Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Rozwiązania zabezpieczające firmy Microsoft

Azure Active Directory to teraz Microsoft Entra ID

Nowa nazwa, te same zaawansowane funkcje.

Osoba stojąca w sali konferencyjnej, w której na dużym ekranie na ścianie za nią wyświetlane jest połączenie wideo

Nowe oblicze zabezpieczania dostępu przy użyciu platformy Microsoft Entra

Poznaj najnowsze innowacje w zakresie tożsamości i dostępu oraz dowiedz się, jak wzmocnić swoje środki ochrony przy użyciu platformy Microsoft Entra.

Zarządzanie i ochrona za pomocą usługi Microsoft Entra ID

Chroń swoją organizację za pomocą rozwiązania w chmurze do zarządzania tożsamościami i dostępem, które łączy pracowników, klientów i partnerów z ich aplikacjami, urządzeniami i danymi.

Bezpieczny dostęp adaptacyjny

Chroń dostęp do zasobów i danych za pomocą silnego uwierzytelniania i adaptacyjnych zasad dostępu opartych na ryzyku bez pogarszania środowiska użytkownika.

Łatwe w użyciu środowiska użytkowników

Zapewnij łatwe i szybkie w użyciu logowanie w środowisku wielochmurowym, aby zadbać o produktywność użytkowników, skrócić czas potrzebny na zarządzanie hasłami oraz zwiększyć wydajność.

Ujednolicone zarządzanie tożsamościami

Zarządzaj wszystkimi tożsamościami i dostępem do wszystkich aplikacji w centralnym miejscu, zarówno w chmurze, jak i w środowisku lokalnym, aby poprawić widoczność i zwiększyć kontrolę.

Kompleksowe możliwości

Integracja z aplikacjami i logowanie jednokrotne (SSO)

Umożliw pracownikom łączenie się z Twoimi wszystkimi aplikacjami z dowolnego miejsca i za pomocą dowolnego urządzenia. Uprość dostęp do aplikacji z dowolnego miejsca dzięki logowaniu jednokrotnemu.

Uwierzytelnianie bezhasłowe i wieloskładnikowe (MFA)

Zadbaj o bezpieczeństwo dostępu do danych i aplikacji oraz zapewnij łatwą obsługę użytkownikom. Zapewnij łatwe uwierzytelnianie bez ryzyka związanego z hasłami.

Dostęp warunkowy

Stosuj odpowiednie mechanizmy kontroli dostępu, aby wzmocnić zabezpieczenia swojej organizacji.

Ochrona tożsamości

Zautomatyzuj wykrywanie i korygowanie ryzyka związanego z tożsamościami.

Privileged Identity Management

Wzmocnij zabezpieczenia kont uprzywilejowanych.

Samoobsługa użytkowników

Ułatw pracownikom bezpieczne zarządzanie własną tożsamością za pomocą samoobsługowych portali, takich jak Moje aplikacje, Mój dostęp, Moje konto i Moje grupy.

Ujednolicone centrum administracyjne

Bez obaw zarządzaj z jednego miejsca wszystkimi rozwiązaniami Microsoft Entra do obsługi dostępu sieciowego i tożsamości w wielu chmurach.

Powrót do kart

Zarządzanie dostępem i tożsamościami w środowisku wielochmurowym

Usługa Microsoft Entra ID to zintegrowane rozwiązanie do obsługi tożsamości w chmurze i dostępu. Jest rynkowym liderem w dziedzinie zarządzania katalogami, umożliwiania dostępu do aplikacji i ochrony tożsamości.

An infographic showing how Microsoft Entra ID is a holistic integrated cloud identity and access solution.

