Compliance Program for Microsoft Cloud

Skontaktuj się z ekspertami, aby uzyskać pomoc w zakresie ryzyka wewnętrznego i zewnętrznego, inspekcji i zespołów ds. zgodności oraz przyspieszyć wdrażanie chmury.

Szybsze wdrażanie chmury dzięki proaktywnemu zapewnianiu zgodności

Identyfikacja wymagań związanych z przepisami prawa

Dowiedz się, jaki wpływ na Twoje środowisko chmury mają zmiany przepisów i zagrożenia cybernetyczne.

Proaktywna ocena ryzyka

Oceń wymagania dotyczące ryzyka, zgodności i prywatności w Twoim środowisku chmury.

Ciągła minimalizacja zagrożeń

Uzyskaj wgląd w ciągłą analizę ryzyka i nadzór nad całym środowiskiem chmury hybrydowej.

Uproszczone przejście do chmury

A person holding up a laptop to show two coworkers information that is being displayed.

Zapytaj eksperta

Bezpośredni, indywidualny kontakt z ekspertami firmy Microsoft, którzy pomagają osobom podejmującym decyzje związane z ryzykiem w przyspieszeniu cykli ocen i zatwierdzania.

A person wearing headphones and working at a desk with two laptops and multiple screens.

Mapowanie ryzyka i mechanizmów kontroli

Skorzystaj z pomocy ekspertów firmy Microsoft w wypełnieniu określonej liczby kwestionariuszy oceny ryzyka.

A person working at a desk with multiple screens.

Społeczność użytkowników zainteresowanych zgodnością

Dowiedz się więcej o najnowszych opracowaniach dotyczących zgodności z przepisami bezpośrednio od ekspertów firmy Microsoft, organów regulacyjnych i innych firm z branży.

A person at a desk that has two desktop monitors.

Proaktywna kontrola ryzyka

Proaktywna komunikacja na temat wyników inspekcji zewnętrznych, aktualizacji środowiska Microsoft Cloud, zmieniających się wymagań w zakresie zgodności z przepisami oraz technologii chmury związanych z daną branżą, w tym nowości dotyczących rozwiązań innych firm, które służą do zarządzania ryzykiem.

A person holding up a laptop to show two coworkers information that is being displayed.

Zapytaj eksperta

Bezpośredni, indywidualny kontakt z ekspertami firmy Microsoft, którzy pomagają osobom podejmującym decyzje związane z ryzykiem w przyspieszeniu cykli ocen i zatwierdzania.

A person wearing headphones and working at a desk with two laptops and multiple screens.

Mapowanie ryzyka i mechanizmów kontroli

Skorzystaj z pomocy ekspertów firmy Microsoft w wypełnieniu określonej liczby kwestionariuszy oceny ryzyka.

A person working at a desk with multiple screens.

Społeczność użytkowników zainteresowanych zgodnością

Dowiedz się więcej o najnowszych opracowaniach dotyczących zgodności z przepisami bezpośrednio od ekspertów firmy Microsoft, organów regulacyjnych i innych firm z branży.

A person at a desk that has two desktop monitors.

Proaktywna kontrola ryzyka

Proaktywna komunikacja na temat wyników inspekcji zewnętrznych, aktualizacji środowiska Microsoft Cloud, zmieniających się wymagań w zakresie zgodności z przepisami oraz technologii chmury związanych z daną branżą, w tym nowości dotyczących rozwiązań innych firm, które służą do zarządzania ryzykiem.

Dowiedz się więcej o programie zgodności

Najważniejsze kwestie

Przeczytaj dokumentację

Dołącz do społeczności

Więcej informacji

Dodatkowe zasoby

Rozwiązania firmy Microsoft wspierające zgodność

Przejrzyj oferty rozwiązań firmy Microsoft wspierających zgodność oraz dokumentację na temat zapewniania bezpieczeństwa usług.

Ścieżka nauki

Poznaj podstawy zabezpieczeń, zgodności i prywatności firmy Microsoft.

Witryna Service Trust Portal

Poznaj zawartość, narzędzia i zasoby, w tym raporty z przeprowadzonych inspekcji i oceny luk w zabezpieczeniach.

Menedżer zgodności

Uzyskaj dostęp do 300 wbudowanych ocen dotyczących typowych przepisów branżowych i regionalnych.

Często zadawane pytania

|

Organizacje korzystające z hybrydowych usług w chmurze często napotykają na problemy podczas oceniania ryzyka i spełniania wymagań przepisów dotyczących zgodności. Compliance Program for Microsoft Cloud to płatny program premium oferujący spersonalizowane wsparcie kierownictwa, które zapewnia rozwiązanie tych problemów oraz możliwości edukacji i współpracy z innymi.

Poprzednio, zgodnie z definicją podaną w dokumencie Financial Services Amendment, program zgodności dla sektora usług finansowych był otwarty jedynie dla przedsiębiorstw z branży usług finansowych. Na tej podstawie firma Microsoft obsługuje obecnie wszystkie przedsiębiorstwa, oferując im rozszerzony zakres funkcji, a nie tylko prawo do inspekcji.

Nie. Firma Microsoft nie będzie świadczyć usług doradztwa prawnego ani reprezentować Twojej firmy w kwestiach dotyczących zgodności. Rozmowy będą skoncentrowane na tematach, w przypadku których Twoim zdaniem korzystanie z chmury na podstawie nowych lub zmieniających się przepisów może być niemożliwe.

Okrągłe stoły to sesje organizowane w określonych celach, zazwyczaj w mniejszych grupach, które umożliwiają nam skoncentrowanie się na konkretnych potrzebach dotyczących jedynie mniejszej grupy. Godziny pracy zazwyczaj mają miejsce dwa razy w miesiącu i koncentrują się na tematach, które mogą być interesujące dla wszystkich. Społeczność użytkowników zainteresowanych zgodnością składa się z uczestników okrągłych stołów lub godzin pracy, ale skupia się na konkretnej branży i obejmuje wydarzenia, takie jak coroczny szczyt.

To zależy od złożoności pytania i dostępnych informacji. Zespół programu zgodności robi wszystko, co w jego mocy, aby jak najszybciej odpowiedzieć na te zapytania.

Nie. Program zgodności jest oferowany w postaci płatnego pakietu.

Tak. Program obejmuje wszystkie usługi firmy Microsoft w chmurze, a jego cena nie jest uzależniona od poszczególnych usług w chmurze.

Nie. Aby skorzystać z prawa do inspekcji, nie musisz być uczestnikiem programu zgodności. Jednak jako uczestnik programu możesz uzyskać pomoc od grupy ekspertów firmy Microsoft wraz z ich ocenami oraz otrzymasz dostęp do poufnych artefaktów, które mogą zredukować konieczność przeprowadzenia inspekcji.

Aby poznać możliwości przejścia z programu zgodności dla sektora usług finansowych do programu Compliance Program for Microsoft Cloud, porozmawiaj ze swoim zespołem obsługi klienta.

Większość funkcji, między innymi mapowanie ryzyka i mechanizmów kontroli oraz aktywna kontrola ryzyka, jest nowych lub rozszerzonych. Ponadto firma Microsoft zapewnia personalizację, jakiej nie oferuje większość jej konkurentów.

Nie. Aby otrzymać zaproszenie na szczyt, musisz być uczestnikiem programu zgodności. Szczyt nie jest dostępny jako płatna oferta.

Klauzule R2A i R2E zachowują ważność i zostały potwierdzone w umowach Postanowienia dotyczące usług online (OST) oraz Dodatek dotyczący ochrony danych (DPA), a także w umowach branżowych.

Compliance Program for Microsoft Cloud