Dowiedz się więcej o Microsoft Cloud dla usług finansowych w naszej sesji na żądanie na Microsoft Ignite.

Microsoft Cloud for Financial Services

Szybsze wdrażanie innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Przyszłościowe usługi finansowe

Microsoft Cloud dla usług finansowych oferuje możliwości zarządzania danymi w celu zapewnienia zróżnicowanej obsługi, zwiększenia możliwości pracowników i zwalczania przestępczości finansowej przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa, zgodności z przepisami i zgodności operacyjnej.

Oferowanie zróżnicowanej obsługi

Platforma opracowana w celu przyspieszenia rozwoju oraz zwiększenia lojalności klientów i rentowności dzięki spersonalizowanym interakcjom z klientami oraz informacjom finansowym.

Zwiększ możliwości pracowników

Dzięki rozwiązaniom zwiększającym wydajność i usprawniającym przepływy pracy ułatwisz pracownikom wykonywanie obowiązków i wzmocnisz relacje z klientami.

Zwalczanie przestępczości finansowej

Pomóż w identyfikowaniu coraz bardziej wyrafinowanych działań przestępczych oraz reagowaniu na nie, a także chroń się przed stratami.

Zwiększenie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami

Pomoc w wyprzedzaniu zaawansowanych ataków i sprostaniu zmieniającym się wymaganiom prawnym.

Omówienie
Guided Tour

Możliwości

Microsoft Cloud for Financial Services

Zapewniaj spersonalizowaną obsługę

Platforma zaprojektowana z myślą o kształtowaniu lojalności klientów poprzez bardziej znaczące interakcje i głębsze analizy.

Pomóż zwiększyć korzyści ze współpracy z klientami oraz pobudzić ich lojalność w całym cyklu kontaktów z nimi

Zapewniaj kompleksowy wgląd w sytuację finansową klienta, w tym w jego dane behawioralne i demograficzne.

Uprość udzielanie kredytów od samego początku

Zapewnij klientom dostęp do aplikacji kredytowych i narzędzi samoobsługowych.

Zoptymalizuj procesy kredytowe

Pomóż poprawić komunikację, wydajność i koordynację procesów w całym przedsiębiorstwie, zapewniając jednocześnie lepszą obsługę klienta.

Personalizuj interakcje i zarządzaj nimi

Dostosuj interakcje do sytuacji finansowej klientów i nawiązuj z nimi kontakt za pośrednictwem ich preferowanego kanału komunikacji.

Bądź zawsze o krok przed rozwijającymi się formami cyberprzestępczości

Pomóż chronić swoje przedsiębiorstwo, klientów i wyniki finansowe przed nieuczciwą działalnością.

Chroń reputację swojej firmy

Pomóż chronić dane swojej firmy, identyfikować ataki botów, a także zapobiegać tworzeniu fałszywych kont, przejmowaniu kont oraz oszustwom podczas tworzenia konta i logowania.

Pomóż zabezpieczyć dział banku ds. usług handlowych

Platforma zaprojektowana do ochrony transakcji online przed oszustwami zakupowymi dzięki zastosowaniu zaawansowanych mechanizmów adaptacyjnej sztucznej inteligencji (AI) oraz w celu zwiększenia przychodów dzięki ograniczeniu liczby wyników fałszywie dodatnich.

Śledź zmiany w przepisach prawnych

Pomóż przeprowadzać szczegółową ocenę zgodności z przepisami na całym świecie, szybko uzyskuj odpowiedzi od ekspertów i bądź na bieżąco ze zmianami w przepisach.

Możesz liczyć na bezpieczeństwo i zgodność z przepisami

Uzyskaj pomoc od zespołu ekspertów w celu wsparcia wewnętrznych i zewnętrznych zespołów ds. ryzyka, audytu, zgodności z przepisami, cyberbezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Pomóż przedsiębiorstwom zarządzać wymaganiami dotyczącymi zgodności z przepisami

Dokonaj inwentaryzacji ryzyk, uprość wdrażanie mechanizmów kontroli, bądź na bieżąco z przepisami i certyfikatami oraz z łatwością przekazuj sprawozdania audytorom i organom regulacyjnym.

