Przejdź do głównej zawartości
Rozwiązania zabezpieczające firmy Microsoft

Azure Active Directory

Chroń swoją organizację za pomocą rozwiązania w chmurze do zarządzania tożsamościami i dostępem, które łączy pracowników, klientów i partnerów z ich aplikacjami, urządzeniami i danymi.
Osoba używająca laptopa.

Firma Gartner uznała firmę Microsoft za lidera w raporcie Magic Quadrant z 2022 r. dotyczącym zarządzania dostępem

Szósty rok z rzędu firma Microsoft została uznana za lidera w raporcie Gartner® Magic Quadrant™ dotyczącym zarządzania dostępem.1, 2

Chroń użytkowników, aplikacje, obciążenia i urządzenia

Dowiedz się, jak usługa Azure Active Directory (Azure AD) może pomóc w radzeniu sobie z wyzwaniami w zakresie zarządzania tożsamościami i dostępem.

Bezpieczny dostęp adaptacyjny

Chroń dostęp do zasobów i danych za pomocą silnego uwierzytelniania i adaptacyjnych zasad dostępu opartych na ryzyku bez pogorszenia środowiska użytkownika.

Łatwe w użyciu środowiska użytkowników

Udostępnij łatwe i szybkie w użyciu logowanie w swoim środowisku welochmurowym, aby zadbać o produktywność użytkowników, skrócić czas potrzebny na zarządzanie hasłami oraz zwiększyć wydajność.

Ujednolicone zarządzanie tożsamościami

Zarządzaj wszystkimi tożsamościami i dostępem do wszystkich aplikacji w centralnym miejscu, zarówno dla aplikacji w chmurze, jak i dla aplikacji lokalnych, aby poprawić widoczność i zwiększyć kontrolę.

Uproszczone zarządzanie tożsamościami

Skutecznie kontroluj dostęp do aplikacji i danych w odniesieniu do wszystkich użytkowników i administratorów dzięki zautomatyzowanym funkcjom zarządzania tożsamościami, aby zagwarantować, że tylko autoryzowani użytkownicy mają dostęp do zasobów.

Zarządzanie dostępem i tożsamościami w środowisku wielochmurowym

Usługa Azure AD to zintegrowane rozwiązanie do obsługi tożsamości w chmurze i dostępu. Jest rynkowym liderem w dziedzinie zarządzania katalogami, umożliwiania dostępu do aplikacji i ochrony tożsamości.

Infografika przedstawiająca usługę Azure AD jako całościowe i zintegrowane rozwiązanie do zarządzania tożsamościami i dostępem w chmurze.

Kompleksowe możliwości

Usługa Azure AD pomaga chronić użytkowników przed 99,9% cyberataków.

Logowanie jednokrotne

Umożliw pracownikom łączenie się z Twoimi wszystkimi aplikacjami z dowolnego miejsca i za pomocą dowolnego urządzenia.

Bez haseł

Zapewnij łatwe uwierzytelnianie bez ryzyka związanego z hasłami.

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe

Zadbaj o bezpieczeństwo dostępu do danych i aplikacji oraz zapewnij użytkownikom łatwe korzystanie z tego dostępu.

Zarządzanie cyklem życia

Zautomatyzuj i uprość cykl życia dostępu.

Dostęp warunkowy

Stosuj odpowiednie mechanizmy kontroli dostępu, aby zwiększyć bezpieczeństwo Twojej organizacji.

Ochrona tożsamości

Zautomatyzuj wykrywanie i korygowanie ryzyka związanego z tożsamościami.

Tożsamości zewnętrzne

Udostępniaj zasoby i aplikacje użytkownikom spoza Twojej organizacji.

Privileged Identity Management

Wzmocnij zabezpieczenia kont uprzywilejowanych.

Nadzór nad tożsamościami

Ułatw ochronę, monitorowanie i przeprowadzanie inspekcji dostępu do zasobów o kluczowym znaczeniu.

Integracje aplikacji

Uprość dostęp do aplikacji z dowolnego miejsca dzięki logowaniu jednokrotnemu.

Uznanie w branży

Gartner

Firma Microsoft utytułowana szósty rok z rzędu

Firma Microsoft jest sześciokrotnym liderem w raporcie Gartner® Magic Quadrant™ dotyczącym zarządzania dostępem.1, 2

IDC

Lider w dziedzinie zaawansowanego uwierzytelniania

Dowiedz się, dlaczego firma Microsoft znalazła się wśród liderów w raporcie IDC MarketScape na rok 2021 r. poświęconym ocenie dostawców zaawansowanego uwierzytelniania na potrzeby zabezpieczenia tożsamości.

KuppingerCole.

Lider w zakresie zarządzania dostępem

Dowiedz się, dlaczego firma KuppingerCole dała firmie Microsoft mocną ocenę pozytywną za wszystkie produkty i wymiary przywództwa w zakresie zarządzania dostępem.

