Przejdź do głównej zawartości
Rozwiązania zabezpieczające firmy Microsoft

Microsoft Defender for Identity

Pomóż chronić tożsamości lokalne za pomocą analizy w chmurze.

Ludzie pracujący w Centrum zabezpieczeń firmy Microsoft, przyglądający się informacjom na dużych monitorach komputerowych.

Zarządzanie ryzykiem związanym z tożsamościami

Korzystaj z usługi Microsoft Defender for Identity, aby pomóc zespołom ds. bezpieczeństwa operacyjnego chronić tożsamości lokalne i korelować sygnały z platformy Microsoft 365.

Zmniejsz powierzchnię ataku

Poznaj swoją postawę względem ryzyka, aby aktywnie minimalizować narażenie na ataki.

Wykrywanie w czasie rzeczywistym

Zwracaj uwagę na podejrzane działania, użytkowników z naruszonymi zabezpieczeniami i penetrację sieci w organizacji.

Badanie zagrożeń

Skoreluj alerty tożsamości ze zdarzeniami w usłudze Microsoft 365 Defender, podając zespołom ds. zabezpieczeń ważny kontekst podczas badania zagrożeń.

Kompleksowo reaguj na zagrożenia

Podejmuj natychmiastowe działania dotyczące tożsamości z naruszonymi zabezpieczeniami lub używaj niestandardowych reguł wykrywania, aby zautomatyzować reakcję, która odpowiada potrzebom organizacji.

Obejrzyj wideo

Zobacz, jak usługa Defender for Identity pomaga chronić organizacje przed zagrożeniami opartymi na tożsamości przez cały cykl ataku.

Funkcje

Uzyskaj szczegółowe informacje i analizę oparte na chmurze na każdym etapie cyklu ataku dzięki usłudze Microsoft Defender for Identity oraz zabezpiecz swoją infrastrukturę tożsamości.

Dane wyjściowe oceny stanu zabezpieczeń tożsamości w konsoli

Wzmacnianie obrony za pomocą ocen stanu tożsamości

Pomóż zespołom ds. bezpieczeństwa operacyjnego identyfikować luki w zabezpieczeniach konfiguracji i uzyskiwać rekomendacje dotyczące ich likwidowania. Oceny stanu zabezpieczeń tożsamości są wyświetlane w usłudze Wskaźnik bezpieczeństwa Microsoft, dzięki czemu są lepiej widoczne.

Przykłady alertów, które może generować usługa Microsoft Defender for Identity

Korzystanie z wiodących w branży metod wykrywania obejmujących cały cykl ataku

Szybko i dokładnie identyfikuj zagrożenia w czasie rzeczywistym za pomocą danych analitycznych i analiz danych przy użyciu takich źródeł, jak śledzenie zdarzeń dla systemu Windows, dane konfiguracyjne z usługi Azure Active Directory, zdarzenia inspekcji i ruch sieciowy — wszystko to zamapowane na techniki MITRE ATT&CK.

Pulpit nawigacyjny do oceny alertów i ryzykownych działań z wynikiem priorytetu badania równym 40.

Wyróżnianie najbardziej zagrożonych tożsamości

Określ priorytety najbardziej zagrożonych użytkowników w organizacji. Połącz szczegółowe informacje na temat tożsamości lokalnych i w chmurze, aby uzyskać wynik priorytetu badania użytkowników ustalany na podstawie obserwowanego zachowania i wcześniejszych incydentów.

Konfiguracja konta akcji, które służy do wykonywania akcji względem użytkowników usługi Active Directory, takich jak wyłączanie użytkownika i resetowanie hasła.

Natychmiastowe reagowanie na naruszenie zabezpieczeń użytkowników

Natychmiast ogranicz tożsamości potwierdzone jako mające naruszone zabezpieczenia, aby nie mogły one pozostawać w organizacji lub podlegać dalszej eksploatacji.

Powrót do kart

Zintegrowana ochrona przed zagrożeniami za pomocą rozwiązań SIEM i XDR

Firma Microsoft zwiększa możliwości osób w organizacji odpowiedzialnych za jej ochronę przez zapewnienie im odpowiednich narzędzi i informacji. Połącz zarządzanie informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń (SIEM) oraz rozszerzone wykrywanie i reagowanie (XDR), aby zwiększyć wydajność i skuteczność, jednocześnie zabezpieczając swoje zasoby cyfrowe.

Strona główna w usłudze Microsoft 365 Defender z wyświetlonymi aktywnymi zagrożeniami, aktywnymi zdarzeniami, zagrożonymi użytkownikami i nie tylko.

Microsoft 365 Defender

Zapobiegaj atakom i wykrywaj je dla wszystkich obciążeń platformy Microsoft 365 za pomocą wbudowanych rozszerzonych możliwości wykrywania zagrożeń i reagowania na nie.

Powrót do kart

Poznaj opinie naszych klientów

Logo firmy Siemens
Gdy firma Siemens skłoniła się ku podejściu „najpierw chmura”, przyjęła ona rozwiązania zabezpieczające firmy Microsoft jako podstawę swojej postawy Zero Trust i wdrożyła szereg rozwiązań bezpieczeństwa, łącznie z usługą Microsoft Defender for Identity, aby utworzyć wzorzec dla ciągłych, dynamicznych ulepszeń zabezpieczeń.
 Logo firmy Heineken
Firma Heineken przeszła na rozwiązania zabezpieczające firmy Microsoft w celu zmieszania zabezpieczeń z niezbędną sprawnością i stworzenia lepszego świata — i lepszej przyszłości.
 
 

Powiązane produkty

 Korzystaj z najlepszych w swojej klasie produktów rozwiązań zabezpieczających firmy Microsoft do zapobiegania atakom i wykrywania ich w obciążeniach na platformie Microsoft 365.

Osoba korzystająca z tabletu.

Microsoft 365 Defender

Uzyskaj zintegrowaną ochronę przed zagrożeniami dla wszystkich urządzeń, tożsamości, aplikacji, wiadomości e-mail, danych i obciążeń w chmurze.

Osoba siedząca na krześle i używająca laptopa.

Azure Active Directory Identity Protection

Uzyskuj informacje o podejrzanych użytkownikach i zachowaniach logowania w środowisku usługi Azure Active Directory.

Osoba siedząca przy biurku i spoglądająca na urządzenie przenośne.

Ochrona punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender

Zapoznaj się z zabezpieczeniami punktów końcowych dla firm zatrudniających ponad 300 użytkowników.

Grupa stojących osób patrzących na ekran komputera.

Ochrona usługi Office 365 w usłudze Microsoft Defender

Łatwiej zabezpieczaj pocztę e-mail, dokumenty i narzędzia do współpracy za pomocą rozwiązania Ochrona usługi Office 365 w usłudze Microsoft Defender.

Dodatkowe zasoby

Dokumentacja

Przeczytaj dokumentację

Rozpocznij pracę, korzystając z przewodników, samouczków i wideo usługi Microsoft Defender for Identity.

Społeczność

Zostań częścią społeczności technicznej

Zaangażuj się w społeczność usługi Microsoft Defender for Identity.

Dokumentacja

Zacznij używać usługi Microsoft Defender for Identity

Wdrażaj bezpośrednio z usługi Microsoft 365 Defender.

Audycja internetowa

Obejrzyj pierwszy odcinek serii The Defender’s Watch

Dowiedz się, jak wzmocnić swoje zabezpieczenia za pomocą analiz opartych na dowodach pochodzących od ekspertów, którzy zajmują się ochroną przed nowoczesnymi zagrożeniami.

Całościowa ochrona

Zadbaj o bezpieczniejszą przyszłość. Już dziś zapoznaj się z opcjami zabezpieczeń.

Obserwuj firmę Microsoft