Ułatw zapewnianie zgodności operacyjnej i ujednolicanie danych

Pomóż w likwidacji silosów danych za pomocą modelu branżowego i gotowych łączników danych zaprojektowanych w celu przyspieszenia analiz i usprawnienia procesów biznesowych.

Pomóż w zaspokajaniu zmieniających się potrzeb klientów

Wspieraj wiele modeli bankowości, w tym oddziały, klientów indywidualnych lub biznesowych, holdingi finansowe oraz gospodarstwa domowe i spółki osobowe.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"unified-customer-profile","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":2,"name":"Ujednolicony profil klienta","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWO1WL","content":"<p>Zapewniaj kompleksowy wgląd w sytuację finansową klienta, w tym w jego dane behawioralne i demograficzne.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Pomóż zwiększyć korzyści ze współpracy z klientami oraz pobudzić ich lojalność w całym cyklu kontaktów z nimi"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"customer-onboarding","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":3,"name":"Wdrażanie klientów","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWy1Te","content":"<p>Zapewnij klientom dostęp do aplikacji kredytowych i narzędzi samoobsługowych.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Uprość udzielanie kredytów od samego początku"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"collaboration-manager","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":4,"name":"Kierownik ds. współpracy","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNX72","content":"<p>Pomóż poprawić komunikację, wydajność i koordynację procesów w całym przedsiębiorstwie, zapewniając jednocześnie lepszą obsługę klienta.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zoptymalizuj procesy kredytowe"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"banking-customer-engagement","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":5,"name":"Angażowanie klientów banku","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWy1Tm","content":"<p>Dostosuj interakcje do sytuacji finansowej klientów i nawiązuj z nimi kontakt za pośrednictwem ich preferowanego kanału komunikacji.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Personalizuj interakcje i zarządzaj nimi"}],"arialabel":null,"id":"improved-customer-and-employee-experience","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWLFu8?ver=0b14","imageAlt":"Decorative Image","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":1,"name":"Obsługa klientów i pracowników","videoHref":"","content":"<p>Platforma zaprojektowana z myślą o kształtowaniu lojalności klientów poprzez bardziej znaczące interakcje i głębsze analizy.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zapewniaj spersonalizowaną obsługę"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"account-protection","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWLAh8?ver=800b","imageAlt":"Decorative Image","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":7,"name":"Ochrona konta","videoHref":"","content":"<p>Pomóż chronić dane swojej firmy, identyfikować ataki botów, a także zapobiegać tworzeniu fałszywych kont, przejmowaniu kont oraz oszustwom podczas tworzenia konta i logowania.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Chroń reputację swojej firmy"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"purchase-protection","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWLCUV?ver=a311","imageAlt":"Decorative Image","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":8,"name":"Ochrona zakupów","videoHref":"","content":"<p>Platforma zaprojektowana do ochrony transakcji online przed oszustwami zakupowymi dzięki zastosowaniu zaawansowanych mechanizmów adaptacyjnej sztucznej inteligencji (AI) oraz w celu zwiększenia przychodów dzięki ograniczeniu liczby wyników fałszywie dodatnich.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Pomóż zabezpieczyć dział banku ds. usług handlowych"}],"arialabel":null,"id":"improved-financial-crime-protection","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxWNr?ver=5c90","imageAlt":"Osoba siedząca przy biurku, używająca laptopa i wielu monitorów.","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":6,"name":"Ochrona przed przestępstwami finansowymi","videoHref":"","content":"<p>Pomóż chronić swoje przedsiębiorstwo, klientów i wyniki finansowe przed nieuczciwą działalnością.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Bądź zawsze o krok przed rozwijającymi się formami cyberprzestępczości"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"risk-assurance-and-support","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWLHSA?ver=008d","imageAlt":"Decorative Image","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":10,"name":"Ochrona i wsparcie przed ryzykiem","videoHref":"","content":"<p>Uzyskaj pomoc od zespołu ekspertów w celu wsparcia wewnętrznych i zewnętrznych zespołów ds. ryzyka, audytu, zgodności z przepisami, cyberbezpieczeństwa i ochrony prywatności.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Możesz liczyć na bezpieczeństwo i zgodność z przepisami"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"regulatory-compliance-assessments","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":11,"name":"Oceny zgodności z przepisami","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWLN4b","content":"<p>Dokonaj inwentaryzacji ryzyk, uprość wdrażanie mechanizmów kontroli, bądź na bieżąco z przepisami i certyfikatami oraz z łatwością przekazuj sprawozdania audytorom i organom regulacyjnym.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Pomóż przedsiębiorstwom zarządzać wymaganiami dotyczącymi zgodności z przepisami"}],"arialabel":null,"id":"improved-compliance-privacy-and-security","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWLN54?ver=f3ef","imageAlt":"Decorative Image","imageHeight":730,"imageWidth":1029,"itemIndex":9,"name":"Zgodność z przepisami, prywatność i bezpieczeństwo","videoHref":"","content":"<p>Pomóż przeprowadzać szczegółową ocenę zgodności z przepisami na całym świecie, szybko uzyskuj odpowiedzi od ekspertów i bądź na bieżąco ze zmianami w przepisach.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Śledź zmiany w przepisach prawnych"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"retail-banking-model","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWLSgO?ver=5cdd","imageAlt":"Osoba siedząca w lobby, korzystająca z laptopa.","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":13,"name":"Model bankowości detalicznej","videoHref":"","content":"<p>Wspieraj wiele modeli bankowości, w tym oddziały, klientów indywidualnych lub biznesowych, holdingi finansowe oraz gospodarstwa domowe i spółki osobowe.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Pomóż w zaspokajaniu zmieniających się potrzeb klientów"}],"arialabel":null,"id":"improved-banking-data-model","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWLN4E?ver=acb4","imageAlt":"Decorative Image","imageHeight":730,"imageWidth":1095,"itemIndex":12,"name":"Branżowy model danych","videoHref":"","content":"<p>Pomóż w likwidacji silosów danych za pomocą modelu branżowego i gotowych łączników danych zaprojektowanych w celu przyspieszenia analiz i usprawnienia procesów biznesowych.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ułatw zapewnianie zgodności operacyjnej i ujednolicanie danych"}],"itemsCount":13}