Zobacz, dlaczego ponad 300 000 organizacji korzysta z usługi Azure AD

Rozpocznij pracę z usługą Azure AD

Usługa Azure AD ma cztery wersje:

  • Azure AD — wersja Bezpłatna — bezpłatna wersja usługi Azure AD jest zawarta w subskrypcji komercyjnej usługi online, takiej jak Azure, Dynamics 365, Intune, Power Platform oraz innych.3
  • Office 365 — dodatkowe funkcje usługi Azure AD są zawarte w subskrypcjach usługi Office 365 E1, E3, E5, F1 i F3.4
  • Azure AD — wersja Premium P1 — usługa Azure AD — wersja Premium P1 zawarta w platformie Microsoft 365 E3 oferuje bezpłatną 30-dniową wersję próbną. Subskrybenci platformy Azure i usługi Office 365 mogą kupić usługę Azure AD — wersja Premium P1 online.
  • Azure AD — wersja Premium P2 — usługa Azure AD — wersja Premium P2 zawarta w platformie Microsoft 365 E5 oferuje bezpłatną 30-dniową wersję próbną. Subskrybenci platformy Azure i usługi Office 365 mogą kupić usługę Azure Active Directory — wersja Premium P2 online.

Więcej z rodziny produktów Microsoft Entra

Ujednolić rozwiązania do obsługi tożsamości i dostępu w wielu chmurach, aby zapewnić bezpieczny dostęp w świecie wszechobecnej łączności.

Osoba stojąca nad biurkiem i pisząca na klawiaturze.

Zarządzanie uprawnieniami Microsoft Entra

Odkrywaj, koryguj i monitoruj zagrożenia dla uprawnień w infrastrukturze złożonej z wielu chmur za pomocą rozwiązania do zarządzania upoważnieniami w infrastrukturze w chmurze firmy Microsoft.

Osoba skanująca swoją twarz za pomocą telefonu komórkowego w celu uzyskania dostępu.

Zweryfikowany identyfikator Microsoft Entra

Twórz, wystawiaj i weryfikuj poświadczenia tożsamości z poszanowaniem prywatności, używając do tego rozwiązania do weryfikacji tożsamości, które pozwala prowadzić bezpieczniejsze interakcje ze wszystkimi i ze wszystkim.

Osoba stojąca nad biurkiem i pisząca na klawiaturze.

Microsoft Entra Identity Governance

Upraszczaj operacje, spełniaj wymagania prawne i konsoliduj rozwiązania punktowe dzięki kompletnemu rozwiązaniu obejmującemu katalogi użytkowników w środowisku lokalnym i w chmurze.

Osoba skanująca swoją twarz za pomocą telefonu komórkowego w celu uzyskania dostępu.

Tożsamości obciążeń na platformie Microsoft Entra

Zarządzaj tożsamościami obciążeń cyfrowych, takich jak aplikacje i usługi, oraz ułatwiaj ich zabezpieczanie. Kontroluj ich dostęp do zasobów w chmurze za pomocą zasad opartych na ryzyku i egzekwowania dostępu z najniższymi uprawnieniami.

Dodatkowe zasoby dla usługi Azure AD

Klipy wideo

Azure AD — funkcje i wideo

Szybko zacznij korzystać z funkcji w usłudze Azure AD i dowiedz się, jak je wdrożyć.

Blog

Blog dotyczący usługi Azure AD

Bądź na bieżąco z najnowszymi doniesieniami na temat zarządzania tożsamościami i dostępem przez przywództwo, w tym informacjami o usłudze Azure AD.

Blog

Blog na temat standardów tożsamości

Objaśnienie standardów i protokołów dla bezhasłowego i zdecentralizowanego systemu SCIM (System for Cross-domain Identity Management) i nie tylko.

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

Przeglądaj wszystkie funkcje usługi Azure AD oraz podręczniki z instrukcjami, samouczki i podręczniki szybkiego startu.

Wprowadzenie

Zabezpiecz swoją organizację, wdrażając w niej łatwe w użyciu rozwiązanie do zarządzania tożsamościami i dostępem.
  • [1] Firma Gartner nie udziela poparcia żadnemu dostawcy, produktowi czy usłudze opisanych w jej publikacjach badawczych ani nie doradza użytkownikom technologii informatycznych wyboru tylko tych dostawców, którzy uzyskali od niej najwyższe oceny lub inne wyróżnienia. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie organizacji badawczej firmy Gartner i nie powinny być traktowane jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym gwarancji dotyczących przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.
    GARTNER i Magic Quadrant to zastrzeżone znaki towarowe i znak usługi firmy Gartner Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych oraz na całym świecie i są tu używane za zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  • [2] Raport Magic Quadrant firmy Gartner dotyczący zarządzania dostępem, Henrique Teixeira, Abhyuday Data, Michael Kelly, James Hoover, Brian Guthrie, 1 listopada 2022 r.
  • [3] Bezpłatna wersja usługi Azure AD jest zawarta w subskrypcji komercyjnej usługi online, takiej jak Azure, Dynamics 365, Intune, Power Platform oraz innych w krajach, w których są one dostępne na sprzedaż.
  • [4] Dodatkowe funkcje usługi Azure AD są zawarte w subskrypcjach usługi Office 365 E1, E3, E5, F1 i F3 w krajach, w których są one dostępne na sprzedaż.

Obserwuj firmę Microsoft