Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Rozwiązania zabezpieczające firmy Microsoft

Tożsamość obciążeń Microsoft Entra

Ułatw zabezpieczanie tożsamości aplikacji i usług oraz ich dostępu do zasobów w chmurze.

Uśmiechająca się osoba korzystająca z tabletu

Nowe oblicze zabezpieczania dostępu przy użyciu platformy Microsoft Entra

Poznaj najnowsze innowacje w zakresie tożsamości i dostępu oraz dowiedz się, jak wzmocnić swoje środki ochrony przy użyciu platformy Microsoft Entra.

Ułatwiaj zarządzanie dostępem aplikacji i usług do zasobów w chmurze i zabezpieczaj go

Stosowanie adaptacyjnych zasad dostępu

Przypisuj zasady dostępu warunkowego do aplikacji lub usług na podstawie lokalizacji i poziomu ryzyka — wszystko w jednym miejscu.

Wykrywanie tożsamości z naruszonymi zabezpieczeniami

Ułatw ograniczanie narażenia na ryzyko przez inteligentne wykrywanie tożsamości obciążeń z naruszonymi zabezpieczeniami i reagowanie na nie.

Upraszczanie zarządzania cyklem życia

Łatwiej zarządzaj cyklami życia dzięki lepszym informacjom szczegółowym na temat aktywności związanymi z uzyskiwaniem dostępu i statusu tożsamości obciążeń.

Wprowadzenie do usługi Tożsamości obciążeń Microsoft Entra

Wprowadzenie do usługi Tożsamość obciążeń Microsoft Entra

Co to są tożsamości obciążeń?

Tożsamości obciążeń to tożsamości przyznane aplikacjom lub usługom, które muszą uzyskiwać dostęp do innych usług i komunikować się z nimi.

Łatwiej chroń aplikacje i usługi za pomocą usługi Tożsamość obciążeń Microsoft Entra

Ulepszone zabezpieczenia dzięki dostępowi warunkowemu

Twórz zasady zabezpieczeń dla poszczególnych tożsamości obciążeń, używając dostępu warunkowego.

Zapobieganie zagrożeniom i zmniejszanie ryzyka

Inteligentnie wykrywaj tożsamości obciążeń z naruszonymi zabezpieczeniami i reaguj na nie, korzystając ze sztucznej inteligencji opartej na chmurze.

Przeglądanie użycia i implementowanie najniższego poziomu uprawnień

Regularnie przeglądaj dostęp tożsamości obciążeń przypisany do ich ról uprzywilejowanych.

Uzyskaj więcej szczegółowych informacji na temat tożsamości obciążeń

Przeglądaj nieużywane tożsamości obciążeń oraz otrzymuj praktyczne zalecenia dotyczące rozwiązywania problemów z zabezpieczeniami.

Powrót do kart

Tożsamość obciążeń Microsoft Entra

Originally starting from €2.80 now starting from €2.80

€2.80 €2.80

tożsamość obciążenia/miesiąc

 • Usługa Tożsamość obciążeń Microsoft Entra umożliwia:

 • Kontrolowanie dostępu do tożsamości obciążeń przy użyciu adaptacyjnych zasad.

 • Zmniejszenie ryzyka związanego z utratą lub kradzieżą tożsamości lub poświadczeń.

 • Uzyskanie kompleksowego wglądu w kondycję tożsamości obciążeń.

 • Uzyskanie dokładniejszego wglądu w stan tożsamości obciążeń. Wypróbuj bezpłatnie usługę Tożsamość obciążeń Microsoft Entra przez 90 dni.

 • Usługa Tożsamość obciążeń Microsoft Entra Premium jest obecnie dostępna dla aplikacji dla przedsiębiorstw.

Poznaj rodzinę produktów platformy Microsoft Entra

Zabezpiecz komunikację pomiędzy ludźmi, aplikacjami, zasobami i urządzeniami dzięki wielochmurowym produktom do obsługi tożsamości i dostępu do sieci.

Zarządzanie tożsamościami i dostępem

 • Microsoft Entra ID (wcześniej — Azure Active Directory)

  Chroń użytkowników, aplikacje, obciążenia i urządzenia oraz nimi zarządzaj.

 • Zarządzanie tożsamością Microsoft Entra

  Chroń, monitoruj i przeprowadzaj inspekcje dostępu do zasobów o kluczowym znaczeniu.

 • Tożsamość zewnętrzna Microsoft Entra

  Zapewnij klientom i partnerom bezpieczny dostęp do każdej aplikacji.

Nowe kategorie tożsamości

 • Zweryfikowany identyfikator Microsoft Entra

  Wydawaj i weryfikuj poświadczenia tożsamości na podstawie otwartych standardów.

 • Zarządzanie uprawnieniami Microsoft Entra

  Zarządzaj uprawnieniami tożsamości w całej infrastrukturze wielochmurowej.

 • Tożsamość obciążeń Microsoft Entra

  Pomóż aplikacjom i usługom uzyskiwać bezpieczny dostęp do zasobów w chmurze.

Dostęp do sieci

 • Dostęp do Internetu Microsoft Entra

  Bezpieczny dostęp do Internetu, rozwiązań SaaS i aplikacji Microsoft 365.

 • Dostęp Prywatny Microsoft Entra

  Pomóż użytkownikom bezpiecznie nawiązywać połączenia z prywatnymi aplikacjami z dowolnego miejsca.

Dodatkowe zasoby

Wideo

Klip wideo z omówieniem usługi Tożsamość obciążeń Microsoft Entra

Dowiedz się, jak zabezpieczać tożsamości obciążeń za pomocą usługi Tożsamość obciążeń Microsoft Entra.

E-book

Wprowadzenie do usługi Tożsamość obciążeń Microsoft Entra

Szybko dowiedz się, czym są tożsamości obciążeń i jak usługa Tożsamość obciążeń Microsoft Entra pomaga sprostać wyzwaniom biznesowym.

Blog

Bądź na bieżąco

Uzyskaj wiadomości o produktach, wskazówki na temat konfiguracji, instrukcje dotyczące produktów i porady na temat rodziny produktów platformy Microsoft Entra.

Oficjalny dokument

Zabezpieczanie tożsamości innych niż ludzkie

Dowiedz się z materiałów firmy KuppingerCole, jak lepiej chronić tożsamości inne niż ludzkie.

Chroń wszystkie elementy

Zabezpiecz swoją przyszłość. Już dziś zapoznaj się z opcjami zabezpieczeń.

Często zadawane pytania

 • Będziesz potrzebować subskrypcji platformy Azure lub platformy Microsoft 365. Użyj istniejącej subskrypcji lub skonfiguruj nową, a następnie zaloguj się w portalu platformy Microsoft 365 lub centrum administracyjnym Microsoft Entra za pomocą poświadczeń, aby kupić licencje usługi Tożsamość obciążeń Microsoft Entra.

 • Tak, dostęp warunkowy dla tożsamości obciążeń to funkcja premium, która wymaga licencji. Dowiedz się więcej.

 • Tak, klienci mogą korzystać z kombinacji licencji w ramach jednej dzierżawy.

Obserwuj firmę Microsoft