Azure Active Directory

Chroń swoją organizację za pomocą rozwiązania w chmurze do zarządzania tożsamościami i dostępem, które łączy pracowników, klientów i partnerów z ich aplikacjami, urządzeniami i danymi.

A person using a laptop.

Chroń użytkowników, aplikacje, obciążenia i urządzenia

Dowiedz się, jak usługa Azure Active Directory (Azure AD) może pomóc w radzeniu sobie z wyzwaniami w zakresie zarządzania tożsamościami i dostępem.

Bezpieczny dostęp adaptacyjny

Chroń dostęp do zasobów i danych za pomocą silnego uwierzytelniania i adaptacyjnych zasad dostępu opartych na ryzyku bez pogorszenia środowiska użytkownika.

Łatwe w użyciu środowiska użytkowników

Udostępnij łatwe i szybkie w użyciu logowanie w swoim środowisku welochmurowym, aby zadbać o produktywność użytkowników, skrócić czas potrzebny na zarządzanie hasłami oraz zwiększyć wydajność.

Ujednolicone zarządzanie tożsamościami

Zarządzaj wszystkimi tożsamościami i dostępem do wszystkich aplikacji w centralnym miejscu, zarówno dla aplikacji w chmurze, jak i dla aplikacji lokalnych, aby poprawić widoczność i zwiększyć kontrolę.

Uproszczone zarządzanie tożsamościami

Skutecznie kontroluj dostęp do aplikacji i danych w odniesieniu do wszystkich użytkowników i administratorów dzięki zautomatyzowanym funkcjom zarządzania tożsamościami, aby zagwarantować, że tylko autoryzowani użytkownicy mają dostęp do zasobów.

Zarządzanie dostępem i tożsamościami w środowisku wielochmurowym

Usługa Azure AD to zintegrowane rozwiązanie do obsługi tożsamości w chmurze i dostępu. Jest rynkowym liderem w dziedzinie zarządzania katalogami, umożliwiania dostępu do aplikacji i ochrony tożsamości.

Kompleksowe możliwości

Usługa Azure AD pomaga chronić użytkowników przed 99,9% cyberataków.

 • Logowanie jednokrotne

  Umożliw pracownikom łączenie się z Twoimi wszystkimi aplikacjami z dowolnego miejsca i za pomocą dowolnego urządzenia.

 • Uwierzytelnianie wieloskładnikowe

  Zadbaj o bezpieczeństwo dostępu do danych i aplikacji oraz zapewnij użytkownikom łatwe korzystanie z tego dostępu.

 • Dostęp warunkowy

  Stosuj odpowiednie mechanizmy kontroli dostępu, aby zwiększyć bezpieczeństwo Twojej organizacji.

 • Tożsamości zewnętrzne

  Udostępniaj zasoby i aplikacje użytkownikom spoza Twojej organizacji.

 • Nadzór nad tożsamościami

  Ułatw ochronę, monitorowanie i przeprowadzanie inspekcji dostępu do zasobów o kluczowym znaczeniu.

Uznanie w branży

Zobacz, dlaczego ponad 300 000 organizacji korzysta z usługi Azure AD

Plany i ceny usługi Azure AD

Usługa Azure AD ma cztery wersje:
 

 • Azure AD — wersja Bezpłatna — bezpłatna wersja usługi Azure AD jest zawarta w subskrypcji komercyjnej usługi online, takiej jak Azure, Dynamics 365, Intune, Power Platform oraz innych.3
   
 • Office 365 — dodatkowe funkcje usługi Azure AD są zawarte w subskrypcjach usługi Office 365 E1, E3, E5, F1 i F3.4
   
 • Azure AD — wersja Premium P1 — usługa Azure AD — wersja Premium P1 zawarta w platformie Microsoft 365 E3 oferuje bezpłatną 30-dniową wersję próbną. Subskrybenci platformy Azure i usługi Office 365 mogą kupić usługę Azure AD — wersja Premium P1 online.
   
 • Azure AD — wersja Premium P2 — usługa Azure AD — wersja Premium P2 zawarta w platformie Microsoft 365 E5 oferuje bezpłatną 30-dniową wersję próbną. Subskrybenci platformy Azure i usługi Office 365 mogą kupić usługę Azure Active Directory — wersja Premium P2 online.

Więcej z rodziny produktów Microsoft Entra

Zunifikuj rozwiązania do obsługi tożsamości i dostępu w wielu chmurach, aby zapewnić bezpieczny dostęp w świecie wszechobecnej łączności.

Dodatkowe zasoby dla usługi Azure AD

Rozpocznij pracę

Zabezpiecz swoją organizację, wdrażając w niej łatwe w użyciu rozwiązanie do zarządzania tożsamościami i dostępem.

1. Firma Gartner nie udziela poparcia żadnemu dostawcy, produktowi czy usłudze opisanych w jej publikacjach badawczych ani nie doradza użytkownikom technologii informatycznych wyboru tylko tych dostawców, którzy uzyskali od niej najwyższe oceny lub inne wyróżnienia. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie organizacji badawczej firmy Gartner i nie powinny być traktowane jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym gwarancji dotyczących przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.
GARTNER i Magic Quadrant to zastrzeżone znaki towarowe i znak usługi firmy Gartner Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych oraz na całym świecie i są tu używane za zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
2. Raport Magic Quadrant firmy Gartner dotyczący zarządzania dostępem, Henrique Teixeira, Abhyuday Data, Michael Kelley, 1 listopada 2021 r.
3. Bezpłatna wersja usługi Azure AD jest zawarta w subskrypcji komercyjnej usługi online, takiej jak Azure, Dynamics 365, Intune, Power Platform oraz innych w krajach, w których są one dostępne na sprzedaż.
4. Dodatkowe funkcje usługi Azure AD są zawarte w subskrypcjach usługi Office 365 E1, E3, E5, F1 i F3 w krajach, w których są one dostępne na sprzedaż.

Usługa Azure AD zwiększa możliwości organizacji w zakresie zarządzania tożsamościami pracowników, partnerów i klientów oraz ich zabezpieczania na potrzeby dostępu do aplikacji i usług. Usługa Azure AD to rozwiązanie do zarządzania tożsamościami, które ma duże możliwości integracji, od starszych aplikacji lokalnych po aplikacje typu „oprogramowanie jako usługa” (SaaS). Dostarcza użytkownikom końcowym bezproblemowe środowisko, w którym mają zwiększoną widoczność i kontrolę.