Przejdź do głównej zawartości
Rozwiązania zabezpieczające firmy Microsoft

Dostęp warunkowy w usłudze Azure AD

Zwiększ ochronę bez obniżania produktywności dzięki dostępowi warunkowemu usługi Azure AD.

Osoba siedząca na podłodze przy laptopie na stoliku kawowym

Wzmocnij zabezpieczenia i obniż koszty dzięki platformie Microsoft Entra

Posłuchaj, jak Joy Chik, wiceprezes firmy Microsoft ds. tożsamości, przedstawia najnowsze zapowiedzi dotyczące tożsamości i dostępu w zakresie ładu, tożsamości obciążeń, silnego uwierzytelniania i nowych narzędzi do uaktualniania z usług Active Directory Federation Services (AD FS) do usługi Azure AD.

Co to jest dostęp warunkowy?

Dostęp warunkowy to inteligentny aparat zasad, który pomaga organizacjom lepiej kontrolować sposób, w jaki użytkownicy uzyskują dostęp do zasobów firmowych.

Wymuszanie mechanizmów kontroli dostępu przy użyciu zasad adaptacyjnych

Zestaw sygnały zbierane w czasie rzeczywistym, takie jak informacje o kontekście użytkownika, urządzeniu, lokalizacji i ryzyku sesji, aby określić, kiedy zezwolić, zablokować lub ograniczyć dostęp albo wymagać dodatkowych kroków weryfikacyjnych.

Ochrona danych w aplikacjach

Monitoruj i kontroluj sesje, dostęp do aplikacji i poufne dane w całej organizacji w czasie rzeczywistym na podstawie zachowań użytkowników w aplikacjach, zarówno lokalnych, jak i w chmurze.

Ograniczanie dostępu dla podatnych na ataki i naruszonych urządzeń

Sprawdzaj za pomocą zasad dostępu warunkowego kondycję urządzeń i stan zabezpieczeń zarejestrowanych urządzeń w celu zapewnienia, że dostęp do zasobów firmowych będą uzyskiwać tylko zaufane urządzenia o dobrej kondycji.

Dowiedz się więcej na temat pojęć dotyczących dostępu warunkowego

Jak działa dostęp warunkowy

Funkcja dostępu warunkowego zajmuje ponad 40 TB sygnałów zabezpieczeń związanych z tożsamością i analizuje je przy użyciu uczenia maszynowego w celu określenia odpowiednich zasad do zastosowania do zasobu.

Możliwości dostępu warunkowego w usłudze Azure AD

Nowe zasady dostępu warunkowego tworzone na platformie Azure.

Tworzenie adaptacyjnych zasad dostępu

Zarządzaj mechanizmami kontroli zabezpieczeń za pomocą niestandardowych warunków, aby blokować dostęp, wymagać uwierzytelniania wieloskładnikowego lub ograniczać sesję użytkownika tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Mechanizmy kontroli sesji edytowane na platformie Azure.

Monitorowanie dostępu i egzekwowanie zasad w trakcie sesji

Zapewniaj ochronę po uwierzytelnieniu dzięki zasadom monitorowania sesji i kontroli dostępu.

Podsumowanie wpływu ze szczegółowymi informacjami i raportowaniem na platformie Azure.

Wyświetlanie w trybie samego raportowania

Korzystaj z trybu samego raportowania, aby monitorować wpływ zasad przed ich wyegzekwowaniem i dostosować zasady dostępu przed ich wdrożeniem.

Luki i rekomendacje dotyczące dostępu warunkowego na platformie Azure.

Dostosowywanie zasad dostępu za pomocą praktycznych wskazówek

Uzyskaj raport zabezpieczeń, w którym przedstawione zostaną możliwości poprawy i rekomendacje.

Powrót do kart

Zobacz, dlaczego ponad 300 000 organizacji korzysta z usługi Azure AD

Dostęp warunkowy w usłudze Azure AD

Możliwości dostępu warunkowego są dostępne w ramach subskrypcji usługi Azure AD — wersja Premium P2:

  • Usługa Azure AD — wersja Premium P2 jest zawarta w subskrypcji Microsoft 365 E5 i jest dostępna w postaci bezpłatnej 30-dniowej wersji próbnej.
  • Subskrybenci platformy Azure i usługi Office 365 mogą kupić usługę Azure AD — wersja Premium P2 online.

 

 

Powiązane funkcje usługi Azure AD

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe

Zadbaj o bezpieczeństwo dostępu do danych i aplikacji oraz zapewnij użytkownikom proste uwierzytelnianie.

Ochrona tożsamości

Zautomatyzuj wykrywanie i korygowanie ryzyka związanego z tożsamościami.

Uwierzytelnianie bezhasłowe

Uprość uwierzytelnianie bez nieuniknionego ryzyka związanego z używaniem haseł.

Logowanie jednokrotne

Umożliwiaj pracownikom łączenie się z Twoimi wszystkimi aplikacjami z dowolnego miejsca i za pomocą dowolnego urządzenia.

Dokumentacja i szkolenie

Dokumentacja

Zapoznaj się z dokumentacją dostępu warunkowego.

Omówienie pojęć

Zapoznaj się z omówieniem kluczowych pojęć dotyczących dostępu warunkowego.

Podręczniki z instrukcjami

Przejrzyj szczegółowe poradniki dotyczące konfiguracji.

Często zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na często zadawane pytania.

Całościowa ochrona

Zabezpiecz swoją przyszłość. Już dziś zapoznaj się z opcjami zabezpieczeń.

Obserwuj firmę Microsoft