Identity - Single Sign On

Logowanie jednokrotne dla wszystkich aplikacji

Uprość dostęp do swoich aplikacji typu oprogramowanie jako usługa (SaaS), aplikacji w chmurze lub lokalnych z dowolnego miejsca dzięki logowaniu jednokrotnemu (SSO).

Co to jest logowanie jednokrotne?

Dzięki logowaniu jednokrotnemu Twoje zespoły mogą używać tylko jednego zestawu poświadczeń logowania, aby wygodnie uzyskiwać dostęp do wszystkich swoich aplikacji. Koniec z zapamiętywaniem wielu poświadczeń lub ponownym używaniem haseł.

A tablet showing a large variety of apps on the All Apps tab accessible using single sign-on.

Co zapewnia logowanie jednokrotne

Logowanie jednokrotne dzięki usłudze Azure AD

Włączenie logowania jednokrotnego w usłudze Azure Active Directory (Azure AD) oznacza, że użytkownicy mogą zalogować się raz, aby uzyskać dostęp do swoich aplikacji firmy Microsoft oraz innych aplikacji w chmurze, typu SaaS i lokalnie przy użyciu tych samych poświadczeń.

Metody logowania jednokrotnego

Wybierz metodę logowania jednokrotnego według tego, jak aplikacja jest skonfigurowana na potrzeby uwierzytelniania.

Wstępnie zintegrowane aplikacje logowania jednokrotnego

Korzystaj z naszych wstępnie skompilowanych integracji, aby łączyć się ze swoimi aplikacjami SaaS obsługującymi chmurę, takimi jak ServiceNow, Workday i Box.

Logowanie jednokrotne przy użyciu protokołu OpenID Connect

Używaj protokołów OpenID Connect oraz OAuth na potrzeby logowania jednokrotnego podczas programowania nowej aplikacji.

Logowanie jednokrotne SAML

Wybieraj protokół SAML, gdy tylko jest to możliwe, dla istniejących aplikacji, które nie używają protokołu OpenID ani OAuth.

Logowanie jednokrotne dla aplikacji lokalnych

Używaj serwera proxy aplikacji usługi Azure AD do zapewniania logowania jednokrotnego dla aplikacji lokalnych, w których są stosowane metody uwierzytelniania takie jak logowanie na podstawie nagłówków lub zintegrowane uwierzytelnienie systemu Windows.

Poznaj szczegóły dotyczące używania logowania jednokrotnego z usługą Azure AD

Gdzie logowanie jednokrotne sprawia różnicę

Mattress Firm.

Firma Mattress Firm usprawniła swoim pracownikom dostęp, zapewniając logowanie jednokrotne za pomocą usługi Azure AD do ponad 40 aplikacji, takich jak Workday, Salesforce, Citrix, Microsoft Dynamics 365, Concur, Tableau i Office 365.

Whole Foods Market.

Pracownicy uwielbiają korzystać z usługi Azure Active Directory do logowania się, zamiast mieć wiele haseł i różnych kont do zarządzania.

Dodatkowe zasoby dotyczące logowania jednokrotnego

Podstawowe informacje o logowaniu jednokrotnym

Odkryj, jak działają systemy uwierzytelniania za pomocą logowania jednokrotnego.

Przewodnik wdrażania logowania jednokrotnego

Zobacz przewodniki krok po kroku dotyczące konfigurowania i wdrażania logowania jednokrotnego przy użyciu usługi Azure AD.

Najlepsze rozwiązania dotyczące logowania jednokrotnego

Uzyskaj rekomendacje dotyczące zarządzania aplikacjami i logowaniem jednokrotnym przy użyciu usługi Azure AD.