Przejdź do głównej zawartości
Rozwiązania zabezpieczające firmy Microsoft

Usługa Azure Active Directory (Azure AD) to teraz Microsoft Entra ID.

Dowiedz się więcej

Ochrona dostępu do sieci i tożsamości wielochmurowych

Zyskaj przewagę dzięki elastycznemu rozwiązaniu, które chroni wszystkie tożsamości i zabezpiecza dostęp do wszystkich zasobów.

Nowe oblicze zabezpieczania dostępu przy użyciu platformy Microsoft Entra

Poznaj najnowsze innowacje w zakresie tożsamości i dostępu oraz dowiedz się, jak wzmocnić swoje środki ochrony przy użyciu platformy Microsoft Entra.

Całościowe podejście do zabezpieczeń dostępu i tożsamości

Sprostaj wyzwaniom połączonego świata dzięki wiodącemu rozwiązaniu do obsługi tożsamości i dostępu do sieci w wielu chmurach.

Zaawansowany model Zero Trust

Opracuj strategię zabezpieczeń skoncentrowaną na tożsamości, która obejmuje uwierzytelnianie i autoryzowanie wszystkich tożsamości ludzkich i innych niż ludzkie przy każdym żądaniu dostępu w środowisku wielochmurowym i lokalnym.

Jak przechytrzyć atakujących

Stosuj oceny ryzyka oparte na uczeniu maszynowym i szczegółowe mechanizmy kontroli dostępu warunkowego, aby automatycznie chronić organizację przed naruszonymi tożsamościami i nieautoryzowanym dostępem.

Sprawny i pewny rozwój

Skutecznie stawiaj czoła przyszłym zagrożeniom dzięki rozwiązaniu do zarządzania tożsamością i dostępem, które zapewnia ciągłe innowacje, aby sprostać zmieniającym się potrzebom.

Wspaniała obsługa użytkowników

Wyeliminuj przeszkody, z którymi zmagają się pracownicy, partnerzy i klienci, dzięki spersonalizowanym, adaptacyjnym środowiskom logowania, które szybko i bezpiecznie łączą ich z potrzebnymi zasobami.

Poznaj platformę Microsoft Entra

Szybko dostosowuj się do zmieniającego się krajobrazu bezpieczeństwa dzięki rozwiązaniu do zarządzania tożsamością i dostępem ewoluującemu zgodnie z Twoimi potrzebami.

Osoba prowadząca prezentację w sali konferencyjnej.

Zarządzanie tożsamościami i dostępem

Zarządzaj tożsamościami i zasadami dostępu warunkowego, aby łączyć użytkowników z aplikacjami, urządzeniami i danymi za pomocą usługi Tożsamość Microsoft Entra (dawniej Azure Active Directory).

Osoba pracująca przy biurku.

Nadzór nad tożsamościami

Stosuj zasady najniższych uprawnień i dostępu just-in-time w celu chronienia kont administratorów za pomocą usługi Zarządzanie tożsamością Microsoft Entra.

Osoba stojąca przy biurku i pisząca na klawiaturze.

Logowanie jednokrotne

Zapewnij pracownikom, klientom i partnerom obsługę jednokrotnego logowania się i uzyskiwania dostępu do wszystkiego, czego potrzebują, w tym do aplikacji firm innych niż Microsoft, za pomocą usługi Tożsamość Microsoft Entra.

Osoba używająca telefonu komórkowego do weryfikacji nowego poświadczenia.

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe

Znacznie zmniejsz ryzyko naruszenia zabezpieczeń konta przez wymaganie więcej niż jednego składnika uwierzytelniania przy każdym żądaniu dostępu za pomocą usługi Tożsamość Microsoft Entra.

Uśmiechająca się osoba korzystająca z tabletu.

Krawędź usług zabezpieczeń

Zabezpieczaj dostęp do całego Internetu, oprogramowania udostępnianego w postaci usług (SaaS) oraz prywatnych aplikacji i zasobów dzięki zorientowanym na tożsamość rozwiązaniom dostępu do sieci Zero Trust.

Osoba prowadząca prezentację w sali konferencyjnej.

Zdecentralizowana tożsamość

Wystawiaj zweryfikowane poświadczenia i zarządzaj nimi na podstawie otwartych standardów dzięki usłudze Zweryfikowany identyfikator Microsoft Entra. 

Osoba pracująca przy biurku.

Zarządzanie uprawnieniami w infrastrukturze chmury

Uzyskaj wgląd w uprawnienia tożsamości i kontrolę nad nimi za pomocą pojedynczego rozwiązania dostępu dzięki usłudze Zarządzanie uprawnieniami Microsoft Entra.

Osoba stojąca przy biurku i pisząca na klawiaturze.

Tożsamości obciążeń

Zarządzaj tożsamościami aplikacji, usług i urządzeń oraz zabezpieczaj je za pomocą usługi Tożsamość obciążeń Microsoft Entra.

Powrót do kart

Rozwiązanie konsekwentnie uznawane za lidera przez analityków branżowych

Gartner

Firma Microsoft utytułowana szósty rok z rzędu

Firma Microsoft sześciokrotnie została uznana za lidera w raporcie Gartner® Magic Quadrant™ dotyczącym zarządzania dostępem.1, 2

Analitycy firmy KuppingerCole

Lider w zakresie zarządzania dostępem

Dowiedz się, dlaczego firma KuppingerCole dała firmie Microsoft mocną ocenę pozytywną za wszystkie produkty i wymiary przywództwa w zakresie zarządzania dostępem.3

Frost and Sullivan

Firma roku 2022 w zakresie globalnego zarządzania tożsamością i dostępem

Firma Frost & Sullivan przyznała firmie Microsoft wyróżnienie „Firma roku 2022” w branży globalnego zarządzania tożsamością i dostępem.4

Bądź na bieżąco z zabezpieczaniem tożsamości i dostępu

Blog

Blog dotyczący rozwiązań zabezpieczających firmy Microsoft

Zapoznaj się z wiodącymi ideami, najlepszymi rozwiązaniami i spostrzeżeniami przedstawianymi przez ekspertów firmy Microsoft ds. zabezpieczeń.

Strategia

Postaw na proaktywne zabezpieczenia oparte na modelu Zero Trust

Zaimplementuj model zabezpieczeń Zero Trust, aby chronić ludzi, urządzenia, aplikacje i dane niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

Blog

Blog rozwiązania Microsoft Entra

Zapoznaj się z najnowszymi aktualizacjami platformy Microsoft Entra i ze wskazówkami dotyczącymi skutecznego zabezpieczania dostępu dla wszystkich tożsamości.

Powiązane rozwiązania

Zwiększanie bezpieczeństwa dzięki uwierzytelnianiu bezhasłowemu

Znacznie zmniejsz ryzyko naruszenia zabezpieczeń konta i zapewnij sprawne logowanie pracowników i klientów dzięki uwierzytelnianiu bezhasłowemu.

Rozpocznij

Chroń wszystko i buduj swoją przyszłość już dzisiaj. Zacznij korzystać z bezpłatnej wersji próbnej.

  • [1] Firma Gartner nie udziela poparcia żadnemu dostawcy, produktowi czy usłudze opisanych w jej publikacjach badawczych ani nie doradza użytkownikom technologii informatycznych wyboru tylko tych dostawców, którzy uzyskali od niej najwyższe oceny lub inne wyróżnienia. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie organizacji badawczej firmy Gartner i nie powinny być traktowane jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym gwarancji dotyczących przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

    Gartner to zastrzeżony znak towarowy i znak usługi, a Magic Quadrant to zastrzeżony znak towarowy firmy Gartner Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych oraz na całym świecie i są tu używane za zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  • [2] Raport Magic Quadrant firmy Gartner dotyczący zarządzania dostępem, 1 listopada 2022 r., Henrique Teixeira, Abhyuday Data, Michael Kelly, James Hoover, Brian Guthrie.
  • [3] KuppingerCole, Leadership Compass: Access Management 2022, Richard Hill, 26 kwietnia 2022 r.
  • [4] Frost and Sullivan, Firma Microsoft firmą roku 2022 w branży globalnego zarządzania tożsamością i dostępem, 2022 r.

Obserwuj firmę Microsoft