Osoba nosząca maskę w sklepie spożywczym

Przedstawiamy Microsoft Cloud for Retail. Teraz w publicznej wersji zapoznawczej.

Połącz klientów, pracowników i dane.

 

Zapewnij bezproblemową obsługę klienta podczas zakupów

Microsoft Cloud for Retail łączy różne źródła danych w całym łańcuchu wartości w handlu detalicznym, a także w unikalny sposób, kompleksowo integruje doświadczenia klienta w całej jego podróży. Wszystko to dzięki zestawowi funkcji zapewniających doskonałość operacyjną i jeszcze bardziej spersonalizowane doświadczenia, a w efekcie stabilne zyski.

Poznaj swoich klientów

Identyfikuj zmieniające się potrzeby klientów, dostosowuj się do nich i zaspokajaj je w celu pogłębienia zaangażowania we wszystkich kanałach.

Zwiększ możliwości swoich pracowników

Wyposaż swoich pracowników w narzędzia umożliwiające zapewnianie wyjątkowej obsługi klienta.

Buduj odporne łańcuchy dostaw

Twórz bardziej elastyczne i sprawniejsze łańcuchy dostaw w celu zaspokajania popytu na dużą skalę.

Przeobraź handel detaliczny

Przyspiesz innowacje i dostosuj model biznesowy pod kątem przyszłości.

Omówienie
Guided Tour

Możliwości

Microsoft Cloud for Retail

Zwiększ popyt na swoje produkty

Ulepsz natychmiast wyniki wyszukiwania i zyskaj dostęp do dużych, zróżnicowanych grup odbiorców.

Spersonalizuj ścieżkę klienta

Dostosuj środowisko online i zwiększ konwersję dzięki skuteczniejszemu wyszukiwaniu produktów i inteligentnym rekomendacjom.

Wykorzystaj maksymalnie reklamy

Spełnij oczekiwania klientów — dostarcz atrakcyjne, spersonalizowane środowiska zwiększające lojalność i zwrot z inwestycji w cyfrowe reklamy.

Usprawnianie działań

Ulepsz zakupy i zoptymalizuj pod kątem konwersji dzięki jednolitemu obrazowi klienta we wszystkich kanałach.

Zapewnij pracownikom narzędzia, których potrzebują

Usprawnij komunikację i codzienny rytm pracy, zapewniając swoim pracownikom narzędzia, których potrzebują, aby sprostać zmieniającym się oczekiwaniom klientów.

Usprawnij operacje wielokanałowe

Szybko wprowadź anonimowe, inteligentne śledzenie aktywności w sklepie oraz testy A/B w celu zwiększenia sprzedaży i rentowności.

Zapewnij bezpieczniejsze środowisko zakupowe

Zapewnij konwersję zakupów w bezpiecznym środowisku — w kanałach online, społecznościowych i w sklepach stacjonarnych.

Zwiększaj współczynniki konwersji

Zwiększ zaangażowanie i konwersję przez kanały online, społecznościowe i w sklepach stacjonarnych.

Zapobieganie oszustwom cyfrowym i związanym z płatnością

Pomoc w ochronie przed oszustwami dzięki technologii adaptacyjnej AI, która nieustannie uczy się nowych wzorców oszustw.

Optymalizuj realizację zamówień i obsługę

Usprawnij proces realizacji zamówień i zdigitalizuj obsługę klienta.

Maksymalizuj wielokanałową realizację zamówień

Nowa jakość odbioru w punkcie dzięki rozszerzonym możliwościom, w tym planowaniu odbioru, wydajniejszej obsłudze zamówień na miejscu czy powiadamianiu klientów.

Zapewnij satysfakcję klientom

Uzyskaj kompletne i praktyczne rozwiązanie wielokanałowe łączące zaplecze biurowe oraz sklep stacjonarny i cyfrowy, aby sprostać zmieniającym się oczekiwaniom klientów.

Wykorzystaj dane o klientach

Poznaj zachowania klientów, aby przygotować łańcuch dostaw i sklep na przyszłe potrzeby.

Generowanie strumienia przychodów z wysoką marżą

Usprawnij i skaluj programy reklamowe generujące przychody z witryn e-commerce dzięki kompletnej platformie marketingowej dla branży retail.

Buduj odporne łańcuchy dostaw

Zarządzaj łańcuchem dostaw, aby dostarczać właściwe produkty właściwym klientom we właściwym czasie.

