pozwoli to operatorom analizować problemy i zwiększać efektywność procesów.

Zwiększ ogólną efektywność sprzętu (OEE)

Twórz zwinne fabryki i inteligentne procesy produkcyjne za pomocą technologii predykcyjnych, IoT i rzeczywistości mieszanej, aby poprawić wydajność, jakość i dostawy przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Zoptymalizuj inteligentne procesy produkcyjne dzięki AI

Popraw efektywność produkcji i skróć przestoje — bez angażowania badaczy danych — dzięki automatyzacji opartej na AI i chmurze dla branży produkcyjnej.

Popraw odporność łańcucha dostaw i zminimalizuj zakłócenia łańcucha dostaw

Połącz dane z wewnętrznego i zewnętrznego łańcucha dostaw, dane o klientach i rynku, aby zwiększyć widoczność łańcucha dostaw, zoptymalizować planowanie i inteligentnie zarządzać potrzebami dotyczącymi zapasów.

Buduj odporność dzięki elastycznemu łańcuchowi dostaw

Szybko przewiduj i eliminuj zakłócenia, popraw widoczność, usprawnij planowanie i zmaksymalizuj wydajność zasobów dzięki cyfrowemu łańcuchowi dostaw.

Zapewnij większą przewidywalność operacji

Ujednolicaj dane między systemami w łańcuchu dostaw, aby zwiększyć elastyczność i szybko reagować na zmiany rynkowe bez poświęcania innowacji i szybkości — za pomocą inteligentnych aplikacji biznesowych i zaawansowanej analityki.

Twórz i dostarczaj nowe produkty i usługi

Przyspiesz innowacje poprzez projektowanie, symulowanie i weryfikowanie produktów za pośrednictwem cyfrowej reprezentacji bliźniaczej i chmurze dla branży produkcyjnej.

Twórz cyfrowe bliźniaki i kanały przepływu informacji w swoich produktach i usługach

Utwórz cyfrową reprezentację rzeczywistych obiektów, miejsc, procesów biznesowych i ludzi.

Zwiększ satysfakcję klientów

Zwiększ satysfakcję i zaangażowanie klientów, a także swój zysk, pomagając specjalistom ds. marketingu oraz obsługi klienta i sprzedawcom zrozumieć odbiorców, a jednocześnie angażować ich zdalnie i cyfrowo w różnych kanałach.

Usprawnij sprzedaż

Zapewnij zespołom sprzedażowym możliwość realizacji nowych oraz cyklicznych transakcji szybko, przewidywalnie i zyskownie.