Microsoft Cloud for Financial Services

Skontaktuj się ze swoim opiekunem klienta, aby zacząć korzystać z Microsoft Cloud dla usług finansowych*.

Microsoft Cloud dla usług finansowych** zapewnia:

  • Ujednolicony profil klienta z kompleksowym widokiem danych
  • Samoobsługowe narzędzia mobilne usprawniające wdrażanie klientów
  • Podsumowania finansowe na wyciągnięcie ręki zwiększające zaangażowanie
  • Automatyzację procesów i inteligentne narzędzia do ich organizowania

* Zobacz warunki

 

** Microsoft Cloud dla usług finansowych jest dostępny w języku angielskim (USA).

Zobacz, jak organizacje zmieniają oblicze usług finansowych

Manulife

Klienci zawsze na pierwszym miejscu

Firma Manulife używa chmury Azure, aby modernizować aplikacje i skutecznie wspierać nowe modele biznesowe.

ABN

Dążenie do bycia jednym z najlepszych banków zdalnych

ABN AMRO udoskonala swój cyfrowy model obsługi klienta we wszystkich obszarach działalności, zwiększając możliwości wideo dla bankowości dzięki aplikacji Microsoft Teams.

replace monday

Wydajna praca w cyfrowym świecie

Franklin Templeton tworzy podstawy dla firmy zarządzającej inwestycjami przyszłości dzięki platformie Microsoft 365.

Frannie Mae

Zwiększanie możliwości oszczędnej i efektywnej kultury w miejscu pracy

Fannie Mae dostosowuje się do zmian, w tym nowych przepisów i zmian demograficznych, modernizując kulturę w miejscu pracy i wspierające ją narzędzia.

AXA

Rozwój dzięki innowacjom i zmianom

Axa wdraża inteligentne rozwiązania, które zapewniają większe bezpieczeństwo i lepszą współpracę — umożliwiając pracownikom dostarczanie najlepszych rozwiązań dla klientów.