Skuteczniej zarządzaj zapasami

Ogranicz zapasy i zoptymalizuj asortyment dzięki planowaniu w czasie rzeczywistym z Dynamics 365 Supply Chain Management. Będziesz dostarczać odpowiednie zapasy we właściwe miejsce w odpowiednim czasie.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"personalizacja e-commerce","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":2,"name":"Personalizacja e-commerce","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWxODI","content":"<p>Dostosuj środowisko online i zwiększ konwersję dzięki skuteczniejszemu wyszukiwaniu produktów i inteligentnym rekomendacjom.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":null,"href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2168841&clcid=0x415&culture=pl-pl&country=PL","openInNewTab":true,"title":"Dowiedz się więcej o inteligentnych rekomendacjach"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Spersonalizuj ścieżkę klienta"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"reklama cyfrowa","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWy4uc?ver=0813","imageAlt":"Przegląd cyfrowej kampanii reklamowej","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":3,"name":"Reklama cyfrowa","videoHref":"","content":"<p>Spełnij oczekiwania klientów — dostarcz atrakcyjne, spersonalizowane środowiska zwiększające lojalność i zwrot z inwestycji w cyfrowe reklamy.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Dowiedz się więcej o Microsoft Advertising","href":"https://about.ads.microsoft.com/insights/retail-insights-and-resources?s_cid=en-us-acq-other-src_da-sub_0-flx_cloudforretail","openInNewTab":true,"title":"Dowiedz się więcej o Microsoft Advertising"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Wykorzystaj maksymalnie reklamy"}],"arialabel":null,"id":"generowanie popytu","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxZkc?ver=3e13","imageAlt":"Osoba przeglądająca sklep internetowy na laptopie","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":1,"name":"Generowanie popytu","videoHref":"","content":"<p>Ulepsz natychmiast wyniki wyszukiwania i zyskaj dostęp do dużych, zróżnicowanych grup odbiorców.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zwiększ popyt na swoje produkty"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"kojarzenie operacji i współpracy","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":5,"name":"Skojarz operacje i współpracę","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWxAgt","content":"<p>Usprawnij komunikację i codzienny rytm pracy, zapewniając swoim pracownikom narzędzia, których potrzebują, aby sprostać zmieniającym się oczekiwaniom klientów.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zapewnij pracownikom narzędzia, których potrzebują"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"sklepy cyfrowe i inteligentne","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":6,"name":"Cyfrowe i inteligentne sklepy","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWxODu","content":"<p>Szybko wprowadź anonimowe, inteligentne śledzenie aktywności w sklepie oraz testy A/B w celu zwiększenia sprzedaży i rentowności.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Usprawnij operacje wielokanałowe"}],"arialabel":null,"id":"sklepy i operacje","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxZkk?ver=870d","imageAlt":"Laptop wyświetlający dane","imageHeight":730,"imageWidth":1095,"itemIndex":4,"name":"Sklepy i operacje","videoHref":"","content":"<p>Ulepsz zakupy i zoptymalizuj pod kątem konwersji dzięki jednolitemu obrazowi klienta we wszystkich kanałach.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Usprawnianie działań"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"lepsze wskaźniki konwersji","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":8,"name":"Sprzedaż w każdym miejscu","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWxUIy","content":"<p>Zwiększ zaangażowanie i konwersję przez kanały online, społecznościowe i&nbsp;w sklepach stacjonarnych.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zwiększaj współczynniki konwersji"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"zapobieganie stratom i oszustwom","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxN3z?ver=a787","imageAlt":"Dynamics 365 Fraud Protection","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":9,"name":"Zapobieganie stratom i oszustwom","videoHref":"","content":"<p>Pomoc w ochronie przed oszustwami dzięki technologii adaptacyjnej AI, która nieustannie uczy się nowych wzorców oszustw.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Dowiedz się więcej o rozwiązaniu Dynamics 365 Fraud Protection","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/ai/fraud-protection/","openInNewTab":true,"title":"Dowiedz się więcej o rozwiązaniu Dynamics 365 Fraud Protection"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zapobieganie oszustwom cyfrowym i związanym z płatnością"}],"arialabel":null,"id":"zakup","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxWPt?ver=8af7","imageAlt":"Osoba przeglądająca sklep internetowy na tablecie","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":7,"name":"Zakup","videoHref":"","content":"<p>Zapewnij konwersję zakupów w bezpiecznym środowisku — w kanałach online, społecznościowych i w sklepach stacjonarnych.