Zabezpieczanie dostępu do zasobów za pomocą uwierzytelniania wieloskładnikowego

Pomóż chronić swoją organizację przed naruszeniami z powodu utraconych lub skradzionych poświadczeń za pomocą silnego uwierzytelniania. Zabezpiecz każdą aplikację za pomocą zaledwie jednego kroku.

Co to jest uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA)?

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) zapewnia dodatkową ochronę podczas logowania. Podczas uzyskiwania dostępu użytkownicy przeprowadzają dodatkową weryfikację tożsamości, np. skanowanie odcisku palca lub wprowadzenie kodu otrzymanego na telefon.

Dlaczego warto używać uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA)?

A person using a mobile phone.
  • Bezpieczniejsze niż hasła

    W przypadku większości ataków dotyczących tożsamości, długość i złożoność haseł nie ma znaczenia.

A person sitting in a chair using a computer.
  • Niektóre typy uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA) są silniejsze niż inne

    Upewnij się, że poświadczenia dla kont wysokiego ryzyka są odporne na wyłudzanie informacji i ataki typu „channel jacking”.

A person sitting down using a mobile phone.
  • Hasła narażają Cię na ataki

    Chroń swoją firmę przed typowymi atakami dotyczącymi tożsamości za pomocą jednej prostej akcji.

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe w usłudze Azure AD

Usługa Azure AD oferuje szeroką gamę elastycznych metod uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA), takich jak wiadomości SMS, połączenia, dane biometryczne i hasła jednorazowe, aby spełnić wymagania danej organizacji i chronić użytkowników.

Usługa Azure AD Multifactor Authentication (MFA) zabezpiecza dostęp do danych i aplikacji, zachowując łatwość obsługi dla użytkowników. Zapewnia dodatkowe zabezpieczenia przez wymaganie drugiej formy weryfikacji i oferuje silne uwierzytelnianie przez różne łatwe w użyciu metody weryfikacji.

Wybierz odpowiednią technologię

Usługa Azure AD Multifactor Authentication (MFA) wymaga co najmniej 2 metod weryfikacji.

Microsoft Authenticator

Zatwierdzaj logowania z aplikacji mobilnej przy użyciu powiadomień push, danych biometrycznych lub kodów jednorazowych. Uzupełnij lub zastąp hasła za pomocą weryfikacji dwuetapowej i zwiększ zabezpieczenia swoich kont na urządzeniu przenośnym.1

Funkcja Windows Hello dla firm

Zastąp hasła silnym uwierzytelnianiem dwuskładnikowym (2FA) na urządzeniach z systemem Windows 10. Aby chronić swoje konta, używaj poświadczeń powiązanych z urządzeniem oraz kodu PIN, odcisku palca lub rozpoznawania twarzy.

Klucze zabezpieczeń FIDO2

Loguj się bez nazwy użytkownika i hasła przy użyciu zewnętrznego urządzenia USB, komunikacji zbliżeniowej (NFC) lub innego zewnętrznego klucza zabezpieczeń, który obsługuje standardy FIDO (Fast Identity Online) w miejsce hasła.

Tokeny sprzętowe

Automatycznie generuj jednorazowe hasła (OTP) oparte na standardach otwartego uwierzytelniania (OATH) z urządzenia fizycznego.

Tokeny oprogramowania

Jako drugiej formy uwierzytelniania użyj aplikacji Microsoft Authenticator lub innej aplikacji, aby wygenerować kod weryfikacyjny OATH.

Wiadomość SMS i głos

Otrzymuj kody na telefon komórkowy za pośrednictwem wiadomości SMS lub połączenie głosowego, aby rozszerzyć zabezpieczenia swoich haseł.

Poznaj dokładnie rozwiązania uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA) usługi Azure AD

Dodatkowe zasoby

Pobierz zestaw wdrożeniowy uwierzytelniania wieloskładnikowego platformy Azure

Skorzystaj z tego kompleksowego przewodnika, który pomoże Ci zaplanować, przetestować i wdrożyć uwierzytelnianie wieloskładnikowe platformy Azure w Twojej organizacji.

Wypróbuj uwierzytelnianie bez hasła

Dzięki uwierzytelnianiu bezhasłowemu uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) może być bezpieczniejsze i wygodniejsze przez zastosowanie nowych czynników opartych na standardach FIDO.

Informowanie organizacji

Wdróż uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) za pomocą dostosowywalnych plakatów, wiadomości e-mail i innych szablonów materiałów.

Twoje ha$ł0 nie ma znaczenia

Dowiedz się, jakie ataki na hasła występują i jaką rolę odgrywają w tym same hasła.

Zabezpiecz swoją organizację, wdrażając w niej łatwe w użyciu rozwiązanie do zarządzania tożsamościami

1. Dostępność aplikacji mobilnych zależy od kraju/regionu.