Ochrona informacji i zarządzanie nimi

Chroń dane w miejscu ich przechowywania. Zabezpiecz poufne dane w różnych chmurach, aplikacjach i na różnych urządzeniach.

Information protection and governance

Dlaczego warto korzystać z rozwiązań do ochrony informacji i zarządzania nimi?

Chroń dane i zarządzaj nimi niezależnie od miejsca, w którym się znajdują, dzięki wbudowanym, inteligentnym, ujednoliconym i rozszerzalnym rozwiązaniom.

Wbudowana ochrona

Korzystaj z funkcji ochrony informacji i zarządzania nimi wbudowanych w aplikacje i usługi platformy Microsoft 365, usługę Power BI, przeglądarkę Edge i urządzenia z systemem Windows 11.

Ujednolicone zarządzanie

Skonfiguruj zasady i zarządzaj nimi oraz wyświetlaj analizy w środowisku lokalnym, usługach i aplikacjach platformy Microsoft 365, usługach w chmurze firm innych niż Microsoft oraz na urządzeniach — wszystko to z poziomu jednej konsoli.

Dane inteligentne

Dokładnie identyfikuj informacje poufne w całym przedsiębiorstwie dzięki kompleksowym funkcjom klasyfikacji, w tym uczeniu maszynowemu.

Rozszerzalność

Konsekwentnie rozszerzaj ochronę informacji i nadzór nad nimi w celu uwzględnienia popularnych aplikacji i usług dzięki pakietowi SDK i łącznikom.

Większa wydajność

Oszczędź nawet 60%, korzystając z kompleksowych rozwiązań zabezpieczających firmy Microsoft zamiast wielu rozwiązań punktowych.1

Dlaczego ochrona informacji i zarządzanie nimi jest ważna?

4 mln USD

Koszt

Średni koszt naruszenia zabezpieczeń danych w roku 2019.2

88%

Utrata danych

Procent organizacji, którym brakuje pewności w zapobieganiu utracie danych poufnych.3

Produkty do ochrony informacji i zarządzania nimi

Two people looking at a tablet connected to a keyboard and a desktop monitor.

Microsoft Purview Information Protection

Wdróż rozwiązanie Information Protection, aby łatwiej odnajdywać, klasyfikować i chronić informacje poufne, niezależnie od tego, gdzie są one przechowywane i przesyłane.

A person using a laptop.

Zarządzanie cyklem życia danych Microsoft Purview

Używaj funkcji  Zarządzanie cyklem życia danych Purview w celu zarządzania danymi na potrzeby zapewniania zgodności lub spełniania wymagań ustawowych.

A person working at their desk.

Ochrona przed utratą danych w Microsoft Purview

Stosuj spójny zestaw zasad w chmurze, środowiskach lokalnych i punktach końcowych, aby monitorować i korygować ryzykowne działania dotyczące danych poufnych oraz im zapobiegać.

Two people looking at a tablet connected to a keyboard and a desktop monitor.

Microsoft Purview Information Protection

Wdróż rozwiązanie Information Protection, aby łatwiej odnajdywać, klasyfikować i chronić informacje poufne, niezależnie od tego, gdzie są one przechowywane i przesyłane.

A person using a laptop.

Zarządzanie cyklem życia danych Microsoft Purview

Używaj funkcji  Zarządzanie cyklem życia danych Purview w celu zarządzania danymi na potrzeby zapewniania zgodności lub spełniania wymagań ustawowych.

A person working at their desk.

Ochrona przed utratą danych w Microsoft Purview

Stosuj spójny zestaw zasad w chmurze, środowiskach lokalnych i punktach końcowych, aby monitorować i korygować ryzykowne działania dotyczące danych poufnych oraz im zapobiegać.

The Forrester Wave™: Unstructured Data Security Platforms

Rozwiązania zabezpieczające firmy Microsoft zostały uznane za lidera w raporcie The Forrester Wave™: Unstructured Data Security Platforms, 2. kwartał 2021 r.4

One person writing on a whiteboard and two people sitting at a table having a conversation.

Łatwiejsza ochrona szybko powiększającego się wolumenu danych oraz zarządzanie nim dzięki firmie Microsoft

A person standing up at their desk using a computer.

Całościowa ochrona

Zabezpiecz swoją przyszłość. Już dziś zapoznaj się z opcjami zabezpieczeń.

2. Raport kosztów związanych z naruszaniem zabezpieczeń danych w 2019 r., Ponemon Institute.

3. Forrester, Ankieta dotycząca priorytetów i problemów związanych z zabezpieczeniami w 2020 r.

4. The Forrester Wave™: Unstructured Data Security Platforms, 2. kwartał 2021 r., Heidi Shay, maj 2021 r.