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zapewnij bezpieczniejsze środowisko zakupowe "},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"wielokanałowa realizacja zamówień","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":11,"name":"Wielokanałowa realizacja zamówień","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWy1RZ","content":"<p>Nowa jakość odbioru w punkcie dzięki rozszerzonym możliwościom, w tym planowaniu odbioru, wydajniejszej obsłudze zamówień na miejscu czy powiadamianiu klientów.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":null,"href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2163974&clcid=0x415&culture=pl-pl&country=PL","openInNewTab":true,"title":"Dowiedz się więcej o Dynamics 365 Intelligent Order Management"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Maksymalizuj wielokanałową realizację zamówień"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"zintegrowana obsługa klienta","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxN3C?ver=20b0","imageAlt":"Dynamics 365","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":12,"name":"Zintegrowana obsługa klienta","videoHref":"","content":"<p>Uzyskaj kompletne i praktyczne rozwiązanie wielokanałowe łączące zaplecze biurowe oraz sklep stacjonarny i cyfrowy, aby sprostać zmieniającym się oczekiwaniom klientów.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Dowiedz się więcej o Dynamics 365 Commerce","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/commerce/overview/","openInNewTab":true,"title":"Dowiedz się więcej o Dynamics 365 Commerce"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zapewnij satysfakcję klientom"}],"arialabel":null,"id":"realizacja zamówień i obsługa","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxWPw?ver=5da4","imageAlt":"Jedna ręka trzymająca kartę kredytową, druga wpisująca informacje w sklepie internetowym na laptopie","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":10,"name":"Realizacja zamówień i obsługa","videoHref":"","content":"<p>Usprawnij proces realizacji zamówień i zdigitalizuj obsługę klienta.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Optymalizuj realizację zamówień i obsługę"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" środki sprzedaży detalicznej","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWy4u0?ver=bdc6","imageAlt":"Pulpit zarządczy w Demo Retailer","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":14,"name":"Środki sprzedaży detalicznej","videoHref":"","content":"<p>Usprawnij i skaluj programy reklamowe generujące przychody z witryn e-commerce dzięki kompletnej platformie marketingowej dla branży retail.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Dowiedz się więcej o Microsoft PromoteIQ","href":"https://www.promoteiq.com/","openInNewTab":true,"title":"Dowiedz się więcej o Microsoft PromoteIQ"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Generowanie strumienia przychodów z wysoką marżą"}],"arialabel":null,"id":"Promocja i planowanie","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxWPz?ver=0fd6","imageAlt":"Informacje o klientach wyświetlane na laptopie","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":13,"name":"Promocja i planowanie","videoHref":"","content":"<p>Poznaj zachowania klientów, aby przygotować łańcuch dostaw i sklep na przyszłe potrzeby.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Wykorzystaj dane o klientach"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" zarządzanie zapasami","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxGfM?ver=d966","imageAlt":"Analiza kosztowa w Dynamics 365 Supply Chain Management","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":16,"name":"Zarządzanie zapasami","videoHref":"","content":"<p>Ogranicz zapasy i zoptymalizuj asortyment dzięki planowaniu w czasie rzeczywistym z Dynamics 365 Supply Chain Management. Będziesz dostarczać odpowiednie zapasy we właściwe miejsce w odpowiednim czasie.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Dowiedz się więcej o Dynamics 365 Supply Chain Management","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/supply-chain-management/overview/","openInNewTab":true,"title":"Dowiedz się więcej"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skuteczniej zarządzaj zapasami"}],"arialabel":null,"id":"Dystrybucja","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxWPK?ver=34ef","imageAlt":"Ręce trzymające tablet przed jaskrawymi elementami","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":15,"name":"Dystrybucja","videoHref":"","content":"<p>Zarządzaj łańcuchem dostaw, aby dostarczać właściwe produkty właściwym klientom we właściwym czasie.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Buduj odporne łańcuchy dostaw"}],"itemsCount":16}