Rozwiązanie konsekwentnie uznawane za lidera przez analityków branżowych

Gartner

Firma Microsoft utytułowana szósty rok z rzędu

Firma Microsoft sześciokrotnie została uznana za lidera w raporcie Gartner® Magic Quadrant™ dotyczącym zarządzania dostępem.1, 2

Analitycy firmy KuppingerCole

Lider w zakresie zarządzania dostępem

Dowiedz się, dlaczego firma KuppingerCole dała firmie Microsoft mocną ocenę pozytywną za wszystkie produkty i wymiary przywództwa w zakresie zarządzania dostępem.3

Frost and Sullivan

Firma Roku 2022 w zakresie globalnego zarządzania tożsamością i dostępem

Firma Frost & Sullivan przyznała firmie Microsoft wyróżnienie „Firma roku 2022” w branży globalnego zarządzania tożsamością i dostępem.4

Zobacz, dlaczego ponad 300 000 organizacji korzysta z usługi Microsoft Entra ID

Zacznij korzystać z usługi Microsoft Entra ID

Microsoft Entra ID P2

Uzyskaj kompleksowe funkcje zarządzania tożsamościami i dostępem obejmujące ochronę tożsamości, zarządzanie tożsamościami uprzywilejowanymi oraz samoobsługowe zarządzanie dostępem dla użytkowników końcowych. Usługa Azure AD — wersja Premium P2 to teraz usługa Microsoft Entra ID P2.

Microsoft Entra ID P1

Uzyskaj podstawowe funkcje zarządzania tożsamościami i dostępem, takie jak logowanie jednokrotne, uwierzytelnianie wieloskładnikowe, uwierzytelnianie bezhasłowe, dostęp warunkowy i inne funkcje. Usługa Azure AD — wersja Premium P1 to teraz usługa Microsoft Entra ID P1.

Bezpłatna wersja usługi Microsoft Entra ID jest zawarta w subskrypcji komercyjnej usługi online, takiej jak Azure, Dynamics 365, Intune, Power Platform oraz inne.

Poznaj raport dotyczący całkowitego wpływu ekonomicznego usługi Microsoft Entra

Microsoft Entra ID increases worker productivity and reduces IT friction. Fifty percent of teams increased identity and access management team efficiency. End–user productivity increased by 13 hours per year and password reset requests decreased by 75 percent.

Zarządzanie tożsamościami i dostępem

 • Microsoft Entra ID (wcześniej — Azure Active Directory)

  Chroń użytkowników, aplikacje, obciążenia i urządzenia oraz nimi zarządzaj.

 • Zarządzanie tożsamością Microsoft Entra

  Chroń, monitoruj i przeprowadzaj inspekcje dostępu do zasobów o kluczowym znaczeniu.

 • Tożsamość zewnętrzna Microsoft Entra

  Zapewnij klientom i partnerom bezpieczny dostęp do każdej aplikacji.

Nowe kategorie tożsamości

 • Zweryfikowany identyfikator Microsoft Entra

  Wydawaj i weryfikuj poświadczenia tożsamości na podstawie otwartych standardów.

 • Zarządzanie uprawnieniami Microsoft Entra

  Zarządzaj uprawnieniami tożsamości w całej infrastrukturze wielochmurowej.

 • Tożsamość obciążeń Microsoft Entra

  Pomóż aplikacjom i usługom uzyskiwać bezpieczny dostęp do zasobów w chmurze.

Dostęp do sieci

 • Dostęp do Internetu Microsoft Entra

  Bezpieczny dostęp do Internetu, rozwiązań SaaS i aplikacji Microsoft 365.

 • Dostęp Prywatny Microsoft Entra

  Pomóż użytkownikom bezpiecznie nawiązywać połączenia z prywatnymi aplikacjami z dowolnego miejsca.

Dodatkowe zasoby dla usługi Microsoft Entra ID

Wiadomości

Usługa Azure AD jest teraz usługą Microsoft Entra ID

Microsoft Entra ID to nowa nazwa usługi Azure AD. Licencjonowanie i funkcje pozostają bez zmian. Nie musisz nic robić.

Społeczność techniczna

Blog rozwiązania Microsoft Entra

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami na temat produktów do obsługi tożsamości i dostępu do sieci.

