Przejdź do głównej zawartości
Rozwiązania zabezpieczające firmy Microsoft

Zarządzanie ryzykiem

Popraw stan ograniczania ryzyka i zapewniania zgodności. Zidentyfikuj czynniki ryzyka związane z danymi i zarządzaj zgodnością z przepisami.

Wykraczanie poza ochronę danych dzięki usłudze Microsoft Purview

Weź udział w tym bezpłatnym wydarzeniu cyfrowym w dniu 7 lutego, aby dowiedzieć się, jak zabezpieczyć swoje dane dzięki wielowarstwowej ochronie.

Dlaczego warto używać zarządzania ryzykiem?

Dzięki wbudowanym mechanizmom ochrony prywatności zarządzanie ryzykiem ułatwia identyfikowanie, badanie i korygowanie złośliwych i nieumyślnych działań za pomocą aplikacji natywnych firmy Microsoft oraz aplikacji innych firm.

Natywne sygnały danych

Uzyskaj wgląd w działania, akcje i komunikację użytkowników dzięki natywnym sygnałom danych i sygnałom z rozwiązań innych dostawców z Twojego całego środowiska cyfrowego.

Monitorowanie szerokiego zakresu komunikacji

Zyskaj możliwość natywnego monitorowania wiadomości w usłudze Microsoft Teams, a także na innych popularnych platformach, takich jak Instant Bloomberg, ICE Chat, Slack i Zoom.

Praktyczne wnioski

Szybko identyfikuj zagrożenia dzięki wbudowanym szablonom uczenia maszynowego dostosowanym w celu dostarczania szczegółowych wniosków dotyczących zarządzania ryzykiem.

Zintegrowane przepływy pracy

Podejmuj działania we współpracy z innymi działami, aby korygować zagrożenia i zagwarantować, że dochodzenia są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

Dlaczego zarządzanie ryzykiem jest ważne?

15,4 mln USD

Koszt

Całkowity średni koszt roczny działań w celu rozwiązania zagrożeń wewnętrznych.1

85 dni

Czas

Średni czas potrzebny na ograniczenie zdarzenia wewnętrznego.1

Produkty do zarządzania ryzykiem

Osoba korzystająca z dużego monitora dotykowego.

Zarządzanie ryzykiem wewnętrznym w Microsoft Purview

Wykrywaj i identyfikuj potencjalne zagrożenia w obrębie Twojej organizacji oraz podejmuj odpowiednie działania za pomocą rozwiązania do zarządzania ryzykiem wewnętrznym.

5 osób prowadzących spotkanie w sali konferencyjnej.

Zgodność w komunikacji w Microsoft Purview

Szybko identyfikuj naruszania zasad kodeksu postępowania w ramach komunikacji w obrębie firmy i podejmuj względem nich działania korygujące. Wspieraj zdrowe środowisko pracy i spełniaj wymagania dotyczące zgodności specyficzne dla branży.

Osoba używająca laptopa.

Zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych w Microsoft Purview

Korzystaj z możliwości uczenia maszynowego — takich jak odnajdowanie niepełnych duplikatów, obsługa wątków wiadomości e-mail, istotność, motywy i tagi inteligentne — aby pomagać klientom redukować i usuwać duże ilości danych.

Powrót do kart

Raport Magic Quadrant™ firmy Gartner® dotyczący archiwizacji informacji w przedsiębiorstwach

Firma Microsoft została uznana za lidera w raporcie Magic Quadrant firmy Gartner z 2022 r. dotyczącym archiwizacji informacji w przedsiębiorstwach.2
Osoba pracująca przy biurku z wieloma monitorami i urządzeniami.

Więcej o zarządzaniu ryzykiem

Zidentyfikuj zagrożenia wewnętrzne i ułatw chronienie danych firmy

Ponad 60% zdarzeń zagrożeń wewnętrznych było wynikiem niedbałości pracownika. Dowiedz się, jak firma Microsoft może pomóc.

Spory tłum.

Jak firma Microsoft może ułatwić ograniczanie ryzyka wewnętrznego podczas Wielkiej przemiany

Organizacje potrzebują rozwiązania, które zapewni pracownikom niezbędny dostęp, a zespołom IT narzędzia do szybkiego identyfikowania ryzykownej aktywności.

Całościowa ochrona

Zabezpiecz swoją przyszłość. Już dziś zapoznaj się z opcjami zabezpieczeń.
  • [1] 2022 Cost of Insider Threats: Global Report (Koszt zagrożeń wewnętrznych 2022: raport globalny), The Poneman Institute.
  • [2] GARTNER i Magic Quadrant to zastrzeżone znaki towarowe i znaki usług firmy Gartner Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych oraz na całym świecie i są tu używane za zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. Firma Gartner nie udziela poparcia żadnemu dostawcy, produktowi czy usłudze opisanych w jej publikacjach badawczych ani nie doradza użytkownikom technologii informatycznych wyboru tylko tych dostawców, którzy uzyskali od niej najwyższe oceny lub inne wyróżnienia. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie organizacji badawczej firmy Gartner i nie powinny być traktowane jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym gwarancji dotyczących przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.
    Raport Magic Quadrant firmy Gartner dotyczący archiwizacji informacji w przedsiębiorstwach, Michael Hoeff | Jeff Vogel, 28 października 2020 r.

Obserwuj firmę Microsoft