Zyskaj wgląd w produkty i usługi

Umożliw zespołom przekraczanie oczekiwań klientów odnośnie usług dzięki przewidywaniu, wykrywaniu i rozwiązywaniu problemów, jeszcze zanim użytkownicy zdadzą sobie sprawę z ich wystąpienia.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxGav?ver=cd26","imageAlt":"Osoba nosząca ŚOI, używająca tabletu do sprawdzania przydzielonych zadań. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":2,"name":"Zwiększanie możliwości pracowników pierwszej linii","videoHref":"","content":"<p>Połącz pracowników pierwszej linii i biurowych oraz klientów za pomocą bezpiecznych narzędzi do współpracy i zarządzania informacjami potrzebnych do pracy zdalnej.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Poznaj Microsoft Teams","href":"https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/frontline-workforce","openInNewTab":true,"title":"Poznaj Microsoft Teams","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zapewnij poszczególnym pracownikom i całym zespołom możliwość wydajnej pracy z dowolnego miejsca"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"reskilling workers","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":3,"name":"Szkolenia i zarządzanie wiedzą","videoHref":"https://www.microsoft.com/pl-pl/videoplayer/embed/RWNgIB","content":"<p>Szybko wdrażaj pracowników i pomagaj im w ciągłym rozwijaniu umiejętności dzięki niestandardowym ścieżkom szkoleniowym opartym na rolach.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Poznaj rozwiązanie Nauka Microsoft Viva.","href":"https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-viva/learning","openInNewTab":true,"title":"Poznaj rozwiązanie Nauka Microsoft Viva","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Przedefiniuj szkolenia, zaangażowanie i transfer wiedzy"}],"arialabel":null,"id":"Transformacja kadry pracowniczej","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxQ4O?ver=1beb","imageAlt":"Osoba pokazująca rozmówcy maszynę, korzystając z aparatu telefonu komórkowego, podczas wideokonferencji w Teams. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":1,"name":"Transformacja kadry pracowniczej","videoHref":"","content":"<p>Zwiększ możliwości pracowników nowej generacji, zapewniając im cyfrowe umiejętności i narzędzia, które pozwolą im bezpiecznie nadążać za złożonością i szybkim tempem zmian w produkcji cyfrowej.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Przeczytaj wpis na blogu na temat eliminowania luk w umiejętnościach podczas „nowej normalności” w branży produkcyjnej","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/industry-blog/manufacturing/2021/01/19/addressing-the-skills-gap-in-manufacturings-new-normal/ ","openInNewTab":true,"title":"Przeczytaj wpis na blogu","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zwiększ możliwości pracowników dzięki inteligentnym rozwiązaniom dla branży produkcyjnej"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"IoT and OT security","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWy9EB?ver=349f","imageAlt":"Mapa zasobów pokazująca ochronę środowisk IoT i OT przy użyciu Azure Defender IoT. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":5,"name":"Zabezpieczenia IoT i OT","videoHref":"","content":"<p>Chroń przemysłowe środowiska IoT i OT z użyciem ciągłego wykrywania zasobów, zarządzania lukami w zabezpieczeniach i wykrywania zagrożeń.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Poznaj Azure Defender for IOT","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/services/azure-defender-for-iot/ ","openInNewTab":true,"title":"Poznaj Azure Defender for IOT","preferredStyle":null},{"ariaLabel":"Dowiedz się więcej o zabezpieczeniach IoT Azure.","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/overview/iot/security/","openInNewTab":true,"title":"Dowiedz się więcej o zabezpieczeniach IoT Azure","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Uprość ochronę przemysłowych IoT i OT"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Operational Visibility","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxJce?ver=5434","imageAlt":"Mapa ze znacznikami w akceleratorze rozwiązań Azure IoT. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":6,"name":"Wgląd w operacje","videoHref":"","content":"<p>Zapewnij kompleksowy obraz systemów i procesów w zakładzie. Pozwoli to operatorom analizować problemy i zwiększać efektywność procesów.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Poznaj Azure IoT","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/overview/iot/industry/discrete-manufacturing/","openInNewTab":true,"title":"Poznaj Azure IoT","preferredStyle":null},{"ariaLabel":"Przeczytaj opis dotyczący połączonej fabryki.