Przejdź do głównej zawartości
Rozwiązania zabezpieczające firmy Microsoft

Logowanie jednokrotne dla wszystkich aplikacji

Uprość dostęp do swoich aplikacji typu oprogramowanie jako usługa (SaaS), aplikacji w chmurze lub lokalnych z dowolnego miejsca dzięki logowaniu jednokrotnemu (SSO).

Usługa Azure AD jest teraz częścią platformy Microsoft Entra

Wkrocz w przyszłość z Microsoft Entra, nową rodziną produktów do zarządzania tożsamościami i dostępem w wielu chmurach, które pomogą Ci zabezpieczać dostęp w epoce wszechobecnej łączności.

Co to jest logowanie jednokrotne?

Dzięki logowaniu jednokrotnemu Twoje zespoły mogą używać tylko jednego zestawu poświadczeń logowania, aby wygodnie uzyskiwać dostęp do wszystkich swoich aplikacji. Koniec z zapamiętywaniem wielu poświadczeń lub ponownym używaniem haseł.

Ekran tabletu z widocznymi na karcie Wszystkie aplikacje różnymi aplikacjami dostępnymi dzięki logowaniu jednokrotnemu.

Co zapewnia logowanie jednokrotne

Osoba siedząca na kanapie i korzystająca z laptopa i słuchawek.

Usprawnione środowiska logowania

Zapewnij środowisko logowania najwyższej klasy, ograniczając lub całkowicie eliminując monity o zalogowanie.

Dwie osoby rozmawiające nad laptopem w kawiarni.

Większa produktywność pracowników

Uprość dostęp i odnajdowanie aplikacji za pomocą obsługiwanego jednym kliknięciem, scentralizowanego środowiska uruchamiania aplikacji.

Osoba siedząca za biurkiem i korzystająca z laptopa.

Udoskonalone zabezpieczenia

Ogranicz ponowne stosowanie nazw użytkowników i haseł w aplikacjach, aby zminimalizować ryzyko naruszeń zabezpieczeń.

Osoba patrząca w dół na monitor komputera.

Większa skuteczność IT

Scentralizuj zarządzanie kontami użytkowników oraz automatycznie dodawaj lub usuwaj dostęp użytkownika w aplikacjach na podstawie członkostw w grupach lub ról.

Logowanie jednokrotne dzięki usłudze Azure AD

Włączenie logowania jednokrotnego w usłudze Azure Active Directory (Azure AD) oznacza, że użytkownicy mogą zalogować się raz, aby uzyskać dostęp do swoich aplikacji firmy Microsoft oraz innych aplikacji w chmurze, typu SaaS i lokalnie przy użyciu tych samych poświadczeń.

Metody logowania jednokrotnego

Wybierz metodę logowania jednokrotnego według tego, jak aplikacja jest skonfigurowana na potrzeby uwierzytelniania.

Wstępnie zintegrowane aplikacje logowania jednokrotnego

Korzystaj z naszych wstępnie skompilowanych integracji, aby łączyć się ze swoimi aplikacjami SaaS obsługującymi chmurę, takimi jak ServiceNow, Workday i Box.

Logowanie jednokrotne przy użyciu protokołu OpenID Connect

Używaj protokołów OpenID Connect oraz OAuth na potrzeby logowania jednokrotnego podczas programowania nowej aplikacji.

Logowanie jednokrotne SAML

Wybieraj protokół SAML, gdy tylko jest to możliwe, dla istniejących aplikacji, które nie używają protokołu OpenID ani OAuth.

Logowanie jednokrotne dla aplikacji lokalnych

Używaj serwera proxy aplikacji usługi Azure AD do zapewniania logowania jednokrotnego dla aplikacji lokalnych, w których są stosowane metody uwierzytelniania, takie jak logowanie na podstawie nagłówków, lub zintegrowane uwierzytelnienie systemu Windows.

Poznaj szczegóły dotyczące używania logowania jednokrotnego z usługą Azure AD

Dodatkowe zasoby dotyczące logowania jednokrotnego

Podstawowe informacje o logowaniu jednokrotnym

Odkryj, jak działają systemy uwierzytelniania za pomocą logowania jednokrotnego.

Przewodnik wdrażania logowania jednokrotnego

Zobacz przewodniki krok po kroku dotyczące konfigurowania i wdrażania logowania jednokrotnego przy użyciu usługi Azure AD.

Najlepsze rozwiązania dotyczące logowania jednokrotnego

Uzyskaj rekomendacje dotyczące zarządzania aplikacjami i logowaniem jednokrotnym przy użyciu usługi Azure AD.

Zabezpiecz swoją organizację, wdrażając w niej łatwe w użyciu rozwiązanie do zarządzania tożsamościami

Obserwuj firmę Microsoft