Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Rozwiązania zabezpieczające firmy Microsoft

Microsoft Defender for IoT

Uzyskaj odnajdywanie zasobów w czasie rzeczywistym, zarządzanie lukami w zabezpieczeniach i ochronę przed zagrożeniami dla Internetu rzeczy (IoT) i infrastruktury przemysłowej, takiej jak ICS/OT.

Pochylająca się nad stołem osoba używająca laptopa i telefonu komórkowego.

Chmurowe rozwiązanie zabezpieczeń OT jest teraz ogólnie dostępne

Usługa Defender for IoT zapewnia teraz zabezpieczenia środowisk OT obsługiwane za pośrednictwem chmury dla wszystkich urządzeń OT i wszystkich lokacji.

Pełne zabezpieczenia zasobów IoT i ICS/OT

Przyspiesz transformację cyfrową dzięki kompleksowym zabezpieczeniom zasobów IoT i ICS/OT.

Widoczność z uwzględnieniem kontekstu

Obserwuj całość swojego środowiska dzięki pełnej widoczności wszystkich zasobów IoT i technologii operacyjnej (OT) oraz bogatemu kontekstowi dla każdego urządzenia obejmującemu między innymi komunikację, protokoły i sposoby działania.

Zarządzanie stanem zabezpieczeń w oparciu o zagrożenia

Zarządzaj stanem zabezpieczeń i ogranicz obszar podatny na ataki, przyjmując podejście priorytetyzowania ryzyka.

Wykrywanie zagrożeń z analizą behawioralną

Przyspiesz reagowanie na zdarzenia, korzystając z ujednoliconego widoku całości ataków, w tym tych zaczynających się w sieci IT i przechodzących do wrażliwych sieci krytycznych dla działania firmy oraz środowisk OT.

Ujednolicone zabezpieczenia z rozwiązaniami SIEM/SOAR i XDR

Używaj usługi Microsoft Defender for IoT z narzędziami zabezpieczającymi, takimi jak Sentinel, Splunk, IBM QRadar i ServiceNow. Automatycznie reaguj, bazując na codziennej analizie zagrożeń firmy Microsoft.

Bezpieczny Internet rzeczy i urządzenia OT w każdej branży

Możliwości usługi Defender for IoT i analiza zagrożeń zaspokajają unikatowe potrzeby zabezpieczenia IoT organizacji w każdej ważniejszej branży.

Diagram przedstawiający wiele branży obsługiwanych przez usługę Microsoft Defender for IoT, takich jak produkcja, energia, motoryzacja, opieka zdrowotna i nie tylko

Możliwości

Mapa urządzenia w usłudze Defender for IoT.

Odnajdywanie zasobów i kontekst

Korzystaj z połączenia pasywnego i aktywnego bezagentowego monitorowania sieci, aby mieć pełny spis zasobów i kontekst, taki jak protokoły, komunikacja i układy płyt montażowych.

Spis urządzeń w usłudze Defender for IoT.

Zarządzanie lukami w zabezpieczeniach na podstawie ryzyka

Popraw stan zabezpieczeń, zminimalizuj obszar podatny na ataki i wyeliminuj luki w zabezpieczeniach, stosując podejście priorytetyzacji ryzyka, w którym są identyfikowane i wizualizowane najbardziej prawdopodobne ścieżki ataków.

Pulpit nawigacyjny w usłudze Defender for IoT, na którym uwidoczniono wdrażanie, monitorowanie ruchu, urządzenia według protokołów i nie tylko.

Wykrywanie zagrożeń z analizą behawioralną IoT i OT

Identyfikuj ataki, używając analizy zagrożeń z uwzględnieniem zasobów IoT i OT, analizy behawioralnej i uczenia maszynowego, które korzysta z przechwytywania pełnych pakietów.

Badanie w rozwiązaniu Microsoft Sentinel.

Ujednolicona ochrona przed zagrożeniami z rozwiązaniami SIEM i XDR

Uzyskaj najlepszą w klasie ochronę dla typów punktów końcowych dzięki usłudze Microsoft 365 Defender (XDR) oraz widok z lotu ptaka na granice zasobów IT i OT dzięki usłudze Microsoft Sentinel.

Powrót do kart

Microsoft IoT Signals

Zapoznaj się z najnowszym raportem z analizą zagrożeń, w którym omówiono wnioski i szczegółowe informacje na temat trendów i zabezpieczeń w dziedzinie IoT.

Osoba korzystająca z urządzenia z dużym ekranem dotykowym.

Pełna ochrona wszystkich punktów końcowych

Używaj razem usług Defender for IoT i Ochrona punktu końcowego w usłudze Defender, aby pomóc chronić wszystkie punkty końcowe.

Diagram przedstawiający, jak usługa Microsoft Defender for IoT obsługuje urządzenia IoT w przedsiębiorstwach i przemyśle.

Zintegrowana ochrona przed zagrożeniami za pomocą rozwiązań SIEM i XDR

Daj swoim obrońcom możliwość skutecznej ochrony Twojego majątku cyfrowego, łącząc rozszerzone możliwości wykrywania zagrożeń i reagowania na nie (XDR) z zarządzaniem informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń (SIEM).

Strona główna w usłudze Microsoft 365 Defender z wyświetlonymi aktywnymi zagrożeniami, aktywnymi zdarzeniami, zagrożonymi użytkownikami i nie tylko.

Microsoft 365 Defender

Zbuduj potężną linię obrony z ujednoliconymi zabezpieczeniami oraz widocznością punktów końcowych, tożsamości hybrydowych, wiadomości e-mail i aplikacji w chmurze, używając rozwiązania XDR.

Powrót do kart

Uznanie w branży

MITRE ATT&CK

MITRE ATT&CK

Firma Microsoft ma wiodącą pozycję w porównaniu dotyczącym wykrywania w warunkach rzeczywistych w ocenie MITRE ATT&CK dla ICS.

Nagrody SC

Nagrody SC

Rozwiązanie zabezpieczające IoT/OT firmy Microsoft (wcześniej noszące nazwę CyberX) zostało uznane za najlepsze rozwiązanie zabezpieczające SCADA w kategorii nagród za zaufanie.

Cyber

Nagrody za doskonałość w zakresie cyberbezpieczeństwa

Rozwiązanie zabezpieczające IoT/OT firmy Microsoft (wcześniej noszące nazwę CyberX) zdobyło trzy nagrody za doskonałość w zakresie cyberbezpieczeństwa w kategoriach IoT, infrastruktury krytycznej i ICS/SCADA.

Poznaj opinie naszych klientów

Powiązane produkty

Chroń się przed cyberzagrożeniami.

Osoba używająca telefonu komórkowego.

Ochrona punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender

Zapoznaj się z zabezpieczeniami punktów końcowych dla firm zatrudniających ponad 300 użytkowników.

Osoba korzystająca z urządzenia z ekranem dotykowym

Microsoft 365 Defender

Uzyskaj zintegrowaną ochronę przed zagrożeniami dla wszystkich urządzeń, tożsamości, aplikacji, wiadomości e-mail, danych i obciążeń w chmurze.

brak tekstu alternatywnego

Microsoft Sentinel

Opracowuj działania dotyczące zabezpieczeń nowej generacji, korzystając z chmury i sztucznej inteligencji.

Dodatkowe zasoby

e-book

Wzmocnij ochronę granic w obszarze zbieżności IT/OT

Przyrost liczby urządzeń we wszystkich branżach, od motoryzacyjnej po przetwarzanie odpadów, sprawił, że organizacje są bardziej podatne na zagrożenia. Zobacz, co to oznacza dla dyrektora ds. bezpieczeństwa informacji.

Dokumentacja

Uzyskaj więcej informacji o produkcie

Uzyskaj techniczne szczegóły na temat funkcji i minimalnych wymagań oraz wskazówki dotyczące wdrażania.

Całościowa ochrona

Zabezpiecz swoją przyszłość. Już dziś zapoznaj się z opcjami zabezpieczeń.

Obserwuj firmę Microsoft