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2159725&clcid=0x415&culture=pl-pl&country=PL","openInNewTab":true,"title":"Przeczytaj opis dotyczący połączonej fabryki","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Połącz osoby, produkty i procesy"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"asset productivity","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":7,"name":"Produktywność zasobów","videoHref":"https://www.microsoft.com/pl-pl/videoplayer/embed/RWNot6","content":"<p>Twórz zwinne fabryki i inteligentne procesy produkcyjne za pomocą technologii predykcyjnych, IoT i rzeczywistości mieszanej, aby poprawić wydajność, jakość i dostawy przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Przeczytaj opis dotyczący produktywności zasobów.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2157984&clcid=0x415&culture=pl-pl&country=PL","openInNewTab":true,"title":"Przeczytaj opis dotyczący produktywności zasobów","preferredStyle":null},{"ariaLabel":"Dowiedz się więcej o Azure IoT Hub.","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/services/iot-hub/","openInNewTab":true,"title":"Dowiedz się więcej o Azure IoT Hub","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zwiększ ogólną efektywność sprzętu (OEE)"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"autonomous control systems","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxGgl?ver=865a","imageAlt":"Maszyny w zakładzie produkcyjnym. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":8,"name":"Produkcja","videoHref":"","content":"<p>Popraw efektywność produkcji i skróć przestoje — bez angażowania badaczy danych — dzięki automatyzacji opartej na AI i chmurze dla branży produkcyjnej.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Poznaj systemy autonomiczne z Microsoft AI","href":"https://www.microsoft.com/en-us/ai/autonomous-systems","openInNewTab":true,"title":"Poznaj systemy autonomiczne z Microsoft AI","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zoptymalizuj inteligentne procesy produkcyjne dzięki AI"}],"arialabel":null,"id":"Fabryka przyszłości w modelu zwinnym","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxQ8i?ver=afbf","imageAlt":"Osoba nosząca okulary ochronne, używająca urządzenia z ekranem dotykowym. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":4,"name":"Fabryka przyszłości w modelu zwinnym","videoHref":"","content":"<p>Wprowadź nowy poziom zwinności, bezpieczeństwa, wydajności i innowacji za pomocą IoT, przetwarzania w chmurze, AI i rzeczywistości mieszanej.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Przeczytaj na blogu: „Przemysł 4.0 — budowanie zwinnych fabryk przyszłości dzięki IoT”","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/industry-blog/manufacturing/2020/12/16/industry-4-0-iot-key-to-building-agile-factories-of-the-future/","openInNewTab":true,"title":"Przeczytaj wpis na blogu","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Stwórz zwinną fabrykę przyszłości"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Supply chain planning and optimization","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNyKO?ver=f819","imageAlt":"A calendar of production orders, transfer orders and purchase orders in Supply Chain Management.","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":10,"name":"Planowanie i optymalizacja łańcucha dostaw","videoHref":"","content":"<p>Szybko przewiduj i eliminuj zakłócenia, popraw widoczność, usprawnij planowanie i zmaksymalizuj wydajność zasobów dzięki cyfrowemu łańcuchowi dostaw.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Poznaj Dynamics 365 Supply Chain Management.","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/supply-chain-management/overview/","openInNewTab":true,"title":"Poznaj Dynamics 365 Supply Chain Management","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Buduj odporność dzięki elastycznemu łańcuchowi dostaw"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Supply Chain Visibility","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":11,"name":"Widoczność łańcucha dostaw","videoHref":"https://www.microsoft.com/pl-pl/videoplayer/embed/RWNWql","content":"<p>Ujednolicaj dane między systemami w łańcuchu dostaw, aby zwiększyć elastyczność i szybko reagować na zmiany rynkowe bez poświęcania innowacji i szybkości — za pomocą inteligentnych aplikacji biznesowych i zaawansowanej analityki.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Poznaj Dynamics 365 Supply Chain Management.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2175138&clcid=0x415&culture=pl-pl&country=PL","openInNewTab":true,"title":"Poznaj Dynamics 365 Supply Chain Management","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zapewnij większą przewidywalność operacji"}],"arialabel":null,"id":"Odporność łańcucha dostaw","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxSAD?ver=841e","imageAlt":"Duży magazyn, w którym pracują maszyny obsługujące paczki na półkach. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":9,"name":"Odporność łańcucha dostaw","videoHref":"","content":"<p>Połącz dane z wewnętrznego i zewnętrznego łańcucha dostaw, dane o klientach i rynku, aby zwiększyć widoczność łańcucha dostaw, zoptymalizować planowanie i inteligentnie zarządzać potrzebami dotyczącymi zapasów.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Przeczytaj na blogu: Nowy Dynamics 365 Manufacturing Accelerator do zarządzania dostawcami","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/dynamics365/it/2021/05/18/enable-business-resilience-with-cloud-and-edge-scale-units-in-dynamics-365-supply-chain-management/","openInNewTab":true,"title":"Przeczytaj wpis na blogu","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Popraw odporność łańcucha dostaw i zminimalizuj zakłócenia łańcucha dostaw"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Digital twins and digital thread","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxZim?ver=c59e","imageAlt":"Maszyny w magazynie. ","imageHeight":596,"imageWidth":1063,"itemIndex":13,"name":"Cyfrowe bliźniaki i cyfrowy przepływ informacji","videoHref":"","content":"<p>Utwórz cyfrową reprezentację rzeczywistych obiektów, miejsc, procesów biznesowych i ludzi.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Poznaj Azure Digital Twins","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/services/digital-twins/","openInNewTab":true,"title":"Poznaj Azure Digital Twins","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Twórz cyfrowe bliźniaki i kanały przepływu informacji w swoich produktach i usługach"}],"arialabel":null,"id":"Innowacje dające korzyści biznesowe","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxN5l?ver=e272","imageAlt":"Osoba stojąca nad maszyną, oglądająca symulację planów. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":12,"name":"Cyfrowe innowacje","videoHref":"","content":"<p>Przyspiesz innowacje poprzez projektowanie, symulowanie i weryfikowanie produktów za pośrednictwem cyfrowej reprezentacji bliźniaczej i chmurze dla branży produkcyjnej.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Przeczytaj na blogu: Producenci zyskują przewagę konkurencyjną dzięki cyfrowej reprezentacji bliźniaczej","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/industry-blog/manufacturing/2020/12/14/manufacturers-gain-a-competitive-advantage-with-digital-twins/","openInNewTab":true,"title":"Przeczytaj wpis na blogu","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Twórz i dostarczaj nowe produkty i usługi"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Activate digital selling","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxSB5?ver=d657","imageAlt":"Podsumowanie analizy sprzedaży w Dynamics 365 dotyczące osoby nazywającej się Regina Murphy. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":15,"name":"Sprzedaż cyfrowa","videoHref":"","content":"<p>Zapewnij zespołom sprzedażowym możliwość realizacji nowych oraz cyklicznych transakcji szybko, przewidywalnie i zyskownie.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Poznaj Dynamics 365 Sales","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/sales/overview/","openInNewTab":true,"title":"Poznaj Dynamics 365 Sales","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Usprawnij sprzedaż"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Proactive service","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":16,"name":"Usługa, która jest zawsze dostępna","videoHref":"https://www.microsoft.com/pl-pl/videoplayer/embed/RWNosX","content":"<p>Umożliw zespołom przekraczanie oczekiwań klientów odnośnie usług dzięki przewidywaniu, wykrywaniu i rozwiązywaniu problemów, jeszcze zanim użytkownicy zdadzą sobie sprawę z ich wystąpienia.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Poznaj Dynamics 365 Field Service","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/field-service/overview/ ","openInNewTab":true,"title":"Poznaj Dynamics 365 Field Service","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zyskaj wgląd w produkty i usługi"}],"arialabel":null,"id":"Angażuj klientów","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxGgE?ver=4fd6","imageAlt":"Osoba w magazynie, która trzyma tablet i patrzy na pakunki. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":14,"name":"Zaangażowanie klientów","videoHref":"","content":"<p>Zwiększ satysfakcję i zaangażowanie klientów, a także swój zysk, pomagając specjalistom ds. marketingu oraz obsługi klienta i sprzedawcom zrozumieć odbiorców, a jednocześnie angażować ich zdalnie i cyfrowo w różnych kanałach.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Przeczytaj wpis na blogu na temat innowacji wprowadzonych w pakiecie aplikacji Dynamics 365","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/dynamics365/bdm/2020/10/06/innovation-on-the-service-suite-of-dynamics-365-applications/","openInNewTab":true,"title":"Przeczytaj wpis na blogu","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zwiększ satysfakcję klientów"}],"itemsCount":16}

Zobacz, jak organizacje zmieniają oblicze produkcji

Zwiększenie wydajności i oszczędności kosztów

3M wdraża nowe funkcje na urządzeniach brzegowych, aby usprawnić procesy i wcześniej identyfikować problemy na linii produkcyjnej.

Utrzymanie dbałości o bezpieczeństwo

Alcoa opiera się na narzędziach do współpracy, które umożliwiają łączenie pracowników i utrzymywanie operacji przez całą dobę przy jednoczesnym stosowaniu ścisłych protokołów bezpieczeństwa COVID-19.

Rozwiązywanie światowych wyzwań związanych z zasobami wody

Ecolab gromadzi i analizuje ogromne ilości danych IoT, dzięki czemu może świadomie doradzać i usprawniać procesy, wychodząc naprzeciw wyzwaniom związanym z zasobami wody na całym świecie.

Przekształcanie produkcji stali dzięki danym

Outokumpu jest liderem cyfrowej transformacji w swojej branży, który strategiczne decyzje opiera na danych.

Budowanie inteligentnych fabryk przyszłości

Kennametal przeniosła działy IT i biznesowe do chmury oraz wdrożyła IoT, aby zmodernizować systemy, zwiększyć produkcję i dostarczać lepsze rozwiązania klientom.

Odkryj cenne zasoby

Mężczyzna w stroju roboczym patrzy na tablet

Inteligentna produkcja

Poznaj historie 8 udanych transformacji cyfrowych.

Zobacz, co Cię ominęło na Hannover Messe Digital Edition 2021

Dowiedz się o rozwiązaniach Microsoft Cloud for Manufacturing w tej sesji okrągłego stołu z udziałem Caglayan Arkan.

Chmura napędza transformację cyfrową w branży produkcyjnej.

Transformacja dzięki technologiom chmurowym

Przeczytaj raport Frost&Sullivan o tym, jak branża produkcyjna stymuluje cyfrową transformację dzięki chmurze.

Two people standing in front of a piece of machinery and looking at a tablet displaying a part of the machine.

Poznaj wnioski i rozwiązania dotyczące branży produkcyjnej z Hannover Messe 2021

Nadrób wszystko, co Cię ominęło na tegorocznym wydarzeniu cyfrowym.

Honeywell i Microsoft łączą siły, aby zoptymalizować sprawność budynków

Aplikacje do konserwacji predykcyjnej zoptymalizują zużycie energii.

Rockwell Automation i Microsoft upraszczają transformację przemysłową

Rozwiązania oparte na architekturze Edge-to-Cloud połączą zespoły w jedno, zaufane środowisko danych.

Dołącz do nas na Microsoft Ignite, aby dowiedzieć się, jak zapewnić odporną przyszłość

Dowiedz się, jak Microsoft Cloud for Manufacturing zwiększa wydajność i bezpieczeństwo.

PepsiCo współpracuje z Microsoft w celu zwiększenia elastyczności operacyjnej

Partnerstwo przyniesie nowe innowacje w zakresie operacji i doświadczeń klientów.

Satya Nadella, CEO of Microsoft.

Świętuj najnowsze osiągnięcia Johnson &amp; Johnson w Global Lighthouse Network

Satya Nadella (CEO Microsoft) i Alex Gorsky (CEO i prezes Johnson & Johnson) omawiają, jak COVID-19 przyspieszył cyfrową transformację.

Dowiedz się więcej o produktach Microsoft dla branży produkcyjnej

Azure

Przyspiesz modernizację inteligentnej fabryki.

Dynamics 365

Dostarczaj nowe produkty, usługi i środowiska.

HoloLens 2

Odkryj, w jaki sposób rzeczywistość mieszana przekształca produkcję.

Microsoft 365

Odpowiednio wyposaż swoich pracowników i podnieś ich kwalifikacje.

Microsoft Teams

Zwiększ możliwości pracowników pierwszej linii dzięki prostym i bezpiecznym rozwiązaniom.

Microsoft Power Platform

Twórz inteligentne aplikacje i automatyzuj procesy za pomocą rozwiązań niskokodowych.

Systemy autonomiczne z AI

Optymalizuj procesy produkcyjne i stymuluj innowacje dzięki Microsoft AI.

Microsoft Cloud for Sustainability

Rejestruj, raportuj i ograniczaj wpływ na środowisko.

Bądź na bieżąco z Microsoft Cloud for Manufacturing