Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Rozwiązania zabezpieczające firmy Microsoft

Ochrona informacji i zarządzanie nimi

Chroń dane w miejscu ich przechowywania. Zabezpiecz poufne dane w różnych chmurach, aplikacjach i na różnych urządzeniach.

Wykraczanie poza ochronę danych dzięki rozwiązaniu Microsoft Purview

Odkryj nowe możliwości, które zmienią sposób, w jaki zabezpieczasz dane organizacji w chmurach, na urządzeniach i na platformach.

Dlaczego warto korzystać z rozwiązań do ochrony informacji i zarządzania nimi

Chroń dane i zarządzaj nimi niezależnie od miejsca, w którym się znajdują, dzięki wbudowanym, inteligentnym, ujednoliconym i rozszerzalnym rozwiązaniom.

Wbudowana ochrona

Korzystaj z funkcji ochrony informacji i zarządzania nimi wbudowanych w aplikacje i usługi platformy Microsoft 365, usługę Power BI, przeglądarkę Edge i urządzenia z systemem Windows 11.

Ujednolicone zarządzanie

Skonfiguruj zasady i zarządzaj nimi oraz wyświetlaj analizy w środowisku lokalnym, usługach i aplikacjach platformy Microsoft 365, usługach w chmurze firm innych niż Microsoft oraz na urządzeniach — wszystko to z poziomu jednej konsoli.

Dane inteligentne

Dokładnie identyfikuj informacje poufne w całym przedsiębiorstwie dzięki kompleksowym funkcjom klasyfikacji, w tym uczeniu maszynowemu.

Rozszerzalność

Konsekwentnie rozszerzaj ochronę informacji i nadzór nad nimi w celu uwzględnienia popularnych aplikacji i usług dzięki zestawom SDK i łącznikom.

Większa wydajność

Oszczędź nawet 60%, używając rozwiązań zabezpieczających firmy Microsoft zamiast wielu rozwiązań punktowych.1

Reduce your security and compliance costs with Microsoft Security by up to 60 percent. Microsoft Security costs $24 per user versus other vendors’ costs of $63 per user.

Dlaczego ochrona informacji i zarządzanie nimi są ważne

15,4 mln USD

Koszt

Całkowity średni koszt działań mających na celu zwalczania zagrożeń wewnętrznych w okresie 12 miesięcy.2

83%

Zdarzenia związane z bezpieczeństwem danych

Odsetek organizacji, które doświadczyły więcej niż jednego naruszenia zabezpieczeń danych w okresie swojego istnienia.3

80%

Organizacje

Odsetek decydentów, którzy kupili wiele produktów, aby spełnić wymagania dotyczące zgodności i ochrony danych.4

Produkty do ochrony informacji i zarządzania nimi

Dwie osoby pochylone nad biurkiem i patrzące na urządzenie Surface podłączone do monitora komputerowego

Microsoft Purview Information Protection

Wdróż rozwiązanie Information Protection, aby łatwiej odnajdywać, klasyfikować i chronić informacje poufne, niezależnie od tego, gdzie są one przechowywane i przesyłane.

Grupa osób stojących przy monitorze komputerowym i rozmawiających.

Zarządzanie cyklem życia danych Microsoft Purview

Używaj funkcji zarządzania cyklem życia danych w celu zarządzania danymi na potrzeby zapewniania zgodności lub spełniania wymagań ustawowych.

Ochrona przed utratą danych w Microsoft Purview

Stosuj spójny zestaw zasad w chmurze, środowiskach lokalnych i punktach końcowych, aby monitorować i korygować ryzykowne działania dotyczące danych poufnych oraz im zapobiegać.

Powrót do kart

The Forrester Wave™: Platformy zabezpieczeń danych

Firma Microsoft została uznana za lidera w raporcie The Forrester Wave™: Platformy zabezpieczeń danych, 1. kw. 2023 r. 5

Łatwiejsza ochrona szybko powiększającego się wolumenu danych oraz zarządzanie nim dzięki firmie Microsoft

Osoba stojąca przy biurku i patrząca na monitor komputera

Kompleksowa ochrona danych

Poznaj oparte na trzech krokach podejście do wydajniejszego zarządzania danymi w środowiskach lokalnych, hybrydowych i wielochmurowych.

E-book na temat trzech kroków do kompleksowej ochrony danych

Całościowa ochrona

Zabezpiecz swoją przyszłość. Już dziś zapoznaj się z opcjami zabezpieczeń.

  • [2] 2022 Cost of Insider Threats: Global Report (Koszt zagrożeń wewnętrznych 2022: raport globalny), Ponemon Institute.
  • [3] Raport kosztów związanych z naruszaniem zabezpieczeń danych w 2022 r., IBM Security.
  • [4] Badanie przeprowadzone w lutym 2022 r. wśród 200 amerykańskich decydentów ds. zgodności (n=100 599–999 pracowników, n=100 ponad 1000 pracowników), zlecone przez firmy Microsoft i MDC Research.
  • [5] The Forrester Wave™: Platformy zabezpieczeń danych, 1. kw. 2023 r., Heidi Shey oraz Amy DeMartine, Sarah Morana, Christine Turley, marzec 2023 r.

Obserwuj firmę Microsoft