Poznaj wszystkie aplikacje i usługi partnerów dla sektora usług finansowych

Dowiedz się więcej o produktach Microsoft dla usług finansowych

Azure

Przekształcaj doświadczenia klientów i optymalizuj zarządzanie ryzykiem w zaufanej chmurze.

Dynamics 365

Ujednolicaj działania sprzedażowe i marketingowe, aby zapewnić wyjątkową obsługę klienta.

GitHub Enterprise

Nowe oblicze developmentu: zabezpieczaj aplikacje, automatyzuj przepływy pracy i wprowadzaj nową jakość współpracy.

Microsoft 365

Zwiększaj produktywność, ułatwiaj współpracę i obsługuj ujednoliconą komunikację — dzięki zabezpieczeniom światowej klasy.

Microsoft Power Platform

Analizuj dane za pomocą usługi Power BI, kompiluj rozwiązania, automatyzuj procesy i twórz agentów wirtualnych.

Microsoft Teams

Integruj ludzi, zawartość i narzędzia, których Twój zespół potrzebuje do zwiększenia efektywności pracy.

Odkryj cenne zasoby

Decorative Image

Poznaj aktualności o nowej wersji

Dowiedz się więcej o Microsoft Cloud dla usług finansowych w naszej sesji na żądanie na Microsoft Ignite.

Decorative Image

Zachowaj elastyczność na dynamicznie zmieniającym się rynku

Dowiedz się, jak liderzy branży usług finansowych przyspieszają realizację swoich planów cyfrowych, aby lepiej służyć klientom, przygotowywać pracowników do osiągnięcia sukcesu i wspierać zrównoważony rozwój.

Decorative Image

Obejrzyj Financial Services Digital Forum

Zobacz dyskusję liderów branży usług finansowych o usprawnianiu procesów, personalizowaniu interakcji z klientami i dostarczaniu szczegółowych analiz dzięki Microsoft Cloud dla usług finansowych.

Zobacz więcej zasobów dotyczących usług finansowych

Bankowość

Rynki kapitałowe

Ubezpieczenia

Zrównoważony rozwój

Biznesmen patrzący na telefon komórkowy

Microsoft Envision Central Eastern Europe – FSI

Poznaj nowoczesne metody cyfrowej obsługi klientów banków.

A person sitting in the back of a car using a tablet.

Standard Chartered Bank chce być pierwszym bankiem działającym w chmurze

Bank współpracuje z Microsoft w celu przyspieszenia cyfrowej transformacji przy użyciu strategii opartej na chmurze.

Liderzy branżowi łączą się, aby aktywować technologię AI dla dobra ogółu

Koalicja międzybranżowa ma na celu usuwanie barier społecznych i branżowych dzięki wdrożeniu technologii AI.

Zespół X15 Ventures w banku Commonwealth Bank oraz Microsoft nawiązują współpracę w celu przyspieszenia innowacji

Microsoft pomaga bankowi pozostać w czołówce australijskiego sektora usług finansowych.

Otrzymuj na bieżąco informacje o Microsoft Cloud dla usług finansowych

 

Specyficzne warunki dotyczące dodatku Microsoft Financial Services to zbiór praw i obowiązków Twoich i Microsoft w zakresie standardów zgodności z przepisami dotyczącymi danych klientów i danych produktów innych niż Microsoft specyficznie w związku z korzystaniem z dodatku Usługi finansowe Microsoft. Warunki kwalifikujących się licencji rozwiązań Microsoft 365/Office 365, Dynamics 365, Power Platform oraz Azure można znaleźć na stronie Warunki dotyczące produktów oraz Zasady zachowania poufności informacji Microsoft. Są one niezbędne do korzystania z jednostki SKU dodatku Usługi finansowe.

Więcej informacji na temat zobowiązań Microsoft w zakresie zgodności z przepisami branży usług finansowych, ochrony danych i prywatności można znaleźć w dokumentacji dotyczącej zgodności z przepisami i w Centrum zaufania.