Microsoft Defender for Identity

Pomóż chronić tożsamości lokalne za pomocą analizy w chmurze.

People working in the Microsoft Security Response Center, looking at information on large desktop monitors.

Zarządzanie ryzykiem związanym z tożsamościami

Korzystaj z usługi Microsoft Defender for Identity, aby pomóc zespołom ds. bezpieczeństwa operacyjnego chronić tożsamości lokalne i korelować sygnały z platformy Microsoft 365.

Zmniejsz powierzchnię ataku

Poznaj swoją postawę względem ryzyka, aby aktywnie minimalizować narażenie na ataki.

Wykrywanie w czasie rzeczywistym

Zwracaj uwagę na podejrzane działania, użytkowników z naruszonymi zabezpieczeniami i penetrację sieci w organizacji.

Badanie zagrożeń

Skoreluj alerty tożsamości ze zdarzeniami w usłudze Microsoft 365 Defender, podając zespołom ds. zabezpieczeń ważny kontekst podczas badania zagrożeń.

Kompleksowo reaguj na zagrożenia

Podejmuj natychmiastowe działania dotyczące tożsamości z naruszonymi zabezpieczeniami lub używaj niestandardowych reguł wykrywania, aby zautomatyzować reakcję, która odpowiada potrzebom organizacji.

Obejrzyj wideo

Zobacz, jak usługa Defender for Identity pomaga chronić organizacje przed zagrożeniami opartymi na tożsamości przez cały cykl życia ataku.

Funkcje

Uzyskaj szczegółowe informacje i analizę oparte na chmurze na każdym etapie cyklu życia ataku dzięki usłudze Microsoft Defender for Identity oraz zabezpiecz swoją infrastrukturę tożsamości.

Identity security posture assessment output within the console

Wzmacnianie obrony za pomocą ocen postawy względem tożsamości

Pomóż zespołom ds. bezpieczeństwa operacyjnego identyfikować luki w zabezpieczeniach konfiguracji i uzyskiwać rekomendacje dotyczące ich likwidowania. Oceny stanu bezpieczeństwa tożsamości są wyświetlane w usłudze Wskaźnik bezpieczeństwa Microsoft, dzięki czemu są lepiej widoczne.

 

Examples of alerts that Microsoft Defender for Identity can generate

Pobieranie wiodących w branży metod wykrywania wydłużających cykl życia ataku

Szybko i dokładnie identyfikuj zagrożenia w czasie rzeczywistym za pomocą danych analitycznych i analiz danych przy użyciu takich źródeł, jak śledzenie zdarzeń dla systemu Windows, dane konfiguracyjne z usługi Azure Active Directory, zdarzenia inspekcji i ruch sieciowy — wszystko to odzwierciedlone na techniki MITRE ATT&CK.

 

A dashboard assessing alerts and risky activities with an Investigation priority score of 40.

Wyróżnianie najbardziej zagrożonych tożsamości

Określ priorytety najbardziej zagrożonych użytkowników w organizacji. Połącz szczegółowe informacje z tożsamości lokalnych i w chmurze, aby uzyskać wynik priorytetu badania użytkowników ustalany na podstawie obserwowanego zachowania i wcześniejszych incydentów.

The configuration of an action account, which is used to perform actions on Active Directory users, such as disabling a user and resetting a password.

Natychmiastowe reakcje dla użytkowników z naruszonymi zabezpieczeniami

Natychmiast ogranicz tożsamości potwierdzone jako mające naruszone zabezpieczenia, aby nie mogły one pozostawać w organizacji lub podlegać dalszej eksploatacji.

Identity security posture assessment output within the console

Wzmacnianie obrony za pomocą ocen postawy względem tożsamości

Pomóż zespołom ds. bezpieczeństwa operacyjnego identyfikować luki w zabezpieczeniach konfiguracji i uzyskiwać rekomendacje dotyczące ich likwidowania. Oceny stanu bezpieczeństwa tożsamości są wyświetlane w usłudze Wskaźnik bezpieczeństwa Microsoft, dzięki czemu są lepiej widoczne.

 

Examples of alerts that Microsoft Defender for Identity can generate

Pobieranie wiodących w branży metod wykrywania wydłużających cykl życia ataku

Szybko i dokładnie identyfikuj zagrożenia w czasie rzeczywistym za pomocą danych analitycznych i analiz danych przy użyciu takich źródeł, jak śledzenie zdarzeń dla systemu Windows, dane konfiguracyjne z usługi Azure Active Directory, zdarzenia inspekcji i ruch sieciowy — wszystko to odzwierciedlone na techniki MITRE ATT&CK.

 

A dashboard assessing alerts and risky activities with an Investigation priority score of 40.

Wyróżnianie najbardziej zagrożonych tożsamości

Określ priorytety najbardziej zagrożonych użytkowników w organizacji. Połącz szczegółowe informacje z tożsamości lokalnych i w chmurze, aby uzyskać wynik priorytetu badania użytkowników ustalany na podstawie obserwowanego zachowania i wcześniejszych incydentów.

The configuration of an action account, which is used to perform actions on Active Directory users, such as disabling a user and resetting a password.

Natychmiastowe reakcje dla użytkowników z naruszonymi zabezpieczeniami

Natychmiast ogranicz tożsamości potwierdzone jako mające naruszone zabezpieczenia, aby nie mogły one pozostawać w organizacji lub podlegać dalszej eksploatacji.

Zintegrowana ochrona przed zagrożeniami za pomocą rozwiązań SIEM i XDR

Firma Microsoft zwiększa możliwości osób w organizacji odpowiedzialnych za jej ochronę przez zapewnienie im odpowiednich narzędzi i informacji. Połącz zarządzanie informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń (SIEM) oraz rozszerzone wykrywanie i reagowanie (XDR), aby zwiększyć wydajność i skuteczność, jednocześnie zabezpieczając swoje zasoby cyfrowe.

Microsoft 365 Defender
 

Zapobiegaj atakom i wykrywaj je dla wszystkich obciążeń platformy Microsoft 365 za pomocą wbudowanych rozszerzonych możliwości wykrywania zagrożeń i reagowania na nie.

The homepage in Microsoft 365 Defender showing active threats, active incidents, users at risk and more.

Microsoft 365 Defender
 

Zapobiegaj atakom i wykrywaj je dla wszystkich obciążeń platformy Microsoft 365 za pomocą wbudowanych rozszerzonych możliwości wykrywania zagrożeń i reagowania na nie.

Poznaj opinie naszych klientów

Siemens logo

 

Gdy firma Siemens skłoniła się ku podejściu „najpierw chmura”, przyjęła ona rozwiązania zabezpieczające firmy Microsoft jako podstawę swojej postawy Zero Trust i wdrożyła szereg rozwiązań bezpieczeństwa, łącznie z usługą Microsoft Defender for Identity, aby utworzyć wzorzec dla ciągłych, dynamicznych ulepszeń zabezpieczeń.

 Heineken logo

 

Firma Heineken przeszła na rozwiązania zabezpieczające firmy Microsoft w celu zmieszania zabezpieczeń z niezbędną sprawnością i stworzenia lepszego świata — i lepszej przyszłości.

Powiązane produkty

 Korzystaj z najlepszych w swojej klasie produktów rozwiązań zabezpieczających firmy Microsoft do zapobiegania ataków i wykrywania ich w obciążeniach na platformie Microsoft 365.

Dodatkowe zasoby

Całościowa ochrona

Zabezpiecz swoją przyszłość. Już dziś zapoznaj się z opcjami zabezpieczeń.