Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Rozwiązania zabezpieczające firmy Microsoft

Usługa Azure Active Directory (Azure AD) to teraz Tożsamość Microsoft Entra.

Dowiedz się więcej

Dostęp warunkowy w usłudze Microsoft Entra

Zwiększ ochronę bez obniżania produktywności.

Osoba siedząca na podłodze przy laptopie na stoliku kawowym

Nowe oblicze zabezpieczania dostępu przy użyciu platformy Microsoft Entra

Poznaj najnowsze innowacje w zakresie tożsamości i dostępu oraz dowiedz się, jak wzmocnić swoje środki ochrony przy użyciu platformy Microsoft Entra.

Co to jest dostęp warunkowy?

Dostęp warunkowy to inteligentny aparat zasad, który pomaga organizacjom lepiej kontrolować sposób, w jaki użytkownicy uzyskują dostęp do zasobów firmowych.

Wymuszanie mechanizmów kontroli dostępu przy użyciu zasad adaptacyjnych

Zestaw sygnały zbierane w czasie rzeczywistym, takie jak informacje o kontekście użytkownika, urządzeniu, lokalizacji i ryzyku sesji, aby określić, kiedy zezwolić, zablokować lub ograniczyć dostęp albo wymagać dodatkowych kroków weryfikacyjnych.

Ochrona danych w aplikacjach

Monitoruj i kontroluj sesje, dostęp do aplikacji i poufne dane w całej organizacji w czasie rzeczywistym na podstawie zachowań użytkowników w aplikacjach, zarówno lokalnych, jak i w chmurze.

Ograniczanie dostępu dla podatnych na ataki i naruszonych urządzeń

Sprawdzaj za pomocą zasad dostępu warunkowego kondycję urządzeń i stan zabezpieczeń zarejestrowanych urządzeń w celu zapewnienia, że dostęp do zasobów firmowych będą uzyskiwać tylko zaufane urządzenia o dobrej kondycji.

Dowiedz się więcej na temat pojęć dotyczących dostępu warunkowego

Jak działa dostęp warunkowy

Funkcja dostępu warunkowego zajmuje ponad 40 TB sygnałów zabezpieczeń związanych z tożsamością i analizuje je przy użyciu uczenia maszynowego w celu określenia odpowiednich zasad do zastosowania do zasobu.

Możliwości dostępu warunkowego w usłudze Microsoft Entra

Są tworzone nowe zasady dostępu warunkowego.

Tworzenie adaptacyjnych zasad dostępu

Zarządzaj mechanizmami kontroli zabezpieczeń za pomocą niestandardowych warunków, aby blokować dostęp, wymagać uwierzytelniania wieloskładnikowego lub ograniczać sesję użytkownika tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Mechanizmy kontroli sesji edytowane w usłudze Tożsamość Entra.

Monitorowanie dostępu i egzekwowanie zasad w trakcie sesji

Zapewniaj ochronę po uwierzytelnieniu dzięki zasadom monitorowania sesji i kontroli dostępu.

Podsumowanie wpływu ze szczegółowymi informacjami i raportowaniem.

Wyświetlanie w trybie samego raportowania

Korzystaj z trybu samego raportowania, aby monitorować wpływ zasad przed ich wyegzekwowaniem i dostosować zasady dostępu przed ich wdrożeniem.

Luki i rekomendacje dotyczące dostępu warunkowego.

Dostosowywanie zasad dostępu za pomocą praktycznych wskazówek

Uzyskaj raport zabezpieczeń, w którym przedstawione zostaną możliwości poprawy i rekomendacje.

Powrót do kart

Zobacz, dlaczego ponad 300 000 organizacji korzysta z usługi Tożsamość Microsoft Entra

Cennik usługi Tożsamość Microsoft Entra

Możliwości dostępu warunkowego są dostępne w ramach subskrypcji usługi Tożsamość Microsoft Entra P2

  • Azure Active Directory P2 to teraz Tożsamość Microsoft Entra P2.
  • Usługa Tożsamość Microsoft Entra P2 jest dołączona do platformy Microsoft 365 E5, w tym wersje tego pakietu, które nie zawierają usługi Microsoft Teams, i oferuje bezpłatną 30-dniową wersję próbną.
  • Subskrybenci platformy Azure i Microsoft 365 mogą kupić usługę Tożsamość Microsoft Entra P2 online.

 

 

Dokumentacja i szkolenia

Dokumentacja

Zapoznaj się z dokumentacją dostępu warunkowego.

Omówienie pojęć

Zapoznaj się z omówieniem kluczowych pojęć dotyczących dostępu warunkowego.

Podręczniki z instrukcjami

Przejrzyj szczegółowe poradniki dotyczące konfiguracji.

Często zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na często zadawane pytania.

Całościowa ochrona

Zabezpiecz swoją przyszłość. Już dziś zapoznaj się z opcjami zabezpieczeń.

Obserwuj firmę Microsoft