Inteligentne zasady szczegółowej kontroli dostępu

Zabezpiecz swoich pracowników i zwiększ ich produktywność przez wymuszenie szczegółowej kontroli dostępu za pomocą adaptacyjnych zasad w czasie rzeczywistym.

Co to jest dostęp warunkowy?

Dostęp warunkowy umożliwia organizacjom konfigurowanie i dostosowywanie zasad na podstawie czynników kontekstowych, takich jak użytkownik, urządzenie, lokalizacja i informacje o ryzyku w czasie rzeczywistym w celu kontrolowania, do czego określony użytkownik może uzyskać dostęp i kiedy przyznać mu dostęp.

Jak dostęp warunkowy działa w obrębie Twojej organizacji

Inne aplikacje

Wymuszaj mechanizmy kontroli dla określonych aplikacji lub działań.

Hybrydowe aplikacje lokalne

Zabezpiecz dostęp zdalny do lokalnych aplikacji internetowych.

Aplikacje pakietu Office

Ograniczaj dostęp do zatwierdzonych aplikacji klienckich obsługujących nowoczesne uwierzytelnianie.


Lumen.
"Zasady dostępu warunkowego w usłudze Azure AD sprawdzają się u nas doskonale. Określiliśmy, do których aplikacji i danych pracownicy mogą uzyskiwać dostęp z domu."

— Lena Taylor, starszy dyrektor ds. zabezpieczeń dla przedsiębiorstw, Lumen


Dostęp warunkowy w usłudze Azure AD

Zabezpiecz swoją organizację za pomocą zasad dostępu warunkowego w usłudze Azure Active Directory (Azure AD), aby zastosować odpowiednie mechanizmy kontroli dostępu tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Kondycja i zgodność urządzeń: Koryguj czynniki ryzyka powiązane z urządzeniami za pomocą programu Microsoft Endpoint Manager.

Wykrywanie ryzyka: Zautomatyzuj wykrywanie i korygowanie ryzyka powiązanego z podejrzanymi kontami użytkowników.

Monitorowanie sesji w czasie rzeczywistym: Monitoruj i kontroluj dostęp do aplikacji i sesje w czasie rzeczywistym.

Zarządzanie sesjami: Wymuszaj zasady, aby nakładać ograniczenia na sesje uwierzytelniania bez zakłócania pracy wszystkich użytkowników.

Silne uwierzytelnianie: Utwórz zrównoważone zasady uwierzytelniania wieloskładnikowego dla Twojego środowiska.

Skuteczna ochrona: Blokuj uwierzytelnianie za pomocą przestarzałych rozwiązań, aby poprawić stan bezpieczeństwa Twojej organizacji.

Szczegółowe informacje i raportowanie: Zrozum wpływ zasad dostępu warunkowego na Twoją organizację.

Tryb samego raportowania: Oceń wpływ zasad dostępu warunkowego przed ich włączeniem.


Poznaj szczegóły dotyczące uwierzytelniania w usłudze Azure AD


Dodatkowe zasoby dotyczące dostępu warunkowego w usłudze Azure AD

Pojęcia

Uzyskaj przegląd pojęć związanych z funkcjami usługi Azure AD.

Podręczniki z instrukcjami

Zobacz przewodniki krok po kroku dotyczące funkcji usługi Azure AD.

Samouczki

Dowiedz się, jak wdrażać funkcje usługi Azure AD.

Przewodniki Szybki start

Zacznij już teraz.

Zasoby

Znajdź zasoby techniczne dotyczące dostępu warunkowego.

Wdrażanie

Zaplanuj wdrożenie.

Zabezpiecz swoją organizację za pomocą bezproblemowego rozwiązania do zarządzania tożsamościami

Dostęp warunkowy to narzędzie używane w usłudze Azure Active Directory (Azure AD) w celu agregowania sygnałów, podejmowania decyzji i wymuszania zasad organizacji. Zabezpiecz swoją organizację za pomocą zasad dostępu warunkowego tylko wtedy, gdy to konieczne. Ten mechanizm wymuszania zasad zabezpieczeń analizuje sygnały w czasie rzeczywistym, aby podejmować decyzje dotyczące wymuszania zabezpieczeń w kluczowych punktach kontroli. Po lewej stronie diagramu agregowane są sygnały od użytkowników, z urządzeń, lokalizacji, aplikacji, etykiet danych i analiz ryzyka; na podstawie zagregowanych sygnałów wymuszane są decyzje. Na środku diagramu widoczne są typowe decyzje oparte na sygnałach, w tym blokowanie, ograniczanie, zezwalanie na dostęp lub wymaganie dodatkowych działań, takich jak uwierzytelnianie wieloskładnikowe lub resetowanie haseł. Po prawej stronie diagramu po ustaleniu przez dostęp warunkowy odpowiedniego działania decyzja jest wymuszana dla aplikacji i danych.