Zobacz, jak organizacje zmieniają handel detaliczny

Koncentracja na cyfrowej transformacji z myślą o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia.

REI przekształca wielokanałowe środowisko zakupowe dzięki Microsoft 365.

No Data Available

Spersonalizowany marketing

Chipotle personalizuje obsługę klienta za pomocą kompleksowej platformy danych, która zapewnia szerokie analizy klientów.

No Data Available

Ochrona przed oszustwami i stratami

BESTSELLER, za pomocą Microsoft Dynamics 365 Fraud Protection, identyfikuje i bada oszustwa oraz kradzieże zapasów w branży ubraniowej.

Skracanie czasów audytu

Firma Walgreen Boots Alliance dzięki Microsoft Power Platform skraca czas potrzebny na przeprowadzenie audytu w sklepie o 75 procent.

Optymalizacja operacji w sklepie stacjonarnym

Marks & Spencer zapewnia dwukierunkową komunikację między sklepami a siedzibą firmy dzięki Microsoft Teams. Usprawnia to operacje i pomaga skoncentrować się na klientach.

No Data Available

Usprawnienie procesu sprzedaży detalicznej

Lids poprawia widoczność zapasów i zapewnia bezproblemową obsługę klienta dzięki Dynamics 365.

Poznaj wszystkie aplikacje i usługi partnerskie dla sprzedawców detalicznych

Odkryj cenne zasoby

Lekarz w stroju operacyjnym ze stetoskopem na szyi rozmawiający przez laptopa.

Nowe spojrzenie na dobre samopoczucie konsumentów

Farmaceuta w masce stoi przed ścianą leków.

Transformacje w handlu detalicznym i opiece zdrowotnej

Uśmiechnięta osoba patrząca na tablet

Przeczytaj nasz blog branżowy

Zyskaj dostęp do najnowszych informacji od ekspertów Microsoft w zakresie handlu detalicznego.

czarne koło z kolorowymi pionowymi liniami dookoła

Microsoft Envision Europe Commerce

Weź udział w cyfrowym wydarzeniu o inteligentnych sklepach

Raport „Zrównoważone inteligentne sklepy, 2021”

Jak osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju w handlu cyfrowym?

Osoba w masce trzymająca wiele toreb na zakupy

Sprzedawcy detaliczni tak naprawdę skorzystają na konsekwencjach roku 2020

Dowiedz się, dlaczego eksperci nazywają COVID-19 „branżowym dyrektorem ds. innowacji” i dlaczego niektóre marki już odnotowują zyski.

Zakupy bezkontaktowe

Wprowadź bezkontaktowe doświadczenia zakupowe — klienci nie będą musieli dotykać produktów czy ich przymierzać.

Kolejne innowacje branżowe: Microsoft wprowadza chmurę do handlu detalicznego

Przeczytaj o wprowadzeniu Microsoft Cloud for Retail i o tym, jak Microsoft umożliwia inteligentną sprzedaż detaliczną.

Microsoft wprowadza rozwiązanie Cloud for Retail

Zobacz wiadomości o nowym rozwiązaniu chmurowym Microsoft stworzonym pod kątem branży handlu detalicznego.

Dowiedz się więcej o produktach Microsoft dla handlu detalicznego

Azure

Zmień oblicze sprzedaży detalicznej: zapewnij spersonalizowaną obsługę klienta, zwiększ możliwości pracowników czy zoptymalizuj łańcuchy dostaw.

Dynamics 365

Zaangażuj klientów bez obaw dzięki najlepszym w branży funkcjom oraz rozwiązaniom w zakresie architektury oraz AI.

Microsoft Advertising

Korzystaj z rozwiązań reklamowych, aby zmaksymalizować skuteczność kampanii w całym procesie zakupowym.

Microsoft Power Platform

Analizuj dane za pomocą usługi Power BI, kompiluj rozwiązania, automatyzuj procesy i twórz agentów wirtualnych.

Microsoft PromoteIQ

Generuj przychody z reklam, umożliwiając zaufanym partnerom marki promowanie produktów w kanałach cyfrowych.

Microsoft Teams

Zapewnij pracownikom pierwszej linii niezbędne narzędzia do współpracy.

GitHub Enterprise

Nowe oblicze developmentu: zabezpieczaj aplikacje, automatyzuj przepływy pracy i wprowadzaj nową jakość współpracy.

Inteligentne rekomendacje

Zwiększ zaangażowanie, konwersję, przychody i zadowolenie klientów dzięki tej samej najlepszej w swojej klasie usłudze rekomendacji, która obsługuje rekomendacje Microsoft na Xbox, w Windows i Azure.

Zobacz więcej zasobów dotyczących handlu detalicznego

Towary konsumpcyjne

Dołącz do publicznej wersji zapoznawczej Microsoft Cloud for Retail

Wersja zapoznawcza umożliwia poznanie i przetestowanie przyszłych funkcji.

Bądź na bieżąco z Microsoft Cloud for Retail

Zarejestruj się w celu otrzymywania wiadomości e-mail o technologii Microsoft dla handlu detalicznego.