Badania

Raport The Total Economic Impact™ dotyczący platformy Microsoft Entra

Z tego zleconego badania firmy Forrester Consulting z 2023 roku dowiesz się, w jaki sposób w ciągu trzech lat organizacja osiągnęła zwrot z inwestycji na poziomie 240% dzięki rozwiązaniu Microsoft Entra.5

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

Poznaj wszystkie funkcje usługi Microsoft Entra ID i przejrzyj podręczniki z instrukcjami, samouczki i podręczniki szybkiego startu.

Często zadawane pytania

 • Usługa Azure Active Directory (Azure AD), znana obecnie jako usługa Microsoft Entra ID, jest rozwiązaniem do zarządzania tożsamościami i dostępem od firmy Microsoft, które pomaga organizacjom w zabezpieczaniu tożsamości i zarządzaniu nimi w środowiskach hybrydowych i wielochmurowych.

  Dowiedz się więcej

 • Dostępna jest bezpłatna wersja usługi Azure Active Directory (Azure AD), znanej obecnie jako usługa Microsoft Entra ID, która oferuje zarządzanie użytkownikami i grupami, synchronizację katalogów w środowisku lokalnym, raporty podstawowe, samoobsługowe zmienianie hasła dla użytkowników chmury oraz logowanie jednokrotne na platformach Azure i Microsoft 365 i w wielu popularnych aplikacjach SaaS. Bezpłatna wersja jest zawarta w subskrypcji komercyjnej usługi online, takiej jak Azure, Microsoft 365, Dynamics 365, Intune i Power Platform.

  Dowiedz się więcej

 • Usługa Azure AD to teraz usługa Microsoft Entra ID, ale licencje i plany usługi są takie same — Bezpłatna, P1 i P2.

  Dowiedz się więcej

 • Nowa nazwa usługi Azure AD to Microsoft Entra ID. Nazwa się zmienia, ale funkcje, licencjonowanie i ceny pozostają takie same. Istniejący klienci nie muszą wykonywać żadnych czynności.

  Dowiedz się więcej

 • Zmieniona nazwa. Firma Microsoft oferuje i obsługuje funkcje oraz umowy dotycząca poziomu usług dla usługi Azure AD pod nową nazwą, Microsoft Entra ID. Zostało to ogłoszone 20 czerwca 2023 r.

  Dowiedz się więcej

Rozpocznij

Zabezpiecz swoją organizację, wdrażając w niej łatwe w użyciu rozwiązanie do zarządzania tożsamościami i dostępem.

 • [1] Firma Gartner nie udziela poparcia żadnemu dostawcy, produktowi czy usłudze opisanych w jej publikacjach badawczych ani nie doradza użytkownikom technologii informatycznych wyboru tylko tych dostawców, którzy uzyskali od niej najwyższe oceny lub inne wyróżnienia. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie organizacji badawczej firmy Gartner i nie powinny być traktowane jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym gwarancji dotyczących przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

  Gartner to zastrzeżony znak towarowy i znak usługi, a Magic Quadrant to zastrzeżony znak towarowy firmy Gartner Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych oraz na całym świecie i są tu używane za zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 • [2] Raport Magic Quadrant firmy Gartner dotyczący zarządzania dostępem, Henrique Teixeira, Abhyuday Data, Michael Kelly, James Hoover, Brian Guthrie, 1 listopada 2022 r.
 • [3] KuppingerCole, Leadership Compass: Access Management 2022, Richard Hill, 26 kwietnia 2022 r.
 • [4] Frost and Sullivan, Firma Microsoft firmą roku 2022 w branży globalnego zarządzania tożsamością i dostępem, 2022 r.
 • [5] Forrester Consulting, raport Total Economic Impact™ dotyczący platformy Microsoft Entra: Oszczędności kosztów i korzyści biznesowe oferowane przez platformę Microsoft Entra, badanie zlecone przez firmę Microsoft, marzec 2023 r. Wyniki dotyczą złożonej organizacji opartej na ośmiu organizacjach, jak podano w badaniu, do którego prowadzi link.

Obserwuj firmę Microsoft