Przejdź do głównej zawartości
Rozwiązania zabezpieczające firmy Microsoft

Zwiększ możliwości operacji zabezpieczeń

Korzystając z rozszerzonych możliwości wykrywania zagrożeń i reagowania na nie (XDR), możesz zwiększyć szybkość reagowania dzięki widoczności na poziomie incydentu i automatycznemu przerywaniu ataków, takich jak oprogramowanie wymuszające okup.

Dowiedz się, jak zlikwidować luki w zabezpieczeniach

Koordynuj reagowanie na zagrożenia w całym środowisku cyfrowym i szybko powstrzymuj ataki za pomocą usługi Microsoft 365 Defender — ujednoliconego rozwiązania XDR obsługiwanego przez sztuczną inteligencję.

Jedno rozwiązanie zapewniające prawdziwy wgląd w informacje

Utwórz jednolitą obronę punktów końcowych, tożsamości hybrydowych, wiadomości e-mail i aplikacji w chmurze w środowisku wieloplatformowym.

Błyskawiczne reagowanie za pomocą zdarzeń z priorytetem XDR

Szybko i skutecznie usuwaj zagrożenia, korzystając z pełnego widoku łańcucha eliminacji opartego na 65 bilionach sygnałów dziennie oraz priorytetyzowanego badania i reagowania na poziomie zdarzenia.

Przerywanie zaawansowanych ataków z szybkością komputera

Powstrzymaj penetrację sieci przez zaawansowane ataki, takie jak oprogramowanie wymuszające okup, oraz naruszenia bezpieczeństwa biznesowej poczty e-mail dzięki zaawansowanym możliwościom sztucznej inteligencji, które automatycznie izolują zaatakowane urządzenia i konta użytkowników.

Ujednolicenie zabezpieczeń i zarządzania dostępem do tożsamości

Chroń swoje tożsamości hybrydowe i infrastrukturę tożsamości przed kradzieżą poświadczeń i innymi zagrożeniami dzięki bezproblemowej integracji z usługami Azure Active Directory i XDR.

Mniejsza złożoność operacyjna i koszty

Zwiększ wydajność, a także uprość badanie i reagowanie w całym centrum operacji bezpieczeństwa (SOC), konsolidując narzędzia pochodzące od wielu dostawców w opłacalne rozwiązanie XDR.

Optymalizacja centrum SOC przy użyciu rozwiązania Microsoft XDR

Zwiększ możliwości obrońców, aby mogli skutecznie wykrywać zagrożenia i reagować na nie dzięki zwiększonej widoczności, narzędziom do badań na poziomie zdarzenia i wbudowanej automatyzacji.

Diagram przedstawiający etapy działania rozwiązania Extended Detection Response

Odkryj usługę Microsoft 365 Defender

Zabezpiecz punkty końcowe, tożsamości hybrydowe, pocztę e-mail, narzędzia do współpracy i aplikacje SaaS w środowisku wieloplatformowym za pomocą ujednoliconego rozwiązania XDR.

Zabezpieczenia punktów końcowych

Odkryj i zabezpiecz urządzenia punktów końcowych w przedsiębiorstwie wieloplatformowym za pomocą najlepszego w branży rozwiązania do wykrywania punktów końcowych i reagowania (EDR).

Zabezpieczenia tożsamości

Chroń swoje tożsamości hybrydowe i skrypty obciążeń za pomocą inteligencji opartej na chmurze.

Zabezpieczenia poczty e-mail i narzędzi do współpracy

Zabezpiecz swoje wiadomości e-mail, dokumenty i narzędzia do współpracy przed zaawansowanymi zagrożeniami, takimi jak wyłudzanie informacji i naruszenia poczty e-mail.

Zabezpieczenia aplikacji w chmurze

Zabezpiecz swoje aplikacje SaaS, korzystając z pełnego wglądu w informacje ze wszystkich aplikacji, ochrony danych w tych aplikacjach oraz analiz stanu zabezpieczeń aplikacji.

Powrót do kart

Microsoft Defender Experts for XDR

Rozszerz zakres ochrony centrum SOC i zmniejsz ryzyko naruszenia bezpieczeństwa dzięki zarządzanej usłudze XDR, która zapewnia klasyfikowanie i badanie zdarzeń oraz reagowanie na nie w celu powstrzymania działań napastników.

Zintegrowana ochrona przed zagrożeniami za pomocą rozwiązań SIEM i XDR

Daj swoim obrońcom możliwość skutecznej ochrony Twojego majątku cyfrowego, łącząc rozwiązanie XDR z zarządzaniem informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń (SIEM).

Strona główna w usłudze Microsoft 365 Defender z wyświetlonymi aktywnymi zagrożeniami, aktywnymi zdarzeniami, zagrożonymi użytkownikami i nie tylko.

Microsoft 365 Defender

Zyskaj ujednolicone zabezpieczenia oraz widoczność punktów końcowych, tożsamości, wiadomości e-mail i aplikacji w chmurze, korzystając z najlepszego w branży rozwiązania XDR.

Powrót do kart

Uznanie w branży

Rozwiązania zabezpieczające firmy Microsoft są uznawane za wiodące w branży.

Forrester

Lider w dziedzinie rozwiązań XDR

Firma Microsoft została uznana za lidera w raporcie The Forrester New Wave™: Extended Detection and Response (XDR), 4 kwartał 2021 r.1, 2

Gartner

Lider w dziedzinie ochrony punktów końcowych

Firma Microsoft uzyskała miano lidera w raporcie Magic Quadrant™ firmy Gartner® z 2022 r. o platformach ochrony punktów końcowych i została umieszczona najwyżej na osi Ability to Execute.3, 4

MITRE ATT&CK

Wiodąca w branży ochrona

Usługa Microsoft 365 Defender zademonstrowała wiodącą w branży ochronę w niezależnym raporcie ATT&CK® Enterprise Evaluations.

Raport The Total Economic Impact™ (Analiza całkowitego wpływu ekonomicznego) usługi Microsoft 365 Defender

Dowiedz się więcej na temat potencjalnego zwrotu z inwestycji, który mogą uzyskać przedsiębiorstwa, wdrażając usługę Microsoft 365 Defender.5

Cztery osoby siedzące przy stole konferencyjnym z laptopami i tabletami oraz prowadzące rozmowę

Zobacz, dlaczego klienci zaufali rozwiązaniu XDR firmy Microsoft

ING

„Pojedyncza warstwa wykrywania nie jest wystarczająco silna i jest podatna na pewien poziom wyników fałszywie dodatnich… Natomiast usługa Microsoft 365 Defender koreluje sygnały ze wszystkich punktów końcowych, wiadomości e-mail, dokumentów, tożsamości, aplikacji itd.”

— Krzysztof Kuźnik, właściciel produktu, ING

Dodatkowe zasoby dotyczące rozwiązania XDR

Blog

Blog dotyczący usługi Microsoft 365 Defender

Odkryj najnowsze aktualizacje, wiadomości i najlepsze rozwiązania dotyczące usługi Microsoft 365 Defender.

Blog

Automatyczne powstrzymywanie oprogramowania wymuszającego okup w usłudze Microsoft 365 Defender

Dowiedz się, w jaki sposób wbudowane możliwości przerywania ataków rozwiązania XDR w usłudze Microsoft 365 Defender ułatwiają powstrzymywanie postępu zaawansowanych ataków.

Infografika

Infografika dotycząca rozwiązania Microsoft XDR

Zobacz omówienie sposobów, w jakie rozwiązanie XDR powstrzymuje ataki i koordynuje reakcje w różnych zasobach.

Całościowa ochrona

Zabezpiecz swoją przyszłość. Już dziś zapoznaj się z opcjami zabezpieczeń.

  • [1] Forrester i Forrester Wave są znakami towarowymi firmy Forrester Research, Inc.
  • [2] The Forrester New Wave™: Extended Detection and Response (XDR) Providers, 4. kwartał 2021 r., Allie Mellen, październik 2021 r.
  • [3] Firma Gartner nie udziela poparcia żadnemu dostawcy, produktowi czy usłudze opisanych w jej publikacjach badawczych ani nie doradza użytkownikom technologii informatycznych wyboru tylko tych dostawców, którzy uzyskali od niej najwyższe oceny lub inne wyróżnienia. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie organizacji badawczej firmy Gartner i nie powinny być traktowane jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym gwarancji dotyczących przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Gartner to zastrzeżony znak towarowy i znak usługi, a Magic Quadrant to zastrzeżony znak towarowy firmy Gartner Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych oraz na całym świecie i są tu używane za zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  • [4] Raport Magic Quadrant firmy Gartner dotyczący platform ochrony punktów końcowych, Peter Firstbrook, Chris Silva. 31 grudnia 2022 r.
  • [5] The Total Economic Impact™ Of Microsoft 365 Defender (Analiza całkowitego wpływu ekonomicznego rozwiązania Microsoft 365 Defender), badanie Total Economic Impact™ przeprowadzone przez organizację Forrester na zlecenie firmy Microsoft, kwiecień 2022 r.

Obserwuj firmę Microsoft