Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Rozwiązania zabezpieczające firmy Microsoft

Zarządzanie aplikacjami przedsiębiorstwa w Microsoft Intune

Odkrywaj i wdrażaj gotowe pakiety aplikacji oraz zarządzaj nimi za pomocą dodatku Zarządzanie aplikacjami przedsiębiorstwa uwzględnionego w planie Microsoft Intune Suite.

Osoba w garniturze stojąca i prowadząca prezentację

Do pakietu Microsoft Intune Suite należą teraz trzy nowe produkty

Zaawansowana analiza Microsoft Intune, Zarządzanie aplikacjami przedsiębiorstwa w Microsoft Intune oraz PKI w chmurze firmy Microsoft są już ogólnie dostępne i wszystkie
są częścią pakietu Intune Suite.

Zarządzanie aplikacjami przedsiębiorstwa w Microsoft Intune

Umożliwiaj łatwe odnajdywanie, wdrażanie i aktualizowanie aplikacji przy użyciu bezpiecznie hostowanego wykazu aplikacji dla gotowych pakietów aplikacji.

Usprawnianie zarządzania aplikacjami

Oszczędzaj czas i zmniejszaj złożoność przez upraszczanie procesu zarządzania aplikacjami. Odkrywaj i aktualizuj aplikacje oraz twórz pakiety bezpośrednio z konsoli usługi Intune.

Ograniczanie czynników ryzyka związanych z zabezpieczeniami i luk w zabezpieczeniach

Ograniczaj ryzyko i wdrażaj poprawki aplikacji od razu, gdy zostaną wykryte luki w zabezpieczeniach.

Bądź na bieżąco z zabezpieczeniami, korzystając z aktualizacji i alertów

Proaktywnie identyfikuj przestarzałe aplikacje i aktualizuj je, korzystając ze środowiska uaktualniania z przewodnikiem.

Uznanie i badania w branży

Logo Forrester

Lider w dziedzinie narzędzi do ujednoliconego zarządzania punktami końcowymi

Firma Microsoft mianowana liderem w raporcie The Forrester Wave™: Unified Endpoint Management (Ujednolicone zarządzanie punktami końcowymi), 4 kwartał 2023 r.1

Logo Forrester

Raport The Total Economic Impact™ dotyczący oferty Microsoft Intune Suite

Dowiedz się, jak pakiet Intune Suite może pomóc w oszczędzaniu pieniędzy organizacji, zwiększeniu produktywności i obniżeniu ryzyka związanego z bezpieczeństwem.2

Logo Omdia

Lider zarządzania cyfrowym obszarem roboczym

Firma Omdia uznała firmę Microsoft za lidera w publikacji: Omdia Universe: Digital Workspace Management/Unified Endpoint Management Platforms (Uniwersum Omdia: zarządzanie cyfrowym obszarem roboczym/platformy ujednoliconego zarządzania punktami końcowymi), 2024 r.3

Wypróbuj plan Microsoft Intune Suite już dziś

Dodatek Zarządzanie aplikacjami przedsiębiorstwa usługi Intune jest częścią planu Intune Suite

Unifikuj krytyczne dla działalności zaawansowane zarządzanie punktami końcowymi i rozwiązania zabezpieczające za pomocą planu Intune Suite.

  • Uprość zarządzanie punktami końcowymi. Unifikuj zarządzanie punktami końcowymi,rozwiązania i przepływy pracy w jednym miejscu, zmniejszając złożoność dla pracowników IT i operacji zabezpieczeń.
  • Wzmocnij stan zabezpieczeń. Zapewnij kondycję i zgodność urządzenia, korzystając z sygnałów i możliwości zaawansowanego zarządzania punktami końcowymi rozwiązań zabezpieczających firmy Microsoft, aby ograniczać ryzyko cyberzagrożeń i chronić dane korporacyjne.
  • Zmniejsz koszt całkowity. Zwiększaj wydajność przez konsolidację dostawców i oszczędzaj więcej, korzystając z opłacalnego licencjonowania. Zwiększaj produktywność użytkownika końcowego i wydajność na wszystkich urządzeniach.

Wszystkie produkty zawarte w planie Microsoft Intune Suite działają bez przeszkód z produktami platformy Microsoft 365 i rozwiązań zabezpieczających firmy Microsoft. Plan Microsoft Intune Suite zawiera takie rozwiązania: Pomoc zdalna usługi Microsoft Intune, Zarządzanie Uprawnieniami Punktów Końcowych w Microsoft Intune, Zaawansowana analiza Microsoft Intune, Zarządzanie aplikacjami przedsiębiorstwa w Microsoft Intune, infrastrukturę PKI w chmurze firmy Microsoft oraz zaawansowane możliwości planu 2 usługi Microsoft Intune. 

Wymagana jest subskrypcja planu 1 usługi Microsoft Intune.

Poznaj produkty i możliwości usługi Microsoft Intune

Maksymalizuj produktywność i upraszczaj administrowanie bez pogarszania bezpieczeństwa zarządzania punktami końcowymi.

Podstawowe możliwości usługi Microsoft Intune

Zarządzaj połączonymi w chmurze punktami końcowymi i chroń je w systemach operacyjnych Windows, Android, macOS, iOS i Linux.

Microsoft Configuration Manager

Zarządzaj punktami końcowymi w środowisku lokalnym, takimi jak komputery i serwery z systemem Windows.

Pomoc zdalna dla usługi Microsoft Intune

Włącz bezpieczne, oparte na chmurze połączenia między działem pomocy technicznej a użytkownikiem.

Zarządzanie Uprawnieniami Punktów Końcowych w Microsoft Intune

Zezwalaj zwykłym użytkownikom na wykonywanie zadań zatwierdzonych przez dział IT, które zazwyczaj są zarezerwowane dla administratorów.

Zarządzanie aplikacjami przedsiębiorstwa w Microsoft Intune

Wdrażaj aplikacje i zarządzaj nimi proaktywnie, prosto i bezpiecznie.

Zaawansowana analiza Microsoft Intune

Usprawnij środowisko użytkownika końcowego dzięki sztucznej inteligencji, analizie i praktycznym szczegółowym informacjom.

PKI w chmurze firmy Microsoft

Uprość i zautomatyzuj zarządzanie certyfikatami w chmurze.

Dodatkowe zasoby

Microsoft Learn

Wprowadzenie do dodatku Zarządzanie aplikacjami przedsiębiorstwa

Uzyskaj instrukcje krok po kroku dotyczące używania dodatku Zarządzanie aplikacjami przedsiębiorstwa.

Blog

Omówienie zalet planu Microsoft Intune Suite

Zwiększ bezpieczeństwo i skuteczność IT za pomocą planu Microsoft Intune Suite, który stanowi kolekcję zaawansowanych funkcji zarządzania punktami końcowymi.

Blog

Przedstawiamy dodatek Zarządzanie aplikacjami przedsiębiorstwa w Microsoft Intune

Dowiedz się, jak dodatek Zarządzanie aplikacjami przedsiębiorstwa pomaga zespołom IT i zespołom operacyjnym ds. zabezpieczeń uprościć cykl życia zarządzania aplikacjami firmy Microsoft i innych firm.

LinkedIn

Obserwuj usługę Microsoft Intune w serwisie LinkedIn

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat rodziny produktów Microsoft Intune.

Całościowa ochrona

Zabezpiecz lepiej swoją przyszłość. Już dziś zapoznaj się z opcjami zabezpieczeń.

  • [1] The Forrester Wave™: Unified Endpoint Management (The Forrester Wave™: Ujednolicone zarządzanie punktami końcowymi), IV kwartał 2023 r., Andrew Hewitt, Glenn O’Donnell, Angela Lozada, Rachel Birrell, 19 listopada 2023 r.
  • [2] New Technology: The Projected Total Economic Impact™ Of The Microsoft Intune Suite (Nowa technologia: prognozowany całkowity wpływ ekonomiczny planu Microsoft Intune Suite): Cost Savings And Business Benefits Enabled By The Intune Suite (Oszczędności i korzyści biznesowe oferowane przez plan Intune Suite) —zlecone badanie przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting; Kim Finnerty, Sarah Lervold, Claudia Heaney, marzec 2023 r.
  • [3] Omdia Universe: Digital Workspace Management/Unified Endpoint Management Platforms, 2024 (Zarządzanie cyfrowym obszarem roboczym / zunifikowane platformy zarządzania punktami końcowymi), Adam Holtby, 14 grudnia 2023 r.

Obserwuj platformę